NAN 39: Tezamen lukt het ons

Zoals gepubliceerd in NAN 39:

‘Tezamen lukt het ons’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 39: SN - Tezamen lukt het ons 600x60018 November 2015

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! De berichten blijven positief! Uw nieuwe wereld komt langzaamaan tot stand. Zij die op deze wereld het duister leiden zijn nu werkelijk in een staat van buitengewone bezorgdheid, nu de dingen die zij hebben helpen scheppen, vervagen naar de vuilnisbakken van de geschiedenis. Terwijl de bewoners van het duistere rijk langzaamaan gaan inzien dat hun tijd gekomen is, blijven ze niettemin weerbarstig. Over de hele wereld vinden er acties van stille wanhoop plaats. Deze zogenaamde terroristische aanvallen en uitval van telecommunicatie zijn slechts een deel van de mate van wanhoop die nu de duistere machthebbers doordringt. Zoals vele andere operaties zullen ook deze falen. Het Licht in zijn ontelbare aspecten behoudt de overhand en deze dapperen slagen erin om de middelen voor te bereiden om welvaart te verspreiden, een nieuw monetair- en financieel systeem te onthullen en een nieuwe bestuursvorm voor iedereen te scheppen. Wij bereiden ook de stappen voor die nodig zijn om de onthulling te brengen van decennialange, bestuurlijke geheimhouding. Dit proces zal u een hele nieuwe reeks brengen van tot op heden geheimgehouden technologieën. De mensheid heeft het voorrecht gehad van mensen zoals Tesla, om het begin van deze nieuwe tijd aan te moedigen!

Dit is een tijd waarin de Lichtkrachten hun kracht en vindingrijkheid weer terug hebben. De strategie die wordt toegepast door de vertegenwoordigers van het Licht, hebben de duistere machthebbers op hun knieën gekregen. Hun aanstaande ondergang en de overeenkomsten die daarmee samenhangen hebben hen lamgelegd en nu hopen zij op de diepe emoties die op één of andere manier hun lot kunnen afwenden. Naarmate de gruwel van hun handelingen afneemt, verdwijnt ook de kans dat hun duistere en misdadige handelingen ooit zullen slagen. In plaats daarvan beseft de wereld waarom deze duistere daden en de internetmanipulatie plaatsvonden en zoeken zij heel snel naar oplossingen voor de daden van het duister. Zij die het Licht steunen dragen nu voorstellen aan om de ondergang van het duister nog te versnellen. Gelden zijn op hun plek en speciale eenheden van leger en politie staan klaar om snel in te grijpen en de laatste slag toe te brengen. Zodoende is de paniek van de duisteren behoorlijk terecht. Wij staan dicht bij gebeurtenissen die de mogelijkheid hebben om het grootse doel te bereiken waar wij vanaf het begin naar hebben gestreefd: uw terugkeer tot volledig bewustzijn en de opkomst van uw vrijheid en eindeloze voorspoed!

Momenteel gaat alles wat door het duister werd vertraagd heel snel vooruit. Telecommunicaties en verschillende koeriersteams zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat de fondsen worden afgeleverd en vooral ook dat ze veilig zijn. Wij zorgen er ook voor dat een hele grote hoeveelheid aan nieuwe technologieën klaar staan wanneer het nieuwe bestuur er komt. Het is heel belangrijk dat zowel de overdracht van de macht als de massale arrestaties soepel verlopen. Momenteel merken velen uit de hoogste lagen van de machthebbers dat zij onder huisarrest staan. Bepaalde voorzorgen zijn genomen om ervoor te zorgen dat deze operatie op schema blijft. Wij hebben een deel van onze manschappen ingezet om deze toestand nog verder te beveiligen. Zelfs een kleine actie in uw wereld vergt een nog nauwkeuriger toezicht van onze kant. Aanvankelijk hadden degenen die betrokken waren bij de beveiliging en de inlichtingendiensten ons verzekerd dat die kleine acties te overzien waren. In plaats daarvan kon er een grote operatie plaatsvinden. Wij moeten onze mogelijkheden op dit gebied versterken.

Wij hebben nog een laatste woord voor u allen. Wij vragen dat u uw aandacht nog meer gaat richten op vrede en vrijheid. Tezamen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste stappen in wat een lange mars naar vrijheid is geweest, eindelijk zijn grootse doel bereikt. Momenteel worden er een aantal activiteiten voltooid. U bent heel dicht bij het begin van de verdeling van de fondsen die uw kant op moeten komen. Blijf gericht! Ieder van ons is buitengewoon toegewijd aan het voltooid krijgen van deze eerste fasen. Ons korps van verbindingsmensen en diplomaten kan getuigen van de grote vooruitgang die geboekt is in de laatste paar maanden. Wij weten dat deze operatie enorm is van omvang en dat ze bijzonder veelomvattend is. Toch zullen wij echt wel volledig succesvol zijn op alle gebied. De planning van dit alles moet geheim blijven. Desondanks kunnen wij nu al zeggen dat deze vooruitgang al verder gaat dan alles wat u ooit heeft gezien. Het succes ervan is ophanden. Een werkelijk wonderbaarlijke dag voor alle deelnemers zal spoedig aanbreken! Neem deze fondsen en gebruik ze om een nieuwe en veel vriendelijkere wereld te bouwen!

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Wij voelen vreugde, maar ook pijn en verdriet. Onlangs heeft het duister een groot aantal moorden gepleegd. Deze onnodige verstoringen op deze heilige wereldbol zijn slechts een paar van vele van zulke acties die het duister geregeld uitvoert, om zijn lafheid en zijn pure onverdraagzaamheid te tonen voor al het leven op Gaia. Wij vragen u om de zielen te zegenen van hen die zijn overgegaan en vergeving te bieden in alle gevoelskwesties. Ons Goddelijk standpunt is om uw wereldwijde intentie te gebruiken en te vragen dat deze lage misdaden zouden verdwijnen van deze prachtige Blauwe Aarde. Bedenk hoe het leven is in deze wereld en gebruik uw positieve energieën om het lijden te verzachten en eeuwige Liefde te wensen voor alle betrokkenen. Deze wereld zal binnenkort ten goede veranderen. Laat dit of andere incidenten uw aandacht niet afleiden! Versterk in plaats daarvan juist uw aandacht en gebruik ze om dit rijk te healen. Dit is het moment waarop al het lijden zal worden getransformeerd tot vrede en Liefde!

Nu dit ogenblik verglijdt, laat ons bedenken hoe deze wereld transformeert. Wij weigeren om nog langer te buigen voor de subtiele invloeden van de duistere machthebbers. Een grote golf van Hoger Bewustzijn daalt neer op deze wereld. Dit rijk leert hoe het zijn emoties kan veranderen en de werking van het helende hart kan laten heersen. Het is belangrijk om te denken aan, een voorstelling te maken van en te geloven in de enorme hoeveelheden van Liefde en Licht. Als u weigert om uw lagere emoties te volgen en Liefde toepast om te begrijpen, dan zal een prachtige staat van stille vrede u gaan omringen. Dit is de nieuwe energie die wij willen opwekken. Eén van de meest prachtige talenten van de mensheid is het herontdekken van de kracht van genade en de Goddelijke Genade als werktuig. Hiermee bent u klaar om de elementen te leren kennen die dit nieuw opkomende bewustzijn u kan geven. Wees dus klaar om de nieuwe inzichten toe te passen die hieruit voortkomen. Hosanna! Hosanna!

In deze tijd hebben wij voortdurend gezegd: wees wijs, wees vergevingsgezind en wees in staat om de healende energieën van uw hart uit te sturen. Goddelijke Genade houdt in, dat er gekeken wordt naar het geheel van wat er zich voordoet. Oordeel niet! Zie enkel het geheel. Wanneer u dat ziet, stuur dan Liefde en healing uit naar iedereen. U bent in werkelijkheid een voertuig van Liefde en Licht. U begrijpt diepgaand wat er gelegen is in de gebeurtenissen waaruit uw leven en deze tijd bestaan. Kijk voor de uiteindelijke antwoorden naar de Hemel en uw gidsen. U leert nu datgene waar wij vele levens over hebben gedaan en waar een speciale reeks van opleidingen door de innerlijke raden van onze Goddelijke orde voor nodig waren. Er gaat nog veel méér gebeuren. Laat het positieve doordringen en nog sterker worden in dit grootse Licht. U bent allen grootse wezens die een bijzondere menselijke, spirituele ervaring beleven. Deze tijd biedt u de kans om ons uw waarheden te tonen!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse berichten verdergezet. Neem de tijd om te bidden en te mediteren op uw innerlijke waarnemingen en het nieuwe, groeiende bewustzijn. Vergeef en zegen iedereen. Neem vervolgens de tijd om te bidden voor de Zielen die zijn overgegaan. Houd u klaar! Er wacht u een nieuwe tijd. De Liefde en het Licht zijn waarlijk zegevierend! Weet, Geliefden, dat de enorme voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.