NAN 38: 11:11 Doorgang van Aartsengelen

Zoals gepubliceerd in NAN 38:

‘De 11:11 Doorgang van de Aartsengelen’
Aartsengel Gabriel via Shanta Gabriel

NAN 38: ShG - 11:11 doorgang van Engelenfoto: Daniel B. Holeman

Geliefden, op 11 november – het verheven moment van 11:11 voor dit jaar, houden de Aartsengelen de Hemelse Doorgang open zodat u uw Gouden Blauwdruk van Licht kunt bereiken – de 5D-Blauwdruk voor uw nieuwe Kristallijnen Lichtlichaam, dat de frequenties bevat voor volledig God-Zijn in uw menselijke vorm.

Wanneer u door de Doorgang gaat, wordt u volledig gesteund door de Engelen-Dimensies, om deze Goddelijke Blauwdruk van Licht te verankeren in uw menselijke vorm. Het is een Goddelijk Decreet dat op deze 11-11 uw nieuwe Gouden Blauwdruk voor u geactiveerd wordt, om volledig te worden ingebracht in uw leven.

Wanneer u de voorbereiding in uzelf heeft getroffen, is het opwindend om doorheen het Portaal te stappen dat de Engelen zullen voorzien tijdens deze 11:11 opening. De Portalen van Kracht zijn duidelijke doorgangen die worden gevestigd op interdimensionale niveaus, om voor afstemming te zorgen binnen uw energiesystemen. U krijgt tijdens één samengebald moment een bekrachtiging aangeboden, zodat u de werking van de Hogere Frequenties kunt voelen. Wanneer u eenmaal de afstemming in uzelf voelt, bent u voor altijd veranderd. U kunt deze bekrachtiging opeisen, deze opgetogen staat die bestaat achter de Doorgang – en u kunt ze gebruiken om uw eigen leven en de hele mensheid te zegenen.

De doorgang van de Aartsengelen

Op 11 november wordt uw Gouden Kristallijnen Blauwdruk geactiveerd om geaard te worden in de nieuwe frequenties van uw menselijk lichaam, door toegang tot de doorgangen die de Aartsengelen openen. Aartsengel Gabriel, Michael, Raphael en Sandalphon staan klaar, terwijl ze in massieve Zuilen het Goddelijk Licht dragen naast de doorgang die zich voor u opent op dit gezegend ogenblik in de tijd.

Aartsengel Sandalphon draagt de frequenties van het Kristallijnen Netwerk, zodat u vertrouwd kunt raken met de nieuwe 5D-energiesystemen en ze kunt aarden.

Aartsengel Gabriel houdt het vermogen van Evenwicht tussen het heilige mannelijke en vrouwelijke, opdat ze kunnen ontwaken op de Aarde zodat er een Eénheidsbewustzijn mogelijk wordt in elke man, elke vrouw en elk kind.

Aartsengel Michael biedt u de moed om in uw hoogste potentieel te stappen, als een samengevoegde, Goddelijke mens in uw 5D-bewustzijn.

Aartsengel Raphael biedt een onderdompeling in het Licht van Goddelijke Liefde die doordringt in elke cel, en u tot de hoogste frequentie brengt welke uw menselijke vorm aankan op dit geheiligde moment van 11:11.

Hoe u doorheen de Doorgang kunt gaan

Breng vanuit uw Hoger Zelf de visie van uw ziel voor het nieuwe leven dat u wilt zien ontwaken in uw bewuste waarneming, eer het en houd het in uw hart. Vraag de Aartsengelen om hulp bij het zo soepel mogelijk verankeren van de hogere 5D-frequenties in uw menselijke vorm. Vraag om in harmonie te zijn met de nieuwe Kristallijnen Gouden Blauwdruk, zoals is afgekondigd door de oorspronkelijke blauwdruk van uw ziel om de Goddelijkheid te brengen in uw menselijke vorm.

Neem heilige tijd gedurende de 24 uren van 11 november, met name wanneer de klok 11:11 vertoont, om deze intenties te verankeren en de Doorgang van Kracht te zien. De Aartsengelen die de wacht houden bij deze doorgang houden dit enorme Portaal van Gouden Licht open voor u. Zie ze daar staan, massieve Vleugelen van Licht gespreid in toewijding aan uw eigen evolutie en die van de Aarde. Deze grote Aartsengelen brengen u een zegen van God.

Wanneer u door dit Portaal stapt, met de visie voor een nieuw leven van Vrede en Harmonie op Aarde voor ogen, bent u afgestemd op de krachten van de hele Schepping en een hoog niveau van Eenheid vult uw wereld. Datgene wat niet overeenstemt met deze nieuwe energiefrequenties valt weg. De oude frequenties en energiesystemen kunnen niet gelijktijdig bestaan, wanneer uw Ziel op een bekrachtigde en verankerde wijze afgestemd raakt op zijn doel.

Op het heilige moment van diepgaande openstelling, wekt de Doorgang van de Aartsengelen uw Goddelijkheid in afstemming met uw fysieke vorm, wanneer u doorheen de 5D Gouden Blauwdruk voor het nieuwe leven op Aarde stapt. Weet dat – zodra u het voor uzelf opeist – deze frequenties de hele mensheid zegenen op dit moment van ontwaken.

De Intentie van de 11:11 Bekrachtiging

De hogere intentie voor deze 11:11 bekrachtiging is altijd geweest om Goddelijke Energie te verankeren in de diepten van de Aarde, zodat de planetaire evolutie kan plaatsvinden. Nu miljoenen mensen het Goddelijk Licht bereiken doorheen de Portalen, neemt de kracht van het Eenheidsbewustzijn toe in het hart van de hele mensheid. Twijfel nooit aan het wonder van de Spontane Evolutie als een creatieve mogelijkheid, tijdens de 5D-verschuiving die plaatsvindt op deze planeet.

De stroom van Goddelijke Liefde doorheen ieder mens zorgt voor een verbreding van de waarneming, wanneer de Sluiers zijn opgeheven zodat een nieuwe helderheid doorbreekt. De toename aan helderheid brengt ook een gevoel van bevrijding en de vrijheid van spirituele uiting in uw wezen. Gebeden voor het planetaire welzijn, zodat de Aarde en heel de mensheid ook kunnen putten uit dit ogenblik, zullen van grote waarde zijn. Vragen om wonderen is bijzonder gepast wanneer u zich in de hemelse doorgang tussen Hemel en Aarde bevindt.

Het verminderen van de druk van de 11:11 doorgang lijkt op de start van een paarden-wedren, wanneer de paarden in de startboxen staan. Zodra de deuren openzwaaien komt er pure kracht naar buiten en neemt het instinct het over. De rauwheid van deze kracht vergt een zorgvuldige training en leiding, zodat die zich begeeft in de richting die een welbepaald doel kan bereiken en de vruchten ervan kan plukken. Uw gebeden en intenties zijn heel belangrijk voor dit proces.

Wanneer u doorheen de doorgang gaat – symbolisch of letterlijk – zult u de verouderde bestaansvormen en patronen achterlaten die niet passen in uw nieuwe Gouden Blauwdruk van Licht of de energiestroom van het Eenheidsbewustzijn die plaatsvindt op de planeet op dit heilige moment.

Schep het model van uw nieuwe leven door het bewust uitzenden van uw verheven ideeën, al is het maar in grote lijnen. Verhef uw trilling door gebed, nodig de leidinggevende wijsheid van uw Ziel en de Aartsengelen uit om u te leiden. Omarm het nieuwe niveau van uw innerlijk wezen dat samensmelt met uw meest Goddelijke Zelf en vraag Aartsengel Sandalphon om u te helpen die te verankeren op de Aarde.

Hoewel het pad aan de andere kant van de 11:11 Doorgang van de Aartsengelen zich misschien nog niet onmiddellijk voor u ontvouwt, kunt u wellicht toch een glimp opvangen van uw nieuwe visie om uw hart een beetje hoop te geven. Weet wel dat wanneer u doorheen dit Portaal gaat, u zich afstemt op de Lichtwezens die u leiden – en dat u nooit alleen bent. Uw uitdragen van deze intentie om te leven in harmonie met uw nieuwe Gouden Blauwdruk van Licht, stelt u in staat om sterkere leiding te ontvangen en de patronen van Eenheid en Harmonie uit te leggen in uw wezen. Dit bekrachtigt u om nog groter Geloof te ervaren bij elke volgende stap die u zet op uw pad naar een onbekende toekomst. Weet dat u zich heeft afgestemd op het Doel van uw Ziel en dat u bij elke stap geleid wordt. Doorgangen van Kracht zijn momenten met een duidelijke uitnodiging, wanneer de Goddelijke Energieën op elkaar zijn afgestemd om u te steunen.

Eenwording met het Zelf

Kom op deze 11:11 samen met anderen voor een diepgaande doorgang-inwijding met de Aartsengelen. U zult verbonden zijn met de Bron van Alles Dat Goddelijk IS, wanneer u in uw Gouden Blauwdruk stapt voor het samengaan van uw meest Goddelijke Zelf met uw meest menselijke. Zeg dank voor de Genade die neerdaalt tijdens deze kostbare tijdsspanne. Ontvang het diep in uw wezen en geef erkenning aan de Aartsengelen die de Aarde in Heilige Eenheid houden.

De 11:11 doorgang opent de weg naar deze eenwording binnen het zelf, zodat u een Brug wordt tussen Hemel en Aarde. De Aartsengelen staan klaar om u te verwelkomen in de nieuwe, scheppende kracht van verhoogd bewustzijn. Het heropleiden en begeleiden van de angstige gedachten die u plagen, is slechts één gebed van u verwijderd. Elk gebed verhoogt de energiefrequentie en zou het gebed kunnen zijn dat de kritische massa vrijmaakt voor de Spontane Evolutie van de planeet. Stel u voor dat uw gebed het keerpunt is – de sleutel die past op de doorgang naar Eenheid binnen in u en binnen in alle wezens op de planeet.

Aartsengelen van Licht en de Goddelijke Aanwezigheid van Alles Dat Is:

Terwijl ik mij voorbereid om doorheen dit 11:11 Portaal van Kracht te worden geleid, vraag ik dat het Licht van Goddelijke Liefde elke disharmonie in mijn energieveld opruimt. Ik laat vrijwillig de lasten los van oude overtuigingen, zodat ik rechtop kan staan en vrijelijk doorheen de Portalen kan gaan, naar het Eenheidsbewustzijn.

Ik vraag vreugdevol dat de Gouden Blauwdruk die mijn 5D Kristallijnen Lichaam omvat, zich vestigt in mijn menselijke vorm, overeenkomstig mijn Hoogste Goed in deze heilige tijd.

Binnen de vrije ruimte van mijn opgeruimd energieveld vraag ik dat dit gevuld zou worden met het vermogen van Goddelijke Liefde, Harmonie en Vrede. Ik vraag om de kracht en de moed te ontvangen en uit te stralen om dit Goddelijke Licht te belichamen, en de aanwezigheid van Liefde, Vrede en Welzijn te verankeren in de Aarde om haar bij te staan in haar evolutie.

Ik voeg mij bij de Engelen-Dimensies en de miljoenen die werken in het Licht van God, terwijl we doorheen de 11:11 Doorgang worden geleid. Ik weet dat als één iemand verheven wordt, wij allen verheven worden. Ik sta nieuwe patronen van verheven Lichtenergie toe, om door te dringen in mijn menselijk lichaam tijdens het vestigen van Eenheid – de Eénwording met het Goddelijke binnen in mijn wezen. Ik dans doorheen de met Licht gevulde doorgangen en ik voel uw leiding, en ik weet dat er op elk ogenblik en met elke hartslag gezorgd wordt voor een liefdevol bewustzijn van nieuwe mogelijkheden in mijn leven.

Ik ontwaak in uw Licht en omarm met opperste Dankbaarheid de Goddelijke geschenken die mij nu worden geboden. U geeft mij de Goddelijke Verbinding met een hoger leven en ik ontvang die dankbaar. Het is mij een eer om dit Licht te verankeren op de planeet, om de gehele Natuur te zegenen. Nu ik een liefdevol bewustzijn en respect voor de Aarde in mijn bewustzijn breng, ontwaakt de hele mensheid tot deze vereiste voor een nieuw leven.

Draag mij met Liefde en leid mij wanneer ik doorheen deze doorgang ga en in de Gouden Blauwdruk voor mijn Kristallijnen Lichaam stap. Laat mij met elke stap uw Goddelijke Liefde gebruiken om nog méér Leven, Vrede en Vreugde te brengen via mijn wezen, zodat ik een zegen mag zijn voor de Aarde.

Voor deze en al de andere zegeningen die ik ontvang, zeg ik ‘Dank u. Dank u. Dank u.’

En zo is het.

Shanta Gabriel voor Aartsengel Gabriel
2 november 2015
TheGabrielMessages.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.