NAN 35: Afkondigingen treden in werking

Zoals gepubliceerd in NAN 35:

‘De afkondigingen van de Hemel treden in werking’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 35: Afkondigingen treden in werking

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Vele positieve factoren komen nu samen om te verzekeren dat u uw zegeningen binnenkort kunt ontvangen. Onze bondgenoten op Aarde hebben ingestemd met een tijdsschema dat nu begonnen is. Zoals we de vorige keer al zegden, is een grote overbrenging van fondsen naar bijzonder veilige rekeningen voltooid. De volgende stap is erop toe te zien dat deze fondsen veilig kunnen worden geplaatst bij de verdeelcentra. Onze contacten melden dat deze maatregelen bijna klaar zijn. Het is de bedoeling van onze bondgenoten dat u zo snel mogelijk over deze gelden kunt beschikken. Intussen loopt de tijd van de verschillende illegale regeringen ten einde. Zodoende staan diegenen die lange tijd het vuile werk hebben opgeknapt voor hun bazen, nu grotendeels onder huisarrest. Grote arrestaties zullen publiek bekend worden gemaakt, zodra deze bandieten veilig kunnen worden overgebracht naar speciaal daarvoor bestemde plekken. De leiders van deze kwade bureaucratie van bankiers en geslepen zakenlui zullen worden opgepakt, zodra het nieuwe bestuur klaar is om naar voren te treden. Tot die tijd hebben wij hun eerdere, onbeperkte macht danig ingeperkt. De dagen van het duister en zijn misdadige manipulatie van de mensheid zijn feitelijk voorbij! Vóór u liggen dagen die gevuld zullen zijn met overwegend wonderbaarlijk nieuws!

Deze reeks oefeningen zal waarschijnlijk ook een wereldwijd paranormaal netwerk stilleggen van speciaal opgeleide, jonge mensen met sterke paranormale vermogens dat sinds de jaren ’50 en ’60 in werking was. Hun trainers hebben decennia lang bijzondere omstandigheden geschapen, waar diegenen met de juiste mentale profielen een hele reeks van vreselijke en verwerpelijke misdaden hebben begaan. Dit netwerk biedt ook mogelijkheden om alles en iedereen heel subtiel te overheersen en te manipuleren. Dit gruwelijke netwerk zal worden ‘stilgelegd’ zodra deze regeringen van rijke en invloedrijke machthebbers niet meer bestaan. Zoals u kunt zien heeft de Cabal veel van de ideeën aangehouden die hen werden aangereikt door hun voormalige meesters, de Annunaki. Op dit ogenblik hebben wij de uitwerking van dit – en nog een aantal andere programma’s – ingeperkt. Ze werden door het duister gebruikt voor het beïnvloeden en verstoren van uw dagelijkse leven. Wij kunnen ze nu nog niet volledig uitschakelen, aangezien het leven van hen die deze vreselijke daden begaan voortdurend in gevaar is. Het is onze bedoeling om een aantal van die programma’s ‘uit te roeien’ zodra het daarvoor de juiste tijd is.

U bevindt zich op een weg die u snel en vlot naar een steeds Hoger Bewustzijn zal brengen. Onderweg zult u gewoontes en standpunten moeten achterlaten die niet langer van toepassing zijn op u of uw gemeenschap. Het zijn deze veranderingen die u zullen tonen welke kant u op gaat. Toen de Atlantiërs uw bewustzijnsniveau verlaagden, heeft u bepaalde gewoontes aangenomen naar aanleiding van wat de Annunaki u voorstelden. Vele van deze gewoontes moet u nu laten vallen en u zult er nieuwe oppikken. Zo zal bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moeten verdwijnen. Onze maatschappij zal zich gewoontes moeten aanwennen die lijken op die van ons. Anderen zullen de basis leggen voor werkwijzen die veel lijken op die van Galactische beschavingen. Wanneer wij landen zullen onze mentoren u tonen hoe uw overtuigingen zich ontwikkeld hebben naarmate uw bewustzijn evolueerde. Deze vooruitgang is iets wat wij in het algemeen verwacht hebben. Uw oude gebruiken zijn gebaseerd op uw angsten en worden zeker bepaald door uw overtuigingen. Nu kunt u daar aan voorbijgaan. Uw mentoren kijken ernaar uit om met u te praten en dit natuurlijke proces uit te leggen, wanneer u terugkeert naar wie u eens was.

Dit proces van transformatie dient om u voor te bereiden op het opnemen van heel veel informatie en gegevens, die u zullen worden uitgelegd door uw mentoren. Dit proces kan vaak verwarrend zijn. Een aantal van de menselijke beschavingen op andere werelden hebben dit transformatieproces ervaren. Wat het uwe zo uniek maakt is, dat u bent teruggevallen van een volledig naar een beperkt bewustzijn. Wij hebben een aantal beschavingen geholpen om hun volledige potentieel te bereiken. Wij gebruiken die ervaringen als een maatstaf om te bepalen wat er nu met u gebeurt. Geen enkele groep mensen heeft ooit gedaan wat u doet. Doorheen dit Sterrenstelsel bevinden er zich beschavingen in verschillende stadia van het vervullen van hun bewustzijnspotentieel. Normaal gesproken beslaat dit proces honderden duizenden jaren van gestage vooruitgang. U bent nog niet in staat geweest om maatschappijen te vormen die in staat zijn tot de broodnodige voorbereidingen daartoe. Zodoende moeten wij u nu vooruitduwen, door het toepassen van een bepaalde variant van de Kristallen Lichtkamers, die u vanuit deze uitgeputte staat kunnen overbrengen naar volledig Bewustzijn. Deze operatie wordt toegestaan door de Heilige afkondigingen van de Hemel. De tijd voor uw wedergeboorte komt eraan!

Zegeningen, lieve Harten! Wij zijn uw Verheven Meesters! De Afkondigingen van de Hemel treden in werking, nu de vele golven van energie en het werk van onze medewerkers werkelijk voltooid raken. Er is een tijdsschema in werking dat aangeeft hoe deze verschillende fondsen en nieuwe regels zullen samenkomen om een nieuw, welvarend financieel systeem te vormen. In dit licht hebben wij een paar voorstellen.
Ten eerste: leer lief te zijn voor uzelf. U bent feitelijk ‘zwanger’ van een nieuwe versie van uzelf. Deze versie is spiritueel bewust en in staat om meer intuïtief en bewust te zijn, beter in staat om de Spirituele Rijken waar te nemen. Gebruik uw vrije tijd om te rusten, te mediteren en in het algemeen meer contact te leggen met uw innerlijk Zelf. Ten tweede: leer te spelen op een gemakkelijker en meer bewuste manier. U wordt zich meer bewust van dit Rijk, op een andere manier. Ontspan u en leer uw ontdekkingen te gebruiken om een positievere kijk te versterken. Kom samen en leer nog beter om u voor te stellen wat u werkelijk verlangt. Deze korte oefeningen kunnen u helpen om aan Spirit te erkennen hoezeer u gegroeid bent!

Het is verstandig om te leren uw meest positieve nieuwe bewustzijn te delen met elkaar. Spirituele kennis gaat altijd om het delen van uw vreugde met elkaar … mensen zijn graag samen. Wij Meesters komen heel vaak samen, alleen al daarvoor. Wij bidden en zingen tezamen om onze wereldwijde mensengemeenschap te helpen. Dit gaat voor ons vanzelf. Naarmate u groeit in bewustzijn zult ook u gaan zien wat de kracht is van positief en Goddelijk handelen in gemeenschap. Wat dan bereikt kan worden is verbazingwekkend! Naarmate u dit mettertijd toepast, zult u ook de mooie kracht daarvan ontdekken. Het geeft u vreugde om een ander te helpen en hen een weg te bieden waarlangs zij kunnen groeien. Zodra u zich dit eigen heeft gemaakt, leert u hoe deze daden werkelijk het Goddelijke raken! Wees iemand die zijn hart volgt en die werkt vanuit Liefde!

Werken vanuit het Hart is werken volgens het Goddelijke en het Heilige! Het is de energie van de Hemel die diep binnen in u stroomt! Wanneer u voor het eerst verder gaat dan uw magische ritueel, gaat u naar een speciale Meester, wiens taak het is om u te leren wat de Hemel wil dat u doet. Als u dat eenmaal heeft geleerd, zult u snel gewend raken aan uw Heilige taken. Ze zullen al snel een tweede natuur worden en zo zult u met succes kunnen beginnen aan uw pad. Wij Meesters komen vaak samen en vertellen onze wonderbaarlijke verhalen over hoe wij – na vele levens op deze Aarde – een grote vrijstelling hebben gekregen. Deze hadden wij verdiend na een aantal voorbeeldige levens. De ceremonie waarin ze ons werden toegekend was werkelijk glorieus. Dit is voor ons een weerspiegeling van wat u gaat beleven in de Kristallen Lichtkamers. Daarom: wees wijs en volg uw hart naar een waarlijk positieve en buitengewoon wonderbaarlijke ervaring!

Vandaag hebben wij wat méér besproken over wat er gaande is om u heen. Dit Rijk nadert heel snel het punt waarop het doorheen de eerste van vele gradaties van bewustzijn zal gaan. Verheug u elke keer als u één daarvan succesvol voltooit! Weet dat u steeds dichter komt bij het volledige bewustzijn en uw eigen Galactische maatschappij. Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.