NAN 33: Hoger Kosmisch Licht

Zoals gepubliceerd in NAN 33:
4-11 oktober 2015

‘Het aarden van Hoger Kosmisch Licht’
door Hilarion via Marlene Swetlishoff

NAN 33: Hoger Kosmisch Licht

Geliefden,

Het aarden van het Hoger Kosmisch Licht in en op de planeet is begonnen aan zijn volgende fase. Zij die dit werk deden maken zich nu op om Goddelijke waarheden te brengen aan hen die nu ontwaken. De ontwaakten gaan op zoek naar wat zij nodig hebben om hen tot een snellere integratie te brengen met de nieuwe energieën en het nieuwe bewustzijn.

Als bakens van Hoger Licht en Waarheid, werken de Lichtwerkers van de wereld samen op de Hogere Niveaus van ‘zijn’, om hun inspanningen op elkaar af te stemmen. In Eenheid werken zij aan de transformatie van de planeet en al haar bewoners, om verder te gaan op een manier die de mogelijkheid biedt tot het openen van bewustzijn en bewustmaking bij zoveel mogelijk zielen. Dit is de tijd waarin leren niet alleen leuk is, maar tegelijk ook verlichtend. Velen van u die uw spirituele aanwezigheid en uw geloofsbrieven hebben gevestigd, zijn nu in staat om dit nog soepeler en gemakkelijker te doen. Wanneer het Universum met u, door u en voor u werkt, vinden er gelijklopende gebeurtenissen plaats op wonderbaarlijke en waarlijk magische wijze.

De bouwwerken van de oude wereld brokkelen steeds verder af, omdat de nieuwe en Hogere Energieën ze niet meer steunen. U ziet hiervan elke dag het bewijs en er wordt nu een wanhopige poging ondernomen om ze in stand te houden, met methodes die voorheen wel werkten. Zij die deze methoden toepassen zullen niet slagen in hun inspanningen, want de structuur om die inspanning te behouden is niet langer van toepassing. Nu komt het spirituele standpunt meer naar voren in het bewustzijn, omdat de mensen zich ervan bewust worden dat er meer is in het leven op Aarde dan zij eerder hebben geloofd. De intensiteit van hun geest wil zich door hen manifesteren in de wereld en als dat gebeurt dan opent hun hart zich voor méér inzicht en doorzicht. De energie en de kracht van Liefde leiden tot krachtig ontwaken, om van binnenuit tot bloei te komen. Wanneer de mensen meer Liefde, vreugde en vredige intenties gaan voelen en die gaan uiten naar elkaar, zal er een Hogere manier van onderlinge wisselwerking gaan gelden.

Wanneer de mensen de beperkende ideeën van de dualiteit loslaten – waaronder afscheiding, vijandigheid en tweestrijd – en de Hogere eigenschappen van de ziel gaan vertonen, dan zien zij dat het leven aan hen teruggeeft wat zij er zelf hebben in gestoken. Zij betreden een nieuwe levensfase, in afstemming op Spirit en het Goddelijke in hen. Deze beweging bevrijdt hen en schept een grotere mate van uitbreiding en geeft vorm aan een nieuwe, scheppende energie en bewustzijn. Zij merken hoe hun leven gevuld wordt met onbegrensde mogelijkheden om de eigenschappen, talenten en mogelijkheden van hun eigen unieke ziel tot uiting te brengen. Zij zien dat zij kunnen kiezen hoe hun leven verloopt, op wijzen die zij zich eerder niet konden voorstellen. Hierdoor ontstaat er een grotere harmonie binnen in hen en deze persoonlijke harmonie straalt uit, het schept een vreugdevolle interactie met de wereld en dat brengt hen dan weer een groter gevoel van vervulling bij hun persoonlijke ondernemingen.

Wanneer hun begrip toeneemt in het proces van het overbruggen en verenigen van twee werelden, vinden zij nieuwe doorgangen van waarheid in alle aspecten van hun leven. Op hun beurt brengen die een lichtheid van geest, ze brengen vreugde en gelach en een groter bewustzijn van de rijkheid die binnen in hen leeft. Zij voelen de vreugde van de schepping wanneer zij de rijkdom van kennis, ervaring en inzicht manifesteren, die in hen besloten ligt en die zij gaan delen met de wereld. Zodra de gezamenlijke wonderen die zij bij zich dragen aan het Licht van hun nieuwe bewustzijn worden gebracht, begint een nieuwe fase, een nieuwe geboorte in een grotere wereld die iedereen bekrachtigt en verrijkt. De zaden van Liefde en wijsheid die uitstralen vanuit hun wezen, worden geplant in het collectieve bewustzijn – om hun zusters en broeders te healen en te zegenen, en hen in staat te stellen om met hen mee te gaan naar die Nieuwe Wereld.

Wanneer het leven zich ontvouwt in het nieuwe bewustzijn en de Nieuwe Wereld, ontstaat er een grotere Eenheid tussen alle wezens. Er is ook een groter respect en meer eerbied voor de Goddelijkheid in elk mensenhart en dit zal zorgen voor een groter verlangen om anderen op één of andere manier te dienen. Wanneer zij zich afstemmen op hun Goddelijke essentie en de richtlijnen en aanwijzingen volgen die worden gegeven, dan opent hun wereld zich voor nieuwe dimensies die zij zich eerder niet konden voorstellen. Nieuwe uitzichten openen zich voor hen, die de weg banen naar nog grotere perspectieven van de oneindige rijkdom van het Universum waarin zij verblijven. Zij begrijpen ook dat zij enkel maar het oppervlak hebben geraakt van de oneindige Bron van overvloed die gelegen is in hun persoonlijke spirit en dat er nog méér is dat wacht op manifestatie. Wanneer zij de moed vinden om te delen met anderen, komt er op diepere niveaus méér kennis beschikbaar die door hen de wereld zal bereiken.

Tot volgende week …
Ik BEN Hilarion

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Bekijk hier de video: HIER

Hierbij zij vermeld dat het maken van video’s door anderen dan de auteur/channel/schrijver van gelijk welk bericht van deze auteur/channel/schrijver verboden is, tenzij door haar goedgekeurd. Dit is in overleg met Hilarion en de Legioenen van Licht die met hem werken. Zij hebben de auteur/channel/schrijver laten weten dat zij Hogere energieën en frequenties meegeven en overbrengen in de geschreven en gesproken woorden die door dit channel komen, met betrekking tot de berichten die via haar worden overgebracht.

U heeft toestemming om dit bericht te delen op andere blogs of websites zolang het in zijn geheel wordt geplaatst, er niets in wordt veranderd of op gelijk welke wijze wordt aangepast en de verwijzing naar de auteur, het copyright en de websites erbij vermeld worden.

http://www.therainbowscribe.com
http://www.movingintoluminosity.com

Dank u voor het bijvoegen van bovenstaande website link wanneer u dit bericht plaatst.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.