NAN 33: Een wonderbaarlijk Tijdperk

Zoals gepubliceerd in NAN 33:

‘U leeft in een wonderbaarlijk tijdperk,
waarin de Illusie reeds begint op te lossen’
Jezus via John Smallman

Bubble Universes, Universe, Galaxies, Stars

Hier in de Spirituele Rijken sporen wij u (de mensheid) aan tot uw onvermijdelijk ontwaken tot uw natuurlijke, volledig Bewuste Staat waar het energieveld van de Liefde – de Levenskracht – u voor eeuwig levend, stralend, vreugdevol en op ieder ogenblik creatief gemotiveerd houdt. Deze Staat is de enige Staat waarin zich het bestaan voordoet, het is de Realiteit, uw blijvende aanwezigheid in de Aanwezigheid van God, Eenheid met God in eeuwigdurende vreugde. Er is geen andere plek, er is enkel die eindeloze Staat van één zijn met God, waar scheiding en de illusie die daarbij hoort – met al zijn lijden, ziekte, tekorten, tweestrijd en oorlog – niet bestaan, omdat ze niet echt zijn.

Binnen de illusie – waar de mensheid het leven ervaart als een voortdurende strijd, schijnbaar tegen beter weten in – lijkt het idee van een staat van eeuwigdurende vrede, vreugde en Liefde een waanbeeld, onmogelijk, een mooie droom die nooit waar zal worden. Wij blijven u natuurlijk steeds weer vertellen dat dit niet zo is, dat er niets anders is dan de Realiteit … en in uw diepste binnenste weet u ook dat dit waar is. Daarom heeft u dat sterke verlangen naar iets wat veel beter is dan het leven dat u nu leidt. Dat verlangen komt voort uit de buitengewoon korte flitsen van herinnering aan de intense levensvreugde in de eeuwige Aanwezigheid van God – flitsen die zo kort zijn dat u zich soms afvraagt of ze wel echt zijn. Ze zijn echt, maar ze moeten heel kort zijn omdat hun energie – indien langer dan een kort ogenblik – uw fysiek lichaam zou overweldigen.

Natuurlijk heeft u Gods Aanwezigheid nooit verlaten! U kunt nergens anders heen! Niettemin heeft u die illusie gevormd en uzelf er in ondergedompeld, waardoor het heel echt leek en vanaf dat moment – dat feitelijk slechts een ogenblik geleden is – bent u op zoek geweest naar de weg naar Huis, naar de Realiteit; was u op zoek naar de ‘Heilige Graal’ vinden, het ‘Einde van de Regenboog’, uw ‘zielsverwant’ … en daarmee dus eigenlijk naar de Liefde, die God is.

Wel, zoals wij u al zo vaak hebben verteld: u bent er al, u bent nooit weggegaan en uw enige taak is om te ontwaken uit de diepe slaap waarin al die vreselijke gebeurtenissen op Aarde plaats lijken te vinden. Dit betekent dat u alles moet loslaten wat u om u heen heeft gebouwd om u te beschermen tegen … LIEFDE! Alle bescherming, alle afweer – psychologisch of fysiek – en de wapens die u heeft uitgevonden en gebouwd ter ondersteuning daarvan, moeten worden uitgeschakeld en weggehaald.

U allen bent bang voor de Liefde! Voor u lijkt het alsof Liefde een grenzeloze toewijding is om onophoudelijk aan anderen te geven, terwijl u zichzelf alles ontzegt wat voor u van waarde kan zijn – ook uw leven – in een zinloos altruïstisch offer. Deze buitengewone misvatting is een belangrijk aspect van de illusie en heeft u gedurende eonen zo bang gemaakt dat u de Liefde bent gaan afwijzen ten voordele van de zelfzuchtige ambitie, waarvan u hoopt dat die naar tevredenheid vervanging zal bieden aan de onvervangbare … Liefde.

Er is alleen maar Liefde, Zij wordt u geboden op ieder moment, maar u bent meestal niet in staat om Haar te ontvangen of te aanvaarden, omdat u zo stevig vasthoudt aan alles wat vreemd is aan Haar. Als u uw hart zou toestaan om zich te openen en Haar te ontvangen, dan zouden al uw angsten en zorgen oplossen en zou u onmiddellijk inzien dat afweer – van gelijk welke vorm en onder gelijk welke omstandigheden – totale waanzin is.

Maar binnen deze Illusie bent u ertoe opgeleid om achterdochtig te zijn en om anderen te beschouwen als mogelijke vijanden – daardoor verwacht u om vijanden tegen te komen en als bij wonder verschijnen die dan ook! De enige uitweg uit deze ontoelaatbare situatie is om te verwachten dat u vrienden zult ontmoeten en om enkel liefde te bieden aan iedereen waarmee u omgaat. Dat is moeilijk voor u, omdat binnen de illusie elke cultuur en ook vele religies juist geloven dat het waanzin is om u zo te gedragen. Vervolgens proberen zij de waanzin ervan aan te tonen door te verwijzen naar de aanhoudende oorlogen en conflicten waar de mensheid bij betrokken is geweest sinds het begin der tijden.

De waanzin ligt echter in de verwachting van verraad, conflict en oorlog – en de daardoor schijnbaar essentiële behoefte aan wapens en afweer. Wantrouwen leidt tot wantrouwen, en uw taak bij het ontwaken is juist om het wantrouwen los te laten en enkel Liefde te bieden. Sommigen van u doen dit al en ze merken dat het werkt. Liefde stroomt en omhult iedereen op Haar weg – u hoeft Haar alleen maar toe te staan om door u heen te stromen.

Het vrijelijk stromen van de Liefde moet beginnen bij de bevolking. Het kan niet beginnen bij de top van wereldleiders in gelijk welke hoedanigheid – politiek, commercieel, nationaal, etnisch of religieus – omdat al die ‘leiders’ in werkelijkheid volgers zijn, die wanhopig trachten om het humeur en de wensen vast te stellen van diegenen die zij zogenaamd leiden, zodat ze zich op een gunstige wijze aan hen kunnen voordoen – om zodoende hun bevoorrechte posities te kunnen behouden.

Uiteraard is het grootste deel van de mensheid gedurende eonen heel grondig opgeleid om prettig meegaand te zijn voor deze leiders, waardoor deze ‘verkozenen’ of geluksvogels aan de macht konden blijven. Het geheim om de macht te behouden ligt erin om diegenen die onder je staan ervan te overtuigen, dat er een bedreiging is door ‘vijanden’ in andere culturen of naties en dat enkel zij – de machthebbers – in staat zijn om doortastend te zorgen voor bescherming tegen die zogeheten vijanden. Soms lijkt het alsof een meer gematigde en eerlijke kandidaat voor een hoge functie het iets beter zou kunnen doen en dan worden er verkiezingen gehouden, in de hoop dat er een nieuwe en betere leider kan worden gevonden. Maar het systeem is dusdanig ontworpen, dat het iedereen dwarsboomt die – mocht hij aan de macht komen – wellicht stappen zou kunnen zetten naar vrede en vertrouwen.

Veranderingen beginnen bij de mensen – dus één voor één. Het klinkt misschien wat optimistisch om te verwachten dat een dergelijke verandering echt van invloed kan zijn op de hele wereld, maar – zoals u allen wel weet – er zijn in de voorbije decennia een aantal succesvolle burgerbewegingen geweest die geslaagd zijn en hun bewonderenswaardige doelstellingen hebben behaald. Elk daarvan werd vanaf het begin geleid door Liefde. Niettemin leidt succes vaak tot arrogantie en negatief oordeel en vervolgens tot interne onenigheid na de feiten … en vele van deze bewegingen zijn opgeheven of uiteengevallen.

Maar de leden van vele van deze bewegingen zijn veranderd als gevolg van hun succes, en zij beseffen dat liefde en samenwerking de enige manier zijn om vooruit te komen. Zij hebben hun denken niet veranderd en velen van hen zijn ook vandaag nog actief en werken nog steeds vreedzaam en respectvol, ze luisteren naar verschillende standpunten omdat ze hebben ingezien dat er altijd punten van overeenstemming zijn, en dat iedereen eigenlijk wel vreedzame oplossingen wil bereiken voor de kwesties waar zij mee te maken hebben – oplossingen waarbij alle partijen winnen.

Op de lagere niveaus zou een weigering om de wapens op te nemen ertoe leiden dat alle militaire inzet zou worden stopgezet, en ik kan u verzekeren dat er overal ter wereld machtige bewegingen zijn die nu bijzonder effectief toewerken naar dit doel. Wat u ziet en hoort in de grote media zijn zwaar gecensureerde verslagen, die alles weglaten wat u zou kunnen inspireren en verheffen … zij willen juist het niveau van angst in stand houden en versterken, omdat de verschillende regeringen daarvan afhankelijk zijn om te overleven.

Maar deze burgerbewegingen werken aan vrede en respect voor de hele mensheid en zij winnen wereldwijd aan kracht en invloed. Hierbij worden zij geholpen door de gebeden, meditaties en liefdevolle intenties van u – de Lichtdragers en Lichtwerkers – en door ons, aangezien wij ook de steun en bemoediging bieden van iedereen hier in de Spirituele Rijken.

Het Goddelijk Plan houdt in dat de mensheid zal ontwaken en er is absoluut niets wat dat nog kan voorkomen. U leeft in een wonderbaarlijke tijd, waarin de illusie nu reeds begint op te lossen. Blijf dus tijd vrijmaken om dagelijks naar uw innerlijke, heilige plek te gaan en daar te vragen om leiding, hulp … en een liefdevolle knuffel. Ik verzeker u dat wij dan ieder van u zullen antwoorden, want wat u doet is een essentieel aspect van dit Goddelijk Plan, nu het zijn voltooiing nadert.

Uw liefdevolle broeder, Jezus.
Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.