NAN 30: Verbinden met Arcturiërs

Zoals gepubliceerd in NAN 30:

Uitspraak van de dag:
Planetaire Ascentie

NAN 30: DM - Verbinden met Arcturiërs

Uittreksel uit het boek: ‘Connecting with the Arcturians’ – ‘Verbinden met de Arcturiërs’, Arcturische Teamleider Juliano via David K. Miller

Een brug bouwen naar 5D

Onze eigenlijke planetaire opdracht is om te helpen bij het in evenwicht houden van de Aarde tot het volgende niveau. Uw opdracht is om uw rol te vervullen als een sterrenwezen op de planeet. Sommigen van u erkennen dat u in u het bewustzijn meedraagt dat u eerder een sterrenwezen was. Wij rekenen op u om te helpen de brug naar 5D te bouwen.

De verbinding die de Aarde nu heeft met 5D is zo krachtig, dat wezens die op andere planeten wonen nu worden aangetrokken tot de Aarde. Dit betekent dat er in 3D nog andere planeten zijn die uitsluitend gericht zijn op spirituele groei, maar de zielen daar hebben nog behoefte aan de dimensionale ervaring op Aarde om hun taken te volbrengen. Velen moeten via de Aarde-ervaring een dienst verlenen, die hen zal helpen om de nodige spirituele energie te vergaren voor hun ascentie. Dat is wat ieder van u nu tracht te bereiken. U tracht om uw spirituele energie te verhogen, zodat u kunt ascenderen naar het volgende Rijk.

Hoe gaat u deze brug naar 5D bouwen en versterken? Het eerste antwoord is dat u een brug moet bouwen voor uzelf. Wij bieden u een persoonlijke brug naar ons bewustzijn, via ons werk met u en via onze doorgangen. Wanneer u die brug oversteekt, moet u uzelf vragen: Hoe ga ik zorgen dat er een brug komt voor anderen? Hoe zal ik in staat zijn om een brug te bouwen voor mijn dochter, mijn zoon, mijn echtgenoot of mijn vriend? Misschien staan ze niet open voor deze brug. U moet leren om informatie te geven en manieren te tonen om deze brug te bereiken, op een manier die zij kunnen begrijpen.

Wij hebben onze uitleg aan u afgestemd – of verlaagd – aangaande het Arcturische werk, zodat u deze beginselen gemakkelijker kunt begrijpen en aanvaarden. Nu moet u die informatie nog méér vereenvoudigen zodat ook anderen het kunnen begrijpen. Wij hebben het er niet over dat u de straat moet opgaan en mensen moet bekeren. Contact leggen met anderen in een groep zorgt voor een krachtige toegang tot deze brug. U heeft natuurlijk bewijzen nodig dat de 5D-energie langzaam begint door te sijpelen in uw levens. Het is prachtig om dat nu te zien gebeuren. Wees u ervan bewust dat dit 5D-Licht nu naar u toe komt en ontvangen kan worden door uw kruinchakra.

Ontladen via de Doorgangen
Velen van u zullen bijdragen aan het ontladen van negatieve energie. Dit is heel belangrijk. Omdat velen van u in staat zijn om verschillende plaatsen te activeren, heeft u ook de mogelijkheid om krachtige energieën te ontladen. Begrijp, dat wanneer u met deze energie werkt dit een kans is om healing te brengen voor uw planeet. Wij kunnen de negatieve krachten op Aarde wel aanpakken en wij helpen voortdurend bij het oplossen van negatieve energie. Hoe meer doorgangen wij open hebben, des te meer verbindingen wij hebben met de Aarde en des te meer ontladingen van negatieve energie kunnen wij toelaten. Wanneer die energie wordt ontladen, neemt de kans op catastrofale Aardeverandering af. Dat is waar het bij Lichtwerkers om draait, voornamelijk om een voorbeeld te zijn, maar ook om hulp te bieden bij de planetaire transformatie. Dit is terug te vinden in het werk van Dr. Norma Milanovich (auteur van ‘We, the Arcturians’) die naar verschillende landen over de hele wereld is gereisd om doorgangen te activeren. Als die doorgangen eenmaal geactiveerd zijn, kunnen er aanhoudend ontladingen van negatieve energie plaatsvinden.

Als de energieën van de Aarde meer in evenwicht komen, kan de Aarde meer energie opnemen en vasthouden, zodat er zich geen gewelddadige reacties voordoen. Dit loslaten van energie kan echter enkel plaatsvinden in gebieden waar de hogere energie ontvangen wordt. U moet eerst een vortex of een activatie hebben, daarna volgt pas een ontlading. Andere energieën in de Aarde – langs de elektromagnetische netwerklijnen – kunnen ook naar een dergelijke plek worden gebracht en losgelaten.

Bedenk, dat de Aarde hoger Licht en energie ontvangt door uw werk. Hoe meer doorgangen er bestaan op de netwerklijnen, des te meer mogelijkheden zijn er voor het loslaten van energie. Het activeren van de planetaire netwerklijnen zodat de galactische energie erdoor kan binnenkomen, is bijzonder krachtig en healend voor de Aarde – en voor u. U kunt dit!

Galactische Spirituele Energie en die van Gaia
Dit is Tomar. Er wordt op ons schip een speciale tempel voorbereid voor u. Wij brengen u naar een tempel in één van onze grotere, meer krachtige moederschepen. Wij zitten allemaal in deze mooie tempel op ons moederschip, dat gelegen is in de dimensionale doorgang tussen Jupiter en verderaf gelegen planeten. Kijk om u heen en zie de Aarde vanuit het perspectief van Jupiter. Ze ziet eruit als een ster – een blauwachtige sterplaneet. Kom in onze tempel.

Wij hebben een Gouden tuin voorbereid voor u. Eén van onze bijzondere kristallen is in deze tuin. Het is een blauwgroen kristal dat de kracht en de energie van de Aarde nabootst. Wanneer u de Aarde bekijkt vanuit de ruimte, dan ziet u hoe blauw ze is. Dit kristal zendt het blauwe Licht uit, door de zuivere energie van de geest van de Aarde na te doen. Terwijl wij in een kring zitten; plaats uw handen over dit kristal en neem de volmaakt blauwe lichtenergie van dit kristal in u op. Omdat dit het pure Licht van de Aarde is, zult u terugkeren met dit pure Licht in uw lichaam en u zult dit Licht weer terugbrengen naar de Aarde. Dit is waar u van houdt en waarom u gekozen heeft om naar de Aarde te komen. Deze energie behoort tot uw hoogste aard. Wij helpen u om dit pure Licht van de Aarde in evenwicht te houden.

Kom naar een ander deel van de tempel, dan zullen we plaatsnemen in een kring. Hier is een ander prachtig kristal in het midden van die kring en het vertegenwoordigt de geest van het Sterrenstelsel. Dit kristal is nooit eerder getoond aan Aardewezens zoals u. Leg uw handen over het kristal. Dit kristal kan enkel worden beschreven als een krachtige tint van wit, die nooit eerder door mensen werd gezien. Het is niet enkel het zuivere wit waar u aan gewend bent om te zien. Het is een speciaal, galactisch wit. Het kristal vertegenwoordigt het hart en de geest van het Sterrenstelsel.

Mijn lieve vrienden van de Aarde, ik ben heel blij dat u gekomen bent om verbinding te maken met de geest van het Sterrenstelsel. Zij is onze moeder. Net zoals de Indianenstammen van Amerika de Aarde beschouwen als hun moeder, zult u merken dat het Sterrenstelsel de Grote Moeder is van ons allemaal. Uw zielen werden geboren in dit deel van het Sterrenstelsel dat ‘de Melkweg’ wordt genoemd. Het Melkwegstelsel beschouwen als uw moeder stelt u in staat om u te verbinden met het Licht van de Galactische Centrale Zon. U kunt onmiddellijk in contact komen met vele hogere wezens in dit Sterrenstelsel.

Toen u uw handen over de kristallen in de tempel heeft gelegd, ontving u de gecodeerde trillingen om mee terug te nemen naar de Aarde. Ik vraag u nogmaals – houd uw handen over het kristal van de galactische geest en neem de energie in u op. Ik zal u nu overschakelen naar het kristal van de Aarde. Neem die trilling in u op. Nu komt de zuivere energie van de Gaia-geest in u. U zult deze frequentie met u mee terugnemen naar de Aarde.

Eens te meer, Lichtwerkers, vervult u een machtige dienst, een krachtige opdracht. De doorgangen zijn in alle opzichten heel belangrijk, want de doorgangen waar wij nu mee werken – de Arcturische doorgangen – dienen vele doeleinden. Ten eerste kunt u in de doorgangen komen; u kunt zuiver zijn in gedachte, en 5D in ervaring. Ten tweede kunnen wij speciale energie omlaag sturen, die zal helpen om 3D in evenwicht te houden.

Wij houden van uw 3D. Het is een geweldige leerplek. Verspreid alstublieft dit bericht, hoe geweldig de school van de derde dimensie is. U keert nu terug naar de Aarde en wij blijven daarboven.

Uit het boek: Connecting with the Arcturians blz. 160-163
Gechanneld door David K. Miller
Light Technology Publishing

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.