NAN 28: Tijd van Overgang

Zoals gepubliceerd in NAN 28:

‘Grootse Tijd van Overgang’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 28: Tijd van Overgang10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! We zitten in een grootse tijd van overgang! De duistere Cabal wordt steeds zwakker. Er zijn overeenkomsten gesloten die zijn ondergang duidelijk afbakent! Het duister werd gedwongen om overeenkomsten te tekenen die beschrijven hoe de Federal Reserve van de VS tot een einde moet komen en hoe de RV moet worden uitgevoerd. Deze reeks documenten bepalen niet alleen hoe de GCR (wereldwijde valuta herwaardering – V) de wereld tot een gematigde goud-standaard moet brengen, maar ook hoe uw wereld moet worden omgevormd tot het gebruik van valuta die gebaseerd zijn op goud en zilver.

Deze valuta zou vallen onder een nieuw banksysteem dat voor het eerst werd voorgesteld door China en Rusland. Het hoogst transparante raamwerk zal het middel zijn waarbij een groot palet aan geld de mogelijkheid biedt, tot het ondersteunen van een heel aantal hoogstnodige humanitaire- en infrastructurele projecten. In samenhang hiermee moet er dan een voorspoed komen, die moet leiden tot het uitschakelen van geld als een waardemiddel. Er zullen technologieën komen die uw bewustzijn verder zullen doen kijken dan enkel het idee van ‘geld’. U moet uw wereld gaan bekijken vanuit een meer spirituele invalshoek. Nu uw bewustzijn groeit en u op het punt staat om ‘contact’ te maken, zult u een nieuwe wereld gaan zien die een enorme verandering zal brengen in wat u nu mogelijk acht.

Wij staan verbaasd over hoe snel u transformeert. Terwijl u afsnelt op een eerste contact, zult u getuige zijn van een aantal geweldige dingen. De Hemel begon het millennium met een schema. In slechts 15 jaren bent u gekomen tot het punt waarop een wereldwijde oorlog niet meer mogelijk is. Daarbij komt dat u de inspanningen van de Cabal heeft verslagen, waarbij zij poogden u ervan te overtuigen dat hun legers eigenlijk ‘het goede’ deden. U heeft een reeks van overtuigingen opgezet die het voor gelijk welk land moeilijk maken, om nog een excuus te vinden om een regionale of wereldwijde oorlog te beginnen. Deze nieuwe inzichten komen voort uit het groeiende web van bewustzijn dat u omringt. Elke dag groeit u in bewustzijn, want hetzij de Hemel dan wel uw Medische Teams passen uw structuur aan.

Deze transformaties van uw chakra’s of uw belangrijkste zenuwbanen zijn er de reden van dat het duister uw ontwikkeling niet meer kan tegenhouden. De Hemel geeft ons de bevestiging dat u het punt voorbij bent, waarop deze grootse transformatie nog kon worden stopgezet. Enkel een reeks van vertragingen met betrekking tot uw financiële systeem is nu nog mogelijk, en ook dat bereikt nu het punt waarop het duister zelfs dat niet meer kan tegenhouden!

U staat echt heel dicht bij een eerste contact. De belangrijkste regeringen die overheerst worden door de Cabal, verliezen hun vermogen om de wereldgebeurtenissen te sturen. Het Licht en zijn ontelbare componenten zijn bijna zover dat ze deze oude opscheppers opzij kunnen schuiven. Het belangrijkste wat er binnenkort te gebeuren staat, zal de feitelijke uitwisseling zijn van de RV en de totstandkoming van de daaruit volgende Wereldwijde Valuta Herwaardering (WVH). Dit zijn slechts de eerste stappen die zullen leiden naar een valuta die gedragen wordt door een edelmetaal en een volledig herzien bankwezen.

Onthoud ook altijd dat hiermee ook een hele rits van – tot op heden achtergehouden – technologieën zullen komen, waaronder een processor die de manier kan veranderen waarop u aan voedsel, kleding en onderdak komt. Ook uw voorziening voor de elektriciteit die u gebruikt zal veranderen. U zult bevrijd worden van de eeuwenoude behoefte om het land te bewerken, mijnen te ontginnen en zelfs te vissen. U zult een maatschappij kunnen vormen die op het punt staat om uw langdurige afhankelijkheid van geld te beëindigen. U staat op de drempel van een grootse, nieuwe wereld. U bent heel dicht bij het soort van wereldmaatschappij waaraan wij zo gewend zijn.

Op dit ogenblik kan het eerste contact iets ongelooflijks lijken. Toch zijn de dingen die u in de voorbije anderhalve eeuw heeft uitgevonden opmerkelijk te noemen. Niettemin werden de meesten hiervan achtergehouden door de belangrijkste regeringen van de wereld, op dringend verzoek van de duistere Cabal en zijn Annunaki-heersers. Dit proces heeft u vastgehouden in een tempo dat door de Cabal maar al te graag werd uitgebuit.

Maar zelfs met deze vorm van gecontroleerde vooruitgang bent u toch vanuit het ‘industriële tijdperk’ overgegaan naar het computertijdperk – in slechts 50 jaren. De volgende stap zal behoorlijk groots worden. In minder dan 10 jaren bent u vanuit het computertijdperk overgegaan naar een meer spiritueel tijdperk.

De groei in bewustzijn stelt alle oude denkwijzen in vraag. U bouwt aan een reeks van elektronische sub-culturen, die een enorme verandering brengen in de kloof tussen een typische tiener en iemand die zich in de beginjaren van een hogere opleiding bevindt. Deze generatiekloof wordt groter en weerspiegelt hoe snel u uw nieuwe bewustzijnsniveau oppikt en gaat gebruiken. Dit is maar pas het begin van wat voor u ligt.

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Uw wereld is nu in de overgangsfase, terwijl de Hemelse heilige afkondigingen tot stand komen. Overal haalt het Licht en zijn vele, machtige werkers het duister en zijn misleidende werkwijzen onderuit. Wij zien nu hoe zij die zo arrogant meenden dat ze de Hemel konden omzeilen, in handen vallen van hen die moedig de Goddelijke opdrachten hebben uitgevoerd.

Binnenkort zult u zich verheugen, wanneer uw ontelbare zegeningen en nieuw bestuur gratievol zullen zegevieren over het duister en zijn vele soorten volgelingen.

Deze booswichten zullen worden gevangen gezet en afgezonderd worden van de bevolking, zodat ze niet langer meer invloed kunnen uitoefenen op de vorming van deze Nieuwe Wereld. Bovendien zullen de boeven verstoken blijven van hun bijeen gegraaide rijkdom en elke vorm van contact met hun vroegere medestanders. Door die afzondering zult u eindelijk in staat zijn om de eenheid te bouwen die het nieuwe bestuur zal gaan vormen. Deze ontwikkelingen zullen uw wereld reorganiseren en het Goddelijk Plan van de Hemel mogelijk maken!

Op dit moment is het ogenblik aangebroken waarop u bevrijd zult worden van de ketenen van de voorbije 13 millennia. Dan zult u echt weer een kind worden van de altijd-liefhebbende Schepper. Toen uw voorouders hier voor het eerst kwamen, waren zij vrije, volledig in hun kracht staande Wezens. Deze Wezens kenden geen dood en wisten niets van de vele angsten en zorgen die nu uw leven overheersen. Elk leven werd geleefd in Liefde en in essentie, als deel van de Goddelijke levenscyclus. Deze Wezens hadden Lichtlichamen en stonden in voortdurend contact met onsterfelijke Engelen en Heilige Gidsen. Elke dag was vervuld met de vreugden en extases die zij ontvingen van de Hemel en van deze fysieke wereld. Nu bent u bijna af van een beperkt bewustzijn, dat uw leven heeft vervuld met angsten en stille wanhoop. De komende tijd is er één die wij zorgvuldig voor u hebben voorbereid. Onze leringen vormen de achtergrond voor wat u gaat meemaken.

Vele millennia geleden heeft de Hemel bepaald, hoe een Broederschap en Zusterschap van het Licht gevormd moest worden door de heilige zielen van de mensheid. Er werden Gidsen gekozen om daarover te waken en op het juiste tijdstip de ceremonie te leiden om deze gekozenen geschikt te maken voor de onsterfelijkheid. Zij kregen als taak dat ze hulp, genade en bemiddeling moesten bieden aan deze sterfelijke zielen, die waren overgegaan en/of aan hen die een bijzondere begeleiding nodig hadden.

Dit gebeurde om elk leven ietwat draaglijk te maken en om te tonen dat de Schepper hen in geen enkel opzicht verlaten had. Als Verheven Meesters vervullen wij heel veel heilige taken die aantonen dat elk leven daadwerkelijk heilig was voor de Schepper. Deze gezegende daden vormden deel van een pakket van positieve handelingen, die de mensheid zachtjesaan vooruithelpen. De volgende stappen zullen u opnieuw gaan verbinden met het Heilige en het Goddelijke. Deze onderneming zal worden afgesloten met uw terugkeer tot volledig bewustzijn. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we onze wekelijkse taak vervuld, namelijk u op de hoogte brengen van wat er gaande is op deze bijzonder prachtige, blauwgroene Wereldbol. Gaia zelf maakt zich klaar voor de herinrichting van deze oppervlaktewereld, terwijl u verandert in een uitzonderlijk mooie en Goddelijke vlinder! Weet, Geliefden, dat de oneindige Voorraad en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel echt de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.