NAN 24: Schitterende Nieuwe Wereld

Zoals gepubliceerd in NAN 24:

‘Een Schitterende Nieuwe Wereld…’
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 24: Nieuwe Wereld 600x6003 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! De huidige wereld is een wereld waarin de oude denkwijzen nog steeds stand houden. Zowel financiële als culturele gebeurtenissen zijn in voorbereiding om plaats te vinden. Het duister heeft deze oppervlaktewereld bijna 13 000 jaren geregeerd. Zulk een langdurige heerschappij heeft een aantal maatschappelijke gewoontes aangebracht die nu moeten worden aangepast. U moet worden bevrijd van een schijnbaar eindeloze schuldslavernij en een voortdurende behoefte om te overleven. Aan deze twee zal een einde komen door een schuldenvrijstelling en de ophanden zijnde welvaart. De duistere Cabal ziet in dat zijn fundamenten zullen veranderen en dat ze van u zullen worden afgezonderd. Voor hen is dit een vervloeking. Hun houding van ‘vechten tot de dood’ heeft misschien wel gezorgd voor vertraging, maar hun lot is werkelijk bezegeld door de Hemel. Het duister heeft zichzelf in de vingers gesneden. Het is failliet, bezit alleen nog nutteloos fiat geld en is niet in staat om zijn leugens en enorme insinuaties vol te houden. Kortweg: het is hard op weg naar zijn ondergang. Op dit moment zijn er krachten werkzaam die kijken naar een aantal scenario’s waarop dit alles tot een einde zal komen. Hiertoe behoren arrestaties, schandalen en een bestuurlijke hervorming, die ervoor zal zorgen dat u de waarheid verneemt over wat er gebeurd is sinds het einde van de tweede Wereldoorlog.

Amerika werd een wereldmacht en heeft op korte termijn elk scenario omgedraaid, dat het gevolgd had sinds de Burgeroorlog. Amerika was niet in staat om zijn neiging tot burgerlijkheid en afscheiding te aanvaarden en werd al snel het nieuwe Britse Rijk. Dit proces heeft grote invloed gehad op hoe het er in Amerika aan toe gaat. Het werd een land dat ernaar streefde om zich te plaatsen als een krachtige verdediger van het oude rijk, waar het eerder nog weerstand aan bood. Wij hebben gezien hoe Amerika een reeks van leugens heeft verspreid, die geleid hebben tot de huidige geheimhouding over de UFO’s. Het vocht onwettige oorlogen en bleef vasthouden aan de dienstplicht, die het leven van vele jonge Amerikanen volledig veranderde. Amerika voerde precies de opdrachten uit van een kleine groep rijke machthebbers – zeg maar een ‘geheime regering’ – die graag wilde weten hoe machtig ze nu precies waren. Amerika verloor zijn ziel en werd precies dat, waarvoor Jefferson en zijn vele medestanders gewaarschuwd hadden. Amerika bouwde aan een rijk dat de rijken en machtigen zou steunen. De machtigen waren in aantallen sterk toegenomen als gevolg van de Burgeroorlog. Toen Wereldoorlog I begon, had deze nieuwe kliek zijn officiële machtspositie ingenomen.

De verdere 20ste eeuw was een herhaling van wat Engeland deed om zijn status van grote macht te behouden. De kunstmatig tot stand gebrachte depressie (met de beurscrash in 1930 – V) vormde de aanloop tot Wereldoorlog II. Amerika kwam uit die oorlog als een overheersende macht en schiep de Koude Oorlog, om zijn heerschappij te kunnen verder zetten. Zijn mogelijkheden om de wrede leiding van de Annunaki te volgen, verzekerden zijn rol als de grote natie waaruit de duisteren hun volgelingen selecteerden. Niettemin zorgden de afkondigingen van Anchara en het weggaan van de Annunaki, halfweg de jaren 90, voor een probleem dat uiteindelijk zijn hoogtepunt kende op 11 september en de daaruit voortvloeiende oorlogen in Afghanistan en Irak. Deze stelden hen tijdelijk in staat om nog een tiental jaren aan tijd te winnen en daarmee komen we bij het huidige dilemma. Dit is de eindtijd, waarin het onvermijdelijke echt zal gaan plaatsvinden. De huidige wereld zit in een neerwaartse spiraal, door wat onze bondgenoten en wij nu voorbereiden. Wij hebben zowel aan de Hemel als aan onze Aardse bondgenoten beloofd, dat wij hierover nu niet teveel zouden onthullen. De duisteren weten dat er een aantal rechtszaken tegen hen zijn aangespannen en dat er een grote wettelijke macht is die zich klaar houdt om hen hun ondergang te bezorgen.

Wij staan nu voor een afgrond. Een aantal acties vinden nog steeds plaats volgens hun eigen, geplande schema. Wij kijken alleen maar toe, hoe het allemaal zijn gang gaat. Deze tijd dient om een einde te maken aan uw oordeel over uzelf, dat gebaseerd is op de waarnemingen die u al sinds uw kindertijd heeft. Met de val van het duister, kunt u eindelijk leren wat vrijheid nu eigenlijk werkelijk is. Toen de Annunaki 20 jaren geleden vertrokken, hebben zij heel oprecht aan de Cabal gevraagd om hun werkwijzen op te geven en in plaats daarvan de overvloed en een nieuw bestuur tot bloei te laten komen. De Cabal besloot dat niet te doen en in de daarop volgende tien jaren, versterkte de Amerikaanse Cabal nog méér zijn heerschappij. Deze heerschappij is gaan afbrokkelen naarmate de wereld zich herstelde van de daden van de Amerikanen. Wij vragen u om geduld te hebben en te zien wat er gaande is achter gesloten deuren en wat nog geheim wordt gehouden. De Cabal zoekt nog steeds naar een manier om dit te boven te komen. Maar er zijn nu teveel mensen bekend met de werkwijze van de Cabal en dus kunnen ze niet meer winnen. Weet dus diep in uw hart dat u gewonnen heeft en dat dit binnenkort ook merkbaar zal worden. Dan zult u bevrijd zijn en zal er een nieuwe wereld voor u tot stand komen!

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Deze wereld ondergaat nu een grote transformatie. Ruim twintig jaren geleden heeft de Hemel een eerste ‘contact-team’ gestuurd, dat onder het toezicht zou staan van de gezegende ordes van zuster- en broederschappen, waartoe de Orden van Verheven Meesters van Gaia behoren. In de eerste plaats moesten wij voor deze goddelijke wereld een plan bedenken om het duister te vervangen door een nieuw Licht. Na een tiental jaren van misstappen keerde het tij langzaam in het laatste deel van het eerste decennium van de 21ste eeuw. Wij konden een aantal strategieën opzetten die onze verschillende doelen konden helpen bereiken. Het belangrijkste daarvan was om aan de vele oude families uit te leggen hoe de grote rijkdommen die gedurende al die eeuwen werden vergaard, gebruikt konden worden om de macht en de rijkdom van de duistere Cabal te breken. Dit werd onlangs volledig uitgelegd aan al die afdelingen, en op dit moment is er een plan in werking. De deadline voor de voltooiing van dit heilige plan komt nu in zicht.

Dit plan gaat door, ook al dreigt het duister om het oppervlakterijk terug te trekken naar een economische ramp. Wij vragen u hierbij om u te richten op succes. Het duister heeft geen toestemming om dit rijk tot gelijk welke vorm van chaos te brengen. Of het nu economisch, filosofisch of zelfs maar de schijn van aanleiding tot wéér een oorlog is – tot dusver falen al hun pogingen. Het duister kan niet ontkomen aan zijn zelfgekozen lot. De tijd waarin de Hemel toestond dat zij hun dwaasheden konden begaan en u in het duister konden houden, is eindelijk voorbij. De valkuilen die besloten liggen in de plannen van de duisteren worden voor hun ogen onthuld. Daarom, mijn lieve Gezegenden, wees sterk en vertrouw op de Schepper en iedereen die is aangewezen om de grootste plannen van de Hemel tot bloei te brengen. De informatie moet inderdaad nog geheim blijven tot de verborgen delen van ons plan volledig tot stand zijn gekomen. Geliefden, wees dankbaar – want het is bijna zover.

Wij besluiten ons bericht, dat vervuld is van vreugde en het ophanden zijnde succes voor iedereen. Lang geleden gaf de Hemel dit oppervlakteland aan de duisteren, voor een bepaald aantal millennia. Dit ‘leasecontract’ verloopt nu. Het Licht kreeg een heilig mandaat en maakt zich op om het duister uit te bannen en u naar een nieuw land te brengen, waar u vrij zult zijn en waarlijk welvarend. Gebruik deze tijd ter voorbereiding op hoe en waar u de goddelijke leefwijze in werking zult zetten, zodat u de ware doelen van uw hart kunt bereiken. Tezamen zullen wij dit rijk hervormen en één worden met onze spirituele families van de Binnen-Aarde en uit de ruimte. In deze tijd van volledig bewustzijn leert u over uw spirituele- en intuïtieve vermogens. Merk op hoe deze vermogens toenemen en weet, Geliefden, dat u wordt voorbereid voor een uitzonderlijk glorierijke tijd! Wij zullen zien hoe Gaia zich hierop voorbereidt en hoe u uw broeders en zusters in het Licht zult gaan ontmoeten. Halleluja!

Vandaag lieten wij weer een bericht uitgaan. De decreten van de Schepper worden uitgevoerd. Wees in Vreugde en houd u klaar om vele geschenken te ontvangen. Bereid u er goed op voor om uw vermogens in te zetten om een nieuwe en prachtige wereld te bouwen. Goede dingen zijn weggelegd voor wie er op kan wachten! Weet, Geliefden, dat de oneindige Voorraad en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel werkelijk aan u behoort! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER.

* * *

Welkom bij de Live Webinar van PAO in augustus.
De Pleijadiërs speelden een belangrijke rol – en dat doen ze nog steeds – in de toekomst van GAIA en de mensheid.

Deze Webinar zal onthullen waarom zij oorspronkelijk hierheen kwamen en hoe zij ons allen zullen helpen om galactische mensen te worden.
Een greep uit de onderwerpen …

*Pleijaden ~ De Zeven Zusters van Stier.
*Herkomst ~ Hun link met Andromeda en Lyra
*Pleijadische Schepen ~ Hoe hun Vloot er nu uitziet
*12 Clans van de Pleijaden
*Gaia’s Geschiedenis: Galactische oorlogen, de Annunaki en meer
*De rol van de Plejiadiërs’ binnen de Galactische Federatie
*Onze gezamenlijke Galactische toekomst

Donderdag 27 augustus van 18 tot 19.30 u
(vrijdag 28 augustus van 1 tot 2.30 u voor NL en B)
Kunt u rechtstreeks in contact komen met Sheldan Live…
gewoon via uw computer thuis
(Na de Webinar, zal Sheldan uw vragen beantwoorden – in het Engels)
Aantal deelnemers is beperkt… meld u nu aan!
Kosten: $15.00 U.S.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.