NAN 24: Het Licht heeft gewonnen

Zoals gepubliceerd in NAN 24:

Uitspraak van de dag:
Het Licht heeft de strijd gewonnen!

NAN 24: Licht heeft gewonnen‘Voor u lijkt het misschien dat we momenteel in een impasse verkeren, dat we in een bijna onmogelijke spagaat zitten waar de duisternis en verwoesting die de Aarde beheerst hebben, op de één of andere manier plaats moeten maken voor de blijvende vrede en voorspoed die gaan komen.

Feitelijk is het momenteel zo, dat het Licht de strijd al gewonnen heeft. Als uw Vader zeg ik u … Liefde en Licht heersen nu over alles binnen dit Aarde-rijk. Alles is prima in orde!

U kunt hieraan bijdragen door deze huidige tijd te overstromen met het zegevierende weten dat het Licht de Aarde heeft teruggeëist. Zet u schrap voor het Goede dat gaat komen. Laat u niet afleiden van uw verwachtingen voor de vervulling van de Nieuwe Gouden Tijd.’

~ Vader God 25 augustus 2015

Genoteerd door Christine, New York 25 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.