NAN 21: Wij zijn één!

Zoals gepubliceerd in NAN 21:

‘Wij zijn Eén in het LiefdeLicht!’
door Sananda
via Susan Leland

Ashtar On The Road Teleconferentie – 11 augustus 2015

Gegroet, meest geliefde familie! Ik ben Sananda Kumara. Ik ben naar u gekomen met Liefde, alleen maar Liefde. Want als iemand deze Liefde heeft, deze Hoog Dimensionale Liefde, de Liefde waaruit wij allemaal gemaakt zijn, dan heeft hij nergens anders nog behoefte aan. Het kan letterlijk gezien worden door de ogen van de Liefde – uw fysieke ogen en uw ogen van wijsheid. Wanneer u dat doet, dan kijkt u als een Meester; u heeft die kijk. En wanneer u die kijk heeft, dan is alles in uw Wereld goed!

U ziet de Lichten of u voelt ze in anderen. En ja, u kunt angst voelen. Maar misschien strekt u uw hand uit en stuurt u hen de Liefde. U deelt het bewust met hen. U straalt hoe dan ook Liefde uit, bewust of onbewust. U bent in staat om het te versterken of nog méér energie te geven door uw intentie!

Ashtar had het over het verlangen om te behoeven, of behoefte te hebben aan wat het ook is wat u verlangt. Ik leer u dat ‘behoefte hebben’ een vooruitstrevende en duidelijke manier is om te zeggen ‘ik wil’ of ‘ik heb nodig’, omdat u feitelijk niets wilt en niets nodig heeft. U bent Liefde! U heeft het allemaal!!!

Wanneer u dus zegt ‘ik heb behoefte aan volmaakte gezondheid’ of wat het ook is, is dat gewoon een manier om te erkennen dat u een wezen bent van Liefde, dat u Goddelijk bent – u zou ook ‘magisch’ kunnen zeggen als u dat wenst – en dat u het volste recht heeft als een Goddelijk Wezen, een Wezen van Liefde, een Wezen van Licht … om alles te hebben wat u zou kunnen verlangen, zolang u er niemand anders schade mee berokkent.

Wanneer ik zeg ‘schade’, dan heb ik het over het aan een ander minder bieden dan datgene wat de Hoogste Energie van het Universele Licht van Liefde is. Dat is de Gouden Regel, die ik ook heb onderwezen in mijn leven als Yeshua. Daar hoorde nog iets bij, maar dat hebben ze weggelaten, namelijk: behandel uzelf zoals u anderen zou behandelen. Het is dus een tweeledige Regel – Gouden natuurlijk omdat het spreekt over de houding en de daden en uitingen van de Hoger Dimensionale Levenswijze – de Gouden Levenswijze, zo u wil – of de Gouden Wit Licht Levenswijze.

U ziet wel dat het heel krachtig is, dit Licht van Liefde – en zo hoort het ook! Wanneer u bedenkt dat … ja, u heeft een fysieke vorm, maar er is heel veel Licht opgeslagen in uw fysieke zelf, en de energievelden die uw fysiek lichaam omringen strekken zich steeds verder en verder uit, naarmate u uzelf vult met steeds meer LiefdeLicht!!!

Dit is natuurlijk ook een voorbereiding voor uw fysieke zelf om over te gaan naar uw kristallijnen lichaam, hetgeen een noodzakelijke stap is op weg naar uw Thuiskomst. Met ‘Thuiskomst’ bedoel ik de terugkeer naar uzelf! U kunt het de Hemel of de Lichtrijken noemen of hoe u maar wilt. Maar er zal een tijd zijn – zonder tijd, buiten de tijd, omdat de tijd niet langer zal bestaan in uw waarnemingen – waar u volledig geascendeerd zult zijn in uw Lichtlichamen. Toch zult u nog steeds multidimensionaal zijn in uw bestaan en nog steeds de keuze hebben om een ander ‘vast’ lichaam aan te nemen in een andere beschaving of zelfs op Aarde, maar u zult anders zijn omdat u de mogelijkheid zult hebben om heen en weer te gaan!

U kunt dus – zoals Saint Germain dat vaak doet – komen en uzelf zichtbaar maken, misschien iets stralender, maar u kunt uzelf vertonen als een fysiek lichaam, met iets van dichtheid en vorm. Of u kunt gewoon komen als het Lichtwezen dat u bent. Er zullen ook steeds meer en meer van deze Lichtwezens gaan verschijnen. Naarmate u omhoog gaat naar de Hogere Dimensies, naar het Gouden Tijdperk, zult u hen gaan zien. Sommigen zien hen al. Zij zien de aura’s. Ze zien de Lichtwezens, ze zien Orbs/bolvormen; ze zien ‘het kleine volkje’ zoals sommigen hen noemen, de feeën, de Engelen en zelfs de eenhoorns. Wees ervan verzekerd dat ieder van u het vermogen heeft om dit te doen en u zult het ook gaan doen, naast vele andere dingen!!!

Voor nu moet u zich gewoon voorbereiden hierop. Al dit openstellen, dit vergroten van uw DNA, dat ‘junk’ wordt genoemd door uw wetenschappers – wel, niet door allemaal want sommige van hen zijn behoorlijk verlicht. Maar uw wetenschappers hebben dit doorgaans ‘junk-DNA’ genoemd omdat zij geen nut of toepassing ervoor zagen – omdat zij niet verder konden kijken dan hun 3D-waarnemingen. Maar uw DNA bevat zoveel wijsheid en kennis en vaardigheden!!!

U bezit al zoveel binnen uw vaardigheden en om ze nog verder uit te breiden heeft u – om een prachtig liedje* aan te halen – ‘Alleen maar Liefde’ nodig! Liefde is de katalysator. Liefde is de alchemistische katalysator, het is de energie waardoor dit alles en méér … wonderen, als u ze zo wilt noemen … tot u – tot ieder van u – zullen komen. En ik ben bij u allemaal. Ik verheug mij op deze Grote Wedergeboorte van Liefde. Dit ben ik komen onderrichten. Wij hebben indertijd, inderdaad zeg maar, het zaad van de lering gelegd – ikzelf en andere Meesters – en nu komt het tot bloei. Er is geen weg meer terug!!!

Liefde – een terugkeer naar Liefde en uiteindelijk uw terugkeer naar Huis – is verzekerd. Dit zou niet gebeuren als u niet uw hart had opengesteld, geliefden – als u zich niet had opengesteld om zelfs nog méér Liefde te ontvangen en deze op uw beurt ook te delen. Het is met deze energie van Liefde dat wij steeds verder omhoog en vooruit zullen komen op uw pad, hoe u dat ook ziet! Er is geen berg die wij niet kunnen beklimmen, overheen kunnen vliegen of als het moet dwars doorheen kunnen gaan alsof hij er niet was – zo groot is de kracht van Liefde! Zo groot bent u, bekrachtigd met het LiefdeLicht!!!

Daarom danken wij u, Ik en de Mentoren die mij bijstaan en al de Wezens uit de Verlichte Rijken: de Engelen, de Aartsengelen, de Meesters, de Verhevenen en elk van Moeder Gaia’s Rijken die u nu al helder kunnen zien stralen. Wij zijn vol Vreugde dat u hier bent! Hoewel we nog een eindje te gaan hebben, verzekeren wij u dat wij hier zijn om u te helpen en te steunen, bij elke stap op de weg. Kom dus in de nabijheid van het contact met ons. Roep één of meerderen van ons! Wij reiken u onze hand; wij openen ons hart voor u en boven alles: wij worden Eén met u in het Licht van Liefde!!! Ik zeg u dit – u straalt zo schitterend, dat het hele Universum in bewondering staat voor de Liefde die u bent. Zie uzelf zoals wij u zien, Geliefden, en VOEL die Liefde!

NAN 21: Wij zijn één

Nu komen mijn twee Maria’s in onze kring. Mijn geliefde Moeder en mijn geliefde Vrouw – als de Moeder en de Vrouw van Yeshua – zij dragen de Rozen van Kumara. Zij zijn zelf Verheven Meesters, maar nu komen ze met mij mee en bieden zij u deze hele bijzondere Rozen van Kumara aan. Het zijn de symbolen van onze Liefde. Ze zijn goud en wit en ze glanzen en stralen. Zie het licht van hun aura en voel de Liefde die zij zijn!

Wanneer mijn Geliefden bij u komen, neem dan zoveel Rozen als u wilt. Houd ze in uw hart, zodat het Universum zal weten dat u hier was, bij deze Gezegende Bijeenkomst. Wij bieden ze u aan als Zegeningen, Geliefden, aan elk van u en aan hen die zullen volgen om met ons mee te gaan. Het is onze Liefde die zij u brengen, om te voegen bij de grote Liefde die u reeds bent. Dit is onze manier om ‘dank u wel’ te zeggen van ons hart tot het uwe en om u te eren omdat u hier bent, in het Gouden en Witte Licht van Liefde! Eén zijn we!!! En zo is het. Namaste!’

* Een liedje van de Beatles, geschreven door John Lennon

origineel bericht: klik HIER

Transcriptie door Marta.
Overgebracht door Susan Leland, 11 augustus 2015. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. Alle rechten voorbehouden; dit is echter een geschenk voor ons allemaal en mag vrijelijk worden verspreidt op voorwaarde dat alle verwijzingen worden erkend en bijgevoegd en dat er niets wordt veranderd of weggelaten.

© Ashtar on the Road Publications 2004-2015. All rights reserved.
http://www.AshtarontheRoad.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.