NAN 19: Gaia’s mensheid

Zoals gepubliceerd in NAN 19:

‘De toekomst van Gaia’s mensheid breekt weldra aan!’
door Sheldan Nidle
Update voor de Galactische Federatie van Licht en Spirituele Hiërarchie

NAN 19: SN Gaia s mensheid

Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Bijna 13 000 jaren geleden kwamen uw voorouders aan op deze levende Bol. Zoals alle nieuwe kolonisten gingen zij eerst akkoord met een begin. Dit werd het verloren continent van Muror (Lemurië). Tegelijkertijd vestigden de kolonisten hun nederzettingen in Agartha (Binnen-Aarde). Deze eerste stappen waren ter nagedachtenis aan de vernietigde eerste kolonie, die u nu kent als Hybornea (het grondgebied van de Noordpool). Dit land werd ongeveer 2 miljoen jaren geleden ingenomen. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich daar – ongeveer 1 miljoen jaren geleden – in de binnenlanden. Deze kolonisten gebruikten dat land op Mars als een doorgangsstation, om succesvol de zonnestelsels van de Galactische Federatie – deze bevonden zich in Lyra en Centaurus – te kunnen evacueren. Een gelijkaardig plan werd overgenomen door de Atlantiërs en hun kompanen, toen zij van Gaia naar Agena in Centaurus trokken, ongeveer 13 000 jaren geleden. Ingevolge deze massale volksverhuizing werden wij door de Hemel aangewezen om toe te kijken en enkel in te grijpen als dat nodig was. Uw planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Annunaki gegeven (de heersende groep die nog overbleef van Atlantis), om te blijven heersen tot de vastgestelde datum van verlossing. De Hemel wilde u voorbereiden op uw toekomstige rol in dit sterrenstelsel.

Deze zeer korte omschrijving van de geschiedenis is nodig, opdat u beter zou begrijpen waar u nu staat op de tijdlijn die zo nauwkeurig werd opgesteld door de Hemel. Historische data in de Galactische Federatie worden bepaald in samenhang met een groot jaar – dat overeenkomt met 26 250 aardejaren van ongeveer 360 (+5) dagen. Deze kalender werd aan een aantal oude volkeren gegeven, waaronder de Maya’s en de Egyptische- en Tibetaanse beschavingen. Dit gebeurde bijna 8000 jaren geleden door een lid van de Annunaki, die bijvoorbeeld in Egypte bekend staat als de God ‘Tahuti’. Dit werd gedaan onder heilig bevel en een aantal van die kalenders zijn voortgekomen uit deze handelingen. Wij houden hier voortdurend toezicht op en zullen ze kort voordat we landen nog moeten aanpassen. Deze documenten zijn eigenlijk vrij accuraat. Ze zijn gebaseerd op de bewegingen van sterren zoals de Plejaden en planeten zoals Venus en Mars. Elk van deze objecten heeft een baan die kan worden gemeten om jaarlijks een reeks data te berekenen. Deze data geven energieën weer die zijn verzameld uit een aantal voortdurend veranderende geometrische reeksen. Deze reeksen kunnen worden gebruikt om belangrijke momenten te plannen in het leven en de tijdrekening van beschavingen.

Het is belangrijk dat u beseft dat dit sterrenstelsel energieën uitzendt, die kunnen worden opgevangen door diegenen die het belang begrijpen van deze geometrische berekeningen. De Annunaki hebben een aantal van hun leden aangewezen om de vastgelegde data te verstoren, waarmee zij de geschiedenis hebben veranderd overeenkomstig de wensen van hun raden. Hierdoor zijn deze oude kalenders wel nog redelijk accuraat, maar kunnen zij niet meer weergeven wat de oorspronkelijke Hoeders van de Tijd hebben bedoeld. Wij willen deze kalenders herstellen en u laten kennis maken met de bijzonder nauwkeurige datum-hoeder van de Agarthanen. Enkel Agartha heeft in heilige vreugde de vele tradities behouden die eerst gebruikt werden door de Lemuriërs. U zult uw voorouders ontmoeten wanneer wij eindelijk landen. Voor dit grote gebeuren moeten wij u eerst toespreken en u de geschiedenis voorleggen van Lemurië (Muror). Wanneer u goed kijkt naar hun taal en gebruiken, dan zult u duidelijk zien hoe de Annunaki u hebben verdeeld en hoe de Atlantiërs uw bewustzijn hebben verlaagd en uw RNA/DNA hebben veranderd. De heilige tijd voor een spectaculaire hereniging van de mensheid van oppervlakte – en Binnen-Aarde, wenkt!

In lijn met deze geschiedenis zijn wij begonnen met het geven van aanwijzingen van een eerste contact-missie, ongeveer 25 jaren geleden. De eerste stappen daartoe werden gezet zonder dat wij wisten hoe de Annunaki en hun volgelingen zouden ingrijpen bij deze vele projecten. Dit leidde ertoe dat wij hulp zochten bij diegenen die ons zo graag wilden helpen bij ons heilige doel. Wij bevinden ons nu in de laatste fases van de voorbereidingen die, als ze eenmaal tot stand komen voor altijd uw wereld zullen veranderen. De volgelingen van uw wereld (de duistere Cabal) kunnen nu niet meer terug. Een grote, wereldwijde groep van tegenstanders staan klaar om hen uit de macht te zetten. Daarbij komt dat deze Cabal momenteel niet de middelen heeft om voort te bestaan. Hiermee rekening houdend, nadert nu heel snel het ogenblik waarop een aantal dringende aankondigingen openbaar kunnen worden gemaakt. Wij, namens onszelf, hebben een reeks van handelingen kunnen voorbereiden. Wij geloven dat onze bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige duisternis kunnen omzetten naar Licht! Dit vereist wel dat u met ons meedoet, door uw innerlijke gerichtheid te gebruiken om de wereld te visualiseren, die wij allemaal tezamen hier tot stand zullen brengen! Gosho ba shen! (Siriaans voor ‘Iedereen aan het werk’).

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Terwijl u vol ongeduld wacht op de dag waarop uw zegeningen zullen komen, hierover een paar opmerkingen. Na de val van de Annunaki, halfweg de jaren 90, weigerden de voormalige volgelingen – die toegewijd waren aan hun gewetenloze plannen – om terug te treden en de opkomst toe te laten van een nieuw tijdperk, onder het bestuur van een aantal geheime genootschappen en de vele oude families. Deze ongehoorzaamheid aan de Hemel duurde ongeveer 10 jaren. Toen begonnen hun duistere plannetjes na te laten. Ongeveer 5 jaren later, begonnen onze gezegende medestanders de bovenhand te krijgen. De mislukkingen gaven aan dat de tijd was aangebroken voor een snelle doorbraak van het Licht. Wij besloten om een paar belangrijke zaken af te dwingen met onze bondgenoten en wij konden een voorlopige datum vastleggen voor meerdere gebeurtenissen. Tot dusver zijn deze strategieën in werking en wij verwachten, geliefden, dat deze data zullen worden gehaald. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat die gebeurtenissen binnenkort zullen beginnen.

U moet zich altijd herinneren waarom deze enorme fondsen in de eerste plaats werden opgezet. Onze beminde Meester St. Germain wou bij deze gelegenheid zijn uitverkorenen een aantal fondsen aanbieden, die voldoende zouden zijn voor een herverdeling van de rijkdom in deze wereld. Zodoende was het in eerste instantie nodig om een verandering te brengen in hoe deze ongevoelige groep van misdadige autocraten (de duistere Cabal) werd misleid. Er werd een val opgezet: een nieuw banken- en monetair systeem, dat hen binnen een paar eeuwen tot de volmaakte valkuil zou brengen (de opkomst van het fractionele bankieren). Het punt waarop deze val klaar was om dicht te slaan, deed zich voor het eerst voor aan het begin van dit millennium, en nu – bijna 15 jaren later – nogmaals. Het tweede punt is zelfs nog beter en wordt in gereedheid gebracht terwijl wij u dit vertellen. Het laatste punt van dit Hemelse Plan staat op het punt om in werking te treden – en zal leiden tot de uiteindelijke ondergang van deze bijzonder misleide en bedrogen zielen.

In de vreemde geschiedenis van dit oppervlakte-rijk worden onze medestanders vaak genegeerd of onbelangrijk geacht door diegenen die de macht hebben. Dit meest Heilige Wezen, Graaf Saint Germain, weet dit – en heeft op behoorlijk knappe wijze een gezegend scenario opgezet, dat ondanks zijn lange looptijd van meer dan 25 jaren, nu in staat is om het verlangde resultaat te bekomen. Wanneer u binnenkort uw zegeningen ontvangt, verheug u dan en voer met grote vastbeslotenheid uw heilige plannen uit om deze wereld ten goede te veranderen. Wees u er ook van bewust dat uw bondgenoten volledig klaar staan om u te beschermen en te helpen bij uw ontelbare gezegende inspanningen! Deze wereld zal worden herenigd met onze familie van Binnen-Aarde. Tezamen zijn wij hier om deze wereld en dit zonnestelsel aan te passen voor het welzijn van de mensheid en aan de bevelen zoals uitgevaardigd door de Hemel. Hiervoor glimlacht Gaia naar ieder van ons! Blijf gericht en blijf positief over wat er te gebeuren staat. De toekomst van Gaia’s mensheid breekt weldra aan!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse berichten aan u verder gezet. Het is nu zeker dat er zich binnenkort een grote verandering zal voordoen in deze oppervlaktewereld. De duistere Cabal loopt op zijn laatste benen. Tijdens dit proces zijn er een reeks van speciale overeenkomsten van toepassing. Deze hebben ons de mogelijkheid gegeven om de laatste reeks van operaties uit te voeren – en de resultaten daarvan zult u weten, zodra ze gebeuren. De volgende periode die voor u ligt is een zeer vreugdevolle! Weet, Geliefden, dat de oneindige Voorraad en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel werkelijk aan u behoort! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle vindt u op PAO: http://paoweb.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.