NAN 14: Er staat veel te gebeuren

Zoals gepubliceerd in NAN 14:

‘Er staat heel veel klaar om te gebeuren!’
Update door Sheldan Nidle,
voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie

NAN 14: Er staat veel te gebeuren
8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! Daar zijn we weer! Er wordt wereldwijd veel vooruitgang geboekt. De vonnissen tegen de duistere Cabal stapelen zich nog steeds op. Het meest belangrijke onderdeel – de militaire macht in de wereld – verhoogt zijn tempo. Hun taak is het, om samen te komen en een plan te bedenken voor de daadwerkelijke arrestatie van de resterende toplagen bij regeringen, bankwereld en wetgevers. Intussen is deze duistere Cabal druk bezig met het samenstellen van zijn laatste strohalm: een serie van internationale handelsverdragen (voor/met Europa is dat de TTIP – V). Deze verdragen zijn eigenlijk een aangepaste versie van hun ‘nieuwe wereld orde’. Deze nep-overeenkomsten moeten worden aangekondigd bij het opkomen van NESARA en een reeks van gelijkaardige, wereldwijde maatregelen. Kortweg: de plannetjes van de duisteren zijn feitelijk waanbeelden. Terwijl dit zich afspeelt, beginnen een aantal van de nieuwe, wereldwijde financiële instellingen voorzichtig hun vleugels te spreiden. De nieuwe BRICS bank en de Chinese AIIB beginnen in de wielen te rijden van de doelstellingen die de Cabal heeft gesteld voor handel en ontwikkeling. Het proces dat zich nu wereldwijd voordoet moet aantonen, hoe de veel grotere behoefte aan infrastructurele ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

Het belangrijkste daarbij is de vooruitgang die wordt geboekt bij het integreren van de legers overal ter wereld met de vele projecten van de aardse bondgenoten. Op dit ogenblik wachten de legers op het voltooien van een aantal wettelijke dossiers, die hen een grondwettelijke reden geven voor een massale interventie in de belangen van een land. Een voorbeeld daarvan is de bloederige oorlog van de jaren 1860, die uiteindelijk leidde tot de moord op President Lincoln in 1865 en die door de Cabal werd voortgezet met de vreemde reorganisatie van de regering in het Amerikaanse Capitol (zetel van de regering – V) in 1871. Dit alles begon heel zachtjesaan, met de opkomst van de Pelgrim Gemeenschap in 1820. De stichters van de Cabal in de jaren 1770 en 1780 waren op zoek naar middelen om volledig hun toenemende macht uit te oefenen, toen Amerika eenmaal een natie werd. Zij dachten dat een volledige burgeroorlog vanwege de slavernij de manier was waarop zij hun vijanden in de regering konden isoleren – om vervolgens op het juiste ogenblik de zeggenschap te krijgen over de regering van de VS. Tegen 1913 leidde dit tot een reeks van veranderingen die hun programma’s de volledige zege brachten. Precies dit agressieve deel van de Cabal werden omstreeks de jaren 1960 de ‘ware machthebbers’ in Amerika.

Het is een groep van immorele booswichten, waarvan de grootste afdeling wereldwijd verslagen werd door onze aardse bondgenoten. Net als zijn rechtstreekse voorganger uit de 18de eeuw, dachten ook zij dat ze meer dan een eeuw almachtig konden blijven. Het verlies van hun grote bazen – de Annunaki – halfweg de jaren 1990, maakte hen kwetsbaar om verslagen te worden. Wat zij aan het begin van het nieuwe millennium deden, was een strategie waarmee zij hoopten hun ondergang te voorkomen. Onze komst in de jaren 1990 en de macht die wij uitoefenden om deze reeks van snelle aanvallen tegen te gaan, maakte dat de Cabal uitgeput raakte en niet in staat was om volledig te begrijpen wat hen te wachten stond. De resultaten van het voorbije decennium vormen het bewijs van wat er binnenkort te gebeuren staat. De duistere Cabal is losgeslagen en zet nu alles in wat hen – in de tijd voordat de Annunaki weggingen – geholpen heeft. De duisteren zien hoe één geheime nederlaag vrijwel meteen bekend raakt aan de andere kant van de wereld. Daar bovenop is nog de dringende behoefte aan een aantal nieuwe wereldwijde realiteiten, die ertoe leiden dat de wereld van de Cabal eist dat zij eindelijk hun nederlaag toegeven en een herwaardering toelaten van een aantal van de aangewezen belangrijkste valuta, als de voorloper van een wereldwijde munt en het einde van het fiat-geld.

Voor u lijkt dit misschien een bijzonder frustrerende tijd. Wij vragen u enkel dat u dit idee loslaat en u zich richt op het positieve. Er vinden veel gebeurtenissen plaats waarvoor onze contactpersonen verantwoordelijk zijn. Deze nieuwe wereld moet u gaan voorzien van vrijheid en een voorspoed, die u in staat moet stellen om die dingen te bereiken waarvan u al zolang droomde. Wij kijken naar uw wereldwijde maatschappij en wij zien dat die volop bezig is met een grote verandering. Er krijgen nu gebeurtenissen vorm die de belofte inhouden dat uiteindelijk de Cabal zal worden verslagen, en die de manier waarop de wereld nu is samengesteld volledig zullen veranderen. Zoals wij al eerder hebben gezegd: de echte revolutie komt niet op televisie.

Het zal een reeks van gebeurtenissen zijn die snel plaatsvinden en nog sneller de volgende opeenvolging van gebeurtenissen zal beïnvloeden. Deze dingen zullen u in eerste instantie overrompelen. Voor velen zullen ze vreugdevol zijn. Ontspan u en weet dat deze gebeurtenissen nu héél dichtbij zijn. Wees altijd klaar om uw deel bij te dragen aan deze grote opkomst van vrijheid en voorspoed. Op het juiste, Goddelijke moment bereiden wij ons voor op onze verschijning en zullen uw uiteindelijke overwinningen een feit zijn! Wees vertrouwvol en weet dat er goede dingen op komst zijn!

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Deze wereld verschuift naarmate het innerlijk bewustzijn toeneemt. Elke dag weer komen er grootse energieën aan vanuit de centrale, spirituele kern. Elke dag weer neemt de energie toe. Zij beïnvloeden uw aura en elk van uw chakra’s. Wij staan verbaasd over hoe deze energieën geleidelijk uw lichaam veranderen en het innerlijke zelf naar buiten brengen, dat u sinds uw kindertijd heeft moeten beschermen. Neem elke dag even de tijd, Geliefden, om te kijken naar deze veranderingen en uw spirituele gidsen toe te staan om u uit te leggen wat dit allemaal betekent. Wanneer deze berichten mogen doorsijpelen, zult u het verhaal vorm zien krijgen. Deze veranderingen zijn niet meer dan één van de manieren waarop de genadeschenkende Schepper uw fysieke essentie omvormt en uw innerlijk zelf toestaat om vreugdevol naar buiten te treden. Eis op wie u bent! Laat deze dingen gebeuren en gebruik uw nieuwsgierigheid om uit te zoeken wat hier achter zit. Als u dat doet, dan zal het verhaal dat u hoort een hele diepe betekenis krijgen. Dit is een voorproefje van wie u zult worden.

Deze overgang naar een volledig bewustzijn zal u veranderen. De wereld waarin u leeft verandert ook. Zij die deze wereldbol overheerst hebben sinds uw overgang naar een beperkt bewustzijn, verliezen steeds meer terrein. Al snel zal deze verandering dit rijk vernietigen en ieder van ons zal klaar staan om de weg te banen naar onze eeuwigdurende droom. Wij verheugen ons hierop, omdat slechts een paar van ons de toestemming hebben gekregen om deze uitzonderlijk spirituele, volmaakte reis te maken. Het weghalen van deze enorme blokkades zal een einde maken aan de – lang versluierde – manier waarop de mensheid naar de Hemel kijkt – en aan een eindeloze stroom van geruchten die het duister onophoudelijk heeft verspreid. U bent nu vrij om rond te kijken om de Waarheid te zien en te horen. Al de misleidende verhalen die u kent, zullen worden vervangen door verhalen over hoe het echt gebeurd is. U zult eindelijk de grootse berichten gaan horen die gebracht werden door de grootse profeten van de Heer. Deze komende gebeurtenissen vinden wij heel opwindend en wij kennen de grote verantwoordelijkheden die de Hemel ons heeft gegeven. U zult eindelijk de heilige en genadige zegeningen van de Hemel gaan voelen. Halleluja! Halleluja!

Wij bereiden ons vreugdevol voor op uw lessen. Zij die zo hebzuchtig over u hebben geheerst, hebben u gemanipuleerd. Deze misleiding zal worden rechtgezet. De grote Heer van de Hemel stuurt glorieuze energieën! Dit moet de achtergrond worden voor wat wij gaan zeggen. Wij beschikken over speciale middelen die u zullen tonen hoe uw geschiedenis werkelijk heeft plaatsgevonden – en waarom. Wij hebben in totaal negen lessen om u aan te bieden. Elk daarvan is opgebouwd om een grote morele les te brengen. Deze verhalen zullen u een nieuwe manier bieden om een aantal van de heilige, morele waarheden te leren. In beginsel zijn alle wereldreligies gelijk aan elkaar. De verschillen zijn aangebracht door mensen. Geweldige verhalen werden aangepast door de machthebbers en vervolgens gebruikt om u op te zetten tegen uw broeders. Dit is een tijd van Eenheid. Dit is een tijd waarin iedereen kan zien hoe een groots verhaal dat naar waarheid verteld wordt kan verenigen, in plaats van te zorgen voor een scheiding tussen u. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse berichten vervolgd. Wees klaar om iedereen Lief te hebben en te aanvaarden! Wees bereid om alle onlogische haat los te laten en om één te zijn in deze grote Eenheid. Er staat veel klaar om te gaan gebeuren! Dit rijk heeft de afgrond bereikt en het is nu tijd om onszelf te hernieuwen. Weet, Geliefden, dat de oneindige Voorraad en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel werkelijk aan u behoort! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle, bezoek PAO: http://paoweb.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.