NAN 12: Over Gods Wil

Zoals gepubliceerd in NAN 12:

Uitspraak van de dag:

Gods Wil

NAN 12 - eye of god

‘Mensen die te maken hebben met pijn of tegenstand, trachten vaak om dit trauma te verklaren als zijnde ‘Gods wil’. De veronderstelling is dan, dat u op één of andere manier dit leed heeft verdiend. Met dit beeld van God zou hij zich bezighouden met ons onmiddellijk te belonen of te bestraffen, op basis van de enigszins veroordelende en geheimzinnige verwachtingen die hij heeft van de mensheid. Het kwade en de zonde zijn Gods belangrijkste interesses en het is zijn taak om te letten op elke handeling en daarop te reageren met wraak, wanneer we een misstap begaan. Zijn straf kan snel komen of uitgesteld worden; we weten nooit wanneer het zwaard zal vallen. Wanneer deze overtuiging eenmaal gevestigd is, is dat natuurlijk de gedroomde troefkaart. Geen enkel tegenargument kan op tegen Gods wil. Gods wil is onvoorwaardelijk, dus is de straf onvermijdelijk.

Als dit werkelijk de basis is zoals u God ziet, dan maakt het niet uit hoe vaak u herinnerd wordt aan uw eigen onschuld of uw goedbedoelde handelingen – u zult dan geen vrede kunnen vinden.’

~ Dr. Kathryn E. May, Who Needs Light? Blz. 442
http://www.whoneedslight.org/who-needs-light/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.