NAN 11: Stap-voor-stap implantaat-verwijdering

Zoals gepubliceerd in NAN 11:

Gezondheid en schoonheid:
Stap-voor-stap implantaat-verwijdering
door Arcturische Teamleider

NAN 11 Healing Hands

Gegroet, Stralende Meesters van Licht. Wij Arcturiërs voelen aanbidding en inspiratie wanneer wij samen met u dienstbaar zijn. Dank u voor uw moed en toewijding.

Wij zijn hier vandaag met uw Galactische Federatie/Witte Broederschap Healingteams, om u bij te staan bij een belangrijk healingsproject met u en voor u. Ja, wij hebben uw bijdrage nodig voor het welslagen van deze onderneming tot healing; uw gerichte deelname zal zorgen voor een belangrijke mijlpaal in uw eigen healing voor Ascentie – maar het zal u ook een plek in het team bieden als een lid dat hulp biedt aan de rest van de overige oppervlaktebevolking, uw broeders en zusters van de mensheid.

Implantaat-verwijdering op grote schaal toegestaan door Vader en Moeder God

Dit project is uitgevaardigd en wordt begeleid door Vader en Moeder God, die aan ons verklaard hebben: ‘De tijd is daar! Begin op steeds groter wordende schaal met het verwijderen van de implantaten bij de mensheid van de oppervlakte Aarde. Begin met de Lichtwerkers – zij zullen ons hierbij kunnen helpen.’ Vader en Moeder zullen aanwezig zijn bij en deelnemen aan alle implantaat-verwijderingen. Telkens als u onze aanwijzingen volgt voor het verwijderen van de implantaten, zult u de stappen tot healing uitvoeren die Moeder en Vader doordrenkt hebben met al de nodige energie om u zachtjes healing te brengen. U zult gewiegd worden in hun oneindige veiligheid en Liefde.

Geef deze informatie die wij bieden alstublieft niet verder – en tracht ook niet de procedure uit te voeren – voordat u eerst het bericht van Vader God heeft gelezen dat in deze 11de editie van het Nieuwe Aarde Nieuwsblad staat. Deze informatie van Vader God geeft u niet alleen een nauwgezette uitleg over de implantaten, maar zijn woorden zijn ook vervuld van Zijn Licht en dat van Moeder – ze zullen dan ook het begin vormen van het in gang zetten van uw voorbereiding hierop, zoals alleen Vader en Moeder dat kunnen.

Zoals u zijn ook wij Arcturiërs, tezamen met de Witte Broederschap, volledig toegewijd aan het Aarde-Project en als dusdanig staan wij naast u op de drempel van de stralende nieuwe horizon, aan de rand van de uiteenvallende Sluier, aan de rand van een geheel nieuwe opzet in het Samen-Scheppen. In de voorbije dagen hebben wij nieuwe manieren ontdekt om veilig uw implantaten te verwijderen. Wij lopen gewoonweg over van creativiteit, Eenheid en grootse ontdekkingen. Zoals we al aanhaalden in onze begroeting ontvangen wij inspiratie van u, dappere zielen. Als u kon zien wat er gebeurt, telkens wanneer u op gelijk welke manier naar het Licht reikt … dan zou u niets meer – geen gedachte, gevoel, overtuiging of toestand – nog in de weg laten staan van uw complete en glorierijke genezing.

U heeft de leiding over uw implantaat-verwijdering

Voordat we u het protocol geven voor de implantaat-verwijdering, geven wij u een aantal bijzonder belangrijke richtlijnen. Hoewel het beslist onrustbarend kan zijn om te horen over de implanta(a)t(en) die gebruikt werden om uw immuunsysteem te verzwakken en een aanslag te plegen op uw fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel welzijn, is er op dit ogenblik niets meer om nog ongerust of angstig voor te zijn. Wij komen rechtstreeks tot bij u na het verzoek van Moeder en Vader en met hun zegen; wij komen met informatie en blijvende oplossingen.

Wanneer u tracht om uw implanta(a)t(en) te verwijderen met vrees, angst, grote bezorgdheid, onrust of angstvalligheid … dan zullen wij de procedure op dat ogenblik niet uitvoeren. In plaats daarvan zullen we met u gaan werken om uw vermogen te versterken, om in het centrum van uw hart en in uw Zuil van Licht te blijven. Elk onderdeel van dit proces is ontworpen om u te helpen bij uw Ascentie. Er is geen enkele reden tot paniek of bezorgdheid … u heeft deze implantaten ongeweten met u meegedragen sinds uw geboorte en u bent nu actief betrokken bij het uzelf bevrijden uit hun greep – voor altijd. Werk met ons aan een verzekerd succes. Wees in vrede en voel vreugdevolle verwachting, wanneer u de stappen van het protocol aanvaardt. Wij zullen bij u zijn op elk ogenblik – beloofd!

Gebruik alstublieft deze kans om u te verbinden met ons, uw Healingteam, Moeder en Vader God, uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam. Vraag niet aan aardse healers, onze channels (waaronder Kathryn en Christine) of andere op de grond, om na te gaan of uw implantaten echt verwijderd zijn. In naam van Moeder en Vader God verzekeren wij u: als u de aanwijzingen volgt zo goed als u kunt – met oprechte intenties en zo ontspannen mogelijk – dan zullen uw implantaten verwijderd worden.

Uw eigen Healingteam omringt u nu, terwijl u het volgende healingprotocol doorneemt. Wij zijn bij u, dappere harten. Tezamen als Eén, overwinnen wij. Wij zijn uw Arcturische Healingteam in oprechte dienstbaarheid aan u en aan de Ascentie van de Aarde.

* * *

Stap-voor-stap implantaat-verwijdering,
door Arcturische Teamleider

1. Vraag om verwijdering van de implantaten.
Alstublieft, wanneer u zich helder en daartoe geroepen voelt, vraag dan om uw eigen healing en implantaat-verwijdering – in uw eigen woorden of met het onderstaande, oprechte verzoek:

‘Moeder en Vader God, ik vraag om verwijdering van alle implantaten – die mij hebben belemmerd of schade berokkend op gelijk welke vernietigende, duistere of negatieve manier – uit mijn 3D- en 4D-lichamen. Ik begrijp, dat overeenkomstig uw vrijstelling deze healing op mijn verzoek wordt toegestaan, voor zowel mijn persoonlijke healing en Ascentie, als voor het Hoogste Goed voor Allen. Ik sta deze implantaten niet toe om nog langer bij me te blijven. Ik vraag dat mijn Arcturische- en Galactische Federatie Healingteam de zachte en snelle verwijdering mogelijk maken van alle schadelijke implantaten uit mijn lichaam. Ik ben bereid om te werken onder hun leiding. Ik begrijp dat u, Moeder en Vader God, aanwezig zullen zijn bij mijn implantaat-verwijdering. Ik beloof dat ik me zal houden aan de stappen van healing die u heeft verstrekt. Met dankbaarheid en Liefde aanvaard ik de healing van deze hele implantaat-verwijdering.’

2. 3-daagse voorbereiding. Voer onderstaande richtlijnen alstublieft dagelijks uit, gedurende 3 opeenvolgende dagen, als onderdeel van de implantaat-verwijdering healing, uitgevaardigd door Vader God:

* Plaats u in uw Zuil van Licht.
In zijn recente bericht heeft AE Michael de volgende aanwijzing gegeven over hoe u zich in uw Zuil van Licht/Ascentiezuil kunt plaatsen.

Over de Zuil gesproken: ‘Leun achterover, adem diep in en sta mij toe met u mee te lopen naar het nieuwe en briljante Licht dat nu over de Aarde stroomt. Adem tot in het centrum van uw brein waar u uw schitterende blauwe Diamant ontsteekt, die het centrum is van uw groter wordende intelligentie. Voel de gemoedsrust, die voortkomt uit de zekerheid dat u evolueert tot een kristallijnen wezen van steeds groter wordende wijsheid en inzicht. Ga dan naar beneden doorheen uw centrale kanaal, om de Diamant in uw hart te ontsteken – de sprankelende fontein van Liefde die uw hele wezen vult met warmte, troost en het gevoel van niet meer alleen te zijn. Laat nu die Liefde en dat Licht neerdalen tot in uw zonnevlecht, waar u dan uw wil ontsteekt – de Godsvonk die u ertoe aanzet om te streven naar het goede, naar kracht, moed, trouw en rechtvaardigheid.

Dan, terwijl u geniet van de sprankelende energie van uw Diamanten met hun hoge frequentie, reikt u omhoog om de liefdevolle handen te grijpen van Moeder en Vader God … en omlaag om uzelf te verankeren in het centrum van onze geliefde Terra. U bent nu stevig in uw Zuil van Licht geplaatst – het glorieuze, beschermende kanaal dat u volledig omringd en zich in alle richtingen uitstrekt, ongeveer tot op armlengte of daar voorbij. Begroet uw Hoger Zelf dat zich altijd vlak boven u bevindt en uw Tweeling Vlam die wacht tot u haar roept. Verbind uw bewustzijn met dat van hen, met Moeder en Vader en met gelijk welke Lichtwezens waar u zich mee wilt verbinden. Roep uw Engelen om u te beschermen en over u te waken terwijl u in uw omhullende Zuil blijft. Daar bent u veilig, afgestemd op het Hoogste Goed. Onthoud dit gevoel en herhaal het meerdere malen per dag, totdat u eraan gewend bent om altijd uw Zuil te plaatsen en er in te blijven.’

* 15 minuten meditatie. Mediteer elke dag gedurende minimaal 15 minuten. Tijdens uw meditatie richt u zich op het waarnemen van het verschil tussen u en uw implantaten. Vertel uw lichaam dat deze vreemde hindernissen die aanwezig zijn geweest sedert uw vroegste kindertijd, geen deel uitmaken van uw natuurlijke lichaam, maar dat ze u zijn opgelegd en daar niet horen. Verzeker uw lichaam dat alles goed zal zijn – dat alles zelfs nog beter zal worden – zonder de invloed van de aanwezigheid van deze indringers. Vertel uw lichaam dat het – onder het liefdevolle toezicht van Moeder en Vader God – hersteld zal worden tot zijn oorspronkelijke ontwerp en integriteit.

* Bewust baden. Op elk van die drie dagen neemt u een bad of een douche, waarbij u vraagt dat er een diepgaande reiniging en healing zou komen in uw leven en uw lichaam. Zie alle oude overtuigingen en gedragingen die u ertoe zouden bewegen om het implantaat te behouden. Laat ze voor altijd worden weggewassen met het zuivere water. Op uw verzoek zal Moeder God komen om u te helpen bij het loslaten van elke gehechtheid aan wat u begrensd heeft. Laat u gaan in haar armen, terwijl zij u tot rust brengt en geneest.

* Drink veel water en eet vegetarisch voedsel. Drink alstublieft tussen 3 en 4 liter puur/zuiver en helder water, elke dag. Tracht om zoveel mogelijk een vegetarisch dieet aan te houden. Dat zal uw energieën helpen om een hoge frequentie te behouden.

3. De dag van de implantaat-verwijdering. Op de vierde dag – op een moment dat u schikt – vraagt u aan uw Healingteam om te komen en alle implantaten uit u te verwijderen. Blijf lekker in uw bed of in een warm bad liggen en trek minimaal een uur uit – of zolang als nodig is – voor de procedure. Blijf rustig, ontspannen en verwachtingsvol. Wij verzekeren u dat wij er zullen zijn, met uw Team en Moeder en Vader God, om u te helpen bij het loslaten van al uw implantaten.

4. Vier feest. Gefeliciteerd! U heeft succesvol uw implantaten verwijderd. Er breekt een nieuwe fase van healing aan voor u. Begrijp alstublieft dat u zich misschien een beetje pijnlijk of vreemd voelt – en dat is normaal. Gun uzelf veel zorg, rust en tijd om u aan te passen. Wij zullen dicht bij u blijven om u in de komende dagen te begeleiden. Wij zullen u blijven begeleiden, zowel rechtstreeks als via onze geliefde channels, in de komende edities van het NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD.

Genoteerd door Christine Burk, New York, 30 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.