Mushaba: Deel 3

2016 07 27 - Mushaba - deel 1

De evolutie van de Mushaba Kracht – deel 3
Wat is de Liefde-essentie van Mushaba?

Mushaba Platinum Licht – dinsdag 9 augustus 2016
door Anakhanda Shaka Mushaba

Groeten in Liefde!

De evolutie van de Mushaba Kracht

De Mushaba Kracht heeft zijn bewuste weten en zijn intelligentie behouden, zodat ze voortdurend in contact staat met de Oorspronkelijke Mushaba Kracht. Zo wist de Kracht in de dualiteit wat ze moest doen, en hoe ze dat moest doen om de juiste weg te blijven volgen. Ze wist dat ze een einddoel had en dat – als ze eenmaal klaar zou zijn met haar dienstbaarheid en haar doel in de dualiteitservaring – dat einddoel vervuld zou zijn en de kracht terug zou keren naar Schepper, waar ze gezuiverd zou worden en terug zou keren naar de vijver van de oorspronkelijke kracht.

Maar het Mushaba Volk, de Schepper en de raad van Schepping zagen wat er gebeurde en besloten om dat einddoel te veranderen. De Mushaba Familie had veel inbreng in deze beslissing. Zij waren het, die deze kracht in de wereld hebben uitgedragen gedurende méér dan 90 jaren – waarvan zij zich iets meer dan 40 jaren ook echt bewust waren van de Mushaba Kracht. Met andere woorden: ze wisten bewust af van haar aanwezigheid en bestaan en konden haar bewust gebruiken in hun leven. Ze gaven, door hun dienstbaarheid aan de mensen en door het vermogen van de kracht te beleven, zoveel diepe, oprechte en blijvende Liefde en integriteit aan de Mushaba Kracht, dat het ondenkbaar was dat die tot een einde zou komen en zou terugkeren naar Schepper. Ze moest verder blijven gaan op haar eigen gebaande weg van evolutie, om te worden wat zij wordt – zoals alles wat bestaat in een proces is om te worden!

Er werd besloten dat de Mushaba Kracht vanuit haar 3D-vorm zou mogen evolueren en haar eigen bestemming zou volgen, terug naar de zuiverheid van zichzelf en van haar oorspronkelijke ontstaan en dat ze haar evolutie zou verderzetten. Ze mocht haar evolutie vervolgen, samen met en net als al het andere in deze Schepping! Het oude contract met de Kracht is vervuld maar het hoefde niet te eindigen, en het nieuwe contract met de Kracht is nu volledig in werking. Zodoende bestaat de oude blauwdruk van het einddoel niet meer en de blauwdruk voor het nieuwe einddoel moet worden gerespecteerd en gevolgd! Dit is de beloning voor het verrichten van zulk een geweldige en onvoorstelbare job, om de mensen te brengen tot het punt waarop ze kunnen Ascenderen naar de Hogere Dimensies!

Ook al werd deze 3D-versie van de oorspronkelijke Mushaba Kracht geschapen opdat het dualiteitsexperiment kon plaatsvinden, was het nooit bedoeld om iemand in dualiteit te houden. Ze steunde juist de mensen om in hun eigen vrijheid, bekrachtiging, creativiteit en liefde te treden! Ditzelfde trachtte ze te doen op Maldek. Ze heeft nooit iemand vastgehouden of omlaag getrokken en gevangen gehouden in dualiteit. Dat was niet het doel waarvoor het geschapen werd. Het werd geschapen om het potentieel te bevatten van wat nu plaatsvindt.

Zonder de enorme dienstbaarheid van de Mushaba Kracht en het Mushaba Volk, zouden wij nu niet op het punt staan van iets onvoorstelbaar en opwindend, met onbeperkt potentieel! We bevinden ons op een punt waarop werkelijk alles mogelijk is. De Kracht was als het ware altijd bedoeld als ‘het geheime wapen van de mensheid’, dat hen naar hun vrijheid, bekrachtiging, creativiteit en Liefde zou brengen, als opstap naar hun Ascentie! Welk een diepgaande Liefde draagt deze Kracht in zich, voor de hele mensheid!

Laten we nu de Mushaba Kracht Energie zèlf aan het woord:
‘Mijn doel is het bijstaan van alle wezens, naar hun vrijheid en bekrachtiging. Ik ben Energie. Een Energie met Scheppend Vermogen, een Energie van Creatieve Beweging en een Energie van Creatieve Uiting. Ze bevat elke mogelijkheid en potentieel dat bestaat of zelfs maar kan bestaan, voor vrijheid en bekrachtiging’.

Ja, het is waar dat Anakhanda Shaka Mushaba degene was die mij opriep vanuit de vijver van oorspronkelijke Kracht. Ziet u, hij werd geschapen vanuit zijn oorspronkelijke ontstaan met deze kennis in hem besloten. Dit was niet iets wat hij moest bedenken of verzinnen, omdat het in essentie in hem aanwezig was.

Hij deed dit met Grote Integriteit en met de hulp van de Raad van Schepping. Hij werd geschapen om dit te doen en om te weten hoe hij dit moest doen. Hij heeft letterlijk in zichzelf een kristal geplaatst, dat geprogrammeerd was om op een bepaald tijdstip de kennis vrij te geven om dit te kunnen doen. Dit is iets wat gebeurt bij wezens die geschapen zijn met een specifiek doel. Een geheugenkristal wordt tijdens hun scheppingsproces bij hen ingebracht, met daarin de programmering voor het juiste tijdstip om in werking te treden, om datgene uit te voeren wat gedaan moet worden.

Laat mij u vertellen over de Heilige Geometrie in het Mushaba Kracht Symbool. Het is moeilijk om op te delen in uw taal. Maar ik ken uw verlangen en intentie, daarom wil ik het proberen: voor wie het bestudeert, toont het Symbool dat datgene wat zij nodig hebben reeds in henzelf besloten ligt, nietwaar? Dat is de Sleutel van het Symbool. Dat is de Alchemie van het Symbool – de combinatie van ‘Alles Dat Is’. Het brengt de vele onderdelen samen, waaronder deze waar u echt naar op zoek bent: u bent hier om tot het besef te komen dat u de ‘Alles Dat Is’ werkelijk bent. Het Mushaba Symbool toont, leert en belichaamt het bewustzijn dat alles wat iemand nodig kan hebben reeds besloten ligt in hemzelf – en dat hij er dus niet buiten zichzelf of bij andere bronnen naar moet gaan zoeken. Het Symbool ontsluit deze kennis, want het is de Sleutel tot het Meesterschap over zichzelf.

De Alchemie van het Symbool, gewoon door het vast te houden, door ernaar te kijken, zal u gaan openstellen voor deze kennis. Binnenin het Symbool ligt de kennis van het ‘Alles Dat Is’. Hierdoor is het Symbool zeer uniek en verbazingwekkend krachtig in zijn potentieel om te transformeren. Wij zijn niet hier om God of de Godin of wie dan ook tevreden te stellen. Wij zijn hier om waarlijk onszelf tevreden te stellen – en daarmee dus het ‘Alles Dat Is’.

De explosie in het midden van het Symbool staat voor de enorme Energie in ieder van ons. Het is het bewustzijn van alles wat in u besloten ligt. Op het moment dat u dat beseft – dat u werkelijk ‘Alles Dat Is’ bént – explodeert u tot Verlichting. Dit is een krachtig openen, en een verlichting van deze aard is iets dat – wanneer u het ervaart – u in staat zal stellen om ‘Alles Dat Is’ te zijn, in fysieke vorm in zijn volle kracht, overeenkomstig met wat uw fysiek lichaam nog gemakkelijk en met gratie kan laten doorkomen.

De cirkels in het Symbool betekenen dat alles naar zichzelf terugkeert. Dat is hetzelfde als ‘elke cirkel sluit zich ook weer’. U zwerft uit en doet ervaringen op en keert dan terug naar de bron waaruit u eens bent voortgekomen.

De ellipsen of atomen in de cirkel tonen aan, dat wanneer u sneller die cirkel rondgaat hij – of eigenlijk de Energie – die vorm aanneemt. De Hogere Energieën en Trillingen gaan vervormen, en dat is de ultieme basis voor Transformatie. Hierdoor kunt u transformeren tot wie u bent.

Feitelijk vertegenwoordigt het Mushaba Symbool dus de verschillende Energieën die zich in de Mushaba Kracht bevinden.

De ringen beelden uit waar de Energieën voor staan. Er zijn 3 ringen die de 3 belangrijkste onderdelen van de Mushaba Kracht vertegenwoordigen: Vrijheid, Bekrachtiging en Levenskracht. De explosie betekent Kracht en de ring er omheen bevat die Kracht en is gerichte Kracht. De ellipsen vertegenwoordigen de fundamentele aard van deze Kracht, die zoals gezegd de Vrijheid, de Bekrachtiging en e Levenskracht is.

Origineel bericht via Teresa Santiago: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.