MQ: Ware Bestemming van elke Ziel

De Ware Bestemming van elke Ziel
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ: 2016 06 03 - De Ware Bestemming van elke Ziel

3 juni 2016

Alles verloopt vlot … ook al lijkt het misschien niet zo, en de verschillende aspecten die verband houden met Ascentie vorderen nog steeds. De Duisteren blijven nog steeds aan macht inboeten en hun mogelijkheden raken zeer beperkt. Ze zijn heel wat keren gemaand geworden om zich over te geven, maar dat wijzen ze steeds af. Ze lijken bereid om te vechten tot het bittere einde. Ze zullen zeker niet ontkomen aan de geplande gerechtigheid, maar ze zullen vrijwel zeker trachten te onderhandelen met betrekking tot hun overgave. Ze moeten het feit onder ogen zien dat hun dagen geteld zijn en dat ze niet langer meer hoeven te hopen dat ze hun oorspronkelijke plan voor wereldoverheersing kunnen vervullen.

Er hebben zich vele groepen achter de Lichtwerkers geschaard en tezamen vertegenwoordigen zij een enorme uitdaging voor de Duisteren. Samen met vele vermogende mensen vertegenwoordigen zij een machtige kracht, ten goede. Bepaalde zaken zullen duidelijk worden en het goede nieuws zal niet veel langer meer stil gehouden kunnen worden, aangezien alles gevorderd is tot een punt waar het onmogelijk is dat het resultaat nog kan voorkomen worden. Alles verloopt behoorlijk snel en het is mogelijk dat de eerste officiële aankondigingen al in juli zouden kunnen plaatsvinden – de eerste van een hele reeks. Diegenen onder u die de vooruitgang volgen via internet, hebben de ontwikkelingen kunnen volgen en weten hoe succesvol de Lichtwerkers zijn geweest.

Bereid uzelf er op voor en help diegenen die zich overrompeld voelen door de veranderingen. Deze zullen op vrij korte termijn worden doorgevoerd, om verdere problemen te voorkomen. Eén van de eerste prioriteiten zal het vestigen van aanspreekpunten zijn, waar de mensen terecht kunnen voor uitleg omtrent de komende veranderingen. Er zijn natuurlijk de gebruikelijke bronnen die u al kent. Er wordt nu veel in gereedheid gebracht om zo spoedig mogelijk te worden bekendgemaakt, opdat uw kwaliteit van leven verbeterd kan worden. De komende 18 maanden zullen spannend zijn, omdat het de periode zal zijn waarin heel veel gepland staat. Dus na vele teleurstellingen zal er een periode aanbreken waarin u blij zult zijn wanneer u verneemt welke vorderingen er gemaakt zijn.

In de loop van de tijd zult u veel aanvaardbare veranderingen gaan merken, die u uiteindelijk tot een punt zullen brengen dat véél verder vooruit ligt dan u zich had kunnen voorstellen. Het zal zeker de verloren tijd goedmaken en u heel snel naar een gelukkige en spannende periode brengen. Er is u in de voorbije 50 jaren heel veel ontzegd geworden en u zult gelukkig zijn met het verschil dat de veranderingen zullen betekenen. Moeder Aarde zal in vele opzichten hiervan profiteren, en zij zal ook haar rol spelen bij het onthullen van de vele aanvaardbare veranderingen in uw wereld. Het leven zal al snel een vreugde worden en de gezondheid van de mensen zal hersteld worden. Ook hun jeugdigheid zal terugkeren. U heeft veel om naar uit te kijken en dit zal allemaal behoorlijk snel gaan gebeuren.

Er is nog steeds chaos in een aantal gebieden, maar de Lichtwezens werken er hard aan om die obstakels op weg naar Vrede te overwinnen. Oorlog en alles wat daarop lijkt zal ophouden, en uw ware geschiedenis zal worden bijgeschreven in de annalen van de tijd. U zult vernemen waarom u de lagere dimensies heeft ervaren en hoe u gemanipuleerd werd door diegenen die hun eigen agenda hadden voor de mensheid. De Waarheid moet naar buiten komen en uw geschiedenis moet dientengevolge herschreven worden. U heeft eigenlijk in een droom geleefd, die maar weinig te maken had met uw ware staat van ‘zijn’. Dit alles zal veranderen wanneer de Waarheid onthuld wordt en de negatieve invloeden verdwenen zijn.

Wees ervan verzekerd dat alle zielen eenzelfde kans zullen krijgen om terug te keren naar het Licht. Sommigen zijn er echter niet klaar voor om de nodige veranderingen in hun leven te maken om zich naar de Hogere Dimensies te verheffen. Dat zal dan hun keuze zijn en die zal worden gerespecteerd. Zij zullen ook alle hulp krijgen, zodat zij opnieuw tot een punt komen waarop Ascentie mogelijk is. Sommigen van u zullen ervoor kiezen om in de lagere dimensie te blijven, gewoon om die zielen te helpen die nog bezig zijn met ontwaken en evolueren. Geen enkele ziel blijft ooit achter zonder hulp, en als zij om die hulp vragen is deze altijd vlakbij. Er wordt leiding geboden aan groepen en aan hen die grote delen van de bevolking helpen … steeds met aandacht voor de wensen die de betrokkenen hebben vanuit hun vrije wil.

Terwijl u doorheen deze periode gaat is het verstandig om leiding te zoeken van uw Gidsen, om ervoor te zorgen dat u uw levensplan volgt zoals u dat aanvaard heeft voordat u incarneerde. Er is nooit eerder een zo belangrijke tijd in uw leven geweest als deze kans om nu te Ascenderen – en als u uw vooruitgang verderzet door u steeds méér te verheffen, dan zult u haast zeker ook daarin slagen. Als u afwijkt van uw pad, dan is het mogelijk om aanpassingen te doen en er weer op te komen, dus maak u niet teveel zorgen. Het is menselijk om fouten te maken, maar houd u klaar om ze recht te zetten. Dan zult u snel weer op koers liggen.

De mens is altijd een strijder geweest, en om honderden jaren geleden te kunnen overleven was dat ook nodig. Nu liggen de zaken heel anders, aangezien oorlog een strijd is geworden tussen verschillende technologieën. Het vermogen om te doden en te vernietigen is dusdanig groot geworden, dat zelfs de samenhang van uw wereld erdoor bedreigd wordt. Maar wij zijn ons volledig bewust van die toestand en we hebben haar onder controle. We hebben grenzen gesteld en het zal niet worden toegestaan dat die overschreven worden. Zo hebben wij bijvoorbeeld heel wat keren het gebruik van atoomwapens voorkomen. In de zeer nabije toekomst zal niets meer worden toegestaan wat met oorlog te maken heeft, en er zullen stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat als ze eenmaal zijn uitgebannen, ze ook nooit meer kunnen terugkeren.

De mensen kunnen samenleven in harmonie, vooropgesteld dat ze niet trachten om hun overtuiging op te dringen aan anderen. Een goed uitgangspunt daarvoor is ‘God’, die genoemd wordt bij vele verschillende namen en wordt aanbeden overeenkomstig vele religies. In werkelijkheid is er maar Eén God betrokken bij de beschaving van de Aarde, hoewel er evenzeer vele Verheven Wezens in het Universum zijn. Vanuit de overeenkomsten tussen alle mensen, zou het mogelijk moeten zijn om tezamen te komen en verder te evolueren als één beschaving. Die zielen die klaar zijn om te Ascenderen kijken verder dan de verschillende religies, zij aanvaarden de Ene God en kunnen in vrede samenleven als één grote gemeenschap. God is Liefde en wordt verkeerdelijk beschouwd als gelijkend op de mens, terwijl juist het tegendeel waar is: de mens is vanuit een lage positie opgeklommen om te evolueren en een Hoger Wezen te worden, hetgeen de bestemming is van elke ziel – ook al duurt het nog zo lang. Het is voor iedereen mogelijk om zelf een God te worden en dat is ook de bestemming van het Menselijk ras.

Uw onmiddellijke aandacht moet uitgaan naar uw evolutie, en er zullen een aantal grootse veranderingen komen waardoor u in staat zult zijn om in volledige vrede te leven. U ontwaakt tot uw Ware Zelf en u zult zich gaan voegen bij hen die reeds geascendeerd zijn. De dualiteit zoals u die kent zal worden achtergelaten in de lagere trillingen, maar zij zal ook nog voorkomen in de Hogere Niveaus. Daar is zij harmonieus van aard.

Ik laat u nu met Liefde en zegeningen en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey

michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.