MQ: Uw tijd in lagere dimensies afronden

Velen van u staan op het punt om uw tijd in de lagere dimensies af te ronden,
u heeft genoeg geleerd zodat u nu hogerop kunt gaan
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ: 2016 06 10: Tijd in lagere dimensies afronden

10 juni 2016

De wereldgebeurtenissen stevenen af op een grootse finale die de Lichtwerkers zeker tevreden zal stellen. Na een lange periode van uitstel zullen eindelijk de laatste dagen aanbreken, en de duisteren hebben niet langer de macht om de toekomst van het menselijk ras te bepalen. De Lichtkrachten hebben nu de overhand, en zij voorkomen de grote rampen die bedoeld waren om de wereld mee te sleuren in weer een grootschalige oorlog. Er is Vrede op komst en heel binnenkort zullen de stappen worden gezet om de trillingen op de Aarde te verhogen, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een einde aan alle oorlogspogingen. U zult dan echt weten dat het einde van de vijandelijkheden gevolgd zal worden door wereldvrede. Eindelijk zal het veilig zijn voor onze vrienden van andere Planeten om te landen op Aarde en openlijk kennis met u te maken. Dit zal ook het begin zijn van de veranderingen die daadwerkelijk blijvende Vrede zullen brengen.

De weg voor u is er simpelweg één van grote tevredenheid en zal de zware uitdagingen van uw leven op Aarde méér dan goedmaken. Dat u opnieuw volledig bewuste Wezens gaat worden, zal u ver wegvoeren van waar u nu staat. Het leven zal een glorieuze ervaring worden, en uw herinneringen aan de tijd in de lagere trillingen zal snel naar de achtergrond verdwijnen. Momenteel is het voor u moeilijk om volledig te bevatten welke welgekomen veranderingen er op til zijn, maar weet dat u er bijzonder blij en gelukkig mee zult zijn. Velen van u hebben al een idee van wat er wacht, maar het zal beslist al uw verwachtingen overtreffen. Houd daarom vast aan uw beeld voor de toekomst, want ieder van u heeft invloed en bepaalt mede hoe het zal zijn.

Er zijn vele vragen die u wilt stellen en alles zal mettertijd onthuld worden. Het is belangrijk dat u de waarheid te horen krijgt over uw tijd in 3D en hoe u als Lichtwerkers heel veel heeft bijgedragen aan het verspreiden van het Licht. Enkel al uw aanwezigheid op de Aarde heeft andere zielen geholpen om te ontwaken tot hun Ware Zelf. Hierover is veel te vertellen en zelfs nu verspreidt u de Waarheid, zodat zielen de verantwoording kunnen nemen voor hun evolutie. Er is geen haast bij, maar tegelijkertijd is het einde van de oude cyclus voorbijgestreefd door de nieuwe trillingen die voet aan de grond krijgen. Het is belangrijk dat u meegaat op de stroming, en wanneer u dat doet zult u anderen aantrekken zodat ook zij dezelfde reis zullen maken als u.

Soms is het een wonder dat u enige vooruitgang boekt, omdat u van alle kanten voortdurend belaagd wordt door een aanhoudende stroom van verschillende energieën. U trekt diegenen aan die met u harmoniëren, en vooropgesteld dat uw aura onbeschadigd is kunt u de mindere energieën afweren. U kunt mentaal visualiseren dat uw aura volledig uw fysiek lichaam omhult, en door het op zijn plek te houden bent u beschermd tegen pogingen om er doorheen te breken. St. Germain heeft vaak aanbevolen dat u zijn Violette Vlam zou gebruiken wanneer u bescherming nodig heeft. Een aura die openstaat nodigt bepaalde zielen uit die zich aan een andere ziel willen hechten, en als zij van een bijzonder lage trilling zijn kan dat voor problemen zorgen.

Als u om welke reden dan ook hulp nodig heeft, vergeet dan niet dat u Gidsen heeft die u maar al te graag willen helpen. Zij reizen met u mee en zijn de ongeziene helpers die er zoveel mogelijk voor zorgen dat u uw levensplan volgt, hoewel u uiteindelijk toch het laatste woord heeft. Uw Vrije Wil is uiteraard heel belangrijk, maar uw Gidsen zullen hun best doen om in te grijpen als u mogelijkerwijze zou afdwalen. Onthoud dat u akkoord bent gegaan met een levensplan, en dat het uiterst belangrijk is dat u overeenkomstig dat plan uw leven leidt. U kunt probleemloos kleine omwegen nemen, maar er zijn bepaalde sleutelmomenten waarop u het pad moet volgen waarvoor u gekozen heeft.

Wanneer u om u heen kijkt kan het lijken alsof het leven een aaneenschakeling is van willekeurige gebeurtenissen, waar u niets mee te maken heeft. Maar de loop des levens van het menselijk ras is zorgvuldig uitgedacht, opdat u zou leren te evolueren terwijl u het resultaat van uw beslissingen ervaart. Daarom moet u het niveau volgen dat bepaald wordt door de meerderheid. Er is echter geen enkele reden waarom u als individu niet zou mikken op een Hoger Niveau van uiting – en al doende neemt u anderen op sleeptouw. Het is nooit ‘saai’, zoals u dat zegt, maar het leven zal er altijd voor zorgen dat u ervaart wat u nodig heeft en niet zozeer wat u denkt nodig te hebben. Aanvaard dus wat er op uw pad wordt geplaatst als een uitdaging die u kunt overwinnen. Het is beslist geen beproeving, en u zult ook vaak genoeg blije ervaringen hebben die u zullen verheffen.

Betreffende uw evolutie zijn er op Aarde zulke ingewikkelde kwesties aan de orde, dat u zich kunt afvragen hoe dat ooit goed kan aflopen. Dit vraagt niet enkel planning maar ook de toewijding van hen die met u werken, om ervoor te zorgen dat u het meeste kunt halen uit uw mogelijkheden om te evolueren. Een gemiste kans betekent gewoon dat er een andere zal worden gegrepen, hoewel dat in sommige gevallen betekent dat die nieuwe kans zich pas in een volgend leven zal voordoen. Hoeveel kansen u wenst te grijpen is geheel en al uw keuze, hoewel u geholpen zult worden bij uw beslissingen zodat u zich niet teveel tegelijk op de hals haalt. Karma wordt niet altijd overgedragen van het ene leven naar het andere tenzij dat nodig is, en meestal is het zo dat de gevolgen onmiddellijk merkbaar zijn.

Leven na leven heeft u ervaringen gehad op elke wijze die nodig was voor uw vooruitgang naar de Hogere Dimensies van Licht. Nu staan velen van u op het punt om uw tijd in de lagere dimensies af te ronden, u heeft genoeg geleerd zodat u nu hogerop kunt gaan. Nu u dat punt heeft bereikt verkiezen sommigen onder u ervoor om hier te blijven, om dienstbaar te zijn aan hen die hulp kunnen gebruiken om ook vooruit te komen. U kunt vragen wat het uiteindelijke doel is van alle zielen, en heel eenvoudig gezegd is het dit: om terug te keren tot de volledige Volmaaktheid van de Godheid, totdat u opnieuw wordt uitgezonden voor een nieuwe reeks ervaringen.

Alles verloopt nu heel snel en de aankondigingen daaromtrent zullen binnenkort gedaan worden. De reden waarom dat niet wordt opgepikt door uw media is, dat zij nog steeds niet de vrijheid hebben om het echte, belangrijke nieuws te brengen. Maar ook dat verandert langzaamaan en stapje voor stapje komt ook daarin de nodige verandering. Zoals u steeds meer gaat inzien heeft u enkel te horen gekregen wat de duisteren toestonden, en dat is/was heel vaak ver bezijden de Waarheid. Heel soms sijpelt het wel door, maar u moet zich bewust zijn van betrouwbare bronnen, omdat sommigen ook gewoon zijn opgezet om valse informatie te verspreiden. Het internet is nog steeds uw beste nieuwsbron en u vindt er het laatste nieuws over wat er gebeurt. Als een nieuwsbericht twijfelachtig lijkt dan is het dat waarschijnlijk ook, en kunt u dit het beste negeren.

Ik laat u nu met liefde en zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en over uw pad naar voltooiing. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey

michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.