MQ: Uw Ruimtevrienden zijn op een vreedzame Missie

Uw Ruimtevrienden zijn op een vreedzame Missie
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ 13 mei 2016

13 mei 2016

Niet alleen gaat de tijd veel sneller dan ooit, maar de gebeurtenissen op Aarde versnellen ook. Er zijn krachtige groepen gevormd die steun zullen bieden aan die mensen van het Licht die streven naar ‘Disclosure’, en daarin wordt veel vooruitgang geboekt. Het heeft van u veel geduld gevergd en binnenkort zult u het resultaat zien van een lange periode van voorbereiding om de macht weer uit handen van de Duisteren te nemen.

Er is volop een grote verandering bezig en hoewel het moeilijk is om concrete aanwijzingen te geven, lijkt het erop dat die zou beginnen binnen nu en de volgende twee maanden. Er zijn natuurlijk kwesties die aandacht vragen, en met het oog op de tijd die al verloren ging is er wel enige spoed verlangd. Toch kunt u er nogmaals van verzekerd zijn dat alles heel goed verloopt en nu zo ver gevorderd is, dat het niet meer kan worden stopgezet. Deze gebeurtenissen worden gesteund door uitzonderlijk vermogende krachten, zowel op de Aarde als daarbuiten. Daarom kunnen wij niet voldoende het belang benadrukken van het zo hoog mogelijk houden van uw trillingen, door voortdurend gericht te blijven op het Licht.

Wij weten dat vele mensen zich bemoedigd zouden voelen, als ze bewijs konden zien van hun Ruimtevrienden in de hemel. Zij zijn uiteraard in grote aantallen aanwezig, maar blijven vaak verborgen en onzichtbaar, voor hun veiligheid. De tijd voor massale waarnemingen zal aanbreken wanneer het daar veilig voor is – en dat kan nog wel enige tijd gaan duren. Toch wordt u beschermd door de Galactische Troepen die de Aarde observeren vanaf een veilige afstand. Sommigen begrijpen wellicht niet waar zij – met hun vooruitstrevende technologie – iets te vrezen zouden hebben … maar confrontatie en geweld is niet de manier waarop zij omgaan met tegenstanders. Uw Ruimtevrienden zijn op een vreedzame Missie, om te zorgen voor uw veilige en zekere overgang van overheersing door de Duisteren naar het Licht.

De mate waarin u werd overheersd en klein gehouden zult u verbazingwekkend vinden, dus er is veel in te halen. U ligt vele jaren achter op het punt van evolutie dat u inmiddels bereikt had moeten hebben. Er wordt gezegd dat u zich in een tijdsslot bevindt en dat is de meest toepasselijke omschrijving. En toch, hoe méér tijd er verstrijkt zonder echte vooruitgang, des te moeilijker wordt het voor de Duisteren om hun geheimen te bewaren en hun controle over u te behouden. U heeft veel verloren tijd in te halen en er staan zoveel uitvindingen klaar om te worden vrijgegeven. De Keshe Foundation heeft al vooruitgang geboekt en zet stappen om vooruitstrevende technologieën te openbaren. Er zal méér volgen, naarmate het vertrouwen groeit om diegenen te weerstaan die hun bekendmaking willen voorkomen.

Totdat de pers kan worden gereinigd van hen die enkel maar bestaan om verwarring te stichten, kan het moeilijk zijn om te bepalen welk deel van het nieuws correct is. Zoals altijd is het het beste om te vertrouwen op uw intuïtie, in combinatie met bewezen betrouwbare bronnen. Onthoud dat zij nooit bedreigende bewoordingen gebruiken om het leven van mensen te beschadigen, en dat zij nooit oproepen tot intimidatie of het gebruik van geweld.

Intussen zult u waarschijnlijk wel weten hoe u de daden of woorden van de Duisteren kunt herkennen. Begrijp dat hun berichten soms heel authentiek en geloofwaardig kunnen zijn, maar dat ze vaak de enige zijn die ze brengen. Als het niet goed klinkt – leg het dan terzijde, tot u zekerheid heeft. Soms kunt u beter een nachtje slapen over een probleem dat u zorgen baart, vaak heeft u er dan de volgende morgen een helder inzicht over. Vaak wordt een deel van uw beste prestaties verricht tijdens uw slaap.

Er wachten u grootse tijden, waarin u waarheidsgetrouw verslag zal worden gedaan omtrent uw geschiedenis die voor velen wellicht hoogst ongeloofwaardig zal lijken – zij het dat de bron ervan onbetwistbaar is. Veel van wat men u heeft doen geloven is een verdraaiing van de Waarheid – of het zijn regelrechte leugens die in die tijd volkomen aanvaardbaar leken. De Duisteren hebben u heel slim naar het pad geleid dat zij voor u hadden uitgezet. Maar de tijd heeft hen ingehaald, en gelukkig zijn velen van u ontwaakt tot de misleiding die heeft plaatsgevonden. Er is een nieuw tijdperk op komst, waarin beslist nooit zal worden teruggekeerd naar de oude werkwijzen, en die zal veel vreugde en blijdschap brengen – niet enkel naar de mensen van het Licht maar ook naar het grote publiek. Voor het eerst zullen zij gaan inzien dat er méér is in het leven dan zij tot dusver hebben ervaren, en hierdoor zullen mensen worden samengebracht die met een groots doel verder zullen gaan als Eén.

U zou u moeten voorbereiden op de komende verheffing, die u naar de Hogere Rijken zal slingeren. Het heeft lang geduurd om dit punt te bereiken en u zult al snel de vruchten van uw inspanningen gaan plukken. Dit zal een gedenkwaardige tijd zijn, en naarmate uw bewustzijnsniveau verhoogt zult u zich uw ware plek in de Kosmos gaan herinneren. Er is al vaak gezegd dat u Goden wordt en dat u nu op koers ligt om uw bestemming te vervullen. Momenteel bent u slechts een vage schim van uw Ware Zelf, maar u plaatst in hoog tempo uw voeten op het pad naar voltooiing. Sommigen zullen twijfelen of u Goden in wording kunt zijn, terwijl u op dit ogenblik pas begint met uw trillingen te verhogen. Daarom is het verstandig om u te herinneren dat terwijl u op Aarde was, u slechts een aspect van uw Hoger Zelf was.

Er is een grote viering op handen, wanneer u uw grootse doelstellingen behaalt na een uitzonderlijk beproevende periode in het leven op Aarde. Moeder Aarde heeft u gevoed en op haar schouders gedragen, maar al snel zal de tijd komen om uw vleugels te spreiden als Kosmische Wezens. Toch is ook Moeder Aarde deel van de huidige reis. Zij is voorbestemd om een Zon te worden. De evolutie gaat steeds verder en hoger en staat eigenlijk nooit stil. Het Universum is vol met levensvormen die allemaal op een steeds verdergaande reis zijn, maar tegelijk zijn zij voorbestemd om uiteindelijk een volmaakte staat van Eénheid binnen de Godheid te bereiken. Maar u heeft nog een verre reis voor de boeg, voordat u aan het einde van uw reis komt … geniet dus van het ontdekken van het Universum dat zich vóór u uitstrekt.

In de Hogere Rijken boven de Aarde zult u vrij zijn om de Kosmos te ontdekken en kennis te maken met verschillende levensvormen in verschillende stadia van ontwikkeling. Er kan een uitwisseling van informatie plaatsvinden, aangezien het leven onderling verbonden is en afhankelijk is van elkaar. U leeft tenslotte allemaal in het lichaam van de Opperste God en u zult nooit ophouden met evolueren, totdat u de volmaakte Staat van Eénheid heeft bereikt. Op uw huidige niveau kan dit veraf lijken, maar dat is enkel omdat u een beperkt bewustzijnsniveau heeft. Uiteraard zal dit verder toenemen naarmate u steeds meer vooruit en omhoog reist. Er is zoveel dat u kunt doen en daardoor zult u werkelijk nooit meer verveling ervaren. Het leven op Aarde kent zijn spannende momenten en kan veel plezier bieden, maar de dualiteit zal ook altijd zijn negatieve kanten blijven tonen – op die manier ervaart u alles wat u nodig heeft om te evolueren.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u nu met Liefde en zegeningen en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.