MQ: Uw Pad naar de Godheid

MQ: 2016 08 19 - Uw Pad naar de Godheid 2

Uw pad leidt uiteindelijk terug naar de Godheid
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

19 augustus 2016

U die uw oor te luisteren heeft gelegd, zult weten dat de ‘Herwaardering’ zo dichtbij is, en tezamen met andere veranderingen zullen ze zich binnenkort aandienen. Een reusachtige taak nadert zijn voltooiing en zal u het onweerlegbare bewijs leveren, dat de Illuminati niet langer meer beschikken over hun vermogen om de gebeurtenissen naar hun hand te zetten. Ze zullen nog wel even vervelend blijven totdat ze worden gevangengezet, hetgeen hun uiteindelijke lot zal zijn. Als bewijs daarvan kunnen bepaalde stappen die moesten wachten op het juiste moment, nu gezet gaan worden.

De negatieve krachten vinden het prachtig als hun daden in de publiciteit komen, maar zij hebben in geen enkel opzicht hun zin gekregen. De Krachten van het Licht werken onafgebroken achter de schermen en zij houden hun intentie het liefst zoveel mogelijk geheim. De waarheid is dat zij in alle opzichten superieur zijn aan de negatieven en dat ze in staat zijn om ervoor te zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Ze staan deze toe om zich te ontwikkelen zoals gepland, en grijpen niet in wanneer het gaat om karma of de voorschriften van de Hogere Krachten van Licht. Wees gerust, alles wat er gebeurt in de loop van uw ervaringen gebeurt onder toezicht, om ervoor te zorgen dat de eindtijden volgens plan verlopen.

Voor die zielen die zich onbewust zijn van het grote geheel, kan het lijken alsof alles in chaos is, maar alles is onder controle van hen die ervoor zorgen dat het Plan voor de Mensen wordt gevolgd. Onthoud dat ieder van u zich vrijwillig bereid heeft verklaard om afscheiding te ervaren en de uitdaging is aangegaan om uw weg terug te vinden naar het Licht.

Zowel u persoonlijk als het mensenras is geleid geweest sedert de cyclus begon, en zelfs wanneer u Ascendeert zijn er altijd Hogere Wezens die uw ervaringen begeleiden. Zij maken u sterker en stellen u in staat om uw evenwicht te bewaren wanneer u te maken krijgt met de Duisteren. Zolang u sterk van geest bent, kunt u door alles wat er gaande is vrijwel niet geraakt worden in uw vermogen om kalm te blijven onder alle omstandigheden. De lessen die geleerd zijn, moeten worden herinnerd en meegedragen van het ene leven naar het andere.

Naarmate de Hogere Energieën geaard worden, zullen de gevolgen van negatieve energieën steeds minder worden, totdat ze niet langer kunnen bestaan in een dergelijke Hoge Trilling. Op dat moment zal de Ascentie hebben plaatsgevonden en zullen algehele Vrede en Liefde neerdalen op de Aarde.

Zelfs vanuit uw kijk op de gebeurtenissen, zal er zeer weinig tijd voorbijgaan voordat dit gaat gebeuren. De toekomst heet u dus welkom en brengt u de bevrijding van de invloed en de daden van de Duisteren. Zij zullen verantwoording afleggen voor hun daden en de gevolgen ervan onder ogen zien, hetzij op Aarde of nadat ze zijn overgebracht naar een andere plek. Wees ervan verzekerd dat niemand ontkomt aan gerechtigheid of ongestraft blijft voor daden die werden gesteld met slechte bedoelingen. Ik zeg nogmaals dat geen enkele ziel bestraft wordt, maar wellicht méér ervaringen nodig heeft om zijn zwakheden te overwinnen. De omstandigheden daarvoor worden zorgvuldig uitgedacht, zodat de betrokken ziel ervan kan leren en al snel het punt kan bereiken waarop de lessen voltooid zijn.

Velen van u zijn zich ervan bewust dat naarmate de tijd voorbijgleed er méér zielen zijn gereïncarneerd die voldoende geëvolueerd zijn om u te helpen het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen. Het enige wat daarvoor nodig is zijn veilige omstandigheden, vrij van enige tussenkomst zodat ze hun kennis kunnen aanbieden en weten, dat een ingrijpen door hen die u omlaag willen halen niet meer zal worden toegestaan. Maar de Waarheid komt aan het licht en velen van u zullen geschokt zijn als ze vernemen hoe u heel kundig gevangen werd gehouden op uw eigen Planeet – millennia lang.

U heeft dus heel veel in te halen, en dat alles zal u de vooruitgang brengen waarvan u nu al had moeten genieten, waaronder een véél hogere levensstandaard. Het zal zo fijn zijn om zoveel tijd te hebben als u maar wilt om uw eigen dingen te doen, en niet langer meer de last te dragen van tijdrovende verplichtingen. Zodra dat gebeurt zal één van de meest aanvaardbare veranderingen die zijn, waarbij u alles heeft wat u nodig heeft, zonder dat er geld aan te pas komt.

In de wetenschap hoeveel voordeel u zult hebben van de veranderingen, hopen we dat u zich door de komende tijden heen zult slaan door de beloofde veranderingen voor ogen te houden. Natuurlijk kunnen veranderingen van deze omvang niet plaatsvinden zonder grote beroering, maar de Galactische Krachten zullen alles in de hand houden en ervoor zorgen dat alles zo snel mogelijk gebeurt. De Lichtsteden komen met elke voorbijgaande dag dichterbij hun manifestatie, en dat zal op zich al een wereldveranderend gebeuren zijn. Er wordt gezegd dat zodra de eersten zich hebben gematerialiseerd er steeds méér zullen komen, totdat de Aarde verbonden is in al de grote steden. Dit is slechts één van de vele opwindende en gretig verwachtte veranderingen. Langzaam maar zeker krijgt u inzicht in de toekomst – en die nadert heel snel.

Er is niets wat u niet kunt doen of bereiken, en u wordt enkel beperkt door uw eigen brein. U kunt dus uw doel stellen op elk gewenst niveau en – vooropgesteld dat u het pad naar succes blijft volgen – zult u uiteindelijk slagen. Uw pad leidt uiteindelijk terug naar de Godheid waar u eens vandaan kwam, maar momenteel ligt dat nog ver buiten uw bereik. Er wachten u nog héél veel ervaringen, en als u eenmaal het niveau heeft bereikt waarop u een Galactisch Wezen wordt, is het aan u om te beslissen welk pad u wilt gaan volgen. In elk van die fases zult u gelijkgestemden ontmoeten en u zult samen verdergaan en dingen ervaren.

Tot nog toe heeft u in uw lage positie een reeks levens doorgemaakt die bedoeld waren om uw bewustzijn te verheffen. In elke fase werd uw levensplan zorgvuldig uitgestippeld, om ervoor te zorgen dat u alle kansen kreeg om hogerop te komen. Als u om gelijk welke reden de uitdaging niet aankunt, wordt deze herhaald totdat u daar wèl in slaagt, zodat u verder kunt evolueren. Niets blijft langdurig stilstaan en u zult altijd op zoek gaan naar een mogelijkheid om nog hoger te evolueren.

Vooropgesteld dat u in dit Universum blijft, zult u een menselijke vorm aannemen, maar uiteindelijk zult u op een punt komen waar u niet eens meer echt een lichaam nodig heeft … dan wordt u een Lichtwezen. Indien nodig zult u altijd nog kunnen afdalen naar een niveau waarop u uzelf in een lichamelijke vorm kunt ‘denken’. Van daaruit zult u door uw gedachtekracht dusdanig sterk worden, dat u zult moeten oppassen dat uw ‘losse gedachten’ zich niet manifesteren.

In dit stadium zou het teveel van u vergen om volledig het Pad van Evolutie te begrijpen, maar, als u een Galactisch Wezen wordt met een volledig bewustzijn zult u alles weten. U zult voldoende kennis hebben vergaard om uw eigen Gids te worden en precies te bepalen welk plan u zult volgen. Niettemin zullen er altijd Hogere Wezens zijn die uw Evolutionaire Pad volgen, en bereid zijn om u te helpen als u dat wenst. Het is zelfs zo dat hoe hoger u stijgt, des te méér u één zult worden met anderen zielen die dezelfde trillingen delen.

Het leven zal absoluut geweldig zijn en vol mogelijkheden om te ervaren, precies zoals u dat wenst. U bent niet beperkt tot dit Universum en heeft onbegrensde keuzes die uw verlangens zullen vervullen. Maar doorheen al die ervaringen zult u nog steeds uw medereizigers kunnen ‘oproepen’, u verliest dus nooit blijvend het contact. Natuurlijk kan het gebeuren dat zij elders verplichtingen hebben, maar zij zullen zich ervan bewust zijn dat u getracht heeft hen te contacteren.

Ik laat u nu met Liefde en Zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voltooiing. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.