MQ: Leven op Aarde is een machtige uitdaging

Leven op Aarde is een machtige uitdaging
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ: 2016 06 17 - Leven op Aarde, The Art of Sam Farrandafb: The Art of Sam Farrand

17 juni 2016

De Aarde bruist van geheime activiteit maar slechts weinig daarvan bereikt uw oren, omdat de Duisteren nog steeds de pers in handen hebben – ondanks het feit dat hun macht nu heel snel verzwakt. Toch vinden er nog steeds de verlangde veranderingen plaats, en de volgende grote verandering zal zijn wanneer de nieuwe Republiek der Verenigde Staten van Amerika officieel kan worden bekendgemaakt. Er is reeds een nieuwe president aangewezen, die in samenhang met de dramatische veranderingen de macht zal teruggeven aan het volk. Dit is een lange en moeizame weg geweest voor alle betrokkenen, maar hij was zeker de moeite waard. Dit zal u vrij maken van hen die u zo lang geketend hielden. De ‘stille oorlog’ over wie de Aarde en haar bewoners controleert zal zeer binnenkort eindigen, en u zult opgelucht zijn om te vernemen dat de dreiging die u boven het hoofd hing werd weggenomen. Het was al erg genoeg dat u gevangenen was op uw eigen Planeet, maar er waren ook plannen om de bevolking drastisch terug te brengen. Sommigen van u weten al wie daarvoor verantwoordelijk is, en mettertijd zal alles bekend worden gemaakt zodat iedereen zal begrijpen wat zij voor uw toekomst in petto hadden.

Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe en waarom dergelijke omstandigheden zich kunnen voordoen, maar vertrouw erop dat u te zijner tijd ingelicht zult worden over uw ware geschiedenis. Onthoud dat door hun vele incarnaties, alle zielen een gedeelde verantwoording hebben voor de uiteindelijke omstandigheden die u heeft ervaren. Omdat de vrije wil van kracht is wanneer het om u gaat, heeft u als beschaving uw eigen toekomst geprojecteerd op het weefsel van de tijd en u heeft uw eigen ervaringen geschapen. Natuurlijk hebben de Duisteren hun voordeel gedaan met het oorlogszuchtige menselijk ras, om de omstandigheden te scheppen die hen goed uitkwamen en die de toestand van tekort en verwarring in stand hielden.

Gedurende lange tijd heeft elke ziel vele incarnaties gehad, en nu de oude cyclus zijn doel heeft uitgediend ziet u het proces van verandering, dat ertoe zal leiden dat de nieuwe cyclus tot stand komt. In de oude cyclus werd de vrije wil gerespecteerd. Maar de Duisteren zagen hun kans om u gevangen te zetten op uw eigen Planeet. Hun ultieme doel was om te heersen over het menselijk ras, uw vrijheid af te nemen en de bevolking terug te brengen tot een hanteerbaar aantal. Na vele jaren lang in het geheim te hebben gewerkt om u in een staat van ‘tekort’ te houden en de waarheid voor u verborgen te houden, hebben zij u tot een punt gebracht waarop de vooruitgang vrijwel stil kwam te staan. De Hiërarchie van Licht heeft echter voortdurend over u allen gewaakt en heeft ervoor gezorgd dat de zaken niet uit de hand liepen. Uw toekomst lag al vast, en door hun inspanningen en de trouw van Lichtwezens op Aarde die de uitdagingen hebben doorstaan die hen werden geboden zijn zij boven de negativiteit uitgestegen, en hebben een pad naar Ascentie uitgezet dat gevolgd kan worden door elke ziel die zijn trilling heeft verhoogd.

Leven op Aarde is een machtige uitdaging en toch hebben vele, vele zielen gesmeekt om een kans om het leven hier te ervaren. Zij hebben ingezien dat wie deze uitdagingen kan overwinnen zich begeeft op een snelweg, om te evolueren voorbij 3D en die cyclus achter zich te laten. Wat u ook doet, er zijn altijd Lichtwezens beschikbaar als u hen nodig heeft. Zij grijpen op geen enkele andere manier in in uw leven en u kunt alles ervaren zoals u dat wenst. Maar als u de verkeerde beslissingen neemt, dan bent u daar ook verantwoordelijk voor. U zult daar spiritueel door groeien en uw denkwijze aanpassen aan het besef dat Allen Eén zijn.

Op dit ogenblik is de Aarde onrustig, en Moeder Aarde wil veranderingen tot stand brengen zodat zij zich kan beginnen te reinigen en zich gaandeweg herstellen tot een ongerepte staat. Zij heeft heel vaak zichzelf opgeofferd door aan de mensen absolute vrijheid te bieden om zich te uiten, en zij heeft geleden onder de handen van onachtzame zielen die haar misbruikt hebben. Dit kan niet langer zo doorgaan, en als de mens niet verandert zal zij de zaken zelf ter hand moeten nemen. Zelfs dan wordt er alles aan gedaan om schade aan het leven te voorkomen, maar in sommige gevallen is dat onvermijdelijk. Er zijn ook karmische omstandigheden in het spel en die kunnen een vanzelfsprekend onderdeel van de veranderingen zijn, omdat belangrijke dingen nooit ‘toevallig’ gebeuren.

Elke ziel helpt bij het scheppen van de toekomst, aangezien uw collectieve energie de leiding heeft. Natuurlijk kunnen de daden van individuen op één of andere manier een diepgaand effect hebben. Uw zintuigen worden voortdurend bestookt door gedachtevormen die u zèlf naar u toetrekt, want ‘gelijken trekken gelijken aan’. Weinig mensen begrijpen dat datgene waar u zich op richt – of dat naar uw mening ‘goed’ of ‘slecht’ is – u verbindt met méér van datzelfde. Het is dus beter om niet betrokken te raken in kwesties die negatief van aard zijn. U kunt erover lezen, maar tracht er geen energie aan te geven die méér van hetzelfde zal aantrekken. Het leven kan behoorlijk ingewikkeld lijken, maar de meeste zielen volgen gewoon hun verlangens en hebben weinig aandacht voor de gevolgen ervan.

Onthoud dat u geboren werd met een levensplan, om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden uw kant op komen zodat ze zich kunnen voltrekken. Elke ziel heeft in meer of mindere mate doelen om te bereiken, en vooropgesteld dat u daarin slaagt kunt u behoorlijk snel vooruitkomen. De meeste ervaringen zullen te maken hebben met andere zielen, die daar ook baat bij hebben. Karma kan soms een ingewikkeld web weven, maar uiteindelijk zouden alle betrokkenen er beter van moeten worden. Natuurlijk weet u niet welke lessen er door elk van hen geleerd worden. U heeft een gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en in essentie is dat waar – en hoe méér u van uzelf geeft, des te meer komt er naar u terug, vanwege de Wet van Aantrekking.

In bepaalde opzichten is het ook zo, dat u zich onbewust bent van wat er gaande is in de echte wereld. U heeft zo al genoeg aan uw hoofd, terwijl de machthebbers vechten om de wereldheerschappij en de Lichtkrachten hun vermogens gebruiken om ervoor te zorgen dat er niets uit de hand kan lopen of zich kan mengen in het Hogere Plan voor uw Ascentie. Vele mensen kunnen niet begrijpen hoe de Duisteren zoveel macht hebben kunnen krijgen over uw leven. Dit is heel langzaam gegaan en het heeft vele, vele jaren geduurd, maar als gevolg daarvan heeft u niet beseft hoe uw vrijheid werd uitgehold. In werkelijkheid werd u heel erg dom gehouden en onderworpen aan omstandigheden die opzettelijk zo werden opgezet, zodat de Duisteren u konden overheersen.

Maar maak u niet teveel zorgen want in werkelijkheid hebben de Lichtkrachten vrijwel alles in handen, en zij leggen zelf hun beperkingen op om de Duisteren ervan te weerhouden de volledige macht te grijpen. Het Lichtplan ligt klaar voor uw bevrijding uit de greep en overheersing door de Duisteren en alles verloopt vlot, ondanks de omstandigheden die nu op Aarde gelden. Op het juiste ogenblik zult u vele voordelen gaan ontvangen en die zullen u onmiddellijk verheffen. U heeft reeds gehoord over de vele apparaten die op u wachten en die uw leven voor altijd volledig zullen veranderen … er wacht u een Gouden toekomst.

Ik laat u met Liefde en zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voltooiing. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey

michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.