MQ: De laatste fase

De laatste fase van losse eindjes vastknopen
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ 8 april 20168 april 2016

Overal rondom u blijft er chaos ontstaan, maar het zou zoveel erger zijn geweest als daar niet de Galactische Troepen waren geweest. De duisteren zijn verward en verliezen hun macht om te bepalen hoe u uw leven moet leiden. Als zij hun zin kregen, dan zouden er wereldoorlogen woeden, zonder einde. Maar zij zijn teruggefloten en een wereldoorlog is daarmee voorkomen. Mettertijd zal er een halt worden toegeroepen aan dergelijke gruwelen en uiteindelijk zullen er helemaal geen gewapende conflicten meer zijn. De Vrede nadert en die zal blijvend zijn, waardoor de Aarde uiteindelijk weer zal worden hersteld tot haar volledige, ongerepte pracht. Deze periode zal er één zijn van grote groei in uw evolutie nu de nieuwe Aarde tevoorschijn komt, en er een groots Galactisch Tijdperk aanbreekt dat bedoeld is om u snel vooruit te brengen en u vele opwindende kansen te bieden.

Vele zielen hebben hun geest nog steeds gesloten en zullen niet in staat zijn om de vele kansen te grijpen die hen geboden worden. Natuurlijk zal er enige mate van ontwaken zijn, maar om vooruit te gaan op dit ogenblik moeten zielen ook de gepaste voorbereidingen hebben getroffen. Toch is er te allen tijde hulp beschikbaar voor u, dus denk eraan om de Hogere Krachten te aanroepen als u hen nodig heeft. Daardoor maakt u het mogelijk dat uw Gidsen ervoor kunnen zorgen dat u uw Levensplan volgt, hetgeen zo belangrijk is voor uw evolutie. Vele zielen zijn naar de Aarde gekomen, speciaal voor deze gelegenheid die zich gedurende een hele lange tijd nooit meer zal voordoen. Zodra het veilig is zullen er nieuwe uitvindingen worden onthuld die uw kwaliteit van leven zullen verbeteren – en u zult merken dat de veranderingen sneller dan ooit voorheen komen.

Uw Universum krioelt van het leven, waarvan het meeste qua niveau veel verder gevorderd is dan het uwe. Daarom zult u een groots welkom krijgen vanwege wat u bereikt heeft en u zult veel verschillende beschavingen ontmoeten. Dit betekent dat u een volledig andere manier van denken dan uw huidige zult moeten ontwikkelen, en dat u bereid moet zijn om de vele veranderingen te erkennen die nodig zijn zodat u het leven kunt begrijpen. Hoe sneller u uw geest kunt openstellen voor een andere kijk op de dingen, des te sneller zult u spiritueel vooruitgang boeken en evolueren. Vele zielen zijn gehersenspoeld om het onderricht te geloven, dat u opzettelijk heeft weerhouden door gebruik te maken van angst en chaos. Niettemin zal de Waarheid naar buiten komen aangezien niets haar oneindig kan tegenhouden, en door uw onderscheidingsvermogen zult u ‘voelen’ wat goed is en wat u kunt geloven. Zoek een bron van Licht en blijf daarbij zodat u die kunt gebruiken als maatstaf voor alle informatie die u ontvangt. Normaal zou een ziel instinctief weten wat wáár is – en hiermee kunt u uw gevoelens daaromtrent ook vertrouwen. De meesten van u zullen voldoende gevorderd zijn om volledig de Ascentie-ervaring te beleven. Het is beslist elk van uw inspanningen waard, om ervoor te zorgen dat u op de juiste weg blijft.

Er nadert een tijd waarin u in staat zult zijn om openlijk in contact te treden met uw Gidsen, vergeet dus niet dat u in de tussentijd altijd nog mentaal met hen in contact kunt komen. Zij overzien alles wat u doet en trachten om u op uw spirituele weg te houden. Zij kunnen helpen ervoor te zorgen dat u uw levensplan volgt en u uit de problemen houden, zelfs in zoverre dat zij uw leven kunnen redden als dat in gevaar komt terwijl het nog niet de bedoeling is dat u het verliest. Vergeet dus niet dat uw Gidsen bereidwillige en liefhebbende Wezens zijn die het Licht dienen. Zij kennen u waarschijnlijk beter dan u uzelf kent en daarom doet u er goed aan om hun aanwijzingen te volgen. Luister naar de stem binnen in uw hoofd, die u vaak waarschuwt voor de gevaren die schuilen in wat u wilt gaan doen.

Deze specifieke tijd waarin u zich bevindt is een zeer belangrijke periode, omdat u – die van het Licht bent – nu voldoende kracht heeft en dus in staat bent om te voorkomen dat het proces van verlichting en het tot stand komen van de veranderingen die al zo lang beloofd zijn, belemmerd worden. Nu is het dus enkel nog een kwestie van een laatste fase van losse eindjes vastknopen en dan moet alles klaar zijn voor de volgende fase. Dit jaar wordt nog steeds beschouwd als een jaar van veel onthullingen en veranderingen, die werkelijk de komst van het Nieuwe Tijdperk zullen inluiden. U, de Lichtwerkers, bent ongetwijfeld volledig voorbereid, aangezien u nu al behoorlijk lange tijd met uw verwachtingen leeft. Vertragingen zijn onvermijdelijk geweest, omdat de nadruk lag op het zeker stellen dat de juiste tijd werd gekozen om de veranderingen door te voeren.

De trillingen versnellen nog steeds en méér zielen merken een ontwaken in henzelf. Dit betekent dat zij ontvankelijker zullen zijn voor de veranderingen die gaan komen. Als de Waarheid eenmaal bekend is omtrent de voordelen die gaan komen, dan zullen er nog méér zielen reageren. Na vele levens op Aarde bent u als het ware beperkt inzake uw verwachtingen, en de belofte van verreikende voordelen die u verheffen uit uw armoede en tekorten zullen uw hele beeld veranderen. Zij zijn voor de mensheid als geheel, en zullen iedereen naar een niveau brengen waarvan u verzekerd bent van een gelukkig en voldoening gevend leven, vrij van tekorten.

In uw huidige omstandigheden wordt nog niet van u verwacht dat u de volledige betekenis kunt bevatten van wat er gaande is, maar in de nabije toekomst zult u verlicht worden over de waarheid omtrent uw reis doorheen de lagere dimensies. Het meest belangrijke wat u dient te onthouden is dat u vrijwillig die ervaringen in de lagere trillingen wou ondergaan, omdat u wist dat het uw evolutie zou bespoedigen. U zult het zich nu niet herinneren, maar dat komt wel weer zodra de trillingen weer hoog genoeg zijn. Dan zal alles duidelijk worden en zult u dankbaar zijn dat u de kans heeft gekregen om sneller te evolueren. Ongeacht wat de mensen denken dat het doel is van hun bestaan hier op Aarde, het leven is oneindig en u bent altijd op zoek naar groei en uw terugkeer naar het Licht.

Soms kan het echt lijken alsof er geen doel is voor dit leven, maar dat komt vooral door de duisteren die steeds maar weer de Waarheid hebben verbogen en u in een aanhoudende staat van ‘tekort’ hebben gehouden. Daartoe behoort ook de waarheid over wie u bent vanuit spiritueel perspectief, omdat zelfs dàt door hen verwrongen werd om u te kunnen overheersen. Alles zal in de nabije toekomst veranderen en uiteindelijk zal alleen de Waarheid overblijven. Blijf dus rustig en weet dat ieder van u nu een belangrijke rol speelt in de veranderingen die plaatsvinden en die zo belangrijk zijn voor het geheel.

De gebeurtenissen die wachten op manifestatie zijn zó belangrijk voor uw toekomst, dat de Aarde wordt gevolgd en bewaakt door Galactische Troepen, die véél verder geëvolueerd zijn dan uw legers op Aarde. U kunt daarom leven zonder angst omtrent de uitkomst van de huidige gebeurtenissen, zowel op als buiten de Aarde.

De toekomst staat reeds geschreven, het Licht is Zegevierend en de duisteren worden verwijderd om ervoor te zorgen dat er geen verder ingrijpen op uw leven meer zal zijn. U kunt het idee krijgen dat alles dusdanig losgeslagen is dat er geen einde kan komen aan de wereldwijde problemen, maar wees ervan verzekerd dat ze volledig worden opgevolgd. De chaotische tijden zullen langzaamaan ophouden, wanneer hun daden worden ingeperkt en de totale Vrede op Aarde zal terugkeren.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u nu met Liefde en Zegeningen en dat het Licht mag stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.