MQ: Ieder aspect van uw Leven

11999089_10153637296318669_5577063393539951065_n

Ieder aspect van uw Leven zal uiteindelijk worden verheven
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

24 juni 2016

U bent dusdanig vermogend dat u met het juiste geloof alles kunt doen waar u uw zinnen op zet, en naarmate u uw trillingen verhoogt nemen ook uw vermogens toe. Van positief denken ziet u nu al de resultaten, en misschien wel het beste voorbeeld daarvan is zelf-genezing. Ook dit is een kwestie van geloven in uzelf en een positieve benadering van wat het is dat u wilt bereiken. Mettertijd zult u zo goed worden in dat zelf-genezen, dat het gebruiken van uw vermogen vanzelfsprekend zal worden. Uiteraard nemen die vermogens in groepsverband evenredig toe, maar dan nog zal het enkel gebeuren als de ziel vrij is van karmische belasting, die de genezing zou kunnen belemmeren.

Deze wereld maakt een periode door van reiniging, nu de resterende karmische kwesties worden opgeruimd. Het gevolg daarvan zijn aanhoudende problemen, die nog worden versterkt door de inspanningen van de Duisteren die trachten hun veranderingen aan u op te leggen. Hun succes wordt ingeperkt door de Lichtkrachten die alles in de gaten houden wat er plaatsvindt. U zult binnenkort een punt bereiken, waarop de macht van de Duisteren om invloed uit te oefenen op uw leven zal worden voorkomen. Nu al ervaren zij beperkingen, en verliezen zij de macht die hen het idee gaf dat ze zouden slagen in het voltooien van hun overheersing van de mensheid. Dit zal niet worden toegestaan, en de mensheid wordt langzaam bevrijd uit hun greep.

De meest verbazingwekkende onthullingen zullen spoedig naar buiten worden gebracht, en deze zullen u helpen omgaan met de Waarheid omtrent uw ware bestemming. Wees ervan verzekerd dat u verheugd zult zijn om te leren kennen wat er vóór u ligt, en er zal alles aan gedaan worden om u dit nieuws voorzichtig aan te reiken. Er zullen nog vele zielen volledig onwetend zijn over wat er om hen heen gaande is, en sommigen zullen de Waarheid liever niet vernemen. Ze zijn bang dat het hun leven zal veranderen, terwijl ze nu ook gelukkig zijn. Toch, wanneer de waarheid gaandeweg wordt onthuld, zal het hen al snel duidelijk worden dat er een gelukkige toekomst in het verschiet ligt. De veranderingen zullen snel komen en u bevrijden van de aanhoudende druk die er op u ligt, doordat u zoveel moet werken. In werkelijkheid zou u veel méér tijd voor uzelf moeten hebben, en in staat moeten zijn om uw eigen dromen te volgen welke u gelukkig maken en vervulling geven. U bent niet voorbestemd om slaven te zijn en zo hard te werken, alleen maar om te kunnen leven. Uiteindelijk zullen de levensbehoeften worden geschonken aan elke ziel, waardoor u méér tijd zult kunnen doorbrengen met uw familie en met het volgen van uw eigen interesses.

Naarmate de tijd verstrijkt zult u langzaam bekend worden gemaakt met de waarheid van uw geschiedenis en de plannen voor uw toekomst. Er zal een plotse voorwaartse versnelling komen, die de verloren kansen zal goedmaken om over te gaan naar het Nieuwe Tijdperk. Het belangrijkste is de afspraak van de mensen aan wie de verantwoording voor het nemen van de leiding kan worden toevertrouwd. Dergelijke veranderingen zijn goed op weg en klaar om te worden doorgevoerd zodra de juiste tijd is aangebroken, wanneer zij die voor verstoring kunnen zorgen verwijderd zijn. Het plan voor uw toekomst is reeds voorbereid en zal u leiden naar een ‘beloofd land’ waar vrede heerst, en het leven een vreugdevolle ervaring is. U zult geen jaren en jaren moeten besteden aan het goedmaken van alle schade uit het verleden, en alles zal op hele korte tijd hersteld worden.

Uw nieuwe levens zullen zo anders worden dan wat u nu kent, en de veranderingen zullen zéér aanvaardbaar zijn en u veel plezier brengen. Wanneer uw trillingen verhoogd worden zullen uw gedachten zich gaan richten op blijvende vrede en de mensheid zal als één worden, met allemaal hetzelfde doel voor ogen. Oorlog en alles wat daarmee samenhangt zal een verre herinnering worden, en alle negativiteit en voortdurende conflicten zullen voorgoed voorbij zijn. Er zal in de toekomst geen behoefte en geen plek meer zijn voor oorlogstuig, en iedereen zal zijn leven kunnen leiden in vreedzaam samenleven. Dit zal zo zijn voor de meesten van u en heel binnenkort zult u de eerste stappen in die richting gaan zien.

De mensen maken zich zorgen over hun welzijn, maar wanneer de veranderingen worden voorgesteld kunt u er zeker van zijn dat uw gezondheid vooropstaat bij alles wat wij doen. Nieuwe behandelmethoden zullen worden onthuld die het mes van de chirurg overbodig zullen maken en die geen nadelige bijwerkingen hebben. Er zal veel veranderen dat u volledig in het Nieuwe Tijdperk zal binnenbrengen, met al de voordelen die daarbij horen. Ieder aspect van uw leven zal uiteindelijk worden verheven, wanhoop dus niet want alles is nu reeds gepland voor een vlotte overgang. De omvang van de taken speelt geen rol, omdat wij onbeperkte middelen tot onze beschikking hebben. Alle nodige acties zullen snel worden afgerond, met zo weinig mogelijk ongemak voor u.

In de nabije toekomst zullen de Lichtkrachten het veilig achten om openlijk op Aarde te landen, en als zij dat doen zult u worden geholpen en begeleid bij uw werk. Met onze verfijnde methoden worden problemen in een oogwenk opgelost. Machines of brandstof zullen in de vergetelheid geraken, al was het maar omdat u niet langer behoefte heeft aan dergelijke verspillende en verouderde toestellen. Vervuiling is een andere factor, en dit zal worden opgeheven zodat u een gezonder leven kunt leiden. Er zijn systemen die het ons mogelijk maken om vrijwel ogenblikkelijk te reizen. De Duisteren hebben deze al in gebruik, maar hebben dit voor zichzelf gehouden. Wees gerust, mettertijd zult u genieten van al de voordelen van een modern Tijdperk – en dat zal uw huidige verbeelding te boven gaan.

Met de wetenschap over wat de toekomst u gaat brengen zou u er vertrouwen in moeten hebben dat u alle huidige problemen kunt afhandelen, zodat ze voor eens en voor altijd worden opgeruimd. U bent altijd geleid geweest om daden te stellen die in het voordeel zijn van u allemaal. Dat is altijd zo geweest, aangezien het mensenras als geheel ertoe was voorbestemd om deze cyclus succesvol af te werken. Eerdere cycli kenden een rampzalig einde zoals uw geschiedenis u zal leren, en elke keer moest u weer vrijwel vanaf nul beginnen. U bent altijd geleid geweest in de hoop dat u uw doelen zou bereiken, maar de manier waarop u dat zou doen was uw beslissing. De huidige toestand van de omstandigheden op Aarde wijzen er nauwelijks op dat u succes heeft gehad, maar dat dit wel zo is zult u al snel gaan merken.

Alles lijkt vooruit te gaan aan zulk een snelheid, dat u het idee heeft dat u onvoldoende tijd heeft om aan al uw behoeften te voldoen. U zou dat kunnen beschouwen als een goed teken, dat de trillingen nog steeds verhogen en dat u langzaamaan de lagere trillingen achter u laat. Dus kunt u vooruitblikken naar een meer positieve periode, waarin al het werk dat wordt verricht om méér Licht in te brengen op Aarde ook succesvol zal zijn. Dit helpt bij het ontwaken van de zielen die werden tegengehouden door de lagere energieën en biedt hen de hulp om weer hogerop te komen, hetgeen het doel is van elke ziel. Blijf positief en houd goed uw visie voor de toekomst voor ogen.

Ik verlaat u nu met Liefde en Zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar vervulling. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey
http://michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.