MQ: De Herwaardering is klaar

De ‘Herwaardering’ is klaar om van start te gaan.
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

NAN 65: MQ - De herwaardering is klaar

Afb: De Grote Centrale Zon die ons Zegeningen,
Transmissies en het Licht van God brengt.

De spirit van het helpen van minderbedeelden zal volledig terugkeren,
en overal zal er samenwerking ontstaan.

Of u er zich wel of niet van bewust bent, de voortgang van de zaken gaan prima, ondanks de vele vertragingen. Die zullen niet in staat zijn om het resultaat te beïnvloeden want dat staat al helemaal gepland. De Lichtkrachten komen dichter bij u naarmate de tijd verstrijkt en zij zijn klaar om hun opdrachten op hele korte termijn uit te voeren. De Duisteren en hun volgelingen zijn slechts een kleine macht in vergelijking met het Licht, maar toch kunnen zij nog zorgen voor vertragingen in uw werk zoals u heeft gemerkt. De Herwaardering is klaar om van start te gaan en dat zal gebeuren zodra degenen die de leiding hebben er zeker van zijn dat de voortzetting ervan geen gevaar vormt voor het hele schema. Het omvat vele landen die nu klaar zijn om op korte termijn hiermee te beginnen. Wees gerust, alles is nu zo ver gevorderd dat de uiteindelijke veranderingen door niets meer kunnen gestopt worden.

Er is nog steeds beroering op Aarde, omdat de Duisteren nog steeds zichzelf bekend maken door hun ondoordachte daden tegen onschuldige mensen. Natuurlijk is hier karma bij betrokken, maar dat is geen enkel excuus voor hun moordzuchtige bedoelingen. Dit levert hen geen enkel voordeel op, maar het vervreemdt de mensen op alle niveaus. Deze daden kunnen volledig worden gestopt – en dat zal ook gebeuren zodra er een bepaald punt bereikt is. Intussen zult u blijven evolueren omdat de trillingen u blijven verheffen en u steeds verder zullen weghalen bij de lagere trillingen – totdat u klaar bent om te Ascenderen.

De Waarheid omtrent de evolutie van het mensenras is bijlange na niet wat u verteld werd, en in de zeer nabije toekomst zullen uw geschiedenisboeken herschreven worden zodat ze de Waarheid gaan weergeven. De Duisteren hebben getracht om u tegen te houden door u de Waarheid te onthouden, maar dat is hen niet gelukt. Gedurende langere tijd zijn de zielen van het Licht geboren op de Aarde met hun geheugen aan eerdere ervaringen intact. Op geen enkele manier kan de Waarheid nog verborgen blijven en er zijn nu heel veel bronnen die klaarstaan om die te onthullen. Dit zal u bevrijden van het valse beeld dat u getoond werd door zowel de religie als uw geschiedenisboeken, en het zal u er op voorbereiden om uw plaats in de Hogere Rijken in te nemen. Er kunnen geen misverstanden bestaan over hoe het mensenras geëvolueerd is, en indien nodig is het vanuit de Hogere Niveaus mogelijk om terug te reizen in de tijd om het zelf te gaan bekijken.

Het is belangrijk dat u gericht blijft op uw doel en dat u de twijfel niet laat binnensluipen in uw gedachten. De eindtijden zijn onvermijdelijk behoorlijk roerig, maar het Licht blijft ons verheffen zodat de lagere trillingen achterblijven om hun eigen niveau te vinden. Toch vinden er overal veranderingen plaats, en het resultaat zal zijn dat het Licht de overhand krijgt. Voor het oude is er geen plaats in de Nieuwe Tijd die net is aangebroken, en die zielen die er toch aan vast blijven houden zullen op het niveau blijven dat aan hun behoeften voldoet. Dit is een volkomen eerlijke en aanvaardbare manier van evolueren.

Vrienden en soms zelfs ook familieleden kunnen verhuizen naar een ander niveau dan het uwe, maar weet dat elke ziel uiteindelijk precies dáár terecht zal komen, waar zij moet zijn. Nauw verbonden families hebben waarschijnlijk dezelfde behoeften, dat is ook de reden waarom zij vaak gezamenlijk incarneren. Wat er ook gebeurt, elke ziel zal precies op het juiste niveau terechtkomen. Omdat u een vrije wil heeft kunt u natuurlijk terugkeren naar een eerder stadium, als dat nodig is voor uw verdere evolutie. U kunt alleen niet overgaan naar een niveau dat hoger is dan uw trilling. U kunt daar wel een bezoek aan brengen, door mee te reizen met een ziel die wel al die trilling heeft bereikt en die u zal beschermen.

Er nadert een tijd waarin alle mensen voldoende zullen hebben om een aangenaam leven te leiden en niemand zal nog iets tekortkomen. U zult naar dat niveau toe groeien, vooral met de hulp van St Germain, die enorme fondsen heeft die er op wachten om te worden vrijgegeven. U zult totaal verbaasd zijn wanneer u te horen krijgt welke plannen er duizenden jaren geleden werden uitgedacht om u tot dit ogenblik in de tijd te brengen; soms had u het gevoel dat u een eenzame strijd voerde tegen de Duisteren, maar al die tijd bent u gesteund geweest door grote aantallen helpers die werkten voor het Licht, de Liefde en de Waarheid.

De veranderingen zult u gaan meemaken, ongeacht hoeveel obstakels er op uw pad geplaatst zijn. Deze veranderingen zijn reeds bezig met zich te manifesteren en er is een volgorde waarin ze zullen worden aangekondigd. Als eerste moet uw beschaving tot een punt worden gebracht waarop het tekort in de basisbehoeften voor een aangenaam bestaan wordt verholpen. Dit zal snel en efficiënt gebeuren. Als de mensen niet langer gebonden zijn aan het verplicht moeten bijeenscharrelen van hun basisbehoeften, dan zullen zij tijd hebben om hun eigen verlangens te volgen. De spirit van het helpen van minderbedeelden zal volledig terugkeren en overal zal er samenwerking ontstaan. U zult uiteindelijk gaan merken dat u in vrede kunt leven en dat u zich veilig voelt in uw eigen huis. Als de mensen eenmaal gaan inzien dat er tegen hen geen bedreigingen meer zijn, zullen zij tot rust komen en gaan genieten van een levensstandaard die ver voorbij de huidige ligt.

De veranderingen kunnen nog ver weg lijken, maar in werkelijkheid zijn ze dicht bij hun aankondiging. Het is gewoon nog een kwestie van wachten op het veilige en geschikte tijdstip om dat te doen. Aangezien we met succes al zo ver zijn gekomen, is er geen paniek of ongerustheid over de timing, want u kunt er gerust in zijn dat alle factoren worden meegewogen alvorens ermee door te gaan. Dit is zo verfijnd, dat er af en toe slechts kleine aanpassingen nodig zijn, aangezien alles in staat van paraatheid is. De Duisteren hebben zich teruggetrokken, ze hebben heel wat macht verloren en daarmee ook de mogelijkheid om het eindresultaat nog te veranderen. Zij zullen alles uit de kast halen om nog angst en beroering teweeg te brengen, maar daarmee zullen zij niets bereiken wat nu nog de uitkomst kan veranderen.

Als het uw pers vrij zou staan om de Waarheid te vertellen over wat er gaande is, dan zou u helemaal op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen. Maar ook daar zijn verschuivingen gaande en er worden al stappen gezet om terug te keren tot een vrije Verslaggeving. U bent gedurende vele jaren opzettelijk misleid geworden en kreeg enkel nieuws te horen dat door de Duisteren werd goedgekeurd. Het internet heeft dat probleem voor het grootste deel omzeild, aangezien het de vrijheid biedt om dingen te melden zoals ze zijn. Het word gebruikt om de ware feiten onder uw aandacht te brengen en u heeft een grote voorspreker in David Wilcock, die onvermoeibaar werkt om alle feiten in de openbaarheid te brengen. Natuurlijk zijn er ook anderen met een afwijkende agenda, die trachten om verwarring te zaaien, maar zo lang u goed op de hoogte bent, zult u weten wat u geloven kunt.

Alles gaat nu steeds sneller, ondanks de uiterlijke schijn, maar momenteel wordt dit alles nog overschaduwd door de gebeurtenissen op Aarde die angst en onrust veroorzaken. Wees gerust dat er voorzieningen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de dingen niet uit de hand lopen.

Als een planeet waar de Vrije Wil geldt, moet het bepaalde personen worden toegestaan om hun overtuiging te uiten, maar daarvoor gelden ook beperkingen. Binnenkort breekt er een tijd aan waarin er aan de verwarring geen einde lijkt te komen, maar wees ervan verzekerd dat de Lichtkrachten zullen zorgen voor een snelle afronding. Zij werken overeenkomstig de richtlijnen van Hogere Wezens, die toezicht houden op de lotsbestemming van de Mens. U weet al dat uw toekomst verzekerd is en dat u zich geen zorgen moet maken over het welslagen ervan.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u nu met Liefde en zegeningen, en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.