MQ: Goed om te weten

niet gebruikt cool-purple-backgrounds-hd

GOED OM TE WETEN
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

Omdat ik volgende week niet thuis ben, zal het volgende bericht op vrijdag 6 mei zijn.

22 april 2016

Geliefden, u benadert de huidige toestand op Aarde met gezond verstand, door u te blijven richten op Ascentie. Die komt dichterbij met elke dag die voorbijgaat, maar er is nog steeds veel werk te doen voordat die uw werkelijkheid wordt. In deze periode van afsluiting zal er nog veel te doen zijn, terwijl u diegenen steunt die vooroplopen bij de veranderingen. De volgelingen van de Duisteren beschikken nog steeds over genoeg macht om u ervan te weerhouden de gehele waarheid te vernemen, maar die zal toch bekend raken ongeacht wat zij nog doen.

Nu is het tijd om uw eigen ontwikkeling op te pakken in plaats van te worden geleid door anderen, door alle informatie die wordt doorgegeven voor uzelf te toetsen op basis van ‘voelt het goed of niet’. Aangezien u al een flink eind bent gevorderd op uw Pad van Licht, zou u voldoende kennis moeten hebben om te zien wat vóór u ligt. Reeds een aantal jaren hebben de Wezens van Licht u in staat gesteld om te blijven groeien en hebben zij u gewezen op het Pad van Licht. Maar nu is het tijd om de traditionele paden te vergeten welke van u strikte gehoorzaamheid eisten. U bent ze ontgroeid en bent voldoende gevorderd om uw eigen weg te bepalen.

Er naderen nu heel snel enorme veranderingen, die u zonder enige twijfel zullen duidelijk maken dat het Nieuwe Tijdperk is aangebroken. Uw internet is nog steeds de beste manier om zo dicht mogelijk bij de Waarheid te komen, maar zelfs daar is soms verkeerde informatie te vinden. Niettemin, zodra u eenmaal de betrouwbare bronnen heeft gevonden, zult u beschikken over de informatie waarmee u kunt bepalen welke bronnen u veilig kunt gebruiken om anderen aan te toetsen. Als u twijfelt dan is uw intuïtie uw beste gids, maar wees er altijd op voorbereid om te veranderen als dat u naar een hoger niveau kan brengen.

Zoals de meesten van u reeds weten, zijn alle vormen van religieus onderricht toe aan herziening, zoals de huidige berichten van de Aartsengelen en andere hogere bronnen hebben aangegeven. De gevestigde religies moeten worden benaderd met zorgvuldige nauwgezetheid, aangezien geen enkele ervan het alleenrecht heeft op de Waarheid. Op een paar belangrijke punten schieten ze ernstig tekort, maar een gevorderde ziel kan bepalen welke punten dat zijn. In deze tijd van grote veranderingen worden zelfs de orthodoxe religies herzien, maar sommige zielen leunen daar nog steeds zwaar op en zij zullen hun eigen weg naar de Waarheid moeten vinden. Het gebed is nog steeds krachtig en belangrijk, maar het moet komen vanuit het hart, omdat bij gebeden die vaak herhaald worden de neiging bestaat om onvoldoende Liefde en Licht toe te voegen. Laat uw eigen leven op zichzelf een gebed worden, omdat u leeft vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. Dit is het ultieme doel van iedereen die zich voorbereidt op Ascentie.

Tijdens uw reizen op de Aarde bent u doorheen zoveel ervaringen gegaan op zoveel verschillende niveaus en nu bent u een ‘ervaren reiziger’, klaar om naar het volgende niveau te gaan. Elke keer als u dat doet wordt uw leven zoveel gemakkelijker en aangenamer, omdat u zich niet langer bevindt in de omgeving van de Duisteren die er alles aan doen om u laag te houden. Die tijd nadert nu en hij is al uw inspanningen méér dan waard. Het is niet de bedoeling dat u armoedzaaiers wordt of in lompen gekleed gaat om uw aanvaarding van God te bewijzen, en u heeft er recht op om van het leven te genieten en te delen in de overvloed van de Aarde. Te lang reeds heeft u ‘tekorten’ ervaren maar die tijd zal snel voorbijgaan, ook al bestaan die omstandigheden nog steeds in sommige landen. De Aarde beschikt echt wel over voldoende middelen zodat iedereen kan genieten van een gelukkig en vruchtbaar leven, hoewel het nu voor velen misschien nog niet zo lijkt, maar in de nabije toekomst zal dat allemaal snel worden doorgevoerd.

Moeder Aarde is begonnen met het reinigen van de Planeet, aangezien zij dat niet langer meer kan uitstellen. Zij zal duidelijk aangeven wat er gaat komen. Let op die waarschuwingen, dan zult u vrij zijn van elk gevaar voor lijf en leden. Sommige zielen die de Aarde willen verlagen zullen die kansen aangrijpen, omdat zij niet klaar zijn om te blijven en deel te nemen aan Ascentie. Onthoud dat de dood slechts een overgang is van één niveau naar een ander, omdat er feitelijk geen ‘dood’ bestaat, waarvan sommige zielen denken dat het een blijvende toestand is. Het Leven is eeuwig en de dood is niet de beangstigende ervaring die sommigen zich voorstellen. Wanneer de ziel het fysiek lichaam verlaat, dan glipt het daar heel gemakkelijk uit en gaat over naar de Zomerrijken. Daar zal hij terugblikken op zijn leven en dan doorgaan naar een volgend niveau, aangepast aan zijn eigen trilling.

U bent zo dicht bij het leren van de voorbereidingen op de veranderingen die gaan komen. Er werd en wordt veel werk ingestoken, en het is enkel de omvang van de uitdaging die de medewerking van zoveel andere mensen omvat, waardoor het zo lang duurt voordat het zo ver is. Niets kan de geplande uitkomst tegenhouden, maar zoals u al heeft gemerkt is alles niet zo eenvoudig als het lijkt. Er moet voldoende veiligheid worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat er geen grote vertragingen zijn, en de grote uitdagingen daarvan zijn nu reeds afgehandeld. Wees er dus van verzekerd dat het begin van de onthullingen zal plaatsvinden in de zeer nabije toekomst. Vele van uw familieleden en vrienden wachten er met Liefde in hun hart op om u te begroeten.

De dingen op Aarde spelen zich af volgens de vereiste karmische redenen, maar zij kunnen op ieder ogenblik worden stopgezet door de Hogere machten van Liefde en Licht die uw bestemming aansturen. Grote Wezens hebben altijd uw vooruitgang gevolgd en uw ervaringen aangestuurd, om een gestage vooruitgang te verzekeren ten aanzien van uw evolutie. Er zijn perioden geweest waarin de Lichtenergieën de overhand hadden, maar in de cyclus die u net heeft beëindigd hebben de duistere Krachten u mogen beproeven. De uitkomst daarvan lag beslist niet vast, maar u die tot het Licht behoort heeft de lagere energieën overwonnen door vast te houden aan uw Hogere Lichtfrequenties. U verdient felicitaties omdat dit u is gelukt, ondanks de enorme uitdagingen bij elke stap. U kunt het standpunt innemen dat het nu ‘einde verhaal’ is en dat alle deelnemers nu weer hun normale activiteiten kunnen hernemen. Toch is het niet zo eenvoudig, want hoewel er alle begrip is voor de rol die elke ziel heeft gespeeld, vragen sommige daden toch om karmische oplossingen. Wees ervan verzekerd dat er geen zielen worden bestraft, maar dat zij in plaats daarvan alle nodige hulp krijgen om te kunnen terugkeren naar het Licht.

Velen vinden het moeilijk te begrijpen hoe uw ervaringen niet beschouwd kunnen worden als zijnde uw ‘echte wereld’. Natuurlijk zijn ze volkomen echt op dat ogenblik, maar zij houden geen verband met de Hoge niveaus waar u vandaan kwam om het leven in een materiële dichtheid te ervaren. U heeft uw eigen wereld geschapen gedurende honderden levens, en hoewel u altijd leiding heeft ontvangen lag de uiteindelijke keuze toch bij u. Het zwaarste probleem waar u mee te maken kreeg is het moeten aanvaarden dat u Allemaal Eén bent, en gedurende vele eonen heeft u met elkaar gestreden om de heerschappij – zelfs tot het punt waarop u andersdenkenden vernietigd heeft. Nu u weet dat u Allen Eén bent kunnen de verschillen terzijde worden geschoven, en is er geen reden waarom u niet allemaal blij en gelukkig verder kunt gaan. Uiteraard moeten de rijkdommen van de Aarde gedeeld worden en dit zal te zijner tijd ook gebeuren.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u nu met Liefde en zegeningen en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.