MQ: God heeft het laatste woord

God heeft het laatste woord

10 februari 2017

Er gebeurt nu zoveel op Aarde, maar het algemene beeld is toch dat de Duisteren bezig zijn aan hun aftocht. De mensen zelf komt lof toe voor wat er gebeurt, omdat zij sterk gereageerd hebben op de intenties die president Trump heeft uitgesproken.

Over de hele wereld hebben er mensen geprotesteerd tegen zijn afgekondigde plannen, en het is heel interessant dat vele zielen hierdoor ontwaakt zijn uit hun sluimer – en zijn overgegaan tot actie. Dit is goed, omdat er een voortdurende groei in/naar het Licht moet zijn, om ervoor te zorgen dat we buiten het bereik komen van diegenen die u het liefst op het pad naar vernietiging zouden zien.

Heb echter geen angst, want het is reeds afgekondigd dat het Licht zal zegevieren, ongeacht de pogingen om dat te voorkomen. Maak u dus geen zorgen over de afloop en laat u niet van uw stuk brengen. Alles verloopt zoals gepland en dit zal u leiden naar Ascentie.

U wordt echter nog steeds grotendeels onwetend gehouden over wat er buiten uw gezichtsveld plaatsvindt. Weet niettemin dat de Waarheid binnenkort zal opduiken en niet veel langer van u kan worden weggehouden. We kunnen stellen dat er momenteel maar heel weinig ècht is zoals u het ziet/waarneemt – en naarmate de details naar buiten komen zal dat shock en vreugde brengen … tegelijkertijd.

U zult eerst merken dat het moeilijk te aanvaarden is, dat u zozeer voor de gek werd gehouden gedurende zo lange tijd. Maar uw niveau van bewustzijn wordt steeds hoger, en daarmee komt ook het vermogen om te zien wat gedurende eonen voor u verborgen bleef. Vanuit ons niveau van inzicht zien wij u als een prachtige groep van zielen die het Pad van Vuur zijn gegaan, en bewezen hebben dat ze elke geboden uitdaging kunnen overwinnen.

Het maakt geen verschil tot welke groep van zielen u behoort … want ieder van u heeft te maken gekregen met de duisteren, heeft zijn/haar uitdagingen moeten overwinnen en is moeten opstijgen naar het Licht. Het is heel moeilijk geweest en u bent tot het uiterste beproefd geworden, maar u heeft stand gehouden en u bewandelt nu het Pad naar Vrijheid.

Er zijn nog steeds obstakels op uw weg, maar voor Hen die ontwaakt zijn zullen die geen problemen opleveren. U bent nu standvastiger in uw overtuigingen en goed op weg naar de Hogere Dimensies. U heeft beslist uw vrijheid verdiend en heeft de behoefte overwonnen om terug te keren naar de lagere dimensies voor nog méér ervaringen. Met al uw ervaring kunt u nu indien nodig een mentor zijn voor anderen, die nog hun weg moeten zoeken doorheen 3D.

U heeft niet echt een beeld van hoezeer u wordt gewaardeerd en geliefd door hen die begrijpen wat u heeft doorstaan om uw huidige niveau te bereiken. Wanneer u overgaat naar de Hogere Dimensies zult u in staat zijn om de geschiedenis van uw evolutie te ‘zien’. Dit zal ook van invloed zijn op uw keuze voor uw volgende uitdaging, en dit alles zal een voortdurende toename van uw bewustzijnsniveau mogelijk maken. Maar dit keer zal het voornamelijk vreedzaam verlopen, met slechts weinig obstakels op uw weg naar succes.

Wees er zeker van dat zodra de tijd er rijp voor is, er grote veranderingen zullen worden aangekondigd. Deze zijn nu reeds voorbereid en zullen zorgen voor een soepele machtsoverdracht.

De duisteren zijn altijd op de achtergrond gebleven, maar ze zullen nu bekend worden gemaakt vanwege hun strijd tegen het Licht en door hun plannen voor de volledige controle over de mensheid. Zij hebben niet langer de teugels in handen en er is voor hen geen weg terug. Ze staan op het punt om te worden onthuld als het meesterbrein achter het plan voor het vrijwel uitroeien van de mensheid.

De Tijd des Oordeels kan op ieder ogenblik aanbreken, en geen enkele ziel kan ontkomen aan het ogenblik van verantwoording afleggen voor hun daden tegen anderen. Maar God heeft hierin het laatste woord en ongeacht hoezeer het Licht van een ziel is afgezwakt, Hij heeft absolute Liefde voor ieder van hen. Het moet een geruststelling zijn om te weten dat – ongeacht hoezeer u bent afgedwaald van het Pad van Licht – er altijd een weg terug is … en dat u daarvoor hulp kunt ontvangen.

Na zovele levens te hebben doorgebracht in een fysiek lichaam is het niet zo verwonderlijk dat u elke incarnatie zo gemakkelijk opvat. Het wordt zelfs zo vanzelfsprekend om te leven in 3D, dat u vergeet dat u nog steeds een ziel van Licht bent die naar Huis wil terugkeren. Elke keer als u incarneert wordt uw levensplan dusdanig opgezet dat het u gestaag verheft tot een Hogere trilling. Het ultieme doel is Ascentie – en daarom is uw huidige leven zo belangrijk: omdat het het einde is van een cyclus die u een gouden kans biedt om te Ascenderen.

Toch moet u uw aandeel leveren, door uw denkvermogen te gebruiken om de omstandigheden te scheppen die uw succes zullen waarborgen. Zoals met alles wat uw verheffing betreft moet u zich richten op uw doel – en er altijd aan blijven denken dat uw Gidsen klaarstaan om u bij te staan en te beschermen.

Terwijl zij zich bewust worden van het Plan voor de Mensheid, gaan vele zielen zich vragen stellen bij alles wat er gebeurt. Dat is de juiste houding wanneer u twijfelt aan gelijk welk aspect van de berichten. Maar het is niet altijd mogelijk om volledige openheid van zaken te geven omtrent ophanden zijnde gebeurtenissen, we kunnen alleen grote lijnen vertellen. Soms is dat omdat geheimhouding de beste manier is om de duisteren ervan te weerhouden zich te bemoeien met uw vooruitgang – of met ons werk ter voorbereiding van uw weg naar voltooiing.

De eindtijden onthullen nu al een nieuwe weg die de oude manier van doen en denken zal doen verdwijnen, zodat u kunt genieten van volledige vrijheid en geluk in de Hogere Dimensies. Er is absoluut niets wat een positieve afloop kan tegenhouden. Dus ongeacht de tijden van chaos die u nu nog ervaart … wéét dat dit alles voorbestemd is om tot een einde te komen – en om u grote vreugde en tevredenheid te brengen.

Het wordt tijd dat u de waarheid leert kennen over het leven in uw Zonnestelsel, want er is een overvloed aan leven in veel verschillende vormen – die omschreven kunnen worden als de menselijke vorm zoals u die kent, maar dan met heel veel variaties. Met één daarvan bent u wellicht al bekend, het zijn de Blauwe Gevleugelden: een geëvolueerd ras dat ook bekend staat als de Vogel Wezens, maar die onmiddellijk herkenbaar zijn omdat ze fysiek toch op u lijken.

Ze zijn misschien groter en hun mond lijkt op de bek van een vogel, maar in veel andere opzichten lijken ze op mensen. Zij komen feitelijk uit een veel Hogere Dimensie en ze zijn hier om ervoor te zorgen dat het mensenras deze cyclus veilig en met succes kan afronden. Er zijn nog anderen bij betrokken, dus u zult begrijpen dat Ascentie beschouwd wordt als een buitengewoon belangrijk gebeuren. Maak u geen zorgen over hoe één en ander zich ontwikkelt, want op het juiste moment zult u zich ervan bewust worden dat alles volmaakt in orde is.

De mensen maken zich zorgen over de invloed van de veranderingen op hun gezinsleven.
Daarover kunnen we enkel zeggen dat elke ziel een levensplan heeft. Mocht hen dat in andere richtingen leiden, dan was u daarvan op de hoogte toen uw levensplan werd vastgelegd voordat u incarneerde. Laat dus elke ziel zijn/haar eigen weg volgen, en weet hoe bevoorrecht u was dat u samen bent geweest.

Als u bedenkt hoeveel levens u heeft gehad en hoeveel relaties u heeft ervaren … dan zult u begrijpen dat er héél veel zielen deel uitmaken van uw levens. Toch is het wel zo dat sommige families wat vaker tezamen reïncarneren om gezamenlijk verdere ervaringen te hebben – maar wat er ook gepland is, wees er zeker van dat het allemaal ten goede zal komen aan de zielen die erbij betrokken zijn. Uiteraard zal alles duidelijk worden en aan u worden uitgelegd, wanneer u terugkeert naar de Hogere Rijken.

Ik laat u nu, met liefde en Zegeningen.
Moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad tot voltooiing.
Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.