MQ: Enkel de Waarheid kan bestaan

MQ: 2016 08 05 - Enkel de Waarheid kan bestaan

Enkel de Waarheid kan bestaan
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

5 augustus 2016

En wéér versnelt de tijd … en velen van u hebben zich verbaasd over hoe snel dit jaar voorbij gaat. Dit zal zich voortzetten omdat de trillingen ook steeds hoger worden. De Ascentie nadert, en wanneer die aanbreekt zult u Ascenderen in één oogwenk. Omdat het menselijk ras haar trillingen is blijven verhogen, is het mogelijk voor ieder van u om het optimale niveau heel binnenkort te bereiken, maar wéét dat op dit ogenblik alles in een voortdurende staat van verandering is, waardoor voorspellingen moeilijk zijn. Niettemin zal de laatste beslissing worden genomen door de God van dit Universum.

Wees ervan verzekerd dat Ascentie goed op weg is en dat niets nog kan voorkomen dat het verwachte einde plaatsvindt. Negeer dus gewoon de daden van de Cabal die nog steeds gelooft dat zij nog de macht heeft om de pogingen af te weren die worden gedaan om hun oorlog tegen de volkeren van de Aarde stop te zetten. Hun macht is reeds beknot en die zal nooit meer terugkeren tot het oude niveau. Hun dagen zijn geteld en uiteindelijk zullen ze niet anders kunnen dan zich overgeven. Al hun pogingen om te ontkomen aan de rechtsgang zullen falen en uiteindelijk zullen ze worden verwijderd van deze Planeet. Hun volgelingen kunnen nog voor problemen zorgen, maar ook zij zullen gedwongen worden om hun plannen voor het overheersen van de Aarde en haar volkeren, op te geven. Brexit is snel gegroeid en dit zal zich verderzetten wanneer anderen eraan gaan meedoen, bovendien heeft het de landen een manier geboden om te ontsnappen aan de klauwen van de Illuminati.

De oproer zal nog voortduren naarmate de oude energieën vervagen en de nieuwe hun plek innemen. De negatieve krachten zijn stuurloos nu hun Heersers van buiten de wereld niet langer in staat zijn om hen te steunen. De ineenstorting heeft er al voor gezorgd dat sommigen zijn gaan smeken om hun leven te sparen – en indien ze aanvaarden wat hen wordt aangeboden, zullen ze naar een plek gaan waar ze niet langer kunnen tussenkomen in de toekomstplannen voor de Aarde en haar beschaving. Wat er ook gebeurt, sta niet toe dat de angst binnensluipt in uw leven en behoud te allen tijde een positieve kijk op de dingen. Er is feitelijk niets om u zorgen over te maken omdat alles verloopt volgens plan en het beoogde resultaat zal brengen. Diegenen onder u die erop zijn voorbereid zullen opstijgen met de toename in trillingen die leiden naar Ascentie. Weet dat er veel gaat gebeuren om u voort te stuwen naar het Nieuwe Tijdperk en om u de voordelen te brengen welke u voorheen opzettelijk werden onthouden.

Het Nieuwe Tijdperk zal zich heel snel manifesteren, door het invoeren van vele veranderingen met betrekking tot uw kwaliteit van leven. De vooruitgang die u werd onthouden zal u snel worden teruggegeven en alle zielen zullen daar baat bij hebben. U staat op de drempel van de verlangde veranderingen, die de behoefte zullen wegnemen om al uw tijd te besteden aan ‘werken om te kunnen leven’. U zult méér vrije tijd hebben en creatieve dingen gaan doen, waar vele mensen plezier van gaan hebben. Veranderingen kunnen in zekere mate zorgen voor wat oproer, maar wees gerust dat zij die er verantwoordelijk voor zijn ook het vermogen hebben om dat tot een absoluut minimum te beperken. Niemand zal erop achteruit gaan, omdat u er uiteindelijk allemaal baat bij zult hebben in heel veel opzichten die ervoor zullen zorgen dat u een aangenaam en vredig leven krijgt. Armoede en tekorten zullen tot het verleden behoren, want iedereen zal voldoende hebben om te voorzien in zijn behoeften.

Over het algemeen zullen de veranderingen elke vorm van vervuiling gaan uitbannen, en waar de taak om ‘op te ruimen’ te zwaar lijkt te zijn – zoals voor uw zeeën en oceanen – bestaan er technologieën die u nu nog niet kent, maar die op heel korte tijd wonderbaarlijke resultaten zullen geven. In vergelijking met de Nieuwe Aarde die u wacht, is uw huidige toestand gelijkaardig aan het leven in de duistere Middeleeuwen. Intuïtief zou u in staat moeten zijn om dergelijke veranderingen te erkennen, omdat u vóórdat u incarneerde reeds het potentieel kende voor de Aarde en haar beschaving.

Wij moeten u feliciteren, want de taken die u op zich heeft genomen en heeft volbracht zijn beslist niet gemakkelijk geweest, maar desondanks heeft u volgehouden. Tezamen heeft u de uitdagingen overwonnen die u werden geboden en nu staat u met geheven hoofd, omdat de uiteindelijke overwinning op de Duisteren nu zeker is gesteld. Zij zullen de kans krijgen om hun fouten recht te zetten, aangezien God nog steeds van deze zielen houdt – ook al zijn ze afgedwaald.

God is niet wraakzuchtig en hij straft niet degenen die zondigen – maar in plaats daarvan krijgen ze alle kansen om terug te keren naar het Licht, aangezien de Godsvonk onveranderlijk is.

De toekomst is opwindend en in sommige opzichten een rechtzetting voor de vele levens die u had in de lagere trillingen. Onthoud dat u nooit gedwongen werd tot uw ervaringen, en dat u zich in aanvang vrijwillig heeft aangemeld voor een kans om levens door te brengen in schijnbare afscheiding van God. De uitdaging was om het Pad van Licht terug te volgen tot aan Ascentie, na de voltooiing van al die ervaringen waarvan u zoveel heeft geleerd zodat het gebruikt kan worden om anderen te helpen die hetzelfde Pad volgen. Elke ervaring is waardevol, zelfs al volgt het volgens uw begrippen geen bepaald patroon. Elke ziel zal gegroeid zijn in dualiteit, ook al zet u een stap achteruit na elke twee stappen vóóruit.

Sommige mensen zijn verontrust bij de gedachte dat ze wellicht geïncarneerd waren als Man zowel als Vrouw, omdat zij zich met hun huidige lichaam niet kunnen voorstellen dat ze anders zouden zijn. Wees gerust, ieder van u heeft beide lichaamsvormen ervaren – u zou niet in evenwicht zijn als dat niet zo was. In de Hogere Trillingen zult u uiteindelijk een androgyn Wezen worden – dit is een evenwichtige toestand die ieder van u zal bereiken. Zoals u zich kunt indenken of ervaren heeft, bent u als Man of als Vrouw toch altijd een combinatie van beiden, maar gewoonlijk heeft het geslacht waarmee u bent geboren toch de overhand. Toch kunt u ook gehoord hebben van mensen die sterk het gevoel hebben dat ze in het verkeerde lichaam zitten en een geslachtsverandering ondergaan om dat recht te zetten. Besef dat dergelijke ervaringen reeds aan de ziel bekend zijn vóór hun incarnatie, en dat ze aanvaard worden als onderdeel van hun leerproces en evolutie.

U belandt in tijden waarin het vertrouwen op de voorgrond moet komen en waar uiteindelijk – omdat de trillingen verhogen – enkel de Waarheid kan bestaan. Dit zal mensen in staat stellen om te leven met de Waarheid en ze zouden niet eens aan iets tegengesteld kunnen denken. U kunt uzelf afvragen waarom u iets anders zou willen. Kunt u zich voorstellen hoe geweldig en geruststellend het zal zijn om te weten dat alles gebaseerd is op de Waarheid – en dat dus iedereen betrouwbaar is. U zult weten dat u kunt vertrouwen op wat u verteld wordt, dat niemand u tracht te bedonderen of uit te buiten. Dit zijn eigenschappen van ware Liefde die Universeel is, en niets minder dan dat kan er bestaan in de Hogere Trillingen. Misschien duurt het nog even om dergelijke niveaus te bereiken, maar wéét dat u er naartoe werkt en wees voorbereid.

Ik laat u met Liefde en zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw Pad naar voltooiing. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.