MQ: Elke ziel verlangt naar Vrede

Vrijwel elke ziel verlangt naar Vrede,
opdat de mensheid kan samenkomen
en genieten van de vruchten van de Aarde

door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

NAN 70: MQ - 27 mei27 mei 2016

‘Alles verloopt vlot ondanks hoe het naar buiten toe lijkt, en we naderen een vreedzame oplossing die vrede in de wereld zal brengen.’ ~ Mike Quinsey

Alles verloopt vlot ondanks hoe het naar buiten toe lijkt, en we naderen een vreedzame oplossing die vrede in de wereld zal brengen. De taak om dit tot stand te brengen kan onhaalbaar lijken gezien het aantal probleemgebieden in de wereld, maar grotere machten dan die op Aarde zullen een handje toesteken bij het brengen van wereldvrede. Er komt een punt van ‘genoeg is genoeg’, waarop karmische kwesties opzij gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat er vrede komt en dat de Duisteren gedwongen worden te stoppen. Nu reeds worden er krachtige stappen gezet om de weg te bereiden voor de vrede, die bereikt zal worden door de oorzaak van die brandhaarden bij de wortel aan te pakken. Veel hiervan wordt in stand gehouden door hen die voordeel hebben bij de oproer die daaruit voortvloeit, met name in het geval van oorlogen die de zakken spekken van de wapenfabrikanten. Wees ervan verzekerd dat dit spoedig zal veranderen, wanneer degenen die toezicht houden op dergelijke situaties de macht en het gezag zullen hebben om in te grijpen.

De volksverhuizingen zijn gewoon een gevolg van de ongelijkheid in de wereld. Zij zijn uw broeders en zusters, die geleden hebben onder een gebrek aan de basisbehoeften die moeten zorgen voor een aanvaardbare kwaliteit van leven. In uw moderne tijd lijkt het ondenkbaar dat er mensen zijn die nog steeds leven zonder geschikte watervoorziening, of dat veel mensen nog sterven in een wereld van overvloed. Het is waar dat sommige hulporganisaties hun best doen om de behoeftigen te helpen, maar zij kunnen een probleem van deze omvang niet aan. Toch is er een algemene ommekeer in de manier waarop mensen over anderen denken en trachten tegemoet te komen aan de meest dringende problemen.

Nu er zoveel immigranten een plek zoeken in uw land merkt u dat zij ook mensen zijn, net als uzelf, met hetzelfde verlangen naar een vreedzaam samenleven. Ze kleden zich misschien anders en hebben hun eigen geloofsovertuigingen, maar binnenin zijn ze net als u. Vrijwel elke ziel zoekt vrede, opdat de mensheid kan samenkomen om te genieten van de vruchten van de Aarde. Er is voldoende voor iedereen om een gelukkig en aangenaam leven te leiden en daarmee zou een einde komen aan de problemen die eindeloos leken. Omdat u zovele levens heeft geleid in deze cyclus, heeft u heel veel ervaring opgedaan die u nu kunt toepassen om te helpen bij het harmonieus samenbrengen van mensen. Sommige groepen werken nu al aan het bieden van hulp aan hen die het nodig hebben, maar het is een wereldwijd probleem en er is veel méér nodig om de problemen volledig op te lossen.

De mensen vragen wat zij kunnen doen om iets bij te dragen wanneer hun mogelijkheden beperkt zijn, en als u geen geld kunt geven bedenk dan dat het gebed een krachtig werktuig is en dat het grotere resultaten kan opleveren dan u zich kunt voorstellen. De kracht van het gebed is legendarisch en hoe méér mensen er bidden, des te opmerkelijker kunnen de gevolgen zijn. De energie die eruit voortkomt roept op tot actie en vanaf een bepaald moment zal het gebeuren, zij het niet altijd precies zoals het gevraagd werd. Hogere Lichtwezens weten wat de beste werkwijze is voor elke situatie. Wanneer u om anderen gaat geven, trekt u de energieën aan die u verder kunnen helpen – waaronder ook andere wezens die hetzelfde nastreven. De Wet van Aantrekking is verantwoordelijk voor veel van de toestanden die u rondom u schept, maar het is verstandig om geen energie te geven aan de dingen die u niet wenst, omdat u deze anders alsnog naar u toe trekt.

Gedurende eonen werd u weerhouden en kreeg u leugens te horen om u in het gareel te houden. Men liet u geloven dat u niet bij machte bent om de toestand te veranderen. Vervolgens werd het u niet toegestaan om de waarheid te vernemen omtrent uw geboorterecht als ‘Kind van God’, met al het potentieel dat daarbij hoort. U bent veel machtiger dan u nu beseft, maar naarmate de kracht van het Licht toeneemt zult u gaan ontwaken tot uw ware potentieel. Zodra dat gebeurt zullen de Duisteren hun macht over u kwijtraken en u zult gaan beseffen dat u werkelijk Goden in wording bent. In de zeer nabije toekomst zullen er meer gevorderde wezens naar de Aarde komen om hun kennis te delen, zodat u in staat zult zijn om uw ware potentieel te begrijpen en het doel van uw leven te kennen. Als eenmaal de negatieve energieën verdwenen zijn zult u veel sneller evolueren, zonder de beperkingen van valse leringen.

De huidige toestand op Aarde toont de invloed aan van de veranderingen in het weer, aangezien de seizoenen niet meer normaal verlopen. U ervaart extreme temperaturen en de algemene indruk is dat zij zo zullen blijven, maar dat zij stabieler zullen worden en dat u er mettertijd aan zult wennen. U zult merken dat het dierenrijk er gevoeliger voor is en dat zij hun leefgebied zullen verplaatsen voordat het ongeschikt wordt voor hun voortbestaan. Dit slaat ook op de zeeën die warmer worden en te maken hebben met de gevolgen van het smelten van de ijskappen. Uiteindelijk zullen er een paar landmassa’s door worden beïnvloed maar u zult ruim vooraf gewaarschuwd worden, aangezien dit wellicht bewoonde gebieden betreft.

Naarmate de tijd verstrijkt zullen uw vrienden uit de Ruimte u voorzien van geschikte technologieën, om te kunnen omgaan met gelijk welke verandering die u echt zou kunnen raken. Zij volgen nauwgezet hoe alles verloopt en waar nodig helpen zij Moeder Aarde met de vereiste aanpassingen. U kunt er zeker van zijn dat de mensheid heel goed beschermd wordt om te zorgen voor minimale schade en verlies van levens. Sommige gebeurtenissen zijn ook karmisch van aard en daarin kunnen wij niet tussenkomen. Voor het overige zullen wij helpen bij het beschermen van alle levensvormen, en indien nodig brengen wij u naar veilig gebied. Sommige onrust is onvermijdelijk, maar elk ongemak dat u ervaart zal ruimschoots worden goedgemaakt door de voordelen die ze met zich brengen.

Er zijn nog maar weinig mensen die nog niet gemerkt hebben dat de tijd veel sneller gaat en dat zal zich ook verder doorzetten, omdat dit u naar de Hogere Dimensies stuwt. Nu reeds worden de veranderingen opgemerkt en dat hangt samen met een hoger bewustzijnsniveau. Niet alle zielen zullen dit ervaren, omdat sommigen er niet klaar voor zijn en niet weg kunnen uit hun huidige niveau. Iedereen zal mettertijd zijn passende niveau vinden en dat zal leiden tot de Ascentie waarop velen zich nu voorbereiden. Maak u geen zorgen over het niveau dat u bereikt heeft, want iedereen zal precies daar zijn waar zij bedoeld waren te zijn.

Uw aangewezen leiders voor deze periode zijn David Wilcock en Corey Goode, en wij raden u aan om hun berichten van Liefde en Licht ter harte te nemen als u op de hoogte wilt blijven. Gebruik ze om te toetsen of anderen aanvaardbaar zijn, en weet dat u doorheen een kritische periode gaat. Wees u bewust van de duistere krachten die nog steeds wanhopig trachten om u bang te maken, zodat u gaat geloven dat u aangevallen zult worden door Buitenaardsen – terwijl die eigenlijk ‘verzonnen’ zijn en bedacht om u voor de gek te houden.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf en ik laat u met liefde en zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voltooiing.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey

michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.