MQ: Een grote sprong vooruit

Zoals gepubliceerd in NAN 62:

De oude werkwijze is u niet langer van nut,
binnenkort zult u een grote sprong vooruit maken!
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

niet gebruikt Divine-Light

18 maart 2016

Er is veel gaande nu het Licht steeds meer zielen doet ontwaken tot de Waarheid over hun bestaan. Te lang reeds bent u letterlijk in het duister gehouden, maar nu reageert u op de Hogere Trillingen. U bent uit de cocon van vergetelheid gebroken en begint uw ware plek in het Universum te begrijpen. Als u toch maar de waarheid van uw grootsheid zou kunnen bevatten en uw echte plaats innemen als Lichtwezen. De sluiers van duisternis worden weggenomen en u begint nu langzaamaan uw voorbestemming te zien. U bent veel groter dan men u heeft laten geloven, en nu u ontwaakt tot de Waarheid zult u de ketenen afwerpen die geleid hebben tot uw ‘gevangenschap’ op Aarde. De Waarheid kan niet langer voor u verborgen blijven en u ontdekt nu al steeds meer over de leugens die de Waarheid voor u verborgen hebben gehouden. Alles verandert nu, maar er kan nog enige verwarring ontstaan wanneer het nieuwe zich mengt met het oude.

Toch gaat alles heel vlot en is het slechts een kwestie van tijd voordat de Waarheid méér duidelijk wordt. De duisteren kunnen het proces misschien nog wel wat vertragen, maar ze hebben niet langer meer de macht die ze eerder hadden. Wees ervan verzekerd dat u beschermd wordt door de Galactische Machten en dat zij niet zullen toestaan dat het plan voor uw vrijheid wordt verstoord. Het Licht op Aarde is enorm toegenomen, zozeer zelfs dat u nu heel snel de Ascentie nadert. Toch is er nog veel werk te doen met uw voorbereiding, en de zielen die belast zijn met die taak worden geholpen om hun werk uit te voeren. De tijd is nabij waarop de oude werkwijzen voor u niet langer van nut zijn en u zult binnenkort een grote sprong vooruitmaken.

De tijdsspanne waarin u geleefd heeft zal binnenkort worden verlaten, maar onthoud daarbij wel dat – hoe snel de veranderingen ook zullen plaatsvinden – u altijd voldoende ruimte moet geven aan de mensen om eraan gewend te raken. Er zal geen tekort zijn aan begeleiding en er zijn voldoende helpers om ervoor te zorgen dat de veranderingen kunnen plaatsvinden zonder problemen. Even belangrijk is de tijdsfactor, omdat u deel moet uitmaken van de veranderingen zodat u ze gemakkelijk een plek kunt geven. Velen van u hebben waarschijnlijk de berichten gevolgd van uw leiders, die zich veel tijd en moeite hebben getroost om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bleef van de ontwikkelingen. De veranderingen gaan de verwachtingen van de mensen ver te boven; ze zullen heel snel komen en u meenemen naar een bijzonder opwindende periode van vooruitgang. Vele zielen zijn betrokken bij het aankondigen van de verandering en zij hebben vele, vele jaren op dit ogenblik gewacht. Nu zijn ze volledig klaar om hun deel van de onthullingen op zich te nemen.

In de Hogere Trillingen moeten wij heel voorzichtig zijn dat we uw verwachtingen niet te hoog brengen, aangezien wij een veel groter overzicht hebben van wat er zich in de toekomst reeds toont. Wij zijn opgewonden omdat uw reis doorheen de lagere trillingen bijna voorbij is, en wij trachten om u niet de indruk te geven dat de veranderingen dichterbij zijn dan ze werkelijk zijn. Ga uit van een vooruitgang van de veranderingen die in het begin misschien wat langzaam op gang komt. Wij zien een panoramisch overzicht van uw toekomst – en dat is één van de redenen waarom wij daar zo veel vertrouwen in hebben. Over het algemeen heeft u goed gereageerd ten aanzien van de vertragingen die zich de voorbije jaren hebben voorgedaan en onthoud dat als gevolg daarvan, méér zielen de kans hebben gekregen om zich te verheffen. Moeder Aarde heeft het punt bereikt waarop zij niet langer de veranderingen kan tegenhouden en ook dat is een reden waarom wij zo zeker zijn over het resultaat van de veranderingen. De meesten van u zijn bekend met uw ware geschiedenis en weten dus ook dat zowel de Lemurische- als de Atlantische tijdperken geëindigd zijn in catastrofes. Wees ervan verzekerd dat u die mogelijkheid al voorbij bent en dat u bent voorbestemd om een schitterend succes mee te maken.

Als de vijandigheden op Aarde opgehouden zijn, zal dat de mensen tijd geven om na te denken over het feit dat u Allen Eén bent. Eén mensenras dat onderling verdeeld is omdat u vergeten bent dat u uw Broeders Hoeder bent, en dat wat u aan één iemand doet u aan iedereen doet. Als u de tijd krijgt om vertrouwen op te bouwen in elkaar, zult u snel uw verleden van onenigheid vergeten en gaan begrijpen wat onvoorwaardelijke Liefde is. In elke ziel leeft een diep verlangen naar Eén zijn met Alles Dat Is, en zodra u bevrijd bent van de lagere trillingen zult u opnieuw uw weg gaan vinden naar de Liefde en het Licht. De geschiedenis van de duistere Tijden zal spoedig vergeten zijn en verglijden naar de archieven van de tijd. De toekomst is Goudkleurig en u zult niet lang meer hoeven te wachten voordat deze voor u werkelijkheid wordt. Het is uw ware staat van ‘zijn’, en uw tijd daarbuiten is een monumentale ervaring geweest die u in staat heeft gesteld om zoveel sneller te evolueren.

Er is nog werk te doen voordat u echt verder kunt, houd daarom uw beeld voor de toekomst goed voor ogen, want zo helpt u om de Hogere Trillingen in stand te houden. In deze roerige tijden, nu de duisteren wanhopig trachten om greep te krijgen op de afloop, zal het enige tijd vergen voordat zij inzien hoe nutteloos hun doelstellingen zijn. Sommigen zullen zich overgeven, terwijl anderen het eervoller vinden om te sterven voor hun zaak. Deze zielen zullen de waarheid omtrent hun daden te zien krijgen en daar zullen ze van leren. Geen enkele ziel is hopeloos verloren en er zijn vele grote zielen van Licht die hen bijstaan. Zelfs op uw niveau wordt uw vooruitgang nauwlettend opgevolgd en u krijgt alle mogelijke hulp om uw slagen te verzekeren. Sommigen stellen een dergelijke uitspraak in vraag, maar weet dat uw Gidsen nooit tussenkomen in uw karmische verantwoordelijkheden – zij zullen u alleen helpen om ze te doorstaan. Karma kan volgens uw inzichten zowel goed als slecht zijn, maar het is allemaal deel van uw noodzakelijke evolutie-ervaringen.

Het leven is niet slechts een reeks van nutteloze ervaringen, en elk ervan maakt deel uit van de lessen die u nodig heeft om te evolueren. Houd in gedachten dat – voordat u incarneerde op Aarde – u uw levensplan heeft besproken en akkoord bent gegaan met de verschillende fasen die u gepland heeft. Met name daarbij komen uw Gidsen in beeld, want het is uiterst belangrijk dat u slaagt met betrekking tot uw karmische uitdagingen. Soms kan dat voor u heel zwaar zijn, maar hoeveel pijn het ook brengt, u zult uiteindelijk winnen. Karma is een behoorlijk ingewikkeld iets, omdat er vaak een aantal zielen bij betrokken zijn en ieder daarvan moet daar op zijn/haar beurt van leren. Uw Gidsen dragen dus een behoorlijk grote verantwoording, om te komen tot een eindresultaat naar ieders tevredenheid. Toch moet ook worden opgemerkt, dat u bij elk van de uiteindelijke afrekeningen steeds de vrijheid heeft om uw eigen keuzes te maken.

Het lijkt alsof het leven bestaat uit een samenraapsel van toevallige gebeurtenissen, maar feitelijk is het uiterst nauwgezet uitgestippeld. Natuurlijk is het noodzakelijk – als er vele zielen bij betrokken zijn – dat iedereen zijn/haar rol kan spelen, als ze allemaal voordeel willen halen uit de ervaring. U kunt uiteraard ook situaties ‘herhalen’ als ze niet naar tevredenheid zijn verlopen en nog een keer moeten beleefd worden. Daarbij kan karma ook – om verschillende redenen – worden meegenomen naar een volgend leven.

Dit bericht komt door mijn Hoger Zelf. Ik laat u met mijn Liefde en zegeningen. Moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voltooiing.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.
http://michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.