MQ: Uw echte Wereld

Het niveau dat u nu verlaat,
vertoont weinig overeenkomsten met uw echte Wereld
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ 6 mei 2016afb: Kagaya

6 mei 2016

Nu de negatieve krachten zich terugtrekken blijven de positieve handelingen zich opbouwen, welke zullen leiden tot de vervulling van de beloften die u werden gedaan. Er vindt grote vooruitgang plaats, en hun voordelen voor de mensheid kunnen niet meer gestopt worden. U bent zich reeds lang bewust van de taken die nu moeten worden uitgevoerd en binnenkort zult u de details horen over de vooruitgang die geboekt werd.

Als we kijken naar het grote plaatje van wat gaande is, is het duidelijk dat de duisteren zich terugtrekken en dat zij hun macht kwijt zijn om te bepalen hoe de toekomst eruit moet zien. De herwaardering van de valuta is ver gevorderd en eventuele inbreuken daarop vormen slechts een klein probleem. Dit (RV) is de belangrijkste sleutel tot grote veranderingen op Aarde, die de daarop volgende veranderingen ook sneller zullen doen gaan. We moeten alleen ervoor blijven zorgen dat de duisteren niet opnieuw hun intenties kunnen opvoeren tot het overnemen van de Aarde. De maatregelen daarvoor zijn bijzonder succesvol geweest.

Wees gerust dat de Lichtkrachten de ruggesteun krijgen van machtige bondgenoten, die ervoor zullen zorgen dat de veranderingen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Voor elke fase moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen, zodat ze zonder hindernissen kunnen worden uitgevoerd. U bent nu dichter bij het ervaren van de voordelen die op u wachten, dan u ooit was sinds de nieuwe cyclus begon.

Die voordelen zullen u verheffen naar een Tijdperk van overvloed, met de belofte van een vredig bestaan en vrij van de aandacht van hen die in het duister blijven. Wanneer u terugkijkt zult u beseffen dat uw ervaringen van vele levens in de lagere trillingen u geholpen hebben om veel sneller te evolueren. De voordelen van uw volharding en trouw aan het Licht zullen worden beloond, in een mate die u op dit ogenblik nog niet volledig kunt bevatten. Uw toekomst kan worden omschreven als ‘de Hemel op Aarde’ en het zal een prachtige tijd zijn waarvan u volop kunt genieten, zonder enig risico dat uw vreedzame bestaan onderbroken kan worden.

Intussen zou u uw blik stevig gericht moeten houden op uw hoogste uiting van het Licht en zou u moeten leven overeenkomstig de Hogere Trillingen. Op die manier zult u zich voorbereiden op uw komende ervaringen in de Hogere Trillingen. Veel groepen die voor het Licht werken blijven u stap voor stap begeleiden, zij houden de duisteren op afstand en zorgen dat zij niets kunnen doen. Langzaam maar zeker geraakt u verder in de Hogere Niveaus van bestaan, waar er alleen nog maar Licht is.

Dáár ligt uw bestemming en de verzekering dat u een volledig Lichtwezen zult worden. Het niveau dat u nu verlaat, vertoont weinig overeenkomsten met uw echte wereld, maar het heeft zijn doel gediend door u tot het uiterste te beproeven, waardoor uw vermogen groeide om elke uitdaging aan te gaan en te overwinnen. U wist wat u te wachten stond toen u doorheen de verschillende niveaus afdaalde, maar zelfs dan vond u het nog moeilijk om gericht te blijven op uw Licht. U heeft echter recht op felicitaties, want u bent doorheen een aantal hele zware beproevingen gekomen en kunt u met geheven hoofd verdergaan.

Op Aarde veroudert uw lichaam snel en wanneer u ouder wordt gaat dat meestal gepaard met ziekte en verschillende andere problemen. In de Hogere Trillingen echter – indien u al gebruik moet maken van een lichaam – is dat niet onderhevig aan verandering en blijft het zoals het is. Dit stelt de ziel in staat om het na gebruik af te leggen en er weer naar terug te keren als dat nodig is. U zult al weten dat u niet veroudert zoals u dat nu gewend bent – en u zult beslist niet lijden aan kwaaltjes.

Dit geldt ook voor andere levensvormen, zoals bijvoorbeeld alle levende planten.
Het is deel van de schoonheid van het leven in de Hogere Dimensies, waar u niet anders kunt dan opmerken hoezeer alles levend is … het is nieuw en blijft ook voor altijd zo. Het Licht doorstraalt alles om u heen en brengt voortdurend de schoonheid naar voren in alles wat u ziet. Deze vredige omgeving wordt niet verstoord door het rumoer zoals op Aarde. In plaats daarvan is de lucht vervuld van mooie klanken.

Het is tijd om in het NU te leven en het verleden te laten waar het hoort, maar eerst moet u onafgewerkte kwesties afhandelen en diegenen vergeven die u wellicht tekort hebben gedaan. Wraak bestaat enkel in het denken van hen die niet beseffen dat we allemaal deel vormen van het geheel en dat we voor altijd verbonden zijn. In ieder geval moet elke ziel verantwoording nemen en afleggen voor ‘zonden’ tegen een andere ziel en elk leven wordt zo ingedeeld dat ‘de lei kan worden schoongeveegd’.

Uw Gidsen zijn zich bewust van uw behoeften en zullen er alles aan doen om u op het pad te houden dat tot vervulling leidt. Volg uw intuïtie als het om dergelijke zaken gaat, en onthoud dat geen enkel belangrijk voorval in uw leven berust op ‘toeval’. Zelfs als u banden had binnen uw familie of in relaties daarbuiten, dan nog vormen zij deel van uw levensplan en moeten ze beschouwd worden als heel belangrijk voor uw evolutie. U bevindt zich allemaal in het ‘café van de laatste kans’ en als u de hulp negeert die u geboden wordt, dan overwint u wellicht niet de uitdagingen die een noodzakelijk onderdeel zijn van uw ervaringen.

Uw wereld ondersteunt een veelheid aan groeperingen die allemaal op een ander punt staan op het ‘Pad van Evolutie’. Maar allemaal zijn ze gelijk in de ogen van God en het zou fout zijn om gelijk welke ziel te beoordelen op basis van waar zij nu staan. Behandel ze allemaal als gelijken, met Liefde en vriendelijkheid, en stel u voor in wat voor geweldige wereld u zou leven, als dit zou lukken.

Dit is inderdaad wat u zult ervaren als u terugkeert naar het Zomerland, al moet hierbij gezegd worden dat elke ziel zich zal bevinden op het juiste niveau, overeenkomstig haar eigen trilling. U bent dus bij zielen die op hetzelfde niveau van evolutie zitten, hoewel sommigen met een Hogere Trilling meteen al door kunnen gaan naar een Hoger Niveau. Daardoor kan ‘de dood’ beschouwd worden als gewoonweg een vredige overgang van het ene niveau naar het andere, en is het zeker niet een beangstigende ervaring zoals sommigen denken.

De tijd die u heeft doorgebracht met uw leven op Aarde als fysiek mens heeft uw evolutie versneld, en heeft u voorbereid op grootsere ervaringen. U houdt nooit op met leren, en als u eenmaal weg bent van de Aarde zult u de kans krijgen om uw eigen pad van evolutie te kiezen. Hierbij wordt u geholpen door hoogstaande zielen en u kunt er zeker van zijn dat u het juiste pad zult vinden.

Sommigen van u zijn bezorgd over andere familieleden, maar u moet iedereen toestaan om zijn eigen pad te volgen. Waar echter sprake is van een liefdesband, daar zult u in staat zijn om hen op te zoeken en om contact te houden – meestal zelfs onmiddellijk. In de Hogere Rijken bent u bevrijd van de logge, fysieke lichamen zoals u die nu kent. Er valt veel te leren over die Hogere Niveaus, maar de meesten van u zullen er in andere levens al ervaring mee hebben gehad, ook al kunt u zich dat nu niet meer herinneren.

Blijf gericht op uw doel en help anderen door liefdevolle trillingen te verspreiden, dan zult u de Mensheid een grote dienst betonen, door haar te helpen het Pad naar het Licht te vinden.

Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf. Ik laat u nu met Liefde en zegeningen en moge het Licht stralen over uw dagen en uw pad naar voleinding.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey
michealquinsey@pobroadband.co.uk

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.