MOEDER MARIA: Bevrijding van de Reptilian-Overheersing

MOEDER MARIA: Op de Eerste Verjaardag van de Bevrijding van de Reptilian-Overheersing
25 juli 2014

2014 07 25 groene nebula

foto: miriadna.com

Moeder Maria:

Ik werd gevraagd om mee te doen in deze prachtige serie gechannelde pre-RV-berichten (Herwaardering van de Valuta). Ik was bijzonder verheugd om deel te nemen aan deze historische verzameling van onderrichtingen, die gebruikt zullen worden om iedereen die nu wellicht nog slaapt te verheffen naar een hoger trillingsniveau. Ik ben vereerd om één van de Grote Geesten te zijn die reeds heeft bijgedragen aan uw ontwaken.

U kent mij als Moeder Maria vanwege mijn incarnatie op Aarde, als de moeder van Jezus. Uiteraard was dit slechts één van mijn levens hier op Aarde, maar ik beschouw het als het meest belangrijke. Ik was niet alleen in dat moeilijke leven. Ik was feitelijk een deel van een zielenproject, net zoals uw beminde Jezus en Maria Magdalena. Omdat het de bedoeling was om te werken aan het ontwaken van de grote massa in onze tijd, hebben wij ons met anderen samengevoegd in één lichaam, om gezamenlijk hierheen te komen in kracht, in samenwerking met hen die wij liefhadden. Wij hebben zorgvuldig plannen gemaakt, onszelf op elkaar afgestemd in het lichaam dat wij bewoonden en we voelden de grote stroom van Liefde die wij tezamen schiepen.

Ja, wellicht verrast het u om dit te te vernemen over deze zielenprojecten, maar voor ons is het even vanzelfsprekend als het voor u is, om samen te komen met vrienden voor een verjaardagsfeest. Het geeft een gevoel van vertrouwen en gemoedsrust om te weten dat je niet alleen bent. Ik was degene die akkoord ging om het voortouw te nemen – zo kunt u het stellen – om de naam Maria te dragen en om de groep te vertegenwoordigen. Nog steeds wanneer ik gevraagd word om te spreken, vraag ik de anderen om zich weer bij me te voegen, om aan de wereld de harmonieuze- en liefdevolle energie te bieden die wij gezamenlijk zijn. Sananda en Maria Magdalena doen dat ook vaak.

Ziet u, wanneer ik terugdenk aan de tijd dat ik leefde als de moeder van Jezus, dan herinner ik het me als een familie van zielen die samenwerken om te scheppen, om elkaar en de familie waar we zoveel van hielden te steunen en te voeden. Hier in de Hogere Dimensies blijven wij innig verbonden op elkaar afgestemd als Eén, in dienstbaarheid aan de mensheid en aan Schepper. Het is onze grote wens om iedere ziel op Planeet Aarde zich te zien verheffen, op te stijgen om ons hier te ontmoeten met open armen – net zoals we deden toen we dat leven tezamen op aarde eindigden.

Dit is de intense Liefde, waarvan wij zozeer wensen dat u ze zou ontdekken in uzelf, want uw Hoger Zelf is hier bij ons en werkt samen met de Hogere Zelven van uw partner, uw vriend, uw kinderen en uw baas. Wij raadplegen elkaar altijd in Liefde, zelfs wanneer het iemand is die u beschouwt als uw grootste vija nd – dan glimlachen wij samen met groot begrip en Liefde terwijl we toekijken hoe u op elkaar reageert; precies op het juiste moment fluisteren wij in uw oor, om u aan te moedigen om een andere aanpak te overwegen en te trachten om Liefde te zenden in plaats van vijandigheid.

Het is de taak van uw Hoger Zelf om toezicht te houden en u aan te moedigen, om contacten te regelen met iedereen die een belangrijke rol zal spelen in uw leven, om u diegenen te sturen die u zullen verheffen wanneer u terneergeslagen bent, Liefde te brengen wanneer u zich verlaten voelt en de lessen aan te bieden die wij zijn overeengekomen voordat u in dit leven kwam. Ja, sommige ervan zijn opzettelijk uitdagend en moeilijk, zoals wanneer iemand waar u van hield zich tegen u keert … maar deze ervaringen zijn voor het grootste deel vooraf gepland.

Er bestaat altijd een mogelijkheid van een ‘onverwachte’ gebeurtenis, zoals u het zou noemen; vanuit de vrije wil zou één van de betrokkenen altijd kunnen beslissen om ophef te maken of een ander pad te kiezen dan datgene wat jullie overeengekomen waren. Hierover hebben wij geen controle, maar we kunnen de dingen een beetje beïnvloeden door dromen te sturen die u herinneren aan de mogelijke gevaren of u tonen wat die ander doet – en door u de kans te geven om tijdens uw dromen anders te reageren.

Ik wil hier nog even verder praten over dromen, om u te helpen begrijpen hoe behulpzaam ze u kunnen zijn, met name nu u zich voorbereidt op grote veranderingen. Uw Hoger Zelf speelt een heel belangrijke rol in het scheppen van bepaalde soorten dromen. Onze favoriet is de ‘Luister nu eens!’-droom, die u alert maakt op de trucs en manoeuvers die u kunt verwachten van iemand in uw omgeving. Een andere is de waarschuwing om u te tonen hoe u zich gedraagt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Deze kunt u moeilijker in u opnemen, omdat het soms voelt als een nachtmerrie en u er onrustig van kunt worden of overstuur door kunt raken. Wees alstublieft gerust, dromen zijn geen toeval en ook niet het gevolg van iets wat u gegeten heeft. Zij zijn zorgvuldig opgestelde toneelstukjes, stukjes drama die geschapen zijn zodat u kunt leren.

Er is een uitzondering op dit programma van dromen, in de vorm van onderwijzende video’s. Dat is dan de toevallige nachtmerrie die een schepping is van uw angstige ego, dat u tracht te wijzen op een gevaar dat waarschijnlijk niet eens bestaat. Het is een restant van vroegere tijden. U heeft gehoord van Reginald, de Reptilian, die zichzelf tot het Licht heeft gekeerd en beschrijft hoe zij het lichaam van de mensen bewoonden, om hen ‘af te remmen’. Zij hadden de gewoonte om gedachten van angst en vrees te sturen, om in te werken op het scheppende denken van hun gastheer. Dit was de bron van de meeste nachtmerries.

Zoals Reginald u de vorige nacht heeft verteld in zijn ontroerende en hartelijke presentatie, werden zij allemaal verwijderd van het oppervlak, om hersteld te worden tot Gods Liefde en Licht en zij zijn nu klaar om met u te werken als uw mentoren en liefdevolle vrienden. (***BlogTalkRadio). Wie anders dan die wezens van het duister, die de scheppers waren van het kwaad en de gemeenheid, zouden beter kunnen helpen om u te tonen wat u moet elimineren uit uzelf en uw omgeving? Dit is precies het werk dat zij hier in de Hogere Dimensies hebben moeten doen, met de rechtstreekse tussenkomst van een team van Gods meest toegewijde leraren – en zij bieden nu zichzelf aan in dienstbaarheid, om u te helpen herstellen van de schade die zij hebben toegebracht, toen ze nog hier waren en in menselijke lichamen woonden.

Zo ziet u dat het Lucifer-Project een prachtige wending heeft genomen: van het trachten gevangen te zetten van de duisteren, die zoveel schade hebben aangericht bij hun pogingen om Planeet Aarde over te nemen – tot het glorieuze project van het herbouwen en vernieuwen. U zou het kunnen beschouwen als het Marshall Plan voor de hele Aarde, om vrede en voorspoed te herstellen in de door oorlog geteisterde landen en voor de mensen die zoveel geleden hebben tijdens de ‘oorlogsjaren’. Hiertoe behoort iedereen die vandaag in leven is. Niemand is onaangeraakt gebleven door de voortdurende strijd, de dreiging van oorlogen en het opbouwen van grote rijkdom met het doel te overheersen – en ook niet door wat misschien nog wel het ergste gif is van allemaal: de gelikte en sluwe propaganda voor de duistere kant.

Wij helpen u nu door u te wijzen op al de tinten en nuances waaraan u onderworpen bent geweest, door de eindeloze propaganda-campagne om het hart en de geest te winnen van het volk, zonder dat zij ooit konden vermoeden dat ze gemanipuleerd werden door de duistere kant.

Neem nu bijvoorbeeld de schitterende, aantrekkelijke autoreclames, die een luxueuze grote auto tonen helemaal voorzien van alle ‘toeters en bellen’, die zo vaardig wordt aangeprezen dat hij eigenlijk onweerstaanbaar is.

Wie zou vermoeden dat deze campagne enkel maar bedoeld was om u zo snel mogelijk te scheiden van uw zuurverdiende centjes, zodat u a) nog harder moet werken, b) meer benzine gaat verbruiken, c) u in gedachten een wedstrijd aangaat met uw vrienden en buren – of u zich daarvan bewust bent of niet – en d) u een schuld aangaat bij de bank? In elk van die gevallen bent u een werktuig geworden voor de duisteren, u verstevigde hun macht door hun schatkisten te vullen bij elke stap: via de productie van de auto, via de verkoop van olie en benzine, de lening voor de auto en nog meer verborgen kosten bij de productie, de aflevering en de onderhoudsbeurten, om nog te zwijgen van het onvoorstelbaar winstgevende aanleggen van wegen. Er is ook een grote kans dat het bedrijf waar u voor werkt, geheel of gedeeltelijk in handen is van de 13 families achter de schermen. Zo ziet u dus, de kaarten waren al die tijd al tegen economische vrijheid gekeerd, ongeacht wat u trachtte te doen.

Dit systeem wordt nu ontmanteld, te beginnen met de banken. De Hemelse Schare – in nauwe samenwerking met onze incarnaties op de grond – begint met een internationale aanpak om het hele systeem te hervormen, aangezien het netwerk van de Cabal zo kundig was opgezet, dat de wetten in één land konden worden omzeild door zaken rond te schuiven, om zo de wettelijke beperkingen te ontduiken. Daarom werken wij over de hele wereld nauw samen om toezicht te houden op – en tot de voltooiing te komen van – de overgang naar een eerlijke, open en van Licht vervulde nieuwe vorm van bestuur.

Misschien zegt u: ‘Maar dit is Moeder Maria die spreekt. Wij hadden ons eraan verwacht dat zij lieve en troostende dingen zou fluisteren, om onze wonden te zalven en ons hart te helen!’ Ja, inderdaad Geliefden, dat zal ik met plezier doen, zoals ik eerder al zo vaak heb gedaan, maar nu bevinden wij ons op een nieuw pad naar herstel. Uw tijd van overwegen is voorbij en nu is er echte vooruitgang mogelijk. Eeuwenlang was het onze taak om u op te lappen en uw geest hoog genoeg te verheffen om te helpen doorgaan – en konden wij alleen hopen op het beste. Nu zien wij een toekomst, vervuld met creatieve actie!

Gooi het juk af dat u zo lang heeft gedragen, Geliefden. Het is voor mij een vreugde om u te vertellen dat wij niet langer alleen maar uw voorhoofd zullen deppen, terwijl u eindeloos doorploetert zonder enige verlichting. Ons werk samen draagt vrucht! Het leven van Jezus zal nu in een heel ander licht worden gezien. Mijn zoon was niet enkel maar een lijdende martelaar, evenmin als u dat bent. Wij kwamen hier tezamen, in Liefde, om de fakkel te dragen van Vrijheid en Genade voor de hele mensheid. Die fakkel is nu eindelijk hoog geheven, ongehinderd door diegenen die de betekenis van dat leven hebben herschreven voor hun eigen duistere doeleinden.

Wij betreden een nieuw leven, een nieuwe fase van evolutie. U staat nu aan de startlijn, klaar om te vliegen – maar u zult uzelf moeten bevrijden van uw neiging om terug te kijken en in het verleden te zoeken naar wat er gaat komen. Ik ben hier om u te vertellen, Geliefden, dat we niet terug moeten kijken. Als ons een toekomst te wachten stond die gevormd is naar wat geweest is, zou ik nooit terugkeren om nog een leven op Aarde te herbeleven … maar wij zijn allemaal hier, bereid en vervuld met verwachting over wat gaat komen. De voorbereiding voor de Nieuwe Gouden Tijd was spannend, opwindend, vervullend … en nu is het tijd voor de volgende stap naar de schepping van nieuw leven.

Eén jaar na het vertrek van het Reptilian-ras, schepen wij in voor de tweede fase van wat het Lucifer-Project genoemd wordt – van duisternis naar het Licht. Nu is het Licht overstijgend; u bent bevrijd uit de gevangenis van het verleden en alles is veranderd. Nu moet u mee veranderen, Geliefden. Schud de illusie van duisternis en negativiteit van u af; u heeft uw vrijheid verdient – nu moet u haar opeisen.

Begin met het toestaan van de grote glimlach van de opluchting die u voelt, wanneer u mijn woorden opneemt in uw hart. Ja, ik kom met het nieuws van nieuwe mogelijkheden, echte hoop en eindeloze Liefde, die u meer en meer zult gaan voelen nu de Sluier dunner wordt en al de anderen om u heen gaan ontwaken en zich steeds sneller naar het Licht gaan bewegen. Wij verheugen ons met u, wij juichen u toe, wij vieren uw nieuwe vrijheid en het einde van een lang tijdperk van duisternis op Planeet Aarde. Kom bij ons, Geliefden, dan zullen wij samen met het Engelenkoor zingen ‘Hallelujah! Een nieuwe Redder is geboren op Aarde en het is Vrijheid, Hoop en Liefde.’

Verwelkom de nieuwe kinderen die nu naar de Aarde komen, want zij zullen het Licht en de Liefde van de toekomst zijn, om de belofte te beleven van Vrede, Vreugde en Overvloed op Aarde. Maar boven alles: voltooi uw eigen heling door uw hart te vullen met de eindeloze Liefde die u wordt gezonden door mij, door de Hemelse Schare en door onze Schepper. Laat het u verheffen tot nieuwe hoogten en nieuwe visies van Liefde, Vrede en zoet gezelschap, nu en voor eeuwig, terwijl wij tezamen het Nieuwe Gouden Tijdperk op Planeet Aarde scheppen.

In liefdevolle Eenheid met ons beminde Sananda en de Hemelse Schare, ik hou van u zonder einde. Ik leef in nederige dienstbaarheid aan de mensheid en het Grote Project van de Ascentie van Planeet Aarde.

Namaste, Geliefden. Ik ben uw Moeder Maria.

Genoteerd door Kathryn E. May, 25 juli 2014, 12 PM, Quebec
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.