MOEDER GOD: Vind uw Vrijheid in uzelf

MOEDER GOD: Vind uw Vrijheid in uzelf
18 juli 2014

Lupine flowers in this beautiful oak-lined meadow complimented by a colorful sunrise in Washington's Columbia Hills.

Moeder God:

Laat ons beginnen met een dikke knuffel van mij aan u. Ik ben zo blij om het toenemende vertrouwen te zien, waarmee u allen onbevreesd naar binnen in uw hart gaat voor begrip, troost en Liefde. Dit is ons portaal waar doorheen wij communiceren en met onze eindeloze stroom van Liefde en aanvaarding kunnen wij u niet bereiken, wanneer u afgeleid bent of op één of andere manier uw brein laat werken. Laat het gaan, Geliefden, opdat wij de energie van Liefde en Licht rechtstreeks doorheen uw centrale portalen naar de diepten van uw hart kunnen brengen.

Oefen elke dag uw meditaties en Visual Centering. Op die manier bereikt u een evenwicht, zowel met uw ogen open als gesloten. U zult voelen hoe u de kracht van uw meditaties doorheen de dag met u meedraagt en u zult in staat zijn om onze aanwezigheid te voelen, zelfs als u werkt, wandelt, autorijdt of uw eten kookt. Dit is de Staat van Genade die wij voor ieder van u wensen.

Mijn hart is vervuld van emotie nu ik u dit bericht stuur. Wij komen elke dag dichter bij die volledige verbondenheid met u, die de Eenheid is. Het is onze hoop, ons plan, onze mooiste droom: dat dit harde werk dat u nu verricht, het duwtje zal zijn dat u over het keerpunt duwt – in het diepste geloof en vertrouwen, het weten dat Wij Eén zijn en dat we allemaal een deel zijn van de grote Liefde, die de Schepping is.

Niets anders is belangrijk, ziet u. Enkel Liefde is echt en enkel een hart kan die Liefde ervaren. Diegenen onder u die klagen dat u onze liefde niet voelt en dat u er niet op vertrouwt dat wij echt hier zijn voor u, zeggen eigenlijk gewoon dat zij de doorgang hebben afgesloten, langswaar u onze Liefde kunt aanvaarden. U heeft die doorgang zelf gesloten, Geliefden. U bent geboren met het vermogen om ons te voelen; dat is zo voor alle kinderen. De ‘harde klappen’ die u laten sidderen en ineenkrimpen – en die u uw hart angstvallig laten afschermen om u te beschermen tegen zachtere gevoelens – die zijn de oorzaak van deze gevoelloosheid die u nu ervaart.

Wij begrijpen, Lieve Kinderen, dat u echt wel zachte gevoelens heeft en dat herhaaldelijke teleurstellingen u verdriet hebben gedaan. Het is geen zwakte van uw kant, dat u geprobeerd heeft om uzelf af te schermen, ter bescherming. Denk hierdoor niet slecht over uzelf. Alle kinderen doen dit en ook alle volwassenen die het moeilijk hebben gehad, beginnen aan hun werk in dezelfde toestand. Dit is de reden waarom wij ons werk met u verderzetten en u middelen aanreiken voor uw groei en vrijheid. Wij verzoeken u dringend om die middelen toe te passen, steeds opnieuw, totdat u zelf voelt dat u groeit en tot bloei komt. Dit werk beloont zichzelf – met geluk en gemoedsrust zoals u nooit eerder heeft gekend.

Vader God heeft gedurende duizenden uren met ons channel gewerkt, om u te voorzien van de berichten die verschijnen op de website http://www.whoneedslight.org. Wanneer u ze leest zult u de lucht om u heen lichter voelen worden, want zij zijn vervuld van de diepste Liefde. De energie van onze gevoelens voor u is daar, in ieder woord, opgeslagen en beschikbaar zodat u ze kunt opnemen. Wij zijn ook betrokken bij ieder hoofdstuk en Sananda heeft ook deelgenomen aan het laatste schrijven, bewerken en op punt stellen van het boek ‘Who Needs Light?’ Dit is een compilatie van het werk van Sanat Kumara en Kathryn.

Sanat Kumara heeft vrijwillig aangeboden om een leven op Aarde door te brengen, zodat hij de Visual Centering-techniek kon overbrengen, om een heel groot aantal mensen voor te bereiden op de huidige verhoging van de trillingen. De duizenden mensen die hij onderwezen heeft, zijn nu degenen die de weg kunnen tonen, omdat zij in staat zijn om diep in zichzelf te reiken – naar het centrum van hun zijn – om gemoedsrust te vinden tijdens deze verandering, die voor anderen ontwrichtend of chaotisch kan lijken. Zijn werk leeft verder in het onderricht, waarvan wij Kathryn hebben gevraagd om het u aan te bieden, op het internet en in workshops over de hele wereld.

Niets hiervan was ‘toevallig’, Geliefden. De timing van deze levens op Aarde was bijzonder zorgvuldig gepland, ook het uwe. De relaties die u heeft opgebouwd, de mensen die u heeft geraakt, de teksten en reacties die u heeft gedeeld – elke bijdrage aan de enorme hoeveelheid aan kennis die zich nu afstemt op de wijsheid van de hogere dimensies. U heeft geen idee dat uw handelingen zo belangrijk zijn en dat u zo’n onlosmakelijk deel bent geworden van het Ascentie-proces.

Wij hebben u opgeroepen: ‘alle hens aan dek!’ en u heeft gereageerd met opwinding en anticipatie. Dat gevoel – de opwinding – is de substantie, waarvan Ascentie gemaakt wordt! Het is de uiting van het verhogen van uw trilling, het verheffen van uw hele wezen om ons te ontmoeten. Wanneer u mediteert, roep ons dan, richt uw blik omhoog en voel hoe uw hartslag versnelt en uw hele lichaam tintelt. Dat is Ascentie!

Wij moedigen u wel aan om vergeving, mededogen en goede wil te beoefenen naar iedereen om u heen, maar dat is pas het begin. Het stelt u in staat om de zuivere en stevige fundering te bouwen – gebaseerd op Liefde – die het platform is vanwaar u naar hogere dimensies kunt gaan. Glimlachen en ‘zich vriendelijk voordoen’ is géén stap naar Ascentie. Feitelijk versterkt het zelfs het innerlijke mechanisme dat uw ‘valse zelf’ tijdens uw kinderjaren – uit wanhoop – geschapen heeft om u te beschermen. Voel nu uw weg naar de ruimte achter die kunstmatige schepping. Dit kan zorgen voor wat onrust en gevoelens van blootgesteld en kwetsbaar te zijn. Stel uzelf gerust, dat u niet langer kwetsbaar bent, omdat u nu groter bent.

Dit werk van het loslaten van het ‘valse zelf’ waarachter u zich verschuilt, is een belangrijke stap die u in staat zal stellen om volledig vrij te zijn. Ik zal u een hint geven, hoe u dat kunt herkennen. Eerst laat u alle oordelen vallen over wat goed en slecht is of wat u al dan niet gedaan zou moeten hebben. U heeft – heel verstandig – datgene gedaan wat toen nodig was. Dat is geen misdaad en u hoeft zich niet te schamen omdat u een ‘vals zelf’ heeft geschapen. In feite is het een bewijs van uw vindingrijkheid en creativiteit als kind. Dus dankt u liever het kind dat u was. Gebruik deze krachtige psychologische techniek: vorm u een beeld van het kind dat u was toen u nog klein was en zet hem of haar op de stoel naast u. Vertel dit kind hoe lief, hoe mooi en hoe onschuldig het was en stuur er niets dan zuivere liefde naartoe, om alle gevoelens van twijfel en angst te genezen.

Herinner u dan nu met bewondering de trucs en strategieën die u als kind heeft ontwikkeld, om te kunnen omgaan met de moeilijke mensen om u heen. Glimlach met mededogen naar dat kind, laat hem of haar voelen dat zij onvoorwaardelijk aanvaard wordt. Gedraag u als een verdraagzame, leuke tante of oom, die enkel de beste eigenschappen in dit kind ziet, want juist die beste eigenschappen zijn uw ware aard. Gebruik die lat om uw echte talenten te meten (niet te oordelen). Doorzoek uw hele leven om de meest briljante momenten te vinden, de hoogtepunten – en gebruik enkel die momenten om de echte maat te nemen van wie u bent, want u kunt niet hoger reiken als en u kunt niet groter zijn dan u bent. Dit is de enige richtlijn die u nodig heeft.

Nu dan, met ons als aanmoedigende supporters, verheft u uw hart om opnieuw de opperste vreugde en hoop te scheppen, welke u in die beste momenten gevoeld heeft. Misschien was het maar één actie, een briljante atletische prestatie die u nooit meer heeft kunnen herhalen (vanwege twijfel en gebrek aan geloof in uzelf). Of misschien was het een moment van wonderbaarlijke creativiteit, waarin u iets gemaakt heeft dat uw gebruikelijke niveau ver te boven ging. Misschien was het een moment van durven, waarin u uw eigen angst onder ogen zag en een vertrouwen en moed aan de dag legde, die u sindsdien nooit meer ervaren heeft.

Dit, Geliefden, is wie u werkelijk bent. Dit zijn de tijden waarop u doorheen de angst en de ‘bescherming’ van het valse zelf heen brak en waarop u toonde, wat u werkelijk waard was. Dit is de U die wij zien wanneer wij in uw hart kijken: het briljante-, creatieve-, moedige Zelf, vlak achter de toegevoegde laag – een beetje zoals een steiger rond een prachtige gevel van een gebouw. Stel u uzelf voor als het inspirerende Vrijheidsbeeld, dat gedurende enige tijd afgedekt en verborgen moest worden, terwijl er ingrijpende herstellingen plaatsvonden. Toen eenmaal de restauratie tot haar vroegere glorie voltooid was, werd zij onthuld – mooier dan ooit, het prachtige symbool van Vrijheid, gedeeld door Frankrijk en Amerika, op haar plek staande als een herinnering aan de hele wereld, dat wij Eén zijn – en dat wij Vrij zijn.

Eis die vrijheid op voor uzelf, nu! Kom tevoorschijn van achter die steiger die nu enkel nog angst ondersteunt. Zie het pad voor u, waarboven wij het Licht houden voor uw doorreis. Durf! Eis uw recht op om te leven zonder angst, zonder onrust of wanhoop, in vrede met uzelf en iedereen om u heen, hoe tegenstrijdig of moeilijk ze op dit moment ook mogen lijken. Ook zij hebben een kern van goud achter het valse zelf dat zij hebben moeten aannemen voor hun rol in dit leven. Door uw Ware Zelf te onthullen, stelt u de norm – word nu de inspiratie voor uzelf en voor anderen!

Ja, u kunt een inspiratie zijn voor uzelf. Praat met het kleine kind dat u was. Erken hoe dapper en volhardend hij of zij was. Het bewijs is er: u heeft het overleefd en u kunt het navertellen. U bent door moeilijke tijden gegaan en u had het ook kunnen opgeven – of de rest van uw leven heen en weer wiegend kunnen doorbrengen in een psychiatrische inrichting (hoewel er sommigen zijn, die op die manier ook een hele belangrijke rol spelen). Maar u bent hier en zolang u ademt kunt u weer opnieuw beginnen.

Dus, Geliefden, adem leven in het Nieuwe Zelf, het Zelf dat zich verstopt had in afwachting van deze gloednieuwe kans om werkelijk vrij te leven, zonder de innerlijke beperkingen die u zoveel ongemak en weerstand hebben bezorgd. Ja, het zijn uw eigen beperkingen en regels die de boosheid in u hebben laten sudderen, en die voeding gaven aan de gevoelens van gevangen zitten en vervolgd worden. U bent het slachtoffer geweest van uw eigen verbeelding, een gewoonte van gedachteherhaling, die u telkens opnieuw het feitelijke moment liet ervaren waarop u in uw kindertijd slachtoffer werd. Die verbeelding was toen noodzakelijk, maar die noodzaak is nu verleden tijd.

Richt uw blik omhoog en kijk in onze ogen, Geliefden. Zie uzelf als het briljante Licht dat wij zien, wanneer wij kijken naar uw innerlijke wezen – de diepste plek in uw hart, waar uw ware gevoelens van hoop en zuivere Liefde nog steeds beschikbaar zijn. U zult ontdekken dat u in alle opzichten onbegrensd, ongeketend, onbelemmerd bent. Uw Liefde kan eindeloos stromen, zonder dat u ooit vermoeid of ‘uitgeput’ raakt, want Liefde is beschikbaar in een eindeloze voorraad, wanneer u uw bronnen verenigt met de onze.

Adem onze Liefde; zij is in elke molecuul zuurstof die u inademt. (Uw wetenschappers staan op het punt om dit te ontdekken, maar zij zullen nog wat oogkleppen moeten kwijtraken, voordat ze kunnen begrijpen wat zij gevonden hebben.) Voel hoe ze wordt opgenomen door uw longen, in elke cel en in het centrum van uw brein, waar het elke gedachte en elke handeling zal doordringen. Dit is de weg naar echte vrijheid. U zult het voelen als u er bent. Terwijl u de oefeningen doet die wij u gegeven hebben, zijn wij hier naast u – wij moedigen u aan, met tranen van vreugde.

Ik ben uw Moeder God. Ik spreek voor alle Hemelse Rijken als ik u zeg: wij houden van u, zonder einde.

Genoteerd door Kathryn E. May, 18 juli 2014, 1 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.