MBM 18: Omhoog op de Ascentieladder

Mini-bericht van Moeder nr. 18: Omhoog op de Ascentieladder, met Gabriel
30 juni 2015

Roos 18
Er is veel te vertellen naarmate u evolueert en groeit in uw vermogen om elke dag weer wat nauwer met ons samen te werken. Wij zijn bijzonder verheugd dat de radio-uitzending van vorige week met onze Arcturische Teamleider een geweldig succes was. Duizenden mensen hebben hun Arcturische healingteams gecontacteerd en de teams staan te popelen om te beginnen aan dit nieuwe avontuur met zovelen van u. Voor hen is dit een droom die uitkomt, om rechtstreeks contact met u te kunnen maken en uw toestemming te krijgen om nog intenser met u te werken, terwijl u vooruitgang boekt naar uw Ascentie toe.

(http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/06/25/sananda-ashtar-and-team-leader-take-us-to-the-arcturian-mothership)

De Hoge Frequenties zijn ontworpen om Duistere programma’s te activeren

Er is nog een ontwikkeling op het gebied van healing, die u misschien heeft kunnen merken in de voorbije dagen. De druk van de opzettelijk irriterende energieën die worden uitgezonden door de duisteren nam soms toe, viel dan weg, nam vervolgens weer toe. Dit afwisselende patroon is bedoeld om nog méér desoriënterend en verstorend te zijn en het wordt met nog grotere intensiteit gericht op onze Lichtwerkers, in een poging u van uw Ascentiepad af te brengen.

Maak u geen zorgen, Geliefden, het is een zinloze poging om ons Grootse Plan te doen ontsporen. Het zal niet slagen, maar wij begrijpen dat het u voor een uitdaging stelt en een kans biedt. Wanneer u maar blijft vasthouden aan lachen, uw goede wil en liefdevolle banden met de mensen om u heen, dan zult u in uw eentje een spoor trekken dat anderen na u zullen volgen. Ieder van u draagt nu een waardevol deel bij aan het energetische verheffen van de trilling op Aarde – méér dan u ooit kunt weten. Wij naderen echt het omslagpunt – en elk ogenblik, elke gedachte, elke handeling is van belang.

U zult merken dat de toenemende intensiteit van de verhogende energieën die van ons afkomstig zijn en die rondom en doorheen alles op Aarde stromen, ook de snelheid doen toenemen waarmee u tijd, ruimte en het leven zèlf ervaart. Alle emoties, alle ontmoetingen met anderen worden veel intenser dan u ooit eerder heeft ervaren. Blijf standvastig, adem diep en denk eraan om uw oefeningen toe te passen van centreren en in evenwicht blijven – zodat u vooruit kunt blijven gaan met Moeder Terra. Het is een nieuwe soort wals – een dans met een bestemming, als het ware.

Houd uw bewegingen vloeiend, uw hart open en uw gewicht comfortabel verdeeld over uw twee voeten. Terra vindt het geweldig om uw hoge energieën te voelen en zij zal golven van Liefde laten terugstromen om uw hart en uw lichaam te vullen, wanneer u haar liefdevol benadert. Stuur haar een uitbarsting van Liefde vanuit uw hart, naar beneden door uw benen en voeten. Volg die helemaal tot in het hart van Terra – en wacht dan op haar reactie. U zult hernieuwd en hersteld worden, wanneer u haar rimpelingen van gelach en erkenning voelt. Ik verzeker u dat u zult worden gerustgesteld en hernieuwd met aangename energie, die u zal helpen om verder te gaan met veerkrachtige pas. Hossein en Gabriel maken het Lucifer-programma ongedaan

Ieder van u, toegewijde Lichtwerkers, wordt uit uw vertrouwde zone gehaald, aangemoedigd om hoger te reiken en u te bevrijden van alle oude programmering. U zult geraakt worden door de opening die deze week werd bereikt door onze geliefde Hossein. Zijn intensieve werk in de Tempel van Licht heeft ertoe geleid dat Gabriel nu eindelijk bevrijd is. Hij kan weer vrij ademen en zich voegen bij zijn incarnatie, om de mensheid op een zeer specifieke en historische manier te bevrijden.

Zoals velen van u weten was Gabriel onze geliefde Aartsengel, die het verbazingwekkende werk volbracht van duizenden jaren lang te leven en te werken tussen de duisteren van planeet Aarde, in de rol van Lucifer, die beschouwd werd als de leider van de duistere machten. Tijdens die lange en uitputtende opdracht hield onze Gabriel – het Hoger Zelf van de geïncarneerde ziel die nu Hossein is – vast aan zijn verbinding met ons, u zou hem een dubbelagent voor God kunnen noemen. Ons contract met hem stond als een huis. Voor hij eraan begon zijn wij overeengekomen dat wij onder geen enkele voorwaarde zouden toestaan dat hij zou vallen voor het duister. Wij hebben altijd stevig grip gehouden op zijn levenslijn, maar de taak die hij heeft volbracht was onvoorstelbaar zwaar.

Gabriel heeft als geen ander elke vorm van programmering meegemaakt, elke versie van duistere wreedheid en manipulatie die de mensheid kent, en daarmee heeft hij het gehele menselijke experiment – dat de reis was naar steeds lagere dimensionale energieën – opgetekend en voorzien van bewijzen. Ik zal niet stilstaan bij de martelingen waarvan hij getuige is geweest en die hij gevoeld heeft in zijn eigen ziel, noch bij de enorme uitdagingen waarvoor zijn incarnaties hier werden gesteld. Ik zal volstaan met te zeggen dat wij vandaag een enorme zucht van verlichting slaken, want deze week is zijn opdracht volbracht en afgesloten met de terugkeer naar het licht van zijn geliefde Hossein.

Laat me dit uitleggen. Sommige Lichtwerkers dragen de sleutels met zich mee voor de healing van het gehele mensenras. Gabriel heeft het gehele Meester/Slaaf-programma doorgemaakt en kan daarom de mensheid vertegenwoordigen bij het genezen van dat programma – één van de meest duistere en ingrijpende elementen in het 3D-lijden op het oppervlak van de Aarde. Wij verwijzen hiermee naar de psychologische-, emotionele- en spirituele elementen, maar ook naar de fysieke uitingsvorm ervan.

Sinds Gabriel slechts een paar jaren geleden naar ons terugkeerde, heeft hij eraan gewerkt om al de resten van de Meester-blauwdruk uit te zuiveren. In zijn contract voor dit leven was Hossein ermee akkoord gegaan om de psyche van de slaaf te dragen, zodat hij alle gevoelens kon ervaren – en daarna volledig kon healen – van minderwaardigheid, onderwerping, vernedering en ontwaarding; de psychologische tegenstelling van de overheersende meester. Zijn kindertijd met zware straffen in een grote, vrij arme Iraanse familie legde de basis voor chronische gevoelens van onderdrukking en hevige pijn.

Ik ben dankbaar en opgelucht nu dit moeilijke en halsstarrige patroon naar het Licht is gebracht en ontrafeld is, helemaal tot de meest subtiele schaduwen van zelfverwijt, ondergeschiktheid en passiviteit. Dit proces werd volbracht tijdens meerdere sessies met Kathryn, Christine en de anderen in de Tempel van Licht, met de rechtstreekse deelname van Gabriel en Hossein tezamen. Toen hun energieën versmolten, was er een enorme verschuiving in de kloof die ooit de uitersten bepaalde – meester en slaaf, beiden gevangen in duisternis en per definitie verweven met elkaar. Zonder een duistere meester kan er geen slaaf zijn – en omgekeerd.

De meest krachtige, bevrijdende openbaringen kwamen toen Hossein de waarheid ontdekte, dat de slavenmentaliteit even giftig en trots kan zijn als die van de meester – en even vernietigend voor het leven en de Liefde. Ze zijn nu in evenwicht en afgestemd op elkaar als de grote Meester van Licht, onze geliefde Aartsengel Gabriel.

Ik vertel u dit verhaal en het schitterende voorbeeld dat het geeft, als een voorbeeld voor ieder van u. Ieder van u heeft een gelijkaardig project, een symbolische- maar ook een letterlijke healing van het verblijf van de Aarde in lagere dimensies. Ik vraag u om in uzelf te kijken, geliefden, om de patronen te ontdekken die u meedraagt en om de vernietigende ideeën en gedragingen uit te bannen, die u heeft meegedragen sinds uw kindertijd – als een opeenstapeling van vorige levens. Ieder van u die hierheen is gekomen als plaatsvervangers voor anderen en voor uzelf, draagt een sleutel tot het healen van het gehele ras.

Denk niet dat u alleen staat in deze glorieuze onderneming. Roep uw Galactische teams – de Witte Broederschap en uw Arcturische healingteams. Zij zijn voorbereid om te helpen met alle fysieke- en psychologische wonden. U zult verrast zijn over hoezeer deze verwondingen onderling verbonden zijn, binnen de opbouw van de mens. Ploeter verder, lieve kinderen. U staat op het punt van enorme doorbraken, ieder van u.

Wij hebben aandacht voor uw gevoelens en uw behoeften, en wij willen u voorzien van de meest vaardige en liefdevolle mentoren en adviseurs die u maar zou kunnen nodig hebben.

Ik ben Moeder. Tezamen met Vader zijn wij uw Bron/Schepper. Wij houden van u zonder einde.

Genoteerd door Kathryn E. May, 30 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.