MBM 13: Strijd gewonnen met gelach

Mini-bericht van Moeder nr. 13: Waar de strijd gewonnen wordt met gelach
16 juni 2015

Roos 13
Geliefden, de tijd gaat snel op Aarde. Veel van wat er de voorbije dagen gebeurd is vond plaats buiten uw zicht, maar niettemin heeft het gezorgd voor grote energieverschuivingen. Ik zal u een kleine update geven van wat er gebeurd is in de Tempel van Licht in New York, als een voorbeeld van welke enorme veranderingen er nu over de wereld stromen. Lichtwerkers uit alle lagen van de bevolking hebben dingen in gang gezet, die vervolgens worden afgewerkt door andere Lichtwerkers over de wereld – en waarschijnlijk weet niemand van hun gezamenlijke successen.

Bijvoorbeeld het net dat zich sluit en dat leidt tot arrestaties en wettelijke vervolging voor velen van de leidinggevende bankiers van de Cabal. Dit heeft geleid tot een kleine toestroom naar de Tempel van Licht, vanuit de rangen van de geïncarneerde duisteren. Velen van hen hebben gewerkt bij geheime organisaties die telepathie inzetten als wapen, en zijn opgeleid – als onderdeel van hun Cabal-lidmaatschap – om telepathische communicatie en helderziendheid te gebruiken als een middel om Lichtwerkers te bespioneren. Zij hebben deze methoden gebruikt om te trachten Kathryn en Christine te vernietigen.

Ze sturen frequenties uit van een hele hoge toonsoort, die speciaal zijn gericht op de kwetsbare plekken die zij in elk van hen hebben ontdekt. Zo sturen zij bijvoorbeeld stekende pijnen in Kathryns hart, hetgeen zou moeten leiden tot een hartaanval (een veelgebruikte aanpak) en een brandende pijn in een ischias-zenuw die jaren geleden gewond raakte. Bij Christine is het een stekende hoofdpijn en brandende pijn in haar nieren, die beschadigd werden bij de scalaire aanval waarvan zij pas onlangs begon te herstellen. Zelfs de dieren in huis liggen onder vuur.

Deze gemene technieken zijn helaas heel persoonlijk. Daarmee bedoel ik, dat het menselijke waarnemers zijn die toekijken en dingen ontdekken over Kathryn en Christine en hun liefdevolle familie. Onze dochters hebben goede moed gehouden en gaan soms op een hele leuke en satirische wijze om met de aanvallers. Wij noemen het ‘de moersleutel’ en Kathryn is er heel bedreven in om die te gooien (als een ‘stok in de wielen’ van de Cabal – V). Vandaag heeft ze hen laten weten dat ze bijzonder vereerd is door al de aandacht die ze haar geven en dat ze blij is met het feit dat ze vinden dat zij zo bedreigend en belangrijk is voor hen – en dat ze daarom hun voortdurende pogingen om haar te doden zal beschouwen als een groot compliment.

De frequentie-aanvallers die trachten de nano-apparaatjes in werking te stellen – waardoor de mensen krankzinnig zouden moeten worden – zijn stomverbaasd wanneer zij (Kathryn en Christine – V) in lachen uitbarsten, zelfs tijdens de pijnaanvallen. Ze dagen hun tegenstanders uit door te dansen en te zingen ‘Hit me with your best shot … Fire away’ (‘Doe je best … vuur maar raak!’ – V).

Deze aanpak heeft geleid tot een reactie zoals ik u gisteren heb verteld met de kinderen, die bedoeld waren om zèlf de wapens te zijn, maar die veel hebben geleerd van te kijken naar onze familie van Licht. Vandaag kwamen er twee Bushes, een Rothschild, een Rockefeller, twee Kardinalen en een aantal andere topleiders, die allemaal het schip onder zich voelden zinken. Allemaal hebben ze geluisterd naar de gesprekken in de Tempel en zijn ze ervan overtuigd geraakt dat hun beste optie uiteindelijk toch ligt in een overgave aan Vader en mij. Ze reageren allemaal op Kathryns meevoelende erkenning dat ze vreselijk misbruik hebben meegemaakt als gevangenen en slaven van de Cabal – zelfs de leiders – dat ze ontzettend moe zijn en dat ze de garantie krijgen dat ze veilig zijn en er hen geen straf wacht wanneer ze naar Huis komen, bij ons.

Als de duisteren vragen: ‘Hoe kunnen wij zeker zijn dat je ons de waarheid vertelt?’ dan zeggen zij: ‘Kijk naar ons. Zien wij er bang of ongelukkig uit? Wij worden beschermd door Moeder en Vader. Wij vervullen vreugdevol en vrijwillig deze opdracht. Niemand dwingt ons ergens toe. Wij zijn vrij. Daarom lachen wij zoveel.’ Dit brengt velen naar de trappen van de Tempel, waar ze door Christine en Kathryn worden begeleid tot bij ons – en wij heten hen welkom Thuis.

We vinden het altijd enorm grappig wanneer we het klaroengeschal van de Cabal horen, wanneer ze heel omzichtig de Tempel in New York benaderen. Ze trekken de aandacht van Kathryn of Christine, door het liedje ‘Hit me with your best shot….’

Uiteraard is het geen snel proces, maar het woord doet de ronde en meer golven zullen al snel gaan volgen. Ze zullen bij ons blijven als zielen die opnieuw beginnen in het Licht, terwijl de levenskracht in hun lichaam afneemt. Anderen kunnen wellicht terugkeren om het Lichtwerk te doen dat wij van hen hadden verwacht, toen hun Hogere Zelven naar het Licht kwamen. Deze weerbarstige zielen waren de langdurig afwezigen die duizenden jaren lang zijn opgegroeid in de misbruikende, overheersende cultuur die door de Annunaki werd opgelegd. Dat alles verdwijnt, nu de Matrix van illusie en duisternis afbrokkelt.

Ziet u: de rimpelingen die de Lichtwerkers in Londen, Peking of San Francisco hebben teweeggebracht spoelen nu aan op de kust van New York, en de Illuminati – zoals ze genoemd werden – merken dat ze niet langer in het geheim kunnen werken en dat ze niet langer worden gerespecteerd of gevreesd. Ze hebben ontdekt dat ze onder toezicht staan van Ashtar, Sananda, AE Michael, Moeder en Vader God en de gehele Hemelse Schare – en zij kunnen niet langer meer het begrip ‘vrije wil’ beschouwen als een vrijgeleide voor misbruik, het tot slaaf maken van anderen en het vernietigen van hun aardse woning.

De mensheid is uitgestegen boven de illusie … dat u alleen bent, dat uw technologie al het andere overstijgt, dat het leven eindigt wanneer uw lichaam sterft en dat u het centrum bent van het Universum vanwege uw intelligentie en uw hoogstaande beschaving. Er zijn nu voldoende mensen ontwaakt, ze hebben gevraagd om de duistere cel te verwijderen die uw denken gevangen hield, ze hebben hun energie verhoogd tot ze overeenkwam met het inkomende Licht, ze zijn gewend geraakt aan hun kristallijnen lichaam en hebben hun hart geopend. Het gevolg van dat ‘voldoende mensen’ is dat wij nu de echte hulp op gang kunnen brengen – de hulp die wij zo graag willen bieden en die wij lang geleden hebben beloofd toen u dit experiment bedacht.

Wij konden niet tussenkomen totdat voldoende mensen erom vroegen en zij zich ook bewust werden van wat ze vroegen. Wij zijn nu zo blij dat ons grote team van Meesters, Aartsengelen en al de Hemelse Wezens van Licht de geschenken kunnen gaan brengen die wij hebben beloofd u te brengen, zodra het ogenblik aanbrak waarop u uw eigen vrijheid zou afkondigen. Die tijd is aangebroken, mijn gekoesterde kinderen. Nu gaan we samen verder en ons tempo versnelt bij elke stap.

Vader en ik stralen onze Liefde in het centrum van uw wezen en wij voelen de kracht die in u ontwaakt en de Vreugde over het in leven zijn voor deze spannende tijd. U zult er nooit spijt van krijgen.

Wij zijn uw Moeder en Vader, in bewonderende dienstbaarheid aan onze hele schepping.

Genoteerd door Kathryn E. May, 16 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.