Lord Kuthumi via Michelle Fielding

https://www.youtube.com/watch?v=s6ikVmNgy3I

28 juni 2021

Transcript

Het omslagpunt is bereikt – en daarmee een volgende stap in Bewustzijn.

De mensheid als geheel begeeft zich nu gestaag naar het Gouden Tijdperk, het Tijdperk van Liefde.

Het algehele bewustzijn heeft een vloedgolf van Bewustwording in gang gezet … niet enkel op Planeet Aarde maar het rimpelt verder doorheen het hele Universum, de gehele Kosmos.

Een grootschalige Bewustwording werd hierdoor opgewekt en nu zullen er veel dingen, die verborgen waren voor het Bewustzijn van de mensen, binnenin hen een besef doen ontwaken. In aanvang zal het een zacht beroeren zijn, maar naarmate de Golven van Energie steeds fijner en zuiverder gaan Trillen tussen alle Wezens onderling, zal het Licht van God in ieder hart een Goddelijke Vonk ontsteken. Zodra deze eenmaal is ontstoken, zorgt die voor een massale Golf van Licht.

De mensheid heeft nu het omslagpunt bereikt. Veel Waarheden zullen snel en bij herhaling bekend raken, in golf na golf van Bewustwording in het groot Collectief Bewustzijn.

De Sluiers van Verwarring worden nu eindelijk weggehaald, zodat de mensen voorbij de Matrix … voorbij de ketenen en de opbouw van de programmering kunnen kijken, welke hun bewustzijn gevangenhielden, hun spirituele Beleving onderdrukten en hun vermogen om hun God-Bron te horen, zien en voelen.

God is Liefde! En nu horen veel ontwakende harten hun eeuwige Roep om omhoog te kijken … om omhoog te kijken, om naar buiten te kijken, om verder te kijken dan de beperkingen die het niet-ontwaakte hart, de niet-ontwaakte blik … kan zien.

Veel waarheden zullen nu bekend raken, in onthulling na onthulling na onthulling.

De sluisdeuren zijn geopend en alles zal worden overspoeld met Nieuwe Informatie en alles zal worden gereinigd.

De reiniging van het Licht en de Liefde van uw God zal een tsunami van Bewustwording brengen, die alle Zielen naar het Hoogtepunt van hun Spirituele Kennis zal brengen, het Hoogtepunt van Spiritueel Succes.

Dit Hoogtepunt is het Punt van Verlichting. Verlichting is het moment waarop je beseft dat alle Harten onderling verbonden zijn in een Eeuwigdurende Golf.

Een Eeuwigdurende Golf, een Eeuwigdurend Bestaan van ÉÉNHEID. In die Eénheid kloppen alle Harten als ÉÉN … alle Harten onderling verbonden, als een gesynchroniseerde Golf van Liefde … en zij brengen een Alchemie voort, voor alle mensen, voor de hele mensheid.

Geliefden, u heeft geduldig gewacht en nu is de tijd gekomen. Dit is de tijd om vrij te zijn van angst, vrij van programmering, vrij van lagere energieën … vrij van de Matrix.

DIT IS DE TIJD.

Lieve mensheid, houd moed. Er wacht ons een Nieuwe Aarde! Wij begeven ons nu in het Tijdperk van Liefde … en niets kan nog stoppen wat er komen gaat.

Wees dapper, haal diep adem … u mag nu loslaten wat u niet langer dient, doorbreek alle beperkingen, alle angsten, alle twijfels.

Reik omhoog naar de Hemel … NU!

Strek uw handen hoog boven uw hoofd en voel hoe de Liefde van uw God u aanraakt.

Voel de zachte Trillingen … de zachte klanken … voel de grootsheid, de Macht ervan … die Macht komt voort uit Eenvoud, die Macht komt voort uit Vrijheid … Vrijheid komt voort uit Zelfbeschikking …

Geliefden, omarm NU uw Macht!

Laat de zachte pulsaties ervan doorheen uw armen gaan tot in het middelpunt van uw hart.

Adem … Adem … Adem … …

Voel NU hoe de Liefde van uw God u aanraakt!

Adem … Adem … Adem … …

Laat het Middelpunt van uw Hart groter worden door het Licht en de Liefde!

Adem … Adem … Adem … …

Laat de Liefde en het Licht elke cel bereiken, laat elke cel groeien en stralen met het Licht en de Liefde van uw God.

Adem het Licht uit, vanuit elke cel. Wees een Baken van Licht, een Baken van Liefde.

Laat de Essentie van God u NU heelmaken, verheffen en Bewust maken.

Weet dit: elke Ziel heeft besloten om Gaia te helpen Ascenderen naar het Tijdperk van Liefde … door zijn of haar ultieme bijdrage aan de Golf van Bewustzijn die nu over de Planeet spoelt.

Elke Ziel zal beloond worden voor dit aangeboren Moment van Bewustwording, voor hun toewijding om de Waarheid te zien, voor hun moed om die manier van denken, die gedachtegang, dat gedrag en die gevoelens los te laten … welke hen nu niet langer dienen.

En u, Geliefden, u zult Gezegend worden.
U zult opstaan op het ogenblik van Gods’ Afronding – en uw Hart, Ziel en Geest zullen worden getransformeerd.

U zult wonen in het Huis van God. Het Huis van God is het HUIS van ÉÉNHEID.

Strek uw handen omhoog naar de Liefde van uw God en Adem … Adem … Adem … …

Dit was een channeling van Lord Kuthumi, Wereldleraar en Interplanetaire Logos.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen