Michelle Fielding

5 juni 2021

Transcript

https://www.youtube.com/watch?v=21mV2-gNLcI

Er zijn 5 Gouden Tijdperken geweest, sinds de geboorte van onze Planeet.

Het eerste Gouden Tijdperk werd ‘Angala’ genoemd.

Het tweede Gouden Tijdperk werd ‘Petranium’ genoemd.

Het derde Gouden Tijdperk werd ‘Mu’ genoemd.

Het vierde Gouden Tijdperk werd ‘Lemurië’ genoemd.

Het vijfde Gouden Tijdperk werd ‘Atlantis’ genoemd.

Het zesde Gouden Tijdperk zal gaan aanbreken in 2032.

Dit proces van Ascentie is al gaande sinds de val van Atlantis, maar een aantal grootschalige Planetaire Afstemmingen en belangrijke Vrijstellingen van God hebben ook bijgedragen aan de versnelling van het Ascentie-proces van deze Planeet.

Wij liggen nu op schema om de Trilling van het Gouden Tijdperk te bereiken, welke is vooropgesteld voor 2032.

Op 17 en 18 augustus 1987 vond de eerste wereldwijde, gesynchroniseerde Meditatie plaats. Dit werd de Harmonische Convergentie genoemd. Dit gebeuren viel ook samen met een buitengewone oplijnstelling van Planeten in het Zonnestelsel.

In 1987 luidde dit het begin in van de ‘25 jaren van Zuivering’ op deze Planeet. De mensheid ontving de 5D Violette Vlam om te helpen bij het transmuteren van al het oude. Lichtwerkers van over de hele wereld mediteerden allemaal op dezelfde dag; om te vragen of God wilde toestaan dat de Aarde een verhoging van Trillingsfrequentie zou ontvangen. Door veel oude beschavingen was voorspeld dat er in 2012 een oplijnstelling van de Planeten zou zijn, welke het einde zou betekenen van de wereld zoals wij die kenden.

Dit einde is er gekomen, aangezien er in 2012 een Kosmisch Moment was dat de Trillingsfrequentie heeft veranderd, waardoor een heel nieuw niveau van Inzicht en Zijn ontstond. De voorspellingen bedoelden dus feitelijk ‘het einde van de wereld zoals wij die kenden’ op dat trillingsniveau.

In 2012 zorgde dat Kosmisch Moment, precies 260 000 jaren na het Tijdperk van Atlantis, ervoor dat het Zuivere Licht van Bron het hart kon raken van elk bewust Wezen, in dit Universum en alle andere.

Dit Kosmisch Moment was het begin van een 20-jarig proces voor elke ster, planeet en sterrenstelsel in elk Universum. Dit Ascentieproces zal hen verheffen naar een hogere Frequentie, een hogere Dimensie. De Aarde vormt hierop een uitzondering, omdat zij naar 2 dimensies hoger zal gaan, in die periode van 20 jaren.

De 6 grote Piramiden – die Kosmische computers zijn – waren geprogrammeerd om op het Kosmisch Moment te ontwaken, en de 33 Kosmische Portalen en nog vele andere te activeren. Deze Portalen werden geopend, zodat ze 5D Christuslicht kunnen doorlaten.

Tekst in afbeelding op 5:02
De Grote Bewustwording (het Grote Ontwaken)
Oude Aarde: Boosheid, haat, negativiteit, corruptie, macht, controle
(Nieuwe Aarde): Liefde

Vóór 2012 trilde de Aarde enkel op de 3de Dimensie, met bepaalde groepen mensen die bewust werden. Planeet Aarde wordt nu gezegend met een fijnere, zuiverder Trilling.

Bewustwording betekent dat we gaan inzien dat er veel méér in ons Leven is, dan wij kunnen zien.

Het is onze Ziel die zich bewust wordt van haar vooropgestelde Doel.

Een Bewuste Ziel beseft dat er Hogere Spirituele Energieën zijn, in en om ons heen.

De mensen ontwaken letterlijk uit hun Zielenslaap, ze worden zich bewust van hun echte Doel en ze gaan inzien dat ze in de eerste en voornaamste plaats Spirit zijn. De mensen in de voorhoede van deze Bewustwording, de Lichtwerkers, worden door hun Ziel opgeroepen om in hun Hoogste Energie te gaan. Deze Energieën worden de Ascentie-Energieën genoemd.

Vóór 2012 was Ascentie alléén mogelijk bij overlijden, door wie Spiritueel Meesterschap had verworven; door mensen zoals bijvoorbeeld Jezus of Boeddha. Tot 2012 was het niet mogelijk om Ascentie te bereiken in/vanuit een fysiek lichaam. Sinds 2012 is het mogelijk om het Ascentie-Licht mee te dragen en te leven als een Geascendeerd Meester.

Als Geascendeerd Meester heb je de keuze om dienstbaar te zijn zonder over te gaan, of je kunt dienen als Geascendeerd Meester op de Innerlijke niveaus. Tot de Geascendeerde Meesters behoren onder meer Moeder Maria, Jezus, Boeddha, Mohammed, Krishna. Er zijn Geascendeerde Meesters die nu onder ons leven en werken. Zij kunnen dit, vanwege de verhoging van de Trilling van de Aarde.

Sinds 2012 zijn er Grootse Wezens die ons overstralen met hun buitengewone Energieën, waaronder Aartsengelen. Aartsengelen zijn 9D Wezens en zij hebben Portalen geopend zodat Energieën zoals het Christuslicht, de Mahatma-Energieën, en de Pleiadische Roos nu voor ons beschikbaar zijn.

Nu die Portalen geopend zijn, verdwijnt de 5D Sluier van Illusie bij veel mensen. Zij staan hun hartcentra toe om zich te openen voor de Hogere Frequenties van Liefde, waardoor zij hun Zielenfamilies kunnen aantrekken en er contact mee kunnen maken.

De Aarde en al de Wezens die haar bewonen, gaan nu over naar een geheel nieuwe Wereld waarin Bewustheid van Liefde, Vreugde, Vrede, Vrijheid, Mededogen en Spirituele Wijsheid leidend zijn. Dit wordt de 5de Dimensie genoemd.

In de voorbije 30 jaren heeft de Planeet enorm veel Hoog Frequent Licht opgeslagen. Er incarneren nu heel bijzondere Zielen, waaronder de Kristalkinderen. De Planeet is in beroering en in schijnbare chaos, nu wij ons voorbereiden op de komst van het Gouden Tijdperk in 2032.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen