METATRON: Over Ascentie

METATRON: Over Ascentie
14 april 2014

sunrise -early risers

Nu, geliefden, zou ik u graag wat meer informatie geven over het avontuur dat op het punt staat te beginnen voor u allen die naar deze uitzending, naar dit bericht luistert. Ik hoop dat Kathryn het zal kunnen uitsturen naar ieder van u. Het is een historisch moment in de geschiedenis van het universum. U weet dat ik heel graag spreek over tijdlijnen en de fysica van het Universum. Ik zal het zo eenvoudig mogelijk houden.

Het lijkt erop, dat mijn bericht van februari een beetje verkeerd begrepen werd. Ik trachtte u een idee te geven van het perspectief van waaruit wij de activiteiten op planeet Aarde bekijken. Zoals u weet zijn er verschillende tijdlijnen, verschillende mogelijkheden volgens dewelke dingen zich kunnen ontvouwen en ze zijn altijd afhankelijk van de deelname van de mensen aan het oppervlak. Het is nu de dag voor de maansverduistering en de volle maan. De maansverduistering zal zelfs al spoedig beginnen. De volle maan zal morgen over de hele wereld tot zijn volheid komen. En er zijn vele, vele energieën in het Universum die op dit tijdstip bijeenkomen. Ik heb Kathryn gevraagd om een aankondiging te doen. Natuurlijk stond ik hierin niet alleen. Wij werken altijd samen in de hogere rijken.

Dit bericht dat ik u nu geef, was op verzoek van Opperste Schepper. Ik werk altijd samen met Sananda en met Moeder/Vader God. Wij zijn een team, weet u, net zoals u een team bent en u, ons grondteam, heeft dit mogelijk gemaakt. U bent een kleine groep in vergelijking met de grote bevolking op planeet Aarde. Dit is wat ik in gedachten had toen ik mijn eerste bericht gaf. Ik had het er niet over dat ieder van u moest wachten tot 2038 om te ascenderen, natuurlijk niet.

Nu is het voor u het begin, wanneer de volle maan opkomt. Het wordt de Bloedmaan genoemd omdat zij gewoonlijk rood is wanneer zij aan de hemel verschijnt. Het is ook het begin van de Overgang. Ik heb Kathryn gevraagd om in haar radio-uitzending morgenavond te spreken over de Overgang en hoe die verband houdt met de energieën van dit moment. Sommigen van u zijn zich ook bewust geweest van het Kardinale Groot Kruis. Ook dat zullen we morgenavond verklaren.

Al deze astrologische gebeurtenissen hebben veel meer kracht, zijn veel belangrijker voor het openen van dit portaal dan gelijk wie van u zich kan voorstellen, voor de timing van deze dingen in het Universum. Wij denken er niet aan in termen van tijd, maar het is een gebeurtenis die in een regelmatige cyclus voorkomt. Maar dit samenkomen van gebeurtenissen is historisch, omdat het reeds duizenden jaren lang niet meer is voorgekomen. En nu bent u hier, op de drempel van een krachtig moment in het Universum. U, Geliefden, zult bij de eerste golf zijn. Zo hebben wij het genoemd; de eerste golf van Ascentie. U heeft uzelf voorbereid, u heeft hard gewerkt, u heeft de vele lessen ter harte genomen die wij u geboden hebben de voorbije jaren.

Veel channels hebben gewerkt om onze berichten aan u over te brengen en wij waarderen hun werk. Wij hebben de wereld via ons channel Kathryn verteld, dat er geen channelings meer zullen volgen. Na morgen zult u geen radio-uitzendingen, geen internetprogramma’s en geen geschreven berichten meer krijgen van channelers – omdat ze niet meer nodig zullen zijn voor u allemaal. Diegenen onder u die deze berichten lezen, zijn diegenen die ze niet langer nodig zullen hebben, dus u ziet dat dit logisch is, toch? Diegenen onder u die geluisterd hebben naar deze berichten en hard gewerkt hebben om hun trilling te verhogen, zijn diegenen die persoonlijk met ons zullen spreken. Uiteraard zullen er dan geen channelers meer nodig zijn. Mocht er nog behoefte zijn om berichten over te brengen aan de mensen op Aarde, die nog in hun leerproces zetten, die nog bezig zijn met hun trilling te verhogen, dan zullen wij dat zelf doen. Zo ziet u, dat een tijdperk van gechannelde berichten tot een einde komt. Dat is spannend, nietwaar? Wij zeggen u niet, dat u geen informatie meer zult krijgen. Verre van. U zult van onszelf horen. U zult ons ontmoeten in hogere dimensies. U zult met open armen verwelkomd worden. Is dat niet opwindend?

U zult uw voorouders zien, uw dierbaren, uw meesters, uw gidsen. Wij zullen een groot koor vormen om u te begroeten, wanneer u doorheen het Harmonische Portaal komt. Zo hebben wij het portaal genoemd, dat voor u zal worden geopend en bekrachtigd vanaf 15 april, met volle maan. U heeft het de Volle Maan van het Nieuwe Begin genoemd en dat is zij beslist. Dus, vanaf 15 april met volle maan tot 22 april als het tijdstip van het Kardinale Groot Kruis aanbreekt, zal er een onvoorstelbaar krachtig portaal worden geopend voor hen, die willen ascenderen.

Diegenen onder u die bij de eerste golf willen zijn, wij verwelkomen u. Met open armen wachten wij op uw aankomst in de hogere rijken – en wat zal het een glorieuze viering zijn! Wij zijn even opgewonden als u bent! O, ik weet het, u bent eraan gewend dat ik spreek over fysica en astronomie en de hele intellectuele benadering op hoger niveau, die van toepassing is op dit opwindende gebeuren. Maar ik, net als u, net als ieder van ons in de hogere rijken, ben onbeschrijflijk opgewonden.

Dit gebeuren, de Ascentie van de mensheid, wel, u heeft gehoord dat het een historische gebeurtenis is, een wonderbaarlijke gebeurtenis. Wij hebben zo hard gewerkt, u en ik en al de anderen. Wij hebben gedurende eonen zo hard gewerkt, centimeter voor centimeter, stap voor stap, openbaring na openbaring. Iedereen heeft zijn deel gedaan en nu zult u de beloning ontvangen voor uw harde werk. En u weet dat dit een beloning is die u uzelf heeft gegeven. Wij hebben het portaal geschapen, de opening, de informatie om aan u over te brengen, maar u heeft de stap gezet. U bent diegenen die het pad moedig zijn gegaan, met vertrouwen, met hoop. Ongeacht hoe moeilijk dat pad ook was, u bent het gegaan; ongeacht hoe ver weg de doelen soms geleken hebben, u heeft volgehouden.

Wij hebben allemaal samengewerkt, maar Wij kunnen niet de eer opeisen voor dit mooie, glorieuze moment. Het was het resultaat van een groepsbewustzijn en dit groepsbewustzijn dat u nu ervaart, dit samenkomen van harten en geesten, is het begin van de Nieuwe Tijd. En wanneer ik de komst van het Christusbewustzijn beschreef, verwees ik naar de tijd waarop de hele mensheid, ieder wezen apart en al de rijken van Planeet Aarde, het punt van het Christusbewustzijn zullen bereiken. Want dat is ons doel, is het niet, Geliefden?

Ja, uw Ascentie is uw persoonlijke doel, maar dat is slechts het begin. U bent de voorgangers, de dapperen, de initiatiefnemers en u, velen van u, zullen terugkeren om de anderen te onderrichten. Wat zal dat een glorieuze tijd zijn. Het onderrichten zal veel gemakkelijker zijn dan het was, want u zult veel hulp hebben van mentoren en andere meesters die bij u zijn. De verhogende energieën zullen een rol spelen in het verheffen van alle zielen op planeet Aarde.

Zal het ons 20 jaren vergen? Misschien niet. Wij zijn een krachtige macht, u en ik. Wij samen, wij hebben een groot vermogen vanwege onze stralende energieën. Wij werken samen met onze Schepper. Wij zijn er trots op om deel uit te maken van dit glorierijke nieuwe team – hetzij in de hogere dimensies of op de grond, dat doet er niet toe. Wij zijn volledig verbonden, wij allemaal tezamen. Eén van geest, Eén hart, Eén hoop, Eén vertrouwen dat wij allen Eén zijn met onze Schepper. Het geeft niet welk geloof u beoefent. Het geeft niet of u ooit een geloof heeft beoefent. Wij weten in ons hart dat er maar één geloof is en dat is het geloof in Eén, het vertrouwen in Liefde en het weten dat Licht de grootste kracht in het Universum is, dat Licht Liefde is, dat wij Liefde zijn en dat wij Eén zijn.

Ik stuur u mijn zegeningen, met de Hemelse Schare. Ik stuur u Zegeningen, ik stuur u Liefde en ik prijs mij gelukkig dat ik nu bij u ben, bij deze wonderbaarlijke Ascentie. Ik verwacht u met open armen. Ik ben Metatron.

Via Kathryn E. May, 14 April 2014, 2 PM, San Juan, Puerto Rico
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.