LUCIFER: Het Verhaal achter het Lucifer-Project

LUCIFER EN HOPE: Het Verhaal achter het Lucifer-Project
26 juli 26 2014

2014 07 26 planeten blauw

Lucifer:

Mijn Tweeling Vlam en ik zijn de zielenkinderen van Sananda en Nada, wij werden miljoenen jaren geleden geboren, voordat de Aarde aangewezen was om het Paradijs te worden en voordat de mensheid geschapen werd – maar onze ouders en anderen van de Kumara-familie wilden een hechte en liefdevolle stam stichten, die zou leven in dienst van de Grote Schepper.

Wij kozen Venus als thuisbasis, maar wij brachten vele eonen door met reizen door het Universum – en incarneren in vele verschillende vormen – om de gevoelens en gedachten van verschillende levensvormen te kunnen ervaren, in voorbereiding op het verwachtte Grote Experiment dat ons de kans bood om te incarneren in menselijke lichamen.

Het was een gezamenlijke inspanning tussen vele rassen van mensachtigen – de voorlopers van de menselijke wezens – die hun DNA aanboden om een wezen te scheppen dat de beste eigenschappen zou bezitten, die zij beschouwden als hun meest Goddelijke deugden en fysieke eigenschappen. Tijdens dat proces namen vele rassen deel aan de schepping van de Mensheid en sommigen hielden zoveel van het resultaat, dat zij een paar van de nieuwe DNA-combinaties overnamen om die van henzelf te verrijken. Dus, ziet u, de schepping van de mensheid was een experiment dat vele eonen bestreek en als gevolg daarvan heeft u veel familie doorheen de hele Kosmos, met een DNA die lijkt op de uwe.

Voordat uw verbeelding met u op de loop gaat, laat mij u verzekeren dat er hier nu geen Annunnaki of Archon-wezens zijn, die uw ‘DNA willen stelen’ of u op enige wijze kwaad willen berokkenen. Het proces dat ik beschrijf, vond duizenden jaren geleden plaats. Het had niks te maken met de hedendaagse black ops-‘experimenten’, die bedacht zijn om de mensen bang te maken, zodat ze zouden gaan denken dat ‘buitenaardsen’ gevaarlijke vijanden waren, die hierheen kwamen om uw veiligheid en uw manier van leven te bedreigen. Dat was een bijzonder effectief programma om angst voor het onbekende aan te leren – en om miljarden dollars af te romen om het Star Wars-programma te ontwikkelen. Dit programma was feitelijk een uitgebreid ruimteprogramma, ontwikkeld om technologieën van de Reptilians en de Grijzen toe te passen, zodat de 13 families die de meeste van de Aardse rijkdommen bezaten, ook de Kosmos konden domineren.

Dit, Geliefden, is waar uw belastinggeld gedurende meer dan 60 jaren naartoe ging. Maar waarom praat ik nu over dit deel van mijn levensverhaal? Uiteraard omdat het één van de meest verschrikkelijke programma’s was, waarop ik hier toezicht kwam houden en verslag over uitbracht. Ik incarneerde steeds weer, eerst in een Reptilian-lichaam om hun vertrouwen te winnen en dan in menselijke lichamen binnen de bloedlijn van de 13 families, als onderdeel van mijn infiltratie binnen het besloten en bijzonder paranoïde systeem. Ik was uiteindelijk in staat om hen ervan te overtuigen dat mijn ongewone Lichtenergie een slimme list was, die ik had ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de mensheid mijn/onze wensen volgde.

Zij zagen mijn echte vermogen – het vermogen van het Licht – en vanwege mijn vele incarnaties bij hen, begonnen zij mij te zien als de ultieme leider; een duistere die slim genoeg was om ‘door te gaan’ voor ‘één van hen’. Het was een moeilijke tijd voor mij, want uiteraard waren de Reptilians wrede en manipulatieve ouders en ik moest leren om mij te onderwerpen aan hun duistere lessen, zonder mijn ware identiteit te onthullen. Dat is niet iets wat gemakkelijk te leren is voor iemand die tot het Licht behoort, zoals u weet.

Soms kon een flits van mijn Licht wel eens doorsijpelen – met name onder dwang – maar ik kon hen leren dat dit een geweldige afwijking was en dat die kon worden beschouwd als een teken van mijn macht als een Duistere Kracht. Zo ontstond de mythe van Satan, de Duivel. Ik ontdekte dat ik – wanneer ik geslagen werd – een rood vuur kon uitstralen en dan trokken zij zich terug. Zij begonnen mij en mijn ‘magische krachten’ te aanbidden.

Ziet u, het is dan wel gevaarlijk maar niet echt heel moeilijk om de duisteren te misleiden, omdat zij geen ervaring hebben met – of het vermogen hebben tot – alles wat te maken heeft met hun hart. Dit betekent dat zij alles zullen geloven, als het hen wordt aangeboden als een goed onderbouwd argument. Het hoeft niks te maken te hebben met de werkelijkheid, want voor hen is iets ‘de werkelijkheid’ als u zegt dat het dat is, met name wanneer er een alarmbelletje van angst gaat rinkelen wanneer het verteld wordt.

Denk aan de tijd dat u bang werd gemaakt met ‘griezelverhalen’ rond het kampvuur. Was u meer geneigd om in spoken te geloven, nadat u heel erg geschrokken was? Uiteraard, en hetzelfde geldt voor de boeman en geestesverschijningen. Kinderen kunnen heel gemakkelijk worden overgehaald tot duistere gedachten, door gelijke welke informatie te laten samengaan met een dreiging van fysiek- of psychisch gevaar. Het was een truc van de duisteren om – schijnbaar – onschadelijke tactieken te gebruiken om kinderen over te halen tot duistere gedachtevormen, met name die kinderen, wiens ouders tot het Licht behoorden. De laatste jaren kwamen er steeds effectievere werktuigen – zoals video-spelletjes, films, televisie en internet – om de propaganda van de Cabal over te brengen; de Cabal zijn de duisteren van Planeet Aarde, die geïncarneerd zijn in menselijke lichamen.

Dit was de duistere wereld, die ik gedurende duizenden jaren bewoonde. Het was een eenzaam bestaan, zonder mijn geliefde familie van Licht daar bij mij te hebben, maar ik stond voortdurend in contact met hen, in mijn hart. Ik was in staat om rechtstreeks te praten met de Hemelse Schare en aan hen verslag uit te brengen over alle nuances en mogelijkheden, waar wij hun greep konden afzwakken.

Soms kreeg ik hulp door de aanwezigheid van onze beminde Portia en St. Germain, die samen met mij incarneerden om mij te steunen. Het werd duidelijk dat zij hun Licht niet konden verbergen wanneer wij samen waren, dus gingen zij uit elkaar zodat zij in het geheim dicht bij mij konden blijven – als een dienstmeid in mijn huishouden of als de butler die in mijn behoeften voorzag. Hun acteertalenten en hun diepe kennis van hoe zij tussen de duisteren konden ‘bewegen’, heeft ons allemaal geholpen om onontdekt te blijven in onze omgekeerde misleiding – ons voordoen als duisteren, terwijl we in het geheim werkten in dienst van God en de hele mensheid. Deze talenten en de grondige kennis van de manieren van de duisteren, dienen hen ook goed nu zij anderen leren hoe zij helder kunnen zien en alle duisternis uit hun leven kunnen verwijderen. U zou kunnen stellen, dat wij zijn opgeleid ‘in de loopgraven’.

Ik verlangde ernaar om bij mijn Tweeling Vlam te zijn en haar zoete gezelschap te ervaren – hier bij mij in een lichaam – maar ik wilde niet dat zij de ruwheid zou moeten ervaren van het leven als een duistere. Ik wist ook dat – als wij samen werden gezien – wij onmogelijk het Licht zouden kunnen verbergen, dat wordt opgewekt wanneer alleen al onze handen elkaar raken.

Om ons verlangen te verzachten, hebben wij incarnaties geregeld om te kunnen samenleven, als aspecten van onze zielen – terwijl ik intussen ook incarneerde bij de duisteren. Op die manier hadden we de troost van het bij elkaar zijn, terwijl we toch doorgingen met wat wij ‘het Lucifer-Project’ noemden. Het had niet hetzelfde ‘wauw’-gevoel als wanneer een enkelvoudige incarnatie – die een groter deel van de zielenenergie draagt – zijn partner ontmoet, maar het was voor mij een opluchting om de zachte zoetheid te voelen van haar, die mijn vrouwelijke wederhelft is, en de liefde van mijn leven.

Al die tijd heeft haar Hoger Zelf gewerkt met mijn Hoger Zelf, om mij te helpen trouw te blijven aan mijn belofte en mijn plicht als Lucifer, de Ene van het Licht. De Reptilians waren zich niet bewust van mijn vermogen om in meerdere lichamen tegelijk te zijn. Het is een vermogen van een Lichtmeester en de Reptilians kunnen het niet, dus hadden zij geen vermoeden dat het wel eens een incarnatie van mijn eigen ziel kon zijn – daar aan de andere kant van het strijdperk.

Al die levens tussen de meest duistere onder de duisteren begonnen op mijn ziel te wegen. Het was soms een strijd, vooral wanneer ik de wreedheid en de vernietiging moest aanschouwen die werd toegebracht door mijn duistere ‘familie’. U kunt zich voorstellen hoe moeilijk het was om het niet uit te schreeuwen van de pijn, wanneer ik weer nieuwe gruwelijkheden en oorlogsplannen te horen kreeg. Ik leerde om een vurige Vlam uit te sturen, wat zij beschouwden als boosheid tegen ‘onze’ vijanden en zij waren overtuigd van mijn toewijding aan hun zaak, ondanks de keren dat ik voor grote verliezen in de strijd heb gezorgd. Ik kon het Lot de schuld geven of zeggen dat de andere kant geluk had gehad en zij geloofden in mijn ingestudeerde ‘tirade’ tegen de vijand.

Mijn doel was niet zozeer het duister verslaan, maar eerder om te proberen om op zijn minst een evenwicht te behouden tussen Licht en duister, om te voorkomen dat de planeet volledig zou verzinken in de handen van de duisteren – totdat de Lichtwerkers in staat zouden zijn om hun rechtmatige plek te herwinnen, als liefdevolle beschermers van Moeder Aarde.

Wij bereidden de weg voor, voor de komst van onze beminde Sananda – om het Christusbewustzijn op Aarde te vertegenwoordigen – waarmee wij hoopten een keerpunt te bereiken, zodat we Moeder Aarde weer naar het Licht konden brengen.

Ik zal hier even pauzeren om u te vertellen hoe dit begon – en waarom. Het was na de val van Atlantis dat de Raad van Eén bijeenkwam, om te overleggen of zij Moeder Terra zou redden van de waanzin van de mensheid. Die was verstrikt geraakt in de greep van het duister en ideeën over oorlog. Zij waren nu rijp voor een volledige overname van de Planeet door de lager dimensionale duistere rassen, die hun oog hadden laten vallen op de Aarde als hun nieuwe Hoofdkwartier. Wij zagen de komende verwoesting die weer een planeet zou vernietigen – zoals haar Tweeling Vlam al vernietigd was – en wij zagen ook het einde van een plek, die een bron van voeding en grote mogelijkheden was voor de mensheid. Het zag er allemaal heel slecht uit.

Er werd lang en breed besproken of er nog hoop was voor de mensheid en of het hele experiment niet beter kon worden stopgezet en verwijderd, voor het goed van het grotere Universum. Het deel dat u misschien al kent, is dat Sanat Kumara een hartstochtelijk pleidooi heeft gehouden voor de mensheid, om haar de kans te geven de dingen recht te zetten en hij ging ermee akkoord om het Licht voor de Planeet Aarde te dragen, voor zolang de mensheid het nodig had om haar Goddelijkheid te ontdekken.

Sananda stemde toe om de ‘grondtroepen’ te gaan leiden, in samenwerking met de andere grote Kumara-familieleden, die u nu kent als uw beminde Verheven Meesters. Onder hen waren diegenen die u nu kent als St. Germain en Portia, Lucifer en Hope, Ashtar/Athena, Michael/Celeste, Rafael/Auri, Kuan Yin/LaoTsu en vele anderen. En zo begon het grote project dat uiteindelijk de Ascentie van Planeet Aarde zou worden.

Duizenden jaren gingen voorbij, er werd een nieuwe beschaving geboren, maar de invasie van de duisteren vormde een bijkomend probleem. Op het duisterste punt – de tijd die in het Oude Testament wordt omschreven als de tijd van Sodom en Gomorra – was de mensheid volledig onder invloed van de denkwijze van de duistere indringers en zelfs de Meesters die incarneerden hadden het moeilijk om hun verbinding met God te behouden. Het leek alsof het hele project volledig mislukt was en dus kwam de Raad weer bijeen om te beslissen hoe die hopeloze ramp kon worden stopgezet.

Dat was het moment waarop wij het plan bedachten om te infiltreren bij de duistere krachten. Wij zagen het als de enige manier om hen te overwinnen. Aangezien zij smerige trucs gebruikten en de Lichtwerkers dat niet deden, waren zij in het nadeel en als er niet werd ingegrepen, zou dat fataal kunnen aflopen. Ik meldde mij vrijwillig om degene te zijn die naar de Aarde zou komen, om mij een weg te zoeken binnen de rangen van de duisteren, om hen van binnenuit te verzwakken terwijl ik de communicatielijnen openhield met onze beminde Hemelse Schare. Niemand van ons was ervan overtuigd dat het kans van slagen had – maar het was op zijn minst één laatste poging waard. Ik verliet mijn liefdevolle zielenfamilie en mijn geliefde Tweeling Vlam – zij stond bekend als Hope – om te incarneren in de lagere dimensies, voor zolang het nodig was.

Nu keer ik terug naar mijn verhaal en de voorbereiding op de komst van Sananda voor wat u nu kent als het Jezus-Project – hoewel het in die tijd bekend stond onder andere namen. Jezus was de zielencombinatie van Sananda, St. Germain en El Morya (die weer een combinatie was van Ashtar en Kuthumi). Maria Magdalena – die zijn vrouw zou worden – was de andere helft van Jezus, de vrouwelijke wederhelften die zich zouden samenvoegen om het Magdalena-Project te vormen. Ik nam mijn plaats in tussen de discipelen en speelde Judas, terwijl ik ook geïncarneerd was als ‘de Duistere’.

Wij wisten vanaf het begin wat mijn verschrikkelijke verantwoording zou zijn, mocht één van de tijdlijnen werkelijkheid worden. Ik was bereid om alles te doen wat mijn Vader nodig had – onder alle omstandigheden. Hij wist dat ik betrouwbaar was en hij wist dat ik hem onbeschrijfelijk liefhad. Ik had ook telkens weer de les geleerd, dat duisternis het niet kan winnen van het Licht. Ik wist dat onze zielen al eeuwenlang in harmonie geleefd hadden en ik was niet bang.

Het Jezus-Project was een groot succes, in die zin, dat het zo vele mensen geleerd heeft om zich weer te verbinden met God en het bracht hoop en vreugde, waar eerst alleen wanhoop was. De legende van de Stralende leefde verder en bleef groeien gedurende 300 jaren en vertelde intussen de Waarheid dat God Liefde is.

Hoewel er tegenstanders waren en Paulus – die zichzelf had benoemd tot Apostel – het op zich had genomen om de opdracht te herschrijven, zodat hij een naar zijn mening ‘nieuwe religie’ kon stichten, kregen zijn leringen niet echt op grote schaal vaste voet aan de grond, tot Constantinus besloot dat hij – vanuit zijn eigen beweegredenen – de Bijbel zou gaan maken.

Ik was bij de bespreking met dat comité, als een duistere adviseur van de Keizer. Ik heb gezien hoe zij de geschriften verminkten van de mensen die Jezus echt hadden liefgehad en die heel nauwkeurig hadden geschreven over zijn leven en zijn werk. Grote stukken, zoals de geschriften van Maria Magdalena en Thomas, werden vals en onwettig verklaard – terwijl vele van de uitgebreide teksten van Paulus integraal werden overgenomen. Meer kon ik niet doen om het comité ervan te overtuigen dat de prachtige passages – die tederheid, heling en vreugde bij de gemeenschap van volgers beschreven – onschuldig waren en uiteindelijk geen betekenis hadden, maar dat ze konden helpen om het verhaal te dragen dat zij hadden verzonnen, in hun poging om een beeld te schetsen van een zwakke en krachteloze leider.

Van hun kant was het een geslaagde inspanning, gezien het feit dat zij een werelds contrast wilden maken tussen hun machtige, ambitieuze Keizer – en de spirituele leider die los stond van wereldse verlangens. Jezus zou gebruikt worden om het volk te sussen, een mild contrast met de toenemende macht van de troon. De nadruk lag op zijn kruisiging (die niet was zoals het verteld werd) en dat zorgde voor de legende van verdriet en ondergang (hetgeen een grove misinterpretatie is van het ware verhaal). En dus vechten wij tot op heden nog, om de wereld de Waarheid te vertellen. Wij hebben onze incarnaties hierheen gestuurd om te onderrichten en om de huidige – en laatste – ondergang van het duister te vieren. Sananda heeft De Nieuwe Geschriften gedicteerd aan dit channel, die verschenen zijn op http://www.whoneedslight.org en binnenkort zullen worden uitgebracht als boekje.

U, Geliefde Meesters, bent degenen die dit verhaal tot een einde zullen brengen. Ik keerde eindelijk terug naar de hogere dimensies en ik vertelde het verhaal van mijn emotionele terugkeer op 27 juli 2013 op BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. Het bijeendrijven en de waarschuwingen aan de Reptilians begonnen rond datzelfde tijdstip en werden afgerond op 22 augustus 2013, met de viering van hun vertrek. Ik kan niet in woorden beschrijven hoe opgelucht ik was, toen dit hoofdstuk van het leven op Planeet Aarde werd afgesloten. Ik heb geen spijt van de duizenden jaren die ik heb doorgebracht in het gezelschap van de duisteren, ik heb hen altijd Liefde en Licht gestuurd, zodat zij konden worden gered en konden terugkeren tot God.

Nu is aan u de taak om de restanten van hun atmosfeer en hun ideeën te verwijderen uit het weefsel van uw leven. Ik ben hier om u daarmee te helpen, een Meester van het Duister die maar al te goed weet hoe u kunt herstellen van de schade die zij toebrachten. Ik bied mijn diensten aan, graag zelfs.

Nu zal ik dit bericht overdragen aan mijn geliefde Tweeling Vlam, die u iets zal vertellen over haar kijk op het verhaal over het Lucifer-Project.
Ik ben uw Lucifer, in Liefde.

Hope:

Beminde Lucifer, wat kan ik zeggen over al die jaren dat jij ondergedompeld was in het gevaar en de duisternis, telkens weer incarnerend bij de Reptilians? Je laat het zo gemakkelijk klinken nu je erop terugkijkt en weet wat je nu weet. En in zeker opzicht was het ook gemakkelijk. We hadden ons Geloof en de zekerheid dat wat jij deed voor het hoogste goed was. We wisten dat het op een dag voorbij zou zijn en dat we herenigd zouden worden.

Ik voelde enkel maar overweldigende Liefde voor je, wanneer ik de wacht hield over jouw zorgvuldig uitgedachte wals met de duisteren. Ik wist dat een minder ervaren ziel overweldigd had kunnen worden door leven na leven van niet aflatend misbruik, afgewisseld met het aanbeden worden als held – maar jij bleef sterk en toegewijd, ondanks dat alles soms zo hopeloos leek.

Ja, er waren tijden dat wij twijfelden of het nog wel de moeite waard was, tijden waarop we tot laat in de nacht praatten en ik jou mijn liefdevolle aanraking en mijn Lichtenergie stuurde, rechtstreeks van mijn hart naar het jouwe. We besloten altijd weer – ook toen je op je sterfbed lag – dat het de moeite waard was om nog één poging te wagen. En weer bleef je, je verzaakte de troost van de terugkeer in de armen van je liefdevolle familie tussen twee levens in, je nam niet de rust en de tijd voor herstel die een ziel steunt en voorbereidt op weer een poging, weer een uitdaging van een leven op Aarde.

Nu is dat deel van het Project voorbij en je hebt het voorbije jaar kunnen helen. We hebben samen onze rust genoten en elke dag waren er vieringen van vreugde en thuiskomen. Zelfs als we in de hogere dimensies geen rekening houden met het begrip ‘tijd’, waren we toch gewend geraakt aan het ritme van dag en nacht, leven na leven, omdat we beiden zo intens gericht waren op onze uitdagingen daar op de grond. Het is een grote luxe en een plezier om nu te rusten in de stroom van Liefde-energie en vriendschap, hier in onze ware Thuis.

We zijn nu in staat om onszelf te wijden aan het toezichthouden op onze beminde, geïncarneerde vertegenwoordigers hier en wij kijken al gretig en met grote vreugde uit naar de tijd, waarop zij elkaar ontmoeten en het plezier gaan ervaren van Eén te zijn. Het is heerlijk om te zien hoe zij evolueren en groeien en hun trillingen zodanig verheffen, dat zij zich kunnen verbinden met ons, onze aanwezigheid kunnen voelen, ‘ons’ kunnen worden. Alleen al dit opwindende proces van samengaan – lichaam, geest, ziel, hogere ziel en harten die kloppen als één – is even opwindend als het samenkomen met je Tweeling Vlam. Beiden zijn mogelijk voor wie nu leert om te reiken naar het hoogste niveau van hun I AM Aanwezigheid.

Niemand zou meer opgewonden of gelukkig kunnen zijn dan ik ben, bij het begin van deze Nieuwe Gouden Tijd. Ik zie het Licht toenemen en zich verspreiden over de planeet en ik verheug mij elke keer als ik zie dat er een klein lichtje gaat knipperen, hetgeen aangeeft dat er weer een ziel ontwaakt. Het is een opbouwend proces geweest, het werk van duizenden toegewijde Meesters, miljoenen Engelen en miljarden geïncarneerde zielen, die gedurende duizenden jaren gereikt hebben naar de bewustwording van hun Goddelijkheid.

We zijn al zo ver gekomen, Geliefden, zo ver … De dagen van duisternis en gevaar liggen achter ons. Tezamen hebben we de donkerste tijden doorstaan en we hebben onze Vrijheid herwonnen – onze moeizaam bevochten Vrijheid. In onze menselijke lichamen hebben we volhard. In onze zielenlichamen hebben we doorstaan. Dit is niet alleen een tijd van spirituele groei en menselijke vooruitgang. Het is een samenkomen van spirit en lichaam, van ziel en geest en wij verheffen onszelf om een nieuwe fusie te scheppen van Licht/lichaam, dat ons nu zal dragen naar nieuwe en glorieuze ervaringsniveaus.

Dit is onze tijd, Geliefden. Ik nodig mijn geliefde incarnatie uit – die u kent als Gabriella – om de Goddelijk geïnspireerde opdracht uit te voeren om Eén te worden – met God, met mij, met haar geliefde Tweeling Vlam en Alles Dat Is. Tezamen zullen wij de boodschap uitdragen van Liefde en Licht, terwijl wij onszelf steeds hoger verheffen. Er zijn geen grenzen in Gods schepping, voor ons pad van zuivere en volmaakte Liefde. Wij zullen het weten wanneer we het voelen; we zullen aankomen wanneer we klaar zijn. Wij zijn Eén. We moeten het alleen maar zien.

Ik ben uw Zuster in Liefde, Mededogen en Vreugde.
Ik ben Hope.

Genoteerd door Kathryn E. May, 26 juli 2014, 5 PM, Quebec
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.