via Suzanne Lie

‘Onvoorwaardelijke Liefde betekent dat u zelfs datgene of diegenen liefheeft die getracht hebben u te beperken, bang te maken of uit te putten. Maar boven alles is Onvoorwaardelijke Liefde in staat om de angst lief te hebben – onvoorwaardelijk.’
Uw Lichtlichaam

16 april 2016

IK BEN UW LICHTLICHAAM
deel I

Herinnert u zich mij, uit onze eerste dagen op Lemurië? In dat NU waren wij enkel een Lichtlichaam en velen van ons leefden in het NU van het HIER, voordat de trilling van Gaia daalde naar de lagere dimensies. Toen Gaia naar de vierde en vervolgens de derde dimensie afdaalde heb ik – uw Lichtlichaam – mij verborgen in uw steeds dichter wordende vorm.

Nu ben ik verscholen in uw fysiek lichaam. Ik wacht tot ik geboren kan worden in de wereld die geschapen wordt door het samenvoegen van 3D, 4D en 5D. Deze drie dimensies hebben bestaan als drie aparte octaven binnen de fysieke wereld van het leven op Aarde. Velen hebben 4D en 5D ontkent en sommigen hebben zelfs 3D ontkend.

Zij die de vierde en vijfde dimensie hebben ontkend, werden ‘logisch’ genoemd, terwijl zij die de derde dimensie ontkenden ‘onlogisch’ – of erger – werden genoemd. Nu de derde en vierde dimensie samenkomen, zal de fysieke wereld zozeer doordrongen raken van Licht, dat zelfs de meest logische mensen niet langer meer het bestaan van Hogere Werelden zullen kunnen ontkennen.

Hogere waarnemingen zullen meer en meer gangbaar worden, en de logische mensen zullen herkend worden als ‘beperkt’ en ‘niet in staat om te zien wat er vlak voor hun neus ligt’. Deze logische mensen zijn misschien niet in staat om de verschuiving te aanvaarden, omdat zij niet zullen kunnen geloven dat dit mogelijk is.

Dus zullen zij het niet verwachten en hun waarnemingen zullen niet afgestemd zijn om de vijfde of zelfs maar de vierde dimensie te kunnen zien. Aangezien zij zichzelf niet zullen toestaan om de Hogere Dimensies te zien, zullen deze logische mensen niet merken dat hun wereld verandert.

Zij zullen de verandering niet opmerken, omdat hun beperkte waarnemingen hen afscheiden van de nieuwe wereld die geboren wordt nu de dimensies samenkomen. Voor hen die geloven dat er een Kosmisch ogenblik aanbreekt, kan enkel angst hen ervan weerhouden van het ervaren van dat moment.

Onvoorwaardelijke Liefde zal uw angst healen en uw waarnemingen verbreden. Onvoorwaardelijke Liefde betekent zelfs datgene liefhebben dat u heeft beperkt, beangstigd of uitgeput of geprobeerd heeft om dat te doen. Maar boven alles is Onvoorwaardelijke Liefde in staat om de angst lief te hebben – onvoorwaardelijk.

Neem nu even de tijd, mijn fysiek lichaam, om op te roepen waar u bang voor bent. Ja, dat is dichterbij dan u denkt. Daar is het, vlak onder uw dagelijkse, bewuste gedachten.

Laat het binnen in het Licht van uw volle bewustzijn. Vertel mij wat deze angst is, zodat ik – uw Lichtlichaam – dit kan healen met mijn Onvoorwaardelijke Liefde. Sta mij toe om die angst te laten opgaan in de vierde en vijfde dimensie, zodat ALLE dimensies geheald worden en samenkomen tot die ENE.

ANTWOORD VAN DE MENS

‘Ik ben bang voor verraad. Ik ben bang dat als ik de sprong waag, als ik ‘alles inzet’ op mijn succesvolle transformatie tot Lichtlichaam, het allemaal alleen maar mijn verbeelding was. Dan ben ik mijn vermogen kwijt om te overleven in de fysieke wereld.

Ik ben bang dat als ik mij overgeef aan mijn innerlijke leiding, ik zal verliezen. Dan zullen ‘zij’ gelijk hebben en zal ik alles kwijt zijn waarvoor ik ‘zo hard heb gewerkt’ om het te bereiken. Ik ben bang dat mijn innerlijke stem het fout heeft en dat de buitenwereld gelijk heeft.’

ANTWOORD VAN HET LICHTLICHAAM

Mijn lieve fysieke, ik wil u vertellen dat het deze angst is die uw vooruitgang heeft tegengehouden. Maar u behoort tot een groep, de groep die vrijwillig heeft aangeboden om Gaia te helpen bij Haar Planetaire Ascentie. De meeste leden van deze groep kennen deze angst, omdat zij ervoor hebben gekozen om te luisteren naar hun innerlijke stem en omdat zij de ‘logica’ van hun ego’s negeren.

Daarom moet elk van u een beroep doen op uw Lichtlichaam om die angst te bevrijden, door het lief te hebben. Dan kunt u uw persoonlijke ervaring afronden, zodat u kunt bijdragen aan het groepsproces van de planetaire Ascentie.

Ook al maakt u deel uit van de groep, ieder van u moet BEREID zijn om ‘de eerste te zijn’ die uw sprong waagt. Ieder van u moet bereid zijn om ‘de eerste te zijn’ die zichzelf voldoende vertrouwt om uzelf bloot te geven.

Als u ook maar de minste twijfel heeft, dan zal die zich met de snelheid van het licht verspreiden binnen de groep. Als u niet durft, zullen de anderen ook niet durven.

U moet die sprong wagen.
U moet die NU wagen.

Herinnert u zich dat u de sprong waagde om voor het eerst een fysiek lichaam aan te nemen? Herinnert u zich de gruwel van 3D te worden en de vele, vele levens en doodgaan dat daarop volgde?

U staat nu op het punt om bevrijd te worden. Als u kijkt naar dit ene leven kan het lijken alsof het ‘lang duurt’ tot uw Ascentie. Aan de andere kant, als u kijkt naar de reis vanaf dat eerste leven tot dit leven, dan zal wat er nog rest van uw tijd in 3D echt maar heel kort lijken.

Ik geef u een voorproefje van hoe u de vijfde dimensie zult verankeren in uw fysiek lichaam, en hoe u uw 3D en 4D zelf zult laten samenkomen met mij, uw Lichtlichaam. U bent al begonnen met dat proces, door het bestuur van uw 3D leven over te dragen aan uw Hoger Zelf.

Nu dan, zie de heldere cirkel van Licht vóór u. Het begint als een vlekje, maar met elke stap die u in zijn richting zet, wordt het Licht helderder.

Zie hoe dit Licht, dit 5D Licht, in uw fysiek lichaam schijnt. U kunt zien hoe de trillingslagen in uw lichaam samenvloeien met uw 5D laag, die zich aan de buitenkant van uw fysiek lichaam bevindt.

Deze ‘lagen’ van uw ontstane Lichtlichaam zijn heel helder en hebben een losse vorm, als een wolk of een lichtstraal – of een sterrennevel in de ruimte. Binnenin die laag bevindt zich uw 4D zelf.

Uw 4D zelf is iets vaster en heeft wat meer vorm dan uw 5D Lichtlichaam. Toch verandert uw 4D vorm voortdurend van dichtheid en vorm. Het beweegt zich ook van de ene wereld naar de andere, als in een droom.

In het centrum van uw stralende 4D vorm bevindt zich de nog dichtere 3D vorm van uw bewustzijn. Deze ‘vorm’ bestaat uit dichte 3D materie.

Uw proces van overgave heeft het mogelijk gemaakt dat de trillingen van 4D en 5D langzaam werden opgenomen in uw 3D lichaam. Daardoor is datgene wat eens heel dicht en vast was, nu doordrongen met fijnere trillingsfrequenties. Uiteindelijk zal elke cel en elk atoom gelijk trillen met uw 5D tegenhanger.

De aantrekking van uw 5D trilling verandert langzaam maar zeker uw 3D zelf en transformeert het tot een 4D zelf, maar de laatste transformatie naar een 5D zelf kan niet plaatsvinden voordat uw 4D ‘nevel’ gezuiverd en geheald is.

ALLE angst moet worden losgelaten voordat de overgang afgerond kan worden. Als angst wordt omgezet in kracht, zal uw 4D zelf fungeren als lijm, om uw 5D en 3D lichamen bij elkaar te brengen. Uw 3D bewustzijn zal het eerste deel van uw 3D zelf zijn, dat de overgang maakt naar 5D.

Uw 5D bewustzijn zal uw 3D zintuigen zodanig afstemmen dat ze bewust méér en méér van 5D kunnen waarnemen, naarmate dat binnensijpelt in uw dagelijks leven. Droom-bewustzijn en analyse, maar ook regelmatig mediteren zal uw proces versnellen, omdat u uzelf zult oefenen in het richten van uw aandacht op uw Hoger Dimensionale Werelden.

WAAR UW AANDACHT IS – DAAR BENT U OOK!

Heb geduld met uzelf. U begint hier aan een proces dat veel méér is dan waar u om kon vragen of zich zelf maar kunt voorstellen. Wees rustig en laat het proces u omhullen en sturen. Tijdens het proces kunt u een intense hitte voelen in uw lichaam.

Die hitte ontstaat omdat u een 5D bewustzijn wilt laten werken via een 3D lichaam. De beperking en afscheiding die de Matrix vormen van het leven in 3D, kan een weerstand oproepen in het lichaam, wanneer uw 5D bewustzijn er doorheen gaat.

Als u slechts een zwak Licht meedraagt, kunnen vele van uw zwakheden verborgen worden in de schaduwen. Maar naarmate uw bewustzijn vergroot gaat uw Licht helderder stralen en uw zwakheden worden blootgelegd, waar iedereen ze kan zien. Niet veel mensen voelen zich gemakkelijk bij deze mate van openheid en kwetsbaarheid.

Als gevolg daarvan kunt u wellicht verwarrende boodschappen uitsturen in uw wereld. U kunt de boodschap afgeven dat u zich werkelijk in uw 5D bewustzijn bevindt, terwijl u tegelijk de boodschap uitstuurt van wie u ‘zou moeten zijn’ vanuit uw 3D bewustzijn.

Deze twee boodschappen gaan met elkaar de strijd aan en zorgen voor stress in uw lichaam. Deze innerlijke tweestrijd wordt dan geprojecteerd naar de wereld om u heen. Op die manier wordt elke angst die u nog in uw lichaam heeft, uitgestuurd in uw 3D omgeving.

Omdat het vaak moeilijk is om uw innerlijke angsten op te merken, kunt u ervoor kiezen om ze te negeren. In plaats daarvan kunt u gewoonlijk de angst voelen bij iemand in uw omgeving. Wij herinneren u er daarom aan, dat u zèlf uw wereld schept.

Aangezien u zèlf uw wereld schept, heeft u er dus ook voor gezorgd dat u iemand in uw omgeving heeft die uw angst aan u toont, zodat u die niet langer kunt negeren. Voordat u deze angst bij iemand anders gaat onderzoeken en healen, kijkt u naar de bron van die angst binnen in uzelf. Zodra de Onvoorwaardelijke Liefde eenmaal de angst in u heeft geheald, zal de kwestie met die andere persoon zich vanzelf oplossen.

Blijf al uw angsten overgeven aan mij – uw Lichtlichaam – dan zal ik u helpen om ze om te zetten naar kracht. Maar eerst moet u de transmutatie van uw ego voltooien. Zolang uw ego erbij betrokken is, is er altijd nog de kans dat uw kracht wordt ondermijnd.

Als eenmaal uw 5D ZELF de enige schepper is in uw leven, zult u zodanig los zijn van de beloningen en bestraffingen van 3D, dat ondermijning van buitenaf niet langer een probleem zal zijn.

Ga nu en duik diep in uw proces. U heeft vele levens gewacht op deze kans. Geniet er ten volle van. U bent één van de ENEN die dit grootse Kosmische gebeuren zullen ervaren terwijl ze wakker en bewust zijn. Omdat u ‘bent doorgedrongen’ in uw Hogere uiting van het ZELF, zult u in staat zijn om bewust hun transformatie tot Lichtlichaam mogelijk te maken.

IK BEN uw Lichtlichaam. Ik zal u bij elke stap begeleiden. Ontspan u gewoon en ga door met het overdragen van ELKE angst. Wij zijn ÉÉN. Ik ben u en u bent mij.

Wij zijn ÉÉN verpersoonlijkte schepping binnen een Kosmische Zee van Eénheid.

Raak mijn hart,
streel mijn geest,
opdat wij eindelijk
Eénheid zullen vinden

Uw Lichtlichaam

Bron: http://suzanneliephd.blogspot.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen