via Suzanne Lie
afb. Suzanne Lie

20 april 2016

Ik ben uw Lichtlichaam, hier, om u weer een bericht te geven. U weet inmiddels ‘niet het lichaam vormt de Ziel, maar de Ziel vormt het lichaam’. Als u dat weet, dan weet u ook dat u ‘goed genoeg’ bent om uw gewoonten en de verslavingen van uw 3D-leven los te laten.

U weet zelfs dat u ‘goed genoeg’ bent om terug te keren tot Lichtlichaam ZELF – tot MIJ, dus. Terugkeren tot Lichtlichaam gaat niet gepaard met leren, werken, opoffering en discipline. Die concepten behoren bij uw ego/zelf.

Het proces van Lichtlichaam worden is enkel zichtbaar voor uw Ziel/ZELF. Dit Hogere standpunt maakt het mogelijk om uzelf altijd onvoorwaardelijk lief te hebben. Onvoorwaardelijke Liefde is een belangrijk punt, omdat u uw Lichtlichaam ‘schept’ met uw gedachten, gevoelens en intenties.

Als ik zeg ‘uw Lichtlichaam scheppen’, dan bedoel ik dat u de wereld schept waarin u kunt terugkeren tot Lichtlichaam. Als dat gebeurt, dan kunnen u en Gaia als EEN Ascenderen naar 5D en daar voorbij.

Vanuit het standpunt van uw Ziel/ZELF, is uw aardse lichaam het uitwendige skelet en U bent het lichaam daarin. Anderzijds, vanuit het standpunt van uw ego/zelf, bevindt U zich aan de buitenkant van uw lichaam en de botten binnenin zijn uw skelet.

Uw ego/zelf raakt zich langzaamaan meer bewust van uw transformatie, maar het is te druk bezig met het afhandelen van de alledaagse 3D-wereld en besteedt er dus geen aandacht aan. Bovendien, aangezien alles wat te maken heeft met Spirit van binnenuit plaatsvindt, zal uw hernieuwing beginnen binnen in uw lichaam van vlees en bloed.

Eigenlijk zal de ‘omvorming’ beginnen in uw beenmerg. Vele culturen hebben botten aanbeden als de heilige overblijfselen van hun voorouders. Zij waren niet bijgelovig, aangezien het beenmerg de laatste plek is waar levend DNA kan worden gevonden, zelfs als de rest van het lichaam ’tot stof’ is weergekeerd.

Wat kan er dan een betere plaats zijn voor uw Ziel om te beginnen met het veranderen van uw DNA? Als u eenmaal uw eerste acht cellen heeft getransmuteerd in de Atma van uw Hoge Hart, dan wordt uw Ziel/ZELF de Kapitein van uw aardse voertuig. (Atma betekent vrij vertaald ‘zelf’ of ‘ziel’ – V)

Lief Aardingspunt, ik ben vandaag naar u gekomen omdat ik u wil laten ervaren hoe het voelt om mij, uw Lichtlichaam, te ZIJN. Ten eerste moet ik zeggen dat ik volledig kan begrijpen waarom u, mijn menselijk omhulsel, zozeer verdwaald bent in dit land van begrenzingen.

Gelukkig heb ik, Lichtlichaam, de Hogere Rijken nooit helemaal verlaten, omdat ik tegelijk ook aanwezig was in deze lagere dimensies. Zodoende verblijf ik ook nog steeds in die Hogere Dimensies en daar vandaan trek ik het deel van mijzelf, terwijl ik binnen in u wacht op het ogenblik van onze Ascentie.

Sta mij toe u nu mee te nemen op een reis naar onze Hogere Wereld. Om hieraan deel te nemen, dient u alstublieft het volgende te doen:
• Richt uw aandacht op uw geest en herhaal ‘IK BEN Lichtlichaam’.
• Richt dan uw aandacht op uw hart en VOEL de meest volledige VRIJHEID die u zich kunt voorstellen.
• Tenslotte brengt u al uw gedachten en gevoelens tezamen in de intentie van uw Ziel, om Lichtlichaam te ZIJN.
• Sluit nu uw ogen en voel mij, Lichtlichaam, binnen in uw fysiek omhulsel.

VOEL hoe mijn Licht kolkt en sprankelt. VOEL hoe uw huid een volmaakte bescherming vormt voor mij en hoe ik op mijn beurt u bescherm met mijn vergevorderde kennis, instincten en leiding. WIJ zijn nu partners, het menselijk lichaam en Lichtlichaam.

Nogmaals, Spirit werkt van binnenuit. Zodoende begint uw ervaring van Lichtlichaam te zijn ook binnen in u. Begin met u te verbinden met mij, uw Lichtlichaam dat dient als uw Multidimensionale Portaal, gelegen diep in uw aardse lichaam. Dit Portaal is gelegen binnen in uw hartchakra. Daarom vraag ik u om u te richten op uw hart.

Zie mijn nevel binnen in uw fysieke vorm. Ziet u mij ronddraaien, steeds weer ronddraaien – ongeduldig om mijzelf bekend te maken in uw fysieke wereld? Nee, ik ben niet zo ongeduldig als uw ego/zelf zou zijn. Mijn ongeduld uit zich in mijn energie, die u voortdurend aanspoort om voorbij de begrenzing van tijd en ruimte te gaan.

Ik, uw Lichtlichaam, wil u Vrij maken van die beperkingen, zodat u in het NU van onze Hogere Werelden kunt leven als mij, Lichtlichaam. Ik vraag u om u nu over te geven aan die zachte druk, die ik vanuit uw diepste binnenste op u uitoefen.

U heeft die druk waarschijnlijk gevoeld als stress, nervositeit, depressie of zelfs ziekte. Neen! Het is enkel maar ik, uw Lichtlichaam, dat u aanspoort om u de Vrijheid van het NU te herinneren.

Sta toe dat alle binnenstromende gedachten wegdrijven uit uw bewustzijn en dat alle ideeën van tijd en ruimte uw wereld verlaten. U bent enkel maar HIER in het NU met mij, uw Lichtlichaam.

Maak u geen zorgen; uw ego zal u eraan herinneren als er iets is wat u moet ‘doen’ op een bepaalde tijd en plaats. Maar voor nu, WEES gewoon mij, uw/ons Lichtlichaam.

Wij delen samen hetzelfde hart en dezelfde doorgang naar de Hogere Dimensies. Tezamen kunnen wij tegelijk ook aanwezig zijn in de Hogere Werelden. Zie hoe wij doorheen de doorgang gaan, een beetje zoals water wegloopt in een afvoer … alleen zal een klein beetje van dat water – ons ego, de bewaker van onze fysieke wereld – achterblijven in ons aardse voertuig.

We gaan nu doorheen een lange vortex van kolkende energie.
Dan, plotseling, zijn we er.
Waar zijn we?
We zijn OVERAL!

Vanuit dat ‘overal’ … welke van onze vele Hogere Werelden zou u willen bezoeken? Misschien kunnen we oefenen met het ervaren van meer dan één wereld in het NU van de ENE. Aangezien u geen vorm/lichaam heeft in het NU van OVERAL, voelt u hoe u op Arcturus bent maar tegelijk OOK in uw thuiswereld, terwijl u OOK op de Nieuwe Ster bent die AARDE wordt genoemd.

Hier bent u Lichtlichaam en u heeft de leiding over een bepaald gebied. Uiteraard bent u een leider, aangezien u ‘de leiding heeft’. Dat is de reden waarom u behoort tot de eersten om te transformeren tot Lichtlichaam. De moed die er nodig is om deze overgang te maken zonder de steun of het begrip van uw 3D-wereld, heeft u méér dan voorbereid op uw leiderschap.

Beschouw al deze werelden alsof het allemaal televisies zijn in een controlekamer. Het verschil is dat u niet enkel deze werelden ziet en hoort, maar ze ook ervaart BINNEN IN u. Voel al die beeldschermen binnen in u, ze tonen allemaal hetzelfde NU. U kunt het grootste deel van uw aandacht richten op één of twee schermen tegelijk, maar allemaal zijn ze voor u ALTIJD en op ieder moment toegankelijk.

U merkt dat, wanneer u uw hersengolven verhoogt tot Delta of nog hoger, u AL deze werelden kunt ervaren in hetzelfde ogenblik van NU. U kunt meerdere werelden ervaren met die hogere hersengolven, omdat deze golven u naar uw Quantum Zelf brengen.

Uw Quantum Zelf is niet onderworpen aan tijd of ruimte, aangezien dit illusies zijn die beperkt zijn tot 3D en 4D. Vanuit dit Zelf bent u een ‘golf’ … een signaal … van energie die verbonden is met AL de werelden en Al het NU. Wanneer u iets onmiddellijk wilt ervaren, dan plaatst u uw ‘aandacht’ op iets, ergens, iemand. Dan wordt u een ‘partikel’ … een onderdeel … van die ervaring.

Ga nu naar Gaia’s toekomst en zie uzelf als Lichtlichaam in uw dagelijks leven. U ziet dat iedereen in die Aardewereld óók Lichtlichaam is. Ik zeg uw ‘Aardewereld’ omdat er veel trillingen mogelijk zijn op Aarde. In sommige Aardewerelden zullen er géén Lichtlichamen zijn, maar enkel en alleen de hel en verdoemenis die voorspeld werden.

Met andere woorden, er zal nog wat hel en verdoemenis zijn, maar er zullen ook veilige eilanden van Licht zijn. Dan is daar nog de wereld die u heeft gekozen. Dit is de wereld waarin de Planetaire Ascentie succesvol is afgerond. Gaia is een 5D-ster geworden en u bent één van de vele onderdelen van deze Nieuwe Ster Aarde.

In de Ster Aarde Wereld is uw lichaam gemaakt uit Licht, zoals het dat is in de 5D- en 6D- werelden. Omdat u uw multidimensionale ZELF inbrengt en verankert in Gaia, wordt u de Planeet. Daarom kunt u de Aarde Ster ervaren op gelijk welke plek in het continuüm van HIER en NU.

Wilt u op Gaia zijn voor de Grootse Overgang?
Wilt u naar Ster Aarde gaan als het allemaal achter de rug is?
Of wilt u beide werelden tegelijk ervaren?

U bent Lichtlichaam. Dus kunt u op veel plaatsen zijn en vele vormen ervaren … in hetzelfde NU. De transitie naar Ascentie, het bouwen van de Nieuwe Wereld en het afgeronde proces van Ascentie … dat is waarvoor u telkens weer bent geïncarneerd op Aarde.

Totdat u gewend bent geraakt aan de vage gerichtheid van het bewustzijn van uw Multidimensionale ZELF, is het misschien nog nodig dat u slechts één of twee werelden ervaart op ieder gegeven ogenblik in het NU. Uiteindelijk zult u echter in staat zijn om een onbeperkt aantal werelden met uw bewustzijn te bevatten.

Maar dit zal niet gebeuren voordat u zich volledig heeft overgegeven aan de Stroming van het NU van de ENE. Als u dat gedaan heeft, dan zult u de illusie van ’tijd’ hebben losgelaten. Zonder de last van ’tijd’ zult u geen stress meer kennen of het gevoel hebben van overweldigd te zijn; alles wat u ‘doet’ of ‘ervaart’ zal absoluut volmaakt zijn.

Alles wat u ‘schept’ zal volmaakt zijn. Het is zelfs zo dat, wanneer u eenmaal uw fysieke wereld kunt zien door mij, uw innerlijk Lichtlichaam, uw gehele Aardse leven absoluut volmaakt zal zijn. Uw leven zal volmaakt zijn, omdat U (eigenlijk bent u dat al) VOLMAAKT zult zijn. U zult zich geen zorgen meer maken over ‘goed genoeg’ zijn, omdat u VOLMAAKT zult zijn.

Uw Lichtlichaam is NU, HIER, binnen in dit uitwendig skelet. Voel de druk van mij, uw Lichtlichaam, die duwt tegen de omsluitende muur van uw fysiek lichaam. Voel mijn behoefte om naar buiten te treden, om mij/ons ZELF te uiten in elke minuut van elke wereld – met name uw/onze huidige Aardewereld van Planetaire Ascentie.

• Nogmaals, sluit uw ogen en voel mij, Lichtlichaam, binnen in uw fysiek omhulsel.
• VOEL hoe mijn beweging draait en sprankelt.
• VOEL hoe uw huid een bescherming vormt voor mij en hoe ik op mijn beurt u bescherm met mijn vergevorderde kennis, instincten en leiding.
• WIJ zijn nu partners … menselijk lichaam en Lichtlichaam.

U bent er klaar voor om terug te keren naar uw Aardewereld, zodat u uw aardse voertuig kunt herafstemmen en alles in u kunt opnemen wat u zich herinnerd heeft van uw Lichtlichaam ZELF. Met uw Lichtlichaam in werking in uw fysiek lichaam, bewandelt u een Kristallen Pad … als een getransformeerd mens.

Elk van uw voetstappen ontplooit zich tot een uitbarsting van kleur en een mooie klank, wanneer u voorbijgaat.

U gaat NU naar Huis, vanuit uw ware uitingsvorm als LICHTLICHAAM.

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen