LB: Deze Frequenties spelen geen spelletje

2016-11-09-lb-deze-frequenties-spelen-geen-spelletje

Deze Frequenties spelen geen spelletje
Energie update door Lisa Brown

30 oktober 2016

Goedemorgen, prachtige Lichtfamilie!

De Sterrenpoorten zijn in werking en er doen zich ook Versnellingen voor. Deze ‘schudden’ de dichtere rijken en stemmen ze af op de Lichtrijken.

Deze stemmen het Sterrenstelsel/de Hemel en de Aarde op elkaar af … en brengen deze werelden in overeenstemming met die welke hoger zijn in bewustzijn. Zovelen ervaren er fysiek hun eigen afscheiding/onbewust zijn, zonder te beseffen wat er zich nu echt afspeelt. Maar allemaal, wanneer de tijd er rijp voor is … wanneer het hart zich opent, wanneer ze hun macht terugnemen … bloeien ze volledig open.

Deze onbewuste programma’s blijven zichzelf herhalen, waarbij het menselijk aspect zoveel te ‘leren’ heeft over het ZIELENBESTAAN en het leven als een GEASCENDEERD WEZEN, hier op Aarde. De gehele uiterlijke wereld toont ons … DAT is onze leraar, tezamen met ons Hoger Zelf – totdat we dit binnen in ons opnemen.

Het is een proces … eerst beseft u dat u een Hoger Zelf heeft, dan stelt u zich open om ernaar te luisteren, daarna luistert u naar wat het vertelt en laat u zich erdoor Leiden … op ieder ogenblik … vervolgens wordt u Hen en dan verdwijnen Zij omdat u HEN BENT.

Geen channeling meer, niemand meer aan wie u dingen moet vragen … U werkt samen, binnenin, met/ALS het gehele Universum … geen afscheiding meer …

U moet tot een EENHEIDSBEWUSTZIJN komen, binnen in u. Het Universum hoeft u geen duwtje vooruit te geven, U ZET ZELF DIE STAP … u beziet uw eigen menselijkheid, alles wat er leeft binnen in u lost u op/werkt u af, u keert terug tot de ZUIVERHEID van de Liefde …

U observeert, u ziet uw eigen patronen en knelpunten. Waar u iets nalaat, waar er tekorten zijn, waar u zich inhoudt, waar u oordeelt, waar u niet steunt, deelt of teruggeeft, waar u uitstelt of bang bent. U ziet elke gemiste kans, waar u de mogelijkheid heeft, u ziet … wat u eerder niet kon zien … u ziet de ENERGIE die u meedraagt en die daartoe leidt/heeft geleid … en dat het aan u is om dit alles te verschuiven/veranderen/transformeren/doen …

WIJ hebben geen lessen meer nodig, omdat wij altijd observeren, beseffen, verschuiven, veranderen, transformeren, onze eigen energie bewust en gericht afstemmen op het BRONBEWUSTZIJN en wij dit TE ALLEN TIJDE in ons meedragen … wij staan onszelf niet langer een afscheiding toe om menselijk te worden …

U bent het die de NIEUWE AARDE baart, van binnen in u, en u bent het die alles op zijn plek houdt. U stuurt de programmering aan voor alles wat er gebeurt, door wat u gelooft, toestaat, overbrengt, doet/niet doet … niet vanuit uw hoofd, maar vanuit uw volledig bewuste Hoger Hart-Brein. U kunt niet langer anderen de schuld geven of een slachtofferrol aannemen. Dat is beangstigend (eng) voor mensen. Naar voren treden en de verantwoording opnemen voor alles …

Uw ware kracht ligt binnen in u. Dan pas STOPT u met nog langer de oude programmering toe te staan/voort te zetten. U moet ze eerst zien. U verbreekt de patronen …

U bent hier om te inspireren, te steunen, te eren, te HERINNEREN … stel u volledig open. Kom volledig in uw kracht – in de rol van uw ZIEL … Uw menselijk aspect zal u altijd bedriegen …

Ik hou van jullie!

Lisa Transcendence Brown
www.AwakeningToRemembering.com

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.