LADY PORTIA: Vrijheid door Oplettendheid

LADY PORTIA: Vrijheid door Oplettendheid
23 april 2014

2014 04 23 zeilboot

Lady Portia:

Ik heb ervoor gekozen om nu te spreken door mijn geïncarneerde identiteit, vanwege de spannende veranderingen die nu plaatsvinden en omdat het tijd is dat het vrouwelijke aspect op de voorgrond treedt als een vertegenwoordiging van de Waterman-energieën die nu de planeet overspoelen. St. Germain zal ook nog spreken, maar wij willen dat iedereen weet dat wij Eén zijn; de spiegelzielen van de identiteit die in de hogere rijken bekend staat als de Ster van de Vrijheid. U zou dit kunnen beschouwen als de ‘bijnaam’ van onze zielenfamilie.

St. Germain en ik hebben duizenden jaren samengewerkt, tezamen met Sananda en de Hemelse Schare, om vrijheid en bevrijding te brengen aan de zielen die incarneren in menselijke lichamen op Planeet Aarde. Uiteraard werkten wij binnen de begrenzingen van planetaire energieën, die overgenomen waren door de indringers die Duistere energie inbrachten gedurende duizenden jaren.

In de Raden werd overeengekomen dat de Duisteren een tijdlang mochten blijven, om de mensheid de grootste test te bieden voor hun integriteit en hun vermogen om een verbinding met God te behouden, ondanks de manipulaties en de verleidingen die hen werden geboden door de Duistere agenda. In feite waren het de afgevaardigden van het mensenras die het meest erop aandrongen, dat vele levens van ontmoetingen met sommigen van de meest duistere entiteiten in het universum precies datgene was, dat nodig was om uit te groeien tot het onbuigzame en schitterend vastberaden Schepper-ras, waarop gehoopt werd voor uw toekomst.

En zo volgde de strijd waarmee u allen bekend bent. U heeft allemaal uw persoonlijke ervaringen gehad met wat u ‘het kwaad’ noemt, en elk van die uitdagingen heeft u sterker gemaakt en meer bewust van uw eigen vermogens om de tegenstand te overwinnen. Zo worden helden gevormd, weet u … en u zult het zien tevoorschijn komen op de meest onverwachte plekken, in de komende weken en maanden.

Deze heldhaftige eigenschap die voortkomt uit het DNA van het mensenras heeft in zekere mate liggen sluimeren, behalve op momenten van glorie in oorlogstijd en af en toe een moedige daad van mensen, die alles op het spel zetten om iemand anders het leven te redden, in een spontane actie die opkomt zonder voorafgaande planning. Het is één van de meest vertederende en bewonderenswaardige eigenschappen van de mensheid – dit vermogen om te handelen volgens wat goed en eerbaar is, ongeacht de persoonlijke gevolgen.

Naarmate de Sluier dikker en de invloeden van de Duisteren sterker werden, werd het steeds moeilijker om die aangeboren eigenschap te bereiken, die wij ‘Hart’ noemen. Het is de essentie van Goddelijkheid, Liefde en Goedheid die rechtstreeks komt van de energie van Schepper. Het is de hoop van het Multiversum dat deze eigenschap verder zal groeien en bloeien in deze dagen, die leiden tot de Ascentie van de hele mensheid.

Overal om u heen zijn tekenen van ontwaken. Een groep ranchers heeft zich verzet tegen de dreiging van een groep zwaar bewapende ‘wetsdienaren’ en heeft zich uitgesproken voor vrijheid van onderdrukking en dat heeft een vonk ontstoken in het hart van alle Amerikanen; een bekende echo uit de tijden van rebellie en revolutie, toen de controle door koloniale machthebbers ontoelaatbaar werd. Deze ‘factoren van buitenaf’ zijn in deze tijd subtieler, maar niet minder onderdrukkend.

Tegelijkertijd is er over de hele wereld een ontwaken gaande tot de diepe verbinding die u heeft met alle Rijken, en nieuwe vriendschappen beginnen zich te vormen tussen soorten. Jagers leggen hun geweren neer uit respect voor het wild dat zij eerder nog gevoelloos afslachtten. Erkenning van het bewustzijn van Moeder Aarde werpt een nieuw licht op de verbondenheid en de liefde voor de Bron van alle Leven, die ons allemaal heeft gedragen terwijl zij volhield, ongeacht het egoïsme en de hebzucht die haar wouden vernietigden en haar lichaam enorm pijn deden.

De veranderingen zijn zachtjesaan gekomen, in de loop der jaren. Milieu-activisme is een uitvinding die groeide in antwoord op de Industriële Revolutie, maar het idee dat menselijke activiteiten kunnen leiden tot ‘klimaatveranderingen’ of dodelijke vergiftiging van het voedsel, het water en de lucht werd gewelddadig onderdrukt door diegenen, wiens enorme rijkdom daarvan afhankelijk was. Zo werd de echte oorlog van deze tijd uitgevochten in het brein en het hart van de mensen.

Deze huidige oorlog gaat tussen enerzijds het verzet tegen en anderzijds de strijd voor individuele vrijheid, maar het gaat veel dieper dan het recht om land te bezitten of zelf een geloof te kiezen, zonder inmenging. Het is het recht om een Hoger Bewustzijn tot stand te brengen en te leven in het licht daarvan.

Dit is de uitdaging waar ieder van u heeft voorgestaan wanneer u deze berichten leest. Wij hebben geprobeerd u een inleiding te geven tot Vrijheid van Denken en Vrijheid om te leven volgens uw eigen Hartgeest, in plaats van volgens de lering van anderen. Er zijn vele leraren geweest doorheen de ontwikkeling van de mensheid die woorden van wijsheid hebben gebracht, om te trachten hun medemensen te verlichten. Telkens weer kwamen zij als afgevaardigden van God om het hart en de geest te verheffen, stap voor stap, te beginnen met het niveau van begrijpen dat op dat moment aanwezig was. Ieder van hen was een profeet voor zijn eigen tijd en werkte om het bewustzijn van de mensen te verheffen tot het volgende niveau.

Het is belangrijk om het onderricht van de oude profeten te zien in het licht van de tijd waarin ze werden gegeven, net zoals het belangrijk is dat u ons onderricht ziet in het licht van deze tijd.

Dit zijn woorden voor vandaag; het zijn gedachten, ideeën, voorspellingen en aanwijzingen voor NU en zij zijn bedoeld om u te helpen uw trilling te verhogen en uw denken te openen voor nieuwe manieren, om uzelf en uw cultuur te bekijken als een werk in uitvoering – want dat is het. Elke les, elk bericht dat u heeft ontvangen en het boek dat ik met Kathryn heb geschreven ‘Who Needs Light?’, zijn allemaal bedoeld om u stap voor stap te leiden doorheen een proces van heling, van reiken naar/u openstellen voor Hoger Bewustzijn.

Wat is dit Hoger Bewustzijn waarover ik spreek? Het is het brein dat wij God noemen en het is zuivere Liefde. Het is het doel van alle zielen, zelfs zij die zich volledig onbewust zijn van hun herkomst en hogere ambitie, om te evolueren tot een hoger bewustzijn. Het is de drijvende kracht doorheen het Multiversum om te groeien, om het vermogen te vergroten om Liefde te ervaren en het vermogen te vergroten om uzelf te ervaren, door Liefde te ervaren! Dit is het Hart van de Schepping, van Zijn, van Leven. Niets anders is van belang.

Hier op Planeet Aarde heeft u alle vormen van afleiding en illusie ervaren, die u lieten geloven dat wat u ziet en aanraakt het enige is wat echt bestaat. Dit is uiteraard één van de sterkste leermogelijkheden die er beschikbaar zijn op het Aardse vlak. Wat is het een uitdaging om uw verbinding met het Hart van God te behouden, wanneer u geen ‘bewijs’ heeft van zijn bestaan!

Het was nodig om het idee van Geloof uit te vinden, om te helpen bij het verklaren van dit gevoel – deze diepe verbinding tussen hen – wiens aanwezigheid u voelt als liefdevol, vriendelijk en steunend, maar wiens gezichten u niet kunt zien. Het is nogal een jongleeract om te proberen Geloof te ontwikkelen zonder blind te worden, zonder uw vrije wil kwijt te raken of uw vermogen om het verschil te kennen tussen valse energieën, die ontworpen zijn om u en de wezens van zuivere liefde uit te lokken of te verleiden. Hetzelfde geldt voor de ideeën die bedoeld waren om uw brein dusdanig kort te sluiten, dat u ging geloven dat u uw diepe intuïtie (dit is feitelijk de stem van uw Hoger Zelf) moest negeren om te luisteren naar argumenten, overreding, propaganda en ‘logica’, die werden bedacht om in te spelen op de lagere emoties van boosheid, jaloezie en woede.

Deze trucjes van illusie – de pogingen om in te spelen op uw emoties en uw fysieke verlangens – zijn het werk van de Duisteren. Het is een vrij eenvoudige werkwijze, als je ze eenmaal onder de knie hebt. (De Duisteren zijn uiteindelijk helemaal niet inventief of creatief, aangezien ze niet verbonden zijn met de wijsheid van het Hoger Bewustzijn). Laat me even kijken of ik een goede vuistregel kan vinden, om manipulatie te herkennen wanneer u ermee in aanraking komt.

Eerst moet u zich heel goed bewust zijn van de staat van uw fysiek lichaam. Wanneer u kwesties uit uw kindertijd – met betrekking tot onwaardig zijn of angst – heeft opgelost, is dit veel gemakkelijker te bereiken. Let op het vredige stromen van energie doorheen uw lichaam. Alle systemen zijn ontworpen om in harmonie met elkaar te werken. Elke kwaal of ziekte wordt opgewekt dan wel verergerd door duistere gevoelens, dus moet u gelijk welk fysiek probleem benaderen vanuit het besef dat alles, ongeacht zijn herkomst, geheeld zal worden door liefde, mededogen en vergeving.

Aanvaard vervolgens de rustige stroom in u als uw normale, menselijke staat. Onrust, depressie, boosheid en andere duistere gevoelens zijn géén normale staat, maar worden het lichaam opgelegd door de giftige uitwerking van Duistere gedachten. Weiger uzelf deze Duistere gedachten toe te staan en u zult zich vrij en gezond voelen. De theorie dat mensen van nature egoïstisch en agressief zijn, was een uitvinding van de Duisteren. Hoewel deze houding kan worden aangeleerd in het menselijke brein, is het niet aangeboren. Het was bedoeld om Gods werk te belasteren en twijfel te zaaien in het brein van iedereen, over hun vermogen om controle te hebben over zichzelf. Laat het achter op de mesthoop van de geschiedenis of in het Museum voor Duistere Leugens – en bevrijd uzelf voorgoed van deze last.

Nu u uw lichaam bevrijd heeft ontwikkelt u de staat van oplettendheid, tot het niveau waarop u zich alom-bewust bent van gelijk welke verschuiving in wat u voelt. Wanneer u doorheen de dag gaat, blijft u zich steeds bewust van de stroom van energie om u heen. In een staat van rust zult u in staat zijn om de bron te bepalen van elke energie die van buitenaf naar u toe komt. Dit is uw krachtige radar – het meest effectieve werktuig van uw geavanceerde werkkoffer van onderscheidingsvermogen. Zoals een hond die de wind besnuffelt, zo kan u de energieën opmerken van emoties van andere mensen – met de nauwkeurigheid van een laser. Het is dan heel eenvoudig om te bepalen wie wat voelt en waar het vandaan komt.

Wees u bewust van de primitieve werktuigen die de Duisteren gebruiken om uw aandacht te vangen en u uit uw evenwicht te brengen. Een eenvoudige manier daarvoor is uw seksuele gevoelens te prikkelen. Gelijk welke energie die uw kant op wordt gestuurd en die zorgt voor een prikkeling in uw genitaliën of in uw geest beelden oproept van seksueel plezier, moet worden gewantrouwd – altijd. Het is bedacht om u te manipuleren. Hier kunt u de eenvoudige vergelijking maken, tussen de diepe gevoelens van verbondenheid en Liefde die u kan delen met uw Geliefde, en die geen enkele van de plotse, scherpe of indringende uitwerkingen heeft waarvan wij spreken.

Let eens op, hoeveel van de reclames in de wereld – en dan met name die, welke u willen afscheiden van uw intelligentie of uw geld – deze primitieve werkwijze zullen gebruiken om u af te leiden. De tweede overduidelijke werkwijze van manipulatie is het spelen met uw meest primitieve, kinderlijke gevoelens van angst en het opwekken van agressieve handelingen. Iemand die bang is kan gemakkelijk worden gemanipuleerd tot gewelddadig handelen en dat geweld is het middel waarmee de dictators en despoten hun onderdanen controleren.

Nu heeft u de eenvoudige formule: stimuleer de laagste van de menselijke gevoelens en u kunt hen controleren die zich niet bewust zijn van uw manipulatieve trucs. Voeg er een welluidende levensfilosofie aan toe, die de reactie die zojuist werd opgewekt nog aanwakkert, vereert en versterkt en daar is het dan: een Meester-Plan voor het overheersen van een heel land of een hele planeet. (Agressie is Moed! Oorlog is eerbaar! Pornografie is vrijheid van meningsuiting!)

Het lijkt zo duidelijk, nietwaar? Waarom hebben deze eenvoudige trucs dan telkens weer gewerkt doorheen de hele geschiedenis van de mensheid? Omdat mensen uit hun evenwicht zijn; ze letten niet langer op hun beste eigenschappen en zijn in plaats daarvan ertoe gebracht om te luisteren naar de woorden.

Ik stel voor, Geliefden, dat u vrij zult zijn wanneer u de woorden waarmee u wordt gebombardeerd kunt negeren, en in plaats daarvan gaat luisteren naar uw hart en naar de innerlijke stem van uw Hoger Zelf, die ook weerklinkt in uw hart.

Eerst moet u trouw zijn aan uzelf, door uw innerlijke staat van vrede te vinden. Ik moedig u aan om de 15 mantra’s te leren die wij u gegeven hebben, om uw trilling te verhogen in de 15-daagse Harmonische Ascentie-training die begon op 1 april 2014*. Het zal u helpen om oplettend te blijven en u verbinden met uw Hartgeest/Hoger Zelf/Goddelijke Aanwezigheid.

Wanneer u eenmaal het u voortdurend bewust zijn van uw innerlijke vrede heeft beoefend, zult u zich zoveel meer bewust zijn van de negatieve trucs die rond u zwerven, dat u zich volledig immuun zult voelen voor hun aantrekking. Luister naar uw nieuwe gedachten en waarnemingen – uw eigen, oorspronkelijke bewustwording, die geen woorden nodig heeft. U zult merken dat u leert van uzelf! U zult ook merken hoe waanzinnig de wereld om u heen werkelijk geweest is en hoezeer iedereen omwikkeld is geweest door de duisternis van gemakkelijke leugens en manipulatie.

Schud het van u af, Geliefden, en reik naar het Licht. U zult de leiders van de Nieuwe Dag zijn, de scheppers van nieuwe leerscholen, nieuwe sociale organisaties, die werkelijk de vrijheid nastreven van iedereen om te groeien en te gedijen. Weet dat zorgen over wat anderen over u denken of bedenkingen over hoe uw bewustzijn zal worden ontvangen door anderen, één van de angstwekkende ideeën is die de creativiteit en het zelfvertrouwen ondermijnen. Gooi het van u af en reik diep in uw eigen krachtbron. Die is daar aangebracht om u doorheen de moeilijke tijden te dragen, om u te helpen uw ware moed te ervaren – de moed om trouw te zijn aan uzelf, in Liefde en Licht.

Nu, naarmate het Licht toeneemt op Planeet Aarde, in de stroom van krachtige Lichtenergie van de Kosmos, verheft u uw stem en uw geest om u te voegen bij de viering van wedergeboorte en vernieuwing. Weet dat wij bij u zijn, u aanmoedigend op elke manier die we kunnen. Soms gebruiken wij ons manifesterend vermogen, om u te leren hoe u de verandering kunt scheppen die u wenst. Soms maakt u dat overgelukkig, soms ook valt u terug om uw energie te hernieuwen en opnieuw te proberen. Elke keer wanneer u reikt naar uw Droom, wordt u sterker. Wij reiken tezamen, Geliefden. Wij duwen, u trekt – en samen verheffen wij onszelf en onze geliefde Planeet Aarde naar nieuwe hoogten.

Weet alstublieft, dat wanneer onze pogingen schijnbaar gefaald hebben of onze voorspellingen schijnbaar onjuist zijn, dat enkel komt doordat de Droom nog in de bouwfase zit, één steen per keer.

Het vervullen van onze Droom ligt in het bouwen ervan. Wij zijn de Scheppers, de Dromers en de bouwers. Tezamen en ieder voor zich zullen we slagen.

Ik stuur u mijn oneindige Liefde en diepe waardering,
Lady Portia.

Genoteerd door Kathryn E. May, 23 april 2014, 3 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

*Verwijzing naar de 15 de Dagelijkse Meditaties Harmonische Ascentie vindt u terug op:
http://spiritueellezen.org/dagelijkse-meditaties-ascentie-project/

Ze staan ook op YouTube, alleen in het Engels voorgelezen door Mary Kay Severin, onder de naam Harmonic Ascension Mantra Meditation.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.