LADY NADA: Schoonheid en Vervulling

LADY NADA: Overal en in Alles Schoonheid en Vervulling vinden
27-28 juli 2014

2014 07 27 mysterieus woud

foto: miriadna.com

Lady Nada:

Deze namiddag hadden Sananda en ik het grote plezier om twee uren door te brengen met uw prachtige radio co-presentatoren, Kathryn en Meg.(http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/07/27/conversation-with-sananda-lady-nada-kathryn-and-meg )

Dit was voor ons de eerste keer en wellicht ook de eerste keer voor gechannelde berichten, omdat wij Kathryn gevraagd hebben om voor ons te spreken en onze gevoelens en onze stemmen aan u over te dragen, terwijl wij ook haar in de conversatie betrokken. We hebben vooraf grapjes gemaakt over dat wij haar vroegen om een cabaret-act op te voeren, maar het bleek even leuk en interessant en volmaakt te zijn, als waar wij op gehoopt hadden.

Wij vroegen Kathryn om iedereen te tonen hoe wij met u kunnen praten en zelfs grapjes kunnen maken, omdat wij de humor zien in alle obstakels die u voor uzelf opwerpt en de ironie van het verwikkeld zijn in de uitdagingen en illusies die wij gezamenlijk zijn overeengekomen. Natuurlijk hebben wij hier vele levens met u geleefd, dus we zijn niet onbekend met de moeilijkheden – en soms ook de pijn – die het leven brengt.

In het diepste van uw onbewuste geest herinnert u zich de belofte die dit leven u zal brengen: een nieuwe wereld, waarin er een einde komt aan oorlogen en armoede, met de nieuwe, stralende hoop dat iedereen de kans zal hebben om te leven zonder ziekte of angst. Dit zal gebeuren, Geliefden, omdat de funderingen van dat glorieuze leven op ditzelfde ogenblik gelegd worden. De meest ingrijpende verandering zal komen met de veranderingen in de bankenwereld en de daarmee samenhangende veranderingen aan de NESARA-wet. Dit zal de grondwet van de VS herstellen, gelijkaardige veranderingen over de hele wereld voortbrengen en de mensheid terugbrengen tot een wettig systeem.

Er is zoveel corruptie geweest en zoveel geschipperd geworden binnen de wettige en wettelijke machten, overal op de planeet. Onwettigheid – of de toepassing van de wet met de intentie om voordeel te geven aan de machthebbers en degenen die de rijkdommen beheersen – waren gedurende duizenden jaren de standaard onder het bewind van de duisteren, met een toename van dat bevoordelen en die hebzucht tot het hoogtepunt rond het einde van 2012. Sindsdien is er op meerdere fronten vooruitgang geboekt, mede door nieuwe hoop op de grond, toegenomen inzet om burgerrechtbanken op te zetten die werkelijk Het Volk zullen vertegenwoordigen en de krachtige golf van verheffende energie, die geholpen heeft om alle harten te verheffen.

Ik, Nada, ben de voorbije dagen bijzonder druk geweest met Licht-bijstand te verlenen aan een incarnatie van mijn ziel, die achter de schermen werkzaam is om wettelijke veranderingen door te voeren, terwijl Sananda ook zijn energie heeft gevoegd bij het NESARA-project en ook nog nauw heeft samengewerkt met St. Germain en Ra (Vader God) aan de Welvaartsfondsen. Wij werken altijd in teams, ziet u. Wij sturen incarnaties, zodat wij de juiste persoon met de juiste vaardigheden, op de juiste tijd op de grond kunnen hebben. Het is bij deze generatie een veel meer gericht programma, omdat we hele specifieke rollen moesten spelen en we wisten dat we precies de juiste opleiding moesten hebben om onze taken te vervullen.

U bent ook een deel van dit speciale opleidingsproject. U zult merken dat de dingen die u doet met de dag veranderen, dat ze meer gaan in de richting van wat altijd al goed voelde voor u om te doen, maar waarvan u dacht ‘dat u daar nooit van zou kunnen rondkomen’. U zult nieuwe manieren vinden om creatieve verlangens te verweven in uw dagelijks leven, u zult genieten van uw toenemende verbeeldingskracht en vindingrijkheid. Dit is natuurlijk de remedie voor vele kwalen die u in het verleden heeft ervaren: verveling, gevoelens van vervreemding en de frustratie van gevangen te zitten in een baan die u niet zou hebben gekozen, als u de vrijheid had gehad om alles te mogen worden wat u wilde.

Werk naar een vooropgezet doel, Geliefden. Ga niet voorbij aan de kans om uw beste vermogen te tonen, zelfs als dat betekent dat u vrijwilligerswerk gaat doen om tegemoet te komen aan uw verlangen om een bepaald soort werk te doen. Dit is een prachtige manier om een beetje avontuur in uw leven te brengen en om u te verbinden met anderen wiens hart openstaat om dienstbaar te zijn. U zult een grote mate van vervulling en vreugde vinden – het gevoel van ‘nuttig zijn’ zal uw hart verheffen en uw ziel tevreden stellen. Het zal ook helpen om uw aandacht af te leiden van de onrust die het ‘werken voor je geld’ in uw leven brengt. Beschouw uw dienstbaarheid als uw ontspanning, uw voeding en een grote sprong vooruit op uw pad van Ascentie.

maandag 28 juli

In de berichten die wij u de voorbije maanden hebben overgebracht, is altijd iets te vinden van een uitdaging of nieuwe informatie die u de ogen zal openen – misschien voor het eerst – en u zal laten nadenken over alles wat u altijd voor waar heeft aangenomen. U bent het gewend om zulke ervaringen te beschouwen als een tegenslag of als het bewijs dat u het fout had over iets of als een klap voor uw ego, dat altijd ‘gelijk’ wil hebben.

Hier is mijn uitdaging, Geliefden: verander uw standpunt met 180 graden. Ga ervan uit, dat waarschijnlijk alles wat u geloofde, niet waar is. Zet uw wereld op zijn kop en kijk er dan eens naar. Ga op zoek naar de kans om iets te vinden waarvan u dacht dat het waar was en overweeg dan de mogelijkheid, dat het niet waar is. Doe het gewoon eens voor de grap. Een idee heeft tenslotte geen substantie of gewicht. Het is niet iets dat u toebehoort of u waarde geeft. Het is slechts een gedachte, een hersenspinsel dat woorden en beelden samenbrengt.

Doe eens gek. Verzin magische en wonderlijke verklaringen voor alles, maar zorg ervoor dat uw omschrijvingen oprecht grappig en positief zijn. We spelen hier niet aan de duistere kant, zoals bijvoorbeeld beslissen dat uw moeder eigenlijk Darth Vader is (tenzij ze dat echt was … nee, grapje!) Hou het licht. Misschien bent u echt wel het onwettig kind van de Koning van Wat-dan-ook en werd u aan uw ouders toevertrouwd om te worden opgevoed, totdat de tijd zou komen om u te kronen tot Prins van Wat-dan-ook. Misschien komen de problemen die u had op school voort uit uw verborgen talent, om met veel gevoel blokfluit te spelen – maar was u altijd te verlegen om het te proberen.

Misschien hebben uw vroegere levens als Hofnar u wel voorbereid op een carrière als stand-up komiek – en hoeft u enkel maar die ‘leuk zijn’-knop in uw hersenen te vinden, om echt grappig te zijn en anderen te amuseren. Misschien was u een troubadour, die liefdesliedjes zong om God – en de vrouwen waar u van hield – te eren. Ontdek het talent voor het schrijven van liedjes en teksten, om uw vrienden mee te verblijden. Misschien was u een geweldige naaister en kledingontwerpster en zeer gewild bij die mensen die er verstand van hadden. Ga aan de slag met uw ontwerperstalent – in gelijk welke richting die u aantrekt, hoe raar of ongebruikelijk uw smaak ook mag lijken. Klei? Papier of textiel? Metaal? Hout en papier?

Kijk naar uw handen, Geliefden. Wat willen uw vingers aanraken? Wat wilt u bouwen? Voel uw keel. Adem door uw kruinchakra de liefde in die ik u stuur. Laat die naar beneden stromen en alle gevoelens van verlegenheid en twijfel verzachten. Laat het langs uw keel naar beneden stromen, om de inspiratie op te wekken om vloeiend en mooi te spreken. Beloof dat u uw stem zult gebruiken om anderen te verheffen, verbind u met de Liefde in uw hart, zodat ieder woord wordt omwikkeld en gedrenkt in Liefde, Mededogen en Vergeving.

Wanneer u de wereld intrekt om uw waarheid te spreken, vertel iedereen dan over de vreugde die u voelt wanneer u op uw pad bent, zing de lof van het Leven, geniet van het gezelschap van iedereen die u ontmoet, ongeacht wie ze zijn of waar ze geweest zijn. Ieder van hen heeft een verhaal te vertellen en een les die zij u kunnen leren. Zoek naar die les, bij elke ontmoeting. Zoek naar het verhaal achter het verhaal, het ware Hart van de persoon die u net heeft leren kennen. Wijs alle vooringenomen ideeën van de hand over wat de kleding, de huidskleur of het geslacht u vertelt en benader hen met een schone lei, met daarop enkel een heel groot vraagteken. Waar is die persoon geweest? Welke kennis – vanuit hun levenservaring – bezitten zij, die u niet heeft?

U zult op elke hoek van de straat avonturen ontdekken, Geliefden. ‘Even naar de winkel op de hoek’ kan een onvoorstelbaar plezier zijn. Een kans om een klein kind te ontmoeten in de metro, kan uw hart vervullen met een gevoel van bewondering en waardering voor de schoonheid en de wonderen van de mensheid. Een liefdevolle lik van een vriendelijke hond kan uw hartverbinding met het Dierenrijk opwekken – en met al de wonderen die daar te vinden zijn. Misschien is die hond wel een psychische heler, maar dan vermomd. Misschien verricht hij wel zijn wonderen aan u.

Misschien zult u een wandeling in het bos gaan maken en de kans krijgen om stilletjes op een boomstam te zitten, om te praten met de bomen en hen het verhaal te laten vertellen over de geschiedenis van uw deel van de wereld – of u kunt de feeën roepen en het geluk hebben om er – vanuit uw ooghoek – ééntje rond u te zien vliegen.

Ja, natuurlijk zijn er feeën en er zijn elfen en er zijn engelen, waarom zouden die er niet zijn? Als de mensheid ze zich kan inbeelden, dan kunt u er zeker van zijn dat ze ergens in het Universum geschapen werden. De schepselen en wezens die worden geschapen vanuit Liefde zijn overal: op vele niveaus of dimensies, in verschillende gradaties van zichtbaarheid voor het fysieke oog. Aan de andere kant: de gedachtevormen die werden opgeroepen vanuit angst – met heftige gevoelens en gedachten – werden ook ‘geschapen’, maar zij blijven niet voortbestaan wanneer eenmaal de energie van de gedachten en gevoelens wordt teruggetrokken. Zij hebben geen ‘blijvende’ kracht omdat zij niet echt zijn, terwijl alle wezens die door God geschapen zijn wel een echt, blijvend, betoverend en prachtig deel van onze wereld zijn.

Dus, ziet u, het is een heel fijn systeem dat ervoor zorgt dat schoonheid blijft, terwijl duisternis en negativiteit wegsmelten. De kwaliteit van uw omgeving hangt af van de kwaliteit van uw gedachten. Zoek overal naar schoonheid, zelfs op een grijze dag wanneer alles fout lijkt te gaan. Vooral dan moet u goed zoeken, dan zal de bloem die u ziet bloeien tussen de barsten van de stoep, een hele bijzondere weerklank vinden in u. Luister naar de vreugde in de roep van een vogel, voel hoe de wind uw gezicht streelt en weet dat WIJ dat zijn, die u herinneren aan uw Liefde.

Onze Liefde voor u is eindeloos, overal en in alles wat u ziet en aanraakt. Zoek ernaar, dan zult u onze diepe liefde voor u kunnen voelen, want wij zijn Eén.

Totdat we weer met u spreken tijdens de radio-uitzending van volgende zondag, (BlogTalkRadio.com/ChannelPanel) zeg ik u ‘Vaar Wel’.

Nada

Genoteerd door Kathryn E. May, 28 juli, 2014, 10 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.