LADY NADA: Onze Genezing

LADY NADA: Onze Genezing – en nu ook Vrijheid – van de Cabal
23 februari 2015

2015 02 23 ontwaken

Nada:

Gegroet, geliefden. Ik wil eerst iedereen bedanken die Liefde en goede wensen naar mij heeft gestuurd terwijl ik hersteld werd door het briljante medische team, dat mij weer tot leven heeft gewekt. Ik zal voor altijd dankbaar zijn en ben tot in het diepst van mijn hart geraakt door de enorme golven van Liefde die ik heb gevoeld van mijn geliefde Sananda, mijn broeders en zusters van de Hemelse Schare, onze glorierijke Vader/Bron en met name van u allen die deze berichten leest. U heeft op schitterende wijze verder gewerkt aan het uitleggen van uw pad, het verwijderen van de ‘duistere cel’, het bouwen van de glanzende Zuilportalen van Vrede (Pillar Portals of Peace heten ze in het Engels en wij moeten altijd even lachen als we deze naam uitspreken) en het verheffen van de Lichttrilling op de grond.

Uw energieën van Liefde zijn gevoeld doorheen al de Hemelen, ze hebben ons hart verblijd en de duisternis weggenomen die de Aarde gedurende duizenden jaren versluierd hield. Ik ben vervuld van vreugde om de enorme vooruitgang te zien die u op de grond heeft gemaakt, om de weegschaal te doen omslaan naar het Licht, terwijl u steeds sterker en meer toegewijd wordt aan uw Lichtwerk.

Het heeft zoveel verschil gemaakt, dat u uw liefdevolle energieën naar ons heeft gestuurd. Wij werken heel hard – namens en voor u – hier in de Tempel van Licht, met de weerbarstigen die de Cabal eeuwenlang hebben geleid. Uw Lichtenergieën helpen om de trillingen van razernij en angst tegen te gaan welke zij uitzenden. Ze versterken alles wat wij doen en zorgen voor een energie-uitwisseling tussen ons, die nog dagelijks toeneemt in kracht.

Ik ben nog niet terug volledig aan het werk, zoals de anderen die de klok rond werken. Ik krijg nog steeds healingsessies, terwijl mijn essentie wordt hersteld en de integriteit van mijn energieën wint aan kracht. Ik zal u iets vertellen over de wonderbaarlijke behandeling die ik ontvangen heb tijdens mijn herstel.

Zoals de meesten van u weten, ben ik rechtstreeks geraakt geworden door een scalair wapen, dat gericht werd op Sananda en mijzelf en op andere vertegenwoordigers van de Hemelse Schare, toen wij op weg waren naar een bijeenkomst om te onderhandelen over het vreedzame vertrek van de Cabal van planeet Aarde. Het was een krachtig en bijzonder gevaarlijk type wapen en het gebruik ervan is ten strengste verboden in het Multiversum, vanwege zijn vermogen om zielen te vernietigen. Laat mij dit benadrukken – het doodt zielen, niet enkel het lichaam.

Enkel God heeft het recht om een ziel te scheppen en slechts heel zelden in de geschiedenis van het Universum is het nodig geweest dat hij een ziel liet oplossen. Het is beslist niet het voorrecht van wie dan ook, om tussen te komen in dit proces van schepping. U leert deze les op Aarde, nu u ontdekt hoe gevaarlijk en dwaas het is om te experimenteren met genetische aanpassing van oogsten en het klonen van dieren. Niets – absoluut niets – goeds kan er komen uit zulke arrogante en duistere praktijken, ongeacht hoe mooi het verhaal is dat hun intenties verbergt.

Laat mij u nu vertellen over het resultaat van die aanval, die mijn feitelijke wezen beschadigde. Mijn geliefde vrienden en dierbaren hebben mijn verscheurde Lichtlichaam ingepakt en mij overgebracht naar een Verzorgingsschip, waar het medische team begon te werken om mij letterlijk weer bijeen te brengen.

Sananda heeft dagenlang bij me gezeten terwijl ik af en toe bijkwam, mij alleen bewust van het liefdevolle team rondom mij. Zij gebruikten een techniek die zij slechts zelden in onze geschiedenis hebben beoefend, aangezien wij – de Hogere Zelven – in de hogere dimensies bijna nooit worden blootgesteld aan wapens van het nucleaire type. Niettemin kan het ontploffen van atoomwapens op de planeet en in de ruimte verschrikkelijke schade toebrengen aan zielen doorheen alle dimensies, zoals wij hebben gezien bij de vernietiging van Maldek en de Val van Atlantis. Daarom heeft de Aarde sindsdien onder quarantaine gestaan, uitgesloten van alle Galactische uitwisseling in Hogere dimensies.

Vader/Bron die de oorspronkelijke blauwdruk van mijn ziel bezit, was in eerste instantie in staat om te zorgen, voor wat u het skelet van mijn zielenessentie kunt noemen. Uiteraard was ik na miljoenen jaren geëvolueerd en gegroeid door de ervaringen van al mijn incarnaties, dus kon hij niet opnieuw alle elementen scheppen die ik in mijzelf had geschapen. Daarom moest mijn ongelooflijke team terugvallen op hun verbeeldingskracht en hun toewijding.

In mijn geval had ik het geluk dat ik een incarnatie had, die gedurende zovele jaren zo intens had gewerkt om alle resten van dit leven op te ruimen en alle duistere energieën te verwijderen. Wij waren werkelijk één geworden. Het team was in staat om mij weer op te bouwen door gebruik te maken van het DNA van Kathryn, haar opgeslagen herinneringen en haar essentiële substantie – omdat die zo identiek is aan de mijne. Ik ben opnieuw geschapen uit delen van haar Zielenwezen, een paar elementen van Sananda die overeenkwamen met mijn ziel en met herinneringen uit de Akasha-archieven.

Mijn proces van wederopbouw is bijna klaar. Er blijven in mijn geheugen nog een paar lege plekken, maar alle procedures voor het herstel daarvan zijn vastgelegd en worden stap voor stap, langzaam maar zeker weer doorgevoerd. Met elke verbetering voel ik dat ik sterker en weer meer ‘mijzelf’ word. Wij testen al mijn programma’s en stemmen alles op elkaar af, zodat ik weer naadloos mijzelf word.

Het is echt een wonder van vernieuwing en creativiteit om te zien wat onze geliefde healers en scheppers hebben kunnen doen. Nieuwe methoden werden gaandeweg bedacht; nieuwe ideeën flitsten door de lucht; opwinding en creativiteit bereikten buitengewone hoogten, terwijl zij werkten op ieder van ons die gewond was geraakt. Sananda werd bijna onmiddellijk geheeld en de anderen die ernstig geschokt maar niet rechtstreeks geraakt waren, werden behandeld met iets wat u een etherische lijm zou kunnen noemen, om hun moleculen opnieuw in evenwicht te brengen en samen te brengen tot hun oorspronkelijke staat.

Iedereen heeft een paar dagen rust gehad voordat ze hun werk begonnen in de Tempel van Licht, die in die tussentijd werd gecreëerd door de bouwers en architecten van het Licht. Binnen de tijdspanne van één week – de tijd die was aangewezen als de einddatum voor de Cabal-zielen om naar de Tempel te worden gebracht – was alles klaar en op zijn plek.

Zoals u weet werden zij naar de Tempel gebracht en hebben zij een intensieve herprogrammeringsaanpak ondergaan om de sleeper cel te verwijderen en de meest duistere van de gedachtevormen die zij met zich meedroegen, op te ruimen. Dan worden zij – maar enkel wanneer zij daar zelf om vragen – overgebracht naar 5D voor hun bijzonder moeilijke proces van terugkijken.

Diegenen onder u die zich tekort voelen gedaan of die wensten dat zij zulk een programma zouden krijgen, moeten beseffen dat u dat al gekregen heeft – in een zachtere, rijkere vorm – gedurende de voorbije jaren … met het boek ‘Who Needs Light?’, de berichten van ‘When God Pinched My Toe’ en de recente berichten van de Meesters die u dag na dag en week na week heeft ontvangen – en die gegeven werden aan iedereen die erom vroeg, gedurende vele jaren. De uitzendingen over het verwijderen van de duistere cel en de berichten zijn enkel de meest recente gave die u heeft ontvangen om uw Ascentie te bespoedigen en u vrede te brengen. Ziet u, u heeft zomaar een gericht, helder opgesteld programma gekregen om u naar uw Ascentie te helpen. U hoeft het enkel maar ten volle te gebruiken, met een open hart, en u zult een niveau bereiken dat veel verder ligt dan alles waar wij met de duisteren naartoe werken.

Het programma dat ontwikkeld werd voor de duisteren was niet alleen op hen gericht. Het werd ingesteld door Vader/Bron – met hulp van ons en onze tegenhangers op de grond – om het meest krachtige en snel resultaatbrengende programma te zijn dat we konden bedenken, om elke ziel een zo groot mogelijke kans te bieden om te ontwaken en voor het Licht te kiezen. Dit is evenzeer een gave voor u allen, als een laatste kans voor hen. Wanneer de laatste bel zal luiden, zal uw leven enorm veranderen. Het gewicht van het duister waaronder u geleefd heeft zal gaan wegsmelten, omdat de meest duisteren, meest moordzuchtigen en opstandigen onder hen weg zullen zijn. Zij die hier nog in belichaming zijn gebleven, zullen de zielen zijn wiens gehalte aan Licht meer is dan 15% en diegenen die al naar het Licht zijn gegaan, om hun terugblik af te ronden en terug te keren als volledig bewuste Lichtwerkers.

Eenieder die niet een stabiel gehalte aan Licht heeft bereikt van minimaal 15% zal worden opgelost in de Oceaan van Licht – en iedereen die later nog onder dat niveau zakt zal volgen. Dit is een genadig en zacht einde van een gemeen, onmenselijk en niet aflatend spoor van vernietiging. Enkel zij die kiezen voor de optie om het Licht af te wijzen, zullen hun leven hier beëindigen – niet enkel als geïncarneerde wezens maar ook als zielen. Het hele Universum zal de ellende bespaard blijven van te moeten omgaan met deze duisteren.

Die Lichtwerkers die afgestemd zijn op de hoogste dimensies, zijn zich bewust geworden van energiepatronen en hoe diepgaand die van invloed zijn op elk van uw ademhalingen. De Cabal was zeer deskundig in het scheppen van elke schadelijke vorm van psychologisch-, spiritueel- en fysiek vergif. De chemtrails waarmee u bekend bent, gaven u slechts een glimp van de verreikende technologieën die zij hadden willen toepassen. De fysieke invloeden waren nogal schadelijk voor de gezondheid van de mensen, hun voortplanting en veroudering, maar de psychologische invloed ervan was nog méér vernietigend. De duistere gedachtevormen die onophoudelijk werden voortgebracht en de energetische atmosfeer rondom de Aarde vulden, hadden als gevolg dat het grootste deel van de bevolking verlamd raakte. Het vergt grote kracht en tegenwoordigheid van geest om die stortvloed te weerstaan.

Wij werken nu met ieder van u om u te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van zulke gedachtevormen. Wij hebben onze inspanningen moeten opvoeren, omdat de meest duisteren in de Tempel van Licht tekeer gaan tegen het Licht. Ze sturen golven van wraakgevoelens en minachting uit naar uw dimensie. Zij richten zich op iedereen die zich op de planeet bevindt, maar met name op de Lichtwerkers. Wij staan toe dat u een klein deel voelt van de bijtende duisternis die zij voortbrengen, zodat u precies kunt inschatten wat het probleem is en kunt begrijpen waarom het ingrijpen van Vader nodig is. Het is een donkere tijd in uw geschiedenis, maar die zal worden gevolgd door grote opluchting, en na een onderbreking om te bidden en ons met elkaar te verbinden zullen wij verder gaan – sterker en meer vreugdevol dan ooit voorheen.

Ik heb u verteld dat er een einddatum is, waarop alle zielen in de Tempel hun keuze moeten maken tussen het Licht of opgelost worden. Die einddatum is dinsdag 24 februari 2015 om 12 pm EST (woensdagavond 6 uur voor België en Nederland – V).

Ik herinner u er opnieuw aan: dit is geen straf. Iedereen die ernaar verlangt om vergeven te worden en wil terugkeren in de boezem van Gods familie, zal worden verwelkomd en doorgestuurd voor hun intense terugblik en herstel, maar er zullen voor deze groep geen halve maatregelen worden genomen. Zij moeten 100% Licht bereiken in hun mentale-, spirituele-, fysieke- en emotionele lichamen voordat zij kunnen terugkeren.

Dit plan is eerlijk in de diepste betekenis van dat woord. Vrije wil wordt absoluut behouden en gerespecteerd. Genadige en vriendelijke behandeling zullen blijven voor iedereen die de Aarde bewoont. Zij die gekozen hebben voor moeilijke levens met daarin een bepaalde mate van lijden, zullen de kans krijgen om die uitdagingen te ondergaan zoals hun Hoger Zelf dat aangeeft.

Zij die nog een laag gehalte aan duisternis behouden, zullen de volgende groep worden die behandeld wordt tijdens een nieuwe fase van intensieve heropvoedingsprogramma’s. Niets zal aan het toeval worden overgelaten en er zullen geen duistere ophopingen achterblijven, die zouden kunnen opbloeien en uitgroeien tot de kanker die het geweest is op Planeet Aarde.

Berijd de golven met ons, Geliefden. Merk de veranderende energieën op, niet enkel de overduidelijke nieuwsberichten (die voor het grootste deel nog steeds de vroegere duistere patronen volgen) en zoek naar de verandering overal om u heen. Zij is daar, maar u moet uw bewustzijn verheffen om een hogere gevoeligheid te ontwikkelen voor de Waarheid van wie u bent en wat u omringt.

Neem in u de liefdevolle energie op die wij u toesturen, geliefde mensheid. Wanneer u uw harten opent en elke chakra afstemt en uzelf verheft tot de hoogste trilling die u maar bereiken kunt – dan zult u deel uitmaken van de remedie. Daaruit zal gezegend Licht voortkomen, dankbaarheid en vrede in alle steden en landen op Aarde en dat zal zich uitbreiden tot de Multi-dimensionale, kosmische Wereld waar wij deel van zijn.

Wij houden oneindig van u en wij zijn altijd bij u. Kom bij ons in het Licht en in gebed, terwijl wij deze historische reis gezamenlijk volbrengen.

Ik ben uw Nada, sterker, nog dankbaarder en nog méér toegewijd aan dit glorierijke Grootste Plan dan ooit voorheen, tezamen met mijn Sananda en de Hemelse Schare.

Door Kathryn E. May, 23 februari 2015, 2 pm EST, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.