KUTHUMI: Regenboog en Pot van Goud

KUTHUMI: U bent de Regenboog en de Pot van Goud
29 juli 2014

2014 07 29 Regenboog

foto: miriadna.com

Kuthumi:

Groeten aan al de stralende en mooie Lichtwerkers. Ik ben zo blij met deze kans om met u te spreken. Ik ben iemand die meestal achter de schermen heeft gewerkt, tijdens deze fase van de opbouw van uw glorieuze Ascentie. Wij hier in de hogere dimensies zijn gefascineerd door uw eb en vloed, duwen en trekken, op-en-neer gaande beweging. Wij juichen u altijd toe en wij verheugen ons wanneer wij de opwaartse gang van uw spirituele pad zien.

U bent waarschijnlijk vergeten hoe vaak u vroeger ten prooi viel aan wanhoop of eenzaamheid of verschrikkelijke aanvallen van onrust. Zo velen van u hebben lange uren besteed met zich zorgen te maken over geld, over uw gezondheid en de gezondheid van uw dierbaren. U dacht dat het een belangrijk deel van het leven was om u zorgen te maken – en u dan nog wat meer zorgen te maken, want de eerste sessie van bezorgdheid bracht geen resultaat en dus bleef u ermee doorgaan, steeds maar weer. Ik neem aan dat u die grap kent over de definitie van waanzin? Wel … die slaat dus hier op. U blijft keer op keer op keer hetzelfde doen, maar u verwacht wel een ander resultaat.

Laat ons nu tegemoet komen aan die mensen, die graag wetenschappelijk bewijs willen voordat ze iets willen geloven. U heeft met dit fenomeen het volmaakt duidelijke resultaat van een volmaakt gecontroleerd experiment en het aantal proefpersonen is bijna ontelbaar. Nu heb ik zorgvuldig geluisterd naar de manier waarop de mensen op Planeet Aarde praten over hun houding en geloof en ik heb nog nooit iemand horen vermelden, dat ze blij waren dat ze hun dagen hebben doorgebracht met zich zorgen te maken, omdat dat zo’n geweldige resultaten opleverde. Ik denk zelfs dat we rustig mogen stellen, dat iedereen het ermee eens zou zijn dat niemand ooit een positief resultaat heeft bereikt door zich zorgen te maken (behalve misschien de illusie, dat u iets belangrijks heeft gedaan – maar dat telt niet).

Waarom dan, waarom blijft u maar doorgaan met het verspillen van uw energetische kapitaal – en uw emotionele kapitaal – aan een investering die niets oplevert, maar die juist uw voorraden uitput en zelfs uw gezondheid en welzijn op het spel zet? Misschien is het een vorm van verslaving, zoals een gokker die tegen het huis speelt terwijl hij heel goed weet dat hij al zijn geld zal verliezen, maar die toch keer op keer terugkomt om zijn geld in een bodemloze put te storten. Of misschien – heel misschien – is er iets interessants of aantrekkelijk aan het gevoel van ongerust zijn!

Heb ik hier een snaar geraakt? Laat ons eens overdenken wat ongerustheid werkelijk is; uiteraard is het een laag niveau van angst, maar toch … het is wel angst. Het zorgt voor een toevoer van adrenaline, het zet het vlucht-of-vechtcentrum in uw hersenen in werking en het zorgt voor een heleboel intense hormonale verschuivingen en fysiologische veranderingen. Deze verschuivingen en veranderingen zijn in onze teksten uit en te na behandeld, dus zal ik er hier niet verder op ingaan, maar ik zal het nog een keer duidelijk stellen: u lokt hiermee een vlucht-of-vechtreactie uit. Gezien het feit dat u Meester bent over uw eigen gedachten, gevoelens en reacties … is dit dan werkelijk een keuze die u wenst te maken?

Nu dan, gezien het feit dat ik iemand ben die in de gelegenheid was om toezicht te houden op – en te helpen bij – het plannen van de grote schoonmaak voor de veranderingen die wij voorzien voor Planeet Aarde, waarom richt ik mij dan op iets wat schijnbaar zo persoonlijk is en in zeker opzicht misschien ook … zullen we zeggen, een pietluttig onderwerp? Omdat dit feitelijk van diepgaand en uiterst zwaarwegend belang is voor ieder van ons, die ieder van u wil zien ascenderen met uw buren en families – en ik kan u verzekeren, Geliefden, dat iemand die steeds wordt afgeleid door zijn bezorgdheid, beslist ‘de bus zal missen’, zoals u dat zegt. De portalen zullen opengaan; de Lichtwerkers die hun vreugde ongehinderd laten stromen zullen er doorheen zeilen, om ons te ontmoeten op het hogere niveau van 5D – en u zult zich volledig onbewust zijn van het glorieuze gebeuren.

‘Maar,’ zo zegt u tot uzelf, ‘zo onwetend zou ik niet zijn. Ik maak mij enkel maar zorgen op bepaalde uren en over bepaalde onderwerpen, zoals wanneer de rekeningen betaald moeten worden of wanneer mijn moeder mij belt om te vertellen over de rampen binnen de familie.’

‘O, ik begrijp het,’ zou ik u dan zeggen, ‘en hoe kunt u er zeker van zijn dat dat niet precies de uren zijn die u zou moeten besteden met werken aan uw gemoedsrust, liefdevolle gedachten voor Moeder Aarde en uw medemensen?’ Heeft u er echt rekening mee gehouden, hoezeer deze schijnbaar onschuldige bezigheden uw trilling hebben verlaagd en u hebben afgeleid van dat éne, waarvoor u hierheen bent gekomen om het te volbrengen?

Het zal misschien een verrassing zijn voor velen die nog steeds slapen, maar ik kan open en eerlijk met u spreken en ik weet dat u mij zult begrijpen. Het is altijd een hardnekkige overtuiging geweest, dat het eerbaar is om u zorgen te maken. Laat mij dat nu rechtzetten. Het is irritant en verontrustend voor diegenen waarvan u zegt te houden. Zich zorgen maken over iemand is niet vleiend of bemoedigend; het zorgt ervoor dat zij zich onbekwaam voelen – en zij zouden graag willen dat u ermee ophoudt.

Ik zou willen dat u ermee ophoudt, Geliefden, want het is echt een belemmering voor uw eigen geluk en de toestand van uw arme, belaagde lichamen, die het slachtoffer worden van de toestroom aan giftige chemicaliën die uw bloedbaan vervuilen en uw hele lichaam plagen. Ziet u, uw lichaam zegt het ook al: ‘Stop! Je maakt me gek!’

Wel, dat is mijn korte lezing voor vandaag – mijn bijdrage aan de lessen die u dagelijks van ons te lezen krijgt. Ik beschouw dit als de meest schaamteloze misdaad tegen de mensheid, als we het afmeten aan het grootste aantal mensen dat erdoor vernietigd wordt. Het verplettert uw Licht en het put u uit. Het vormt een obstakel voor de vreugde en het laat beslist heel weinig ruimte om te lachen en feest te vieren.

Ziet u, het staat in directe tegenstelling met Vertrouwen. Het haalt het plezier weg voor ons, wanneer wij voor u een prachtige zegening plannen en u ziet het niet – of u denkt dat het geluk was en ziet niet, dat God er de hand in had. Het is niet omdat wij erkenning of dank willen – helemaal niet. Het is voor ons meer dan voldoende om dienstbaar te zijn aan het Grote Plan en de uitstroom van Liefde naar u toe te voelen. Het gaat erom, dat wij zien dat u de pret en de viering mist – en het diepe gevoel van samenzijn dat wij voelen wanneer we samenwerken, om zelfs maar een kleine stap naar het Licht te scheppen voor de mensheid.

Ik wil alleen maar een manier vinden om u te tonen wat wij zien: dat u het grootste plezier misloopt dat het Leven te bieden heeft; het besef dat u eindeloos bemind wordt en dat u niet alleen bent. Wanneer u die kennis grondig in u opneemt, zult u begrijpen dat u de last van uw bestaan heeft afgeschoven van uw eigen eenzame schouders, om ze te delen met ons, zoals ons oorspronkelijke contract was met u. U hoeft het niet allemaal zelf te doen, Geliefden. Als u dat probeert, staat u ons niet toe om het werk te doen waar wij van houden: zorgen voor u, manieren vinden om uw leven plezieriger en meer succesvol te maken in de opzichten die er echt toe doen – het In Liefde Zijn!

Dit is uw echte werk, Lieverds, de meest ware, meest belangrijke inspanning van uw menselijke carrière! Wees de Liefde, voel de Liefde, adem de Liefde, deel de Liefde en groei elke dag sterker, helderder en meer vreugdevol. Denk erover na! U bent niet hier om te verdienen en uit te geven. U bent hier om Lief te hebben! Verspil niet langer nog één minuut aan het zorgen maken of plannen of tobben. Spring direct in uw nieuwe leven!

Dompel uzelf onder in onze Liefde. Begin daar, want dat is de eerste stap naar de hoogste dimensie in het Universum, de regenboog aan het einde van het pad, de pot van goud, de glans die de sterren verlicht, het Licht van Gods ogen die naar u kijken met plezier en zoete aanvaarding. Dat is Leven, Geliefden – dat is een echt Leven leven. Wij kijken nu naar dit Grote Project met plezier en met hoop. U slaagt in uw echte werk, natuurlijk slaagt u daarin. Ik ben hier enkel maar om u aan te sporen, om u eraan te herinneren dat u in elke donkere hoek moet kijken om er elke zweem weg te vegen van de oude, door de Cabal opgewekte zorg en pijn.

Klop de vloerkleden uit, Geliefden! Schud de gordijnen, poets het zilver en zet alle ramen open! Het is tijd om de nieuwe lucht – vervuld van Licht – van uw Nieuwe Dag in te ademen. Voel de hartslag van uw geliefde planeet, Terra. De hernieuwde toewijding die zij krijgt van haar kinderen, is haar aan te zien. Ze zijn ontwaakt en zij zingen opnieuw haar lof en voelen dankbaarheid, en erkennen hun eigen aandeel in haar bescherming en de zorg voor haar.

U wordt een familie, een nieuwe en vererende familie. Sta uzelf toe om diep weg te zinken in het donzige kussen van Liefde – onze omhullende omarming. Adem het in. Zuig het op in uw poriën, terwijl u geniet van uw gevoelens van gemak en tevredenheid. Ja, tevredenheid is een prima springplank voor oprecht goed werk, want uw werk zal opborrelen vanuit de diepten van uw gelukkige hart, om erkenning te vragen. U hoeft niet te zoeken naar uw pad of bij uw Gidsen te smeken om u uw ware doel in dit leven te tonen. Het is hier bij u, in uw warme en kloppende hart. Alle kennis die u nodig heeft, is daar: in uw hart, tezamen met uw pad en met de vrienden en geliefden die het graag met u willen delen.

Ga dus verder in Geloof en in Liefde, Lieve Meesters! U staat op de rand van een wonderbaarlijke onthulling. Wanneer u die ziet en voelt, zult u zich herinneren: ‘Ah ja, dit is waar Kuthumi het steeds over had! Het is zelfs nog wonderbaarlijker dan woorden kunnen beschrijven.’ Dit is waarop u heeft ingeschreven, wat wij samen gepland hebben en waarvan wij nu het gordijn openen, zodat u even kunt piepen. Het is nu; het is van u; het is van ons; Wij Zijn Eén!

In eindeloze, overstromende Liefde,

Ik Ben Kuthumi

Genoteerd door Kathryn E. May, 29 juli 2014, 8 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.