JS: U bent Prachtige Wezens van Intens Licht

U bent allemaal prachtige wezens van Intens Licht
door Jezus, via John Smallman

NAN 70: JS - U bent prachtige wezens van Intens Licht

‘Wat zo lang verborgen was kan niet langer verborgen blijven, en naarmate er méér van de wijdverspreide corruptie onthuld wordt, wordt het ook duidelijk aan ieder logisch denkend mens dat verandering essentieel is. Daarom zal er verandering plaatsvinden. Wij vertellen u dit al enige tijd opdat u klaar zou zijn – en er zijn vele veranderingen op komst.’
~ Jezus via John Smallman

22 mei 2016

Het zijn interessante tijden! In de fysieke wereld gebeurt veel wat nooit eerder is voorgevallen. De stabiliteit van veel van uw ‘democratische’ regeringen is niet langer verzekerd, omdat in vele landen onder de burgers de ontevredenheid groeit over het hele politieke proces. En de verkozen bestuursleden lijken zich niet bewust van de toestand of ze zijn niet bereid er iets aan te doen. Dergelijke situaties doen revoluties ontstaan. Er zijn enorme veranderingen ophanden welke u zullen verbazen en schokken, wanneer de echte bedoelingen van vele machthebbers en gezagsdragers aan het licht zullen komen door overgelopen volgelingen en werknemers. Overal duiken er klokkenluiders op met informatie die werd achtergehouden, terwijl die eigenlijk aan de bevolking had moeten worden doorgegeven. Naarmate dit vaker gebeurt groeit ook de ontevredenheid bij de bevolking en dat leidt tot verandering. In dit geval zelfs tot enorme verandering!

Al de onthullingen over wijdverspreide corruptie aan de top vinden plaats, als gevolg van de collectieve beslissing van de mensheid om te ontwaken uit de droom. Wat zo lang verborgen is gebleven kan niet langer verborgen worden gehouden, en naarmate er steeds méér van die grootschalige corruptie bekend raakt, des te duidelijker wordt het voor ieder weldenkend mens dat het de hoogste tijd is voor veranderingen. Daarom zullen die veranderingen plaatsvinden. Wij vertellen u dit al enige tijd, zodat u er klaar voor zou zijn – en er zijn vele veranderingen op komst.

Waarschijnlijk vinden veel mensen dat wij woorden en zinnen als ‘binnenkort, ophanden zijnde, heel dichtbij, sneller dan u verwacht’ gebruiken en daarbij voorbijgaan aan de manier waarop de tijd op Aarde zich ontvouwt. Dit is zeer beslist niet het geval. Omwille van het belang en de onvermijdelijkheid van de aankomende veranderingen waarover wij spreken, vergt het tijd om die in uw bewustzijn te laten doordringen, zodat u uw collectieve intentie kunt versterken om ze tot bloei te laten komen. Dat is wat er de voorbije paar jaren gebeurd is, nu steeds méér mensen zich bewust zijn geworden van de corruptie en de oneerlijkheid die wereldwijd te vinden zijn bij regeringen, internationale bedrijven, grote banken en grote industriële grootmachten – waarvan diegenen die ze leiden u telkens weer verteld hebben dat ze eerlijk en betrouwbaar zijn. U wéét dat dat niet zo is, en u heeft pas onlangs collectief besloten dat het oude systeem moet verdwijnen, zodat het kan worden vervangen door een nieuw en niet corrupt systeem waar de hele mensheid baat bij heeft.

U weet zelf ook dat oorlog het terrein is van de grote industriële grootmachten en de banken die ze van geld voorzien – en dat zij kapitalen verdienen door het lijden van de bevolkingen. Dat gaat veranderen. Kleine groepen van onterecht rijke, invloedrijke en machtige mensen hebben al veel te lang de touwtjes in handen gehad van de wereldeconomie en de politiek, en hun heerschappij zal abrupt stoppen. Veel van het tumult wat nu nog bezig is op de wereld, is het gevolg van hun laatste wanhoopspogingen om hun machtspositie te behouden, door te zorgen voor conflicten en hevig lijden op zoveel mogelijk plaatsen. Dit doen ze door op grote schaal angst op te wekken. Ze hopen dat ze dan een nog groter deel van de wereld onder militair toezicht kunnen brengen, zodat ze die gebieden kunnen afsluiten en u kunnen blijven onderdrukken.

Daar zullen ze niet in slagen!

Hier in de Spirituele Rijken zijn wij ons zeer goed bewust van de frustratie die u ervaart, terwijl u verwachtingsvol uitkijkt naar de beloofde veranderingen die de Vrede op Aarde zullen vestigen, en voedsel, onderdak en veiligheid zullen bieden aan iedereen op de Planeet. De mensheid heeft een collectieve intentie gesteld dat deze veranderingen er moeten komen – en dus zal dat ook gebeuren. De macht van uw collectieve intentie is echt onbeschrijflijk groot, u heeft er collectief voor gekozen om te ontwaken en dus zult u ontwaken. U bent daar al mee bezig en er bestaat niet de minste kans dat u uw mening zult herzien of uw ontwakingsproces zult terugdraaien. Waar u collectief voor heeft gekozen, is niet meer te stoppen.

Sta uzelf tijdens het lezen van deze woorden toe om weg te zinken in het diepste centrum van uw wezen, daar waar de Liefde helder en veerkrachtig straalt op ieder ogenblik. U bent zich daar meestal niet van bewust, omdat u toestaat dat twijfel en onrust de overhand hebben in uw denken. U diep naar binnen keren – minimaal één keer per dag – is absoluut essentieel voor uw welzijn … denk er daarom aan dat u het niet nalaat of vergeet, en wanneer u deze oefening doet stelt u zich ook open voor de overvloed van Liefde die daar te vinden is, binnen in u, in afwachting van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van Haar. Ze is er altijd voor u, maar Zij dringt zich niet aan u op, Zij dwingt u niet. Liefde is oneindig machtig en oneindig zachtmoedig. Voor de meesten van u lijkt dit misschien in tegenspraak met elkaar, maar het is de Waarheid, omdat er niets anders bestaat!

Soms lijkt het alsof er binnen in u geen Liefde aanwezig is, omdat u op een bepaald moment bent gaan geloven dat u onwaardig was. Daarom gelooft u niet dat u Haar binnen in uzelf zult vinden. Laat die onjuiste en onzinnige overtuigingen los, herinner uzelf er regelmatig aan dat u de geliefde kinderen van God bent, dat u eeuwig leeft in Zijn Goddelijke omarming en laat al de negatieve zelfveroordeling los, die u terneergedrukt hield door een absoluut verkeerd beeld van ‘waardeloos zijn’ in de ogen van God. Wat God schept, dat is eeuwig – net als Hijzelf – eeuwig volmaakt en eeuwig oneindig geliefd. En Hij heeft U geschapen! Of gelooft u dat niet? In dat geval: waar kwam u dan vandaan? Want er bestaat niets anders!

Er is niets, aan gelijk welk kind van God – en u bent allemaal Gods kinderen – dat onaanvaardbaar, onwaardig, gemeen of walgelijk is. U bent allemaal prachtige wezens van Intens Licht!

Vele mensen zijn natuurlijk van tijd tot tijd gekwetst door diegenen van wie u geloofde dat ze van u hielden. Dat heeft u nog versterkt in uw onderbewuste zelfbeeld van ‘niet goed genoeg zijn’ – een zelfbeeld dat vaak wordt genegeerd omdat het te pijnlijk is om eraan te denken. Ik zeg u nu – en beslist niet voor het eerst – dat het totaal niet klopt! Alstublieft, ik smeek het u, laat die compleet onjuiste zelfveroordelingen gaan … en sta de Liefde binnen in u toe om te stromen. U bent allemaal Goddelijke geleiders waar de Liefde zo heel erg graag doorheen wil stromen. Het ligt in de aard van de Liefde om te stromen, maar omdat Zij zich nooit zal opdringen of eisen zal stellen kan Zij niet door u heen stromen, tenzij u Haar dat toestaat. Uw eigen negatieve zelfbeeld beperkt die stroom of blokkeert die volledig … zowel naar uzelf als naar de rest van de mensheid.

Wanneer u uzelf aanvaardt, aanvaardt u God in uw leven en dan zal Zijn oneindige Liefde u helemaal doordringen, zij zal van u uitstromen naar de hele wereld en rechtstreeks iedereen raken met wie u op welke wijze dan ook in contact komt. U bent nu op Aarde om precies dit te doen. U heeft er allemaal voor gekozen om op dit ogenblik hier te zijn met dit Goddelijk doel, en uw aandeel daarin is absoluut onmisbaar.

Leg alle negatieve oordelen omtrent uzelf nu af en luister niet meer naar gelijk welk negatief oordeel dat anderen over u trachten uit te spreken. Wees op elk ogenblik liefdevol … met andere woorden: wees uzelf! Daarvoor bent u hier. En wanneer u oprecht leeft als ‘uzelf’ verandert de hele wereld, omdat het onechte gewoon wegvalt en de Liefde alles kan doordringen.

Uw liefdevolle broeder, Jezus.

Meer van John Smallman met de (Engelstalige) audio voor dit bericht: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.