JS: Het ontwaken vindt NU plaats

Het ontwaken van de mensheid vindt NU plaats,
in dit Eeuwige ogenblik
door Jezus via John Smallman

NAN 68: JS - Ontwaken2

‘Keer u daarom dagelijks naar binnen, ga naar uw Innerlijke Tempel, die plaats van Licht waar u eeuwig Eén bent met God. Stel uw hart open om de oneindige overvloed aan Liefde te ontvangen die uw recht en uw Goddelijke nalatenschap is en waarin u altijd gehuld bent geweest. Stuur dan Liefde naar iedereen, maak geen uitzondering, en wéét dat u de hele mensheid wakker maakt voor de Werkelijkheid, uw eeuwige Thuis.’

~ Jezus via John Smallman

 

30 maart 2016

De mensheid ligt precies op schema voor haar ophanden zijnde ontwaken. God wil dat de mensheid ontwaakt en de mensheid heeft de collectieve beslissing genomen om te ontwaken, dus kan niets het nog tegenhouden. Wees niet ontmoedigd door de berichten met slecht nieuws in de grote media. Ja, natuurlijk lijden er nog steeds mensen in oorlogen en grote armoede op vele plaatsen op Aarde, maar dat is niets nieuw: oorlog en armoede hebben eonenlang op de Aarde geheerst. Toch is er nooit eerder door zoveel mensen zo meedogend gereageerd op het lijden en de armoede die de minderbedeelden ondergaan, en nooit eerder is er zoveel gedaan om dat lijden en die armoede te verlichten en om een einde te maken aan de oorlogen.

De grote meerderheid die nu op Aarde is geïncarneerd is er klaar voor dat er enorme veranderingen gaan gebeuren, die uw manier van leven gaan afstemmen op het Goddelijk Verlangen – hetgeen uiteraard volledig in overeenstemming is met het verlangen van ieder van u, ook al lijkt het nu nog alsof velen zich niet bewust zijn van dit collectieve verlangen. Velen leven nog in angst – omdat ze de spirituele ontwikkeling van de menselijke evolutie niet zien – en houden daardoor vast aan oordeel en beschuldigen, terwijl zij diep vanbinnen wanhopig hopen en bidden om de verandering die nabij is.

De mensen willen vrede en overvloed voor iedereen, alleen voelen de meesten zich eigenlijk onbeduidend in het grote geheel der dingen, en daardoor stellen zij zich voor dat hun gebeden en intenties niets kunnen bijdragen om die tot stand te brengen. Maar zoals u al zo vaak verteld werd: enkel al het maken van een dagelijkse, persoonlijke intentie om liefdevol te zijn in elke omstandigheid en op ieder moment is onvoorstelbaar machtig, omdat het u afstemt op het Goddelijk Verlangen … en dat Goddelijk Verlangen wordt altijd volmaakt vervuld.

WEET dat het ontwaken nabij is, herinner uzelf er elke dag aan dat het zo is, en neem u voor om u open te stellen voor uw innerlijk en spiritueel weten die dit bevestigen. Er bestaat alleen maar Liefde en wanneer u vasthoudt aan de intentie om liefdevol te zijn, versterkt u de collectieve intentie die u allemaal zal doen ontwaken. Het ontwaken van de mensheid vindt nu plaats, in dit eeuwige ogenblik, en wordt wereldwijd aangetoond door een enorm groot energieveld van mededogen dat nog dagelijks toeneemt, naarmate meer en meer mensen beslissen dat er een betere manier moet zijn om samen te leven op de Aarde. Die is er natuurlijk ook! Eindelijk is het collectief tot de intentie gekomen om liefdevol, aanvaardend, meedogend en vergevingsgezind te zijn. En die collectieve beslissing heeft onbeperkte kracht om de nodige veranderingen door te voeren die nodig zijn om vrede tussen u allen te vestigen.

Allen zijn Eén, zoals zoveel gechannelde berichten van ons die in de Spirituele Rijken wonen u gedurende heel lange tijd steeds weer gezegd hebben. Die boodschap wordt eindelijk aanvaard en gedeeld. Beseffen dat u allen Eén bent, is een enorme stap vooruit op uw Spirituele pad van evolutie. Tenzij u die Goddelijke Waarheid aanvaardt en ernaar leeft, zullen oorlogen, ondraaglijk lijden en armoede over de hele wereld blijvend levens en leefomgevingen blijven vernietigen. Het Goede Nieuws is dat deze Goddelijke Waarheid nu wordt opgepikt en aanvaard door voldoende mensen, zodat ze nu kan worden doorgevoerd in elk land en elke cultuur – en dat gebeurt nu.

Zoals u al zo vaak heeft gehoord, is de mensheid aan het ontwaken! De gewetenloze, brute aanvallen die gedurende eonen werden uitgevoerd door één arrogante en egoïstische groep op alle anderen komt nu ten einde, doordat zij – de massa die de opdracht had om ze uit te voeren – vanwege een groeiend bewustzijn over de nutteloosheid van dergelijk gedrag besloten heeft, om niet langer blindelings de opdrachten van hun meerderen uit te voeren.

Ieder mens is een geliefd kind van God, Eén met elkaar en met God, en elk van hen komt tot het besef van deze Waarheid – de Goddelijke en eeuwige Waarheid – dat u – ieder van u – volledig en persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw overtuigingen en uw gedrag. U kunt niet, ik herhaal, U KUNT NIET uw meerderen of de opdrachten die zij u geven de schuld geven van uw gedrag! Wat u denkt, zegt of doet is uw eigen, persoonlijke verantwoording – van niemand anders, alléén van u. Dagelijks ontwaken steeds méér mensen tot het besef van deze heilige Waarheid.

U heeft altijd een vrije wil gehad, maar binnen de illusie waarin u de vorm aannam van individuele mensen die schijnbaar volledig afgescheiden waren van elkaar, heeft u de illusie aanvaard als een echte staat van ‘zijn’, met de daarbij behorende niveaus van autoriteit waaraan u zich moest onderwerpen. De meesten van u geloven dat uw plek in die machtsstructuur een gevolg is van de plek die uw familie daarbij inneemt, aangepast door uw eigen intellectuele vermogens en uw opleiding. Met andere woorden: u kunt binnen die structuur opklimmen tot functies met macht en invloed – en het systeem moedigt u aan om dit te geloven, zodat u uw best zult doen om een hogere rang te bereiken.

De eerste successen kunnen buitengewoon goed aanvoelen. Ze werken verslavend, ze moedigen u aan om te trachten nog hoger te klimmen binnen de organisatie, en om nog méér van de beloningen op te eisen welke bij uw successen horen. U buigt en past uw eerlijkheid en integriteit – op schijnbaar kleine en onbelangrijke punten – aan, om steeds hogerop te komen naar functies van nog meer macht, autoriteit en verplichtingen … om tot de ontdekking te komen dat u niet langer vrij bent, maar dat u bent gaan behoren tot een dogmatische, autoritaire structuur waar u uw macht aan heeft gegeven. Het wordt duidelijk dat hoe hoog u ook opklimt, er altijd iemand boven u staat aan wie u verantwoording moet afleggen en wiens autoriteit u moet aanvaarden, ook al bent u het grondig oneens met de richting en de bevelen die u moet volgen. Tegen die tijd, vanwege uw persoonlijke verplichtingen inzake financiën, familie en vrienden en uw kleine ‘misstappen’ – waarbij u eerlijkheid en integriteit heeft opgegeven om uw meerderen te steunen – merkt u dat u gevangen zit in een web van misleiding, waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt.

Op het hoogste niveau van alle organisaties leven de mensen in voortdurende angst! Angst om ontmaskerd of ontslagen te worden … en dus worden ze aangemoedigd en verleid om al hun resterende integriteit en eerlijkheid opzij te zetten – precies die aspecten van zichzelf waarvan zij altijd geleerd hadden dat die boven alles heilig waren. Om tot dit niveau te geraken en te beseffen dat er geen weg terug is, is schokkend en angstaanjagend, want al hun persoonlijke macht is nu verloren, weggegeven – en voor niets!

Maar natuurlijk heeft u altijd nog uw vrije wil. Die kan u nooit worden afgenomen. Om die echter terug te eisen is er eerlijkheid en integriteit nodig, en dit toont dan weer aan dat u gecorrumpeerd bent geworden zodat uw imago zwaar beschadigd raakt – en de kans is groot dat niemand u ooit nog zal vertrouwen. Om in het reine te komen en excuses aan te bieden is zowel buitengewoon pijnlijk als absoluut noodzakelijk als u ooit weer uw eigenwaarde wilt herwinnen. Om dat te kunnen moet u erkennen dat de gewone wereld van handel en politiek een illusie is – en volkomen corrupt bovendien – en er dan van weg stappen. Dit is pijnlijk, want diegenen die u jarenlang beschouwde als uw vrienden en partners zullen u nu negeren en ontwijken. Dit vraagt een niveau aan moed waarop u nooit eerder een beroep hoefde te doen – het is angstaanjagend, het is de rand van de afgrond – en u moet springen.

Het goede nieuws is dat u niet zult vallen. Datgene dat springt, is uw ego … en u moet uzelf bevrijden van uw ego. Want het is uw ego – die onechte facetten van uzelf – die u vanaf het begin geleid heeft naar de verwarring en chaos van de illusie.

De moed vinden om te springen, dat is het moeilijkste deel. Toch, als u eenmaal gesprongen bent, zullen al de schaamte en het zelfverwijt oplossen en zult u merken dat u vrij bent, vrij om de echte U te zijn, de U die u altijd geweest bent. Dan zult u altijd vrede en vreugde kennen. Uw hernieuwde bewustzijn, uw ontwaken tot de Echte U – die altijd in u aanwezig is geweest en die u verbonden hield met Bron – zal u heel duidelijk tonen dat u altijd vrij bent geweest en dat u altijd vrij zult zijn, want dat is Gods Verlangen voor u … en het is ook uw eigen verlangen. Keer u dus naar binnen, erken de ware U, het eeuwige Licht dat in u brandt, de tempel in u waar u God ontmoet. Weet dat de afscheiding nooit heeft plaatsgevonden, nooit kan plaatsvinden. U bent ontwaakt uit die nare droom, en wat u in die droom heeft gedaan – hoe gewetenloos het voor u kan lijken – is vergeven. Het is zelfs nooit echt gebeurd!

Keer u daarom dagelijks naar binnen, ga naar uw Innerlijke Tempel, die plaats van Licht waar u eeuwig Eén bent met God en stel uw hart open om de oneindige overvloed aan Liefde te ontvangen die uw recht en uw Goddelijke nalatenschap is, en waarin u altijd gehuld bent geweest. Stuur dan Liefde naar iedereen, maak geen uitzondering, en wéét dat u de hele mensheid wakker maakt voor de Werkelijkheid, uw eeuwige Thuis. Wanneer u dat gedaan heeft zult u merken dat in plaats van strijd te ontmoeten u Liefde zult ervaren in uw dagelijks leven, wanneer u uw onmisbare bijdrage levert om de mensheid tot ontwaken te brengen.

Uw liefhebbende broeder, Jesus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.