JS: Het is Tijd!

2016 08 08: JS - Het is tijd

Het is tijd dat u uw vertrouwen en uw geloof in de illusie
overboord gooit en ONTWAAKT!
Jezus, door John Smallman

Maandag 8 augustus

U weet dat uw gemoedsrust invloed heeft op u wanneer emoties door u heengaan, en u weet ook dat ze daadwerkelijk door u heengaan. De menselijke ervaring – als een afgescheiden wezen binnenin de collectieve droom of illusie – is een voorbijgaande ervaring, ze blijft niet duren, is tijdelijk, vluchtig, in feite is het kortstondig! Niettemin lijkt tijd heel werkelijk voor u, het lijkt op een rivier die stroomt doorheen een steeds veranderende omgeving van wisselende gemoedsrust; emoties, gevoelens, bezorgdheid, onrust, angsten, pijn en lijden … kortstondig afgewisseld met hoop, verlangens, tevredenheid en plezier. Maar het stroomt altijd – langzaam of snel, afhankelijk van de keuze die de mens maakt op dat moment – het is nooit rustig.

Toch is ieder van u een eeuwig wezen dat leeft in het eeuwige en tijdloze nu-moment, altijd aanwezig in Gods Goddelijke Aanwezigheid … de enige staat van bestaan. Al het andere is onwerkelijk, een verzinsel van uw verbeelding, een spel waarin u als een klein kind uw handen over uw ogen heeft gehouden, en – in een heel kort moment voordat u ze weghaalt – u zich alleen, afgezonderd, verlaten en in feite doodsbang voelt. Er is niets om bang voor te zijn omdat alleen Liefde ECHT bestaat, dus heb vertrouwen in de vreugdevolle zekerheid dat dat schijnbare gevoel van afzondering, eenzaamheid en verlatenheid volkomen onwerkelijk is!

De enige Werkelijkheid – Al Dat Is – is God. Daarom bent u allen Eén met Hem omdat u absoluut nergens anders kan zijn! De mensheid is eindelijk, na vele eonen, aan het kiezen om te ontwaken tot de Werkelijkheid. Maar vooraleer dit kan gebeuren moet u uw angstige wurggreep op de illusie loslaten. Dat betekent dat u alles moet loslaten van uw denkbeeldige – werkelijk, ze zijn niet echt – gevoelens van haat, wrok, oordeel, angst en eender welk gevoel van zelfingenomenheid van diegenen die u zogenaamd de Liefde onthouden hebben. Zij werken als een mantel of een sluier, als een mist tussen u en de Werkelijkheid, om die voor u verborgen te houden. Ze zijn ook denkbeeldig, u heeft ze geschapen omdat u bang was dat uw keuze – om van God afgescheiden te zijn – Hem heel erg boos op u had gemaakt. Daarom heeft u die dus geschapen: om uzelf voor Hem te verbergen.

Maar God kent geen boosheid, laat staan dat Hij een gevoel van boosheid of veroordeling zou kennen tegen één van jullie! Hoe zou Hij boosheid kennen wanneer er enkel Liefde is? Hij wacht vreugdevol en liefdevol op uw ontwaken, want Zijn Verlangen voor u is Eeuwige Gelukzaligheid, en Hij weet dat uw ontwaken onvermijdelijk is!

Uw taak in dit Proces van Ontwaken is om gewoon los te laten! Om ieder besef of gevoel van schuld, onwaardigheid, schaamte of angst los te laten, want elk van deze gevoelens is volledig zinloos. God heeft u geschapen, daarom bent u – eenieder van u – volmaakte Goddelijke wezens. Vanuit een menselijk standpunt lijkt dit niet zo, en dat is omdat u zelf beperkingen en begrenzingen heeft ingebouwd in het spel dat uiteindelijk de illusie werd.

U bent Liefde! Alles wat God creëert is Liefde, en God houdt onvoorwaardelijk van alles wat Hij gecreëerd heeft, op elk moment en zonder uitzondering. Als Hij van u houdt, waarom zou u dan niet van uzelf houden? Het houdt geen steek, het is in feite vrij dwaas dat men eender wie van Gods Goddelijke Schepselen – en uiteraard ook uzelf – beoordeelt als onwaardig, schaamteloos, zondig, onbetrouwbaar, lelijk of slecht. Hij geeft u enkel Liefde en Hij geeft het voortdurend op elk moment, u hoeft enkel maar uw harten te openen door uw krampachtige greep los te laten op alles wat geen Liefde is, dan neemt Liefde onmiddellijk de vrijgekomen plaats in en vult u met Hemelse Vreugde.

Het is de angst die u tegenhoudt, angst dat u onwaardige zondaars bent die enkel maar de hel verdienen. Dat is gewoon dwaas, er bestaat immers geen zonde en geen hel. Wat u ervaart als zonde en hel zijn verzinselen en volledig onware aspecten van de illusie; het spel van afscheiding waaraan u heeft deelgenomen en wat zelf heel onwerkelijk is. Het is tijd dat u uw vertrouwen en uw geloof in de illusie overboord gooit en ONTWAAKT!

Wanneer u Liefde toestaat om in uw harten te stromen, en dat zal het doen wanneer u ophoudt met Liefde buiten te sluiten door te oordelen en al die andere niet-liefdevolle gedachten die u creëert, zult u ontwaken … omdat het onmogelijk is om te blijven slapen wanneer uw harten zich vullen met Liefde. Als mens zijn er maar enkelen onder u die niet een intense liefde gevoeld hebben voor een ander, en wanneer u dit ervaart … slaapt u dan? Neen, u bent volledig wakker en u bruist van leven en vreugde. Wanneer u ontwaakt tot de Werkelijkheid – uw Goddelijke en Eeuwige Thuis – zal uw trilling en uw levensvreugde al uw vorige ervaringen oneindig overschrijden, en het zal eender welke verwachtingen die u heeft over uw terugkeer tot uw Ontwaakte Staat volledig overtreffen.

Ik weet dat het moeilijk voor u is om de oneindige vreugde te bevatten waarin de Werkelijkheid u omhult, wachtend tot u ontwaakt en erin mee gaat. Herinner uzelf dus minstens eenmaal per dag, en liefst meerdere keren, dat volledige en eeuwige Gelukzaligheid op dit moment Gods Verlangen is voor u! Hij wil niet dat u levens wacht, Hij wil dat u gelukkig en vreugdevol bent … nu! Het enige wat u moet doen is om u volledig open te stellen voor de Liefde die uw ware aard is … tot uw Eenheid met Hem en heel de Schepping. Wanneer u deze intentie vasthoudt en onderhoudt, zal alles waaraan u zich eerder vasthield – en dat niet in afstemming is met Liefde – wegvallen, en zult u overgaan van een staat van duisternis, angst, boosheid, haat en wrok … naar het prachtige Licht van Gods Eeuwige Liefde, waar u onmiddellijk uzelf zult kennen zoals u werkelijk bent – Oneindige Stralende Aspecten van de Eenheid die God is.

Uw liefhebbende broeder, Jezus

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.