JS: Er moet méér zijn in het leven

Dat knagende gevoel dat er méér moet zijn in het Leven
door Saul via John Smallman

NAN 67: JS - Er moet meer zijn

‘Die roep komt van binnenuit en vraagt u om naar binnen te keren en stil te zijn,
om uzelf open te stellen voor en bezit te nemen van uw spirituele aard
… wie u werkelijk bent.’

26 maart 2016

Het Paasfeest herinnert u aan uw Eénheid met God en daardoor met elkaar. Het is de jaarlijkse herdenking van de Wederopstanding die een grote stap was om de hele mensheid te brengen tot het ontwaken uit deze droom over afscheiding. De Wederopstanding waar de mensheid aan herinnerd wordt maakt haar weer bewust van de mogelijkheid, om zich de kennis te herinneren die gedurende eonen verborgen heeft gelegen onder een mantel of sluier van onverschilligheid en zelfopgelegde onwetendheid over het feit dat u Eén bent met God.

Die herinnering herleeft nu weer in het collectieve bewustzijn van de mensheid, en dat leidt tot een intens collectief verlangen om terug te keren naar de Werkelijkheid, om te ontwaken uit de droom of nachtmerrie die u heeft beleefd, sinds het ogenblik waarop u ervoor koos om afscheiding van uw Goddelijke Bron te ervaren. Het ogenblik waarop u die keuze maakte is echt maar een ogenblik geleden, maar de omgeving van afscheiding die u heeft bedacht om uw spel in te spelen had regels die gevolgd moesten worden – of als u dat liever heeft: natuurwetten, die schijnbaar leken te gelden voor de omgeving die door het spel was opgezet – en één daarvan was lineaire tijd.

Het korte ogenblik dat er dus voorbij is gegaan sinds u ervoor koos om u af te scheiden van God, lijkt héél veel eeuwen geduurd te hebben. Voor de meesten van u voelt het alsof u altijd afgescheiden bent geweest en ook altijd afgescheiden wezens zult blijven – voor de meesten van u is alleen al de gedachte aan het één zijn met miljoenen of miljarden anderen zelfs een afschrikwekkende gedachte. Intussen is er een klein deel van de mensheid die zich hun ware staat van Eénheid hebben herinnerd. Zij trachten om deze herinnering in het collectieve bewustzijn over te brengen. Moderne, wetenschappelijke studies bevestigen ook de verbondenheid van werkelijk alles – en dat ‘afgescheiden zijn’ feitelijk niet bestaat.

Tegelijk daarmee lijkt het spel dat de illusie is juist aan te tonen dat die afscheiding ècht bestaat, nu de mensheid betrokken is bij een veelheid aan conflicten van intellectuele of fysiek gewelddadige aard – religieus, politiek, economisch, raciaal, cultureel en uiteraard … militair – hetgeen leidt tot onuitsprekelijk lijden voor velen … enkel om te bewijzen dat het ene kamp gelijk heeft en dat het andere kamp, de tegenstanders, ongelijk hebben. Uiteraard is de hele opbouw van de illusie juist bedoeld om levensecht te lijken en lineaire tijd met zijn onveranderlijke beweging in één richting lijkt die echtheid te bevestigen.

U maakt voortdurend plannen – plannen voor uw carrière, voor uw liefdesrelaties, voor uw kinderen, voor uw zaken, om anderen te manipuleren, voor uw vakantie, voor uw pensioen – de hele tijd kijkt u naar de toekomst en gaat u voorbij aan het NU, waarin alles plaatsvindt. Naarmate u ouder wordt krijgt u steeds vaker het gevoel dat uw leven u ontgaan is, dat u iets heel belangrijks heeft gemist – en dat is beslist ook zo! Maar zelfs dat is niet altijd duidelijk, en dus gaat u een nieuwe relatie aan of u gaat terug naar school om te studeren voor een nieuwe carrière, om het knagende gevoel te verlichten dat er méér in het leven moet zijn geweest dan uw ervaringen aantonen.

Dit knagende gevoel dat het leven u ontgaan is, is een oproep van uw Hoger Zelf, de echte U, die u tracht te herinneren aan uw doel, aan het waarom van uw incarnatie hier op Aarde op dit punt in uw evolutie. Sommigen van u trachten te begrijpen wat het is dat u stoort en dus gaat u in therapie. Dat kan helpen, als u een therapeut vindt die werkt met spiritueel ontwaken. Maar wat er eigenlijk van u gevraagd wordt, is dat u niets zou doen! De oproep komt van binnenuit om u naar binnen te laten keren en stil te laten worden, en uzelf open te stellen voor en bezit te nemen van uw eigen spirituele aard … wie u werkelijk bent. Het betekent dat u het masker laat vallen dat u aan anderen toont – zelfs aan uw meest dierbaren – het masker dat u aan de wereld toont om uw gevoelens van ‘tekortschieten’, van ‘niet goed genoeg zijn’ te verbergen.

Iedereen doet dat omdat iedereen lijdt aan dit gevoel van tekortschieten, waardoor ze iets nodig hebben om zich achter te verschuilen of mee te vermommen. Het uiterlijk dat ze op die manier tijdens hun leven opbouwen, wordt dan het personage dat ze spelen om hun schijnbare naaktheid of ontoereikend zijn te verbergen. Als gevolg daarvan zijn de meeste relaties – ook die met uw meest dierbaren – slechts maskers die omgaan met maskers … illusies met illusies! Er is niemand thuis! Het is dus geen wonder dat u zich ontheemd voelt.

De weg naar huis loopt via uw innerlijke heiligdom, die vredige plek waar u zich veilig voelt en waar u veilig bent. Iedereen zou daar dagelijks wat tijd moeten doorbrengen met niets doen. Er werd en wordt in de westerse wereld de laatste decennia zoveel gepraat over meditatie en de verschillende vormen of methodes waarop u dat kunt doen, omdat ze gemerkt hebben dat degenen die regelmatig mediteren veel beter in staat zijn om om te gaan met de stress van het dagelijks leven. Dokters bevelen het aan.

Maar in het algemeen wordt dan voorgesteld dat u elke dag twintig minuten lang in stilte gaat zitten, dat u gewoon naar uw gedachten kijkt en er niet in mee gaat. Dat is inderdaad goed, maar het knagende gevoel zal aanhouden als dat het enige is wat u doet. In plaats van dus een tijdslimiet te zetten op uw meditatieve- of contemplatieve oefening, gaat u gewoon zitten tot uw gedachten beginnen op te lossen, tot uw geest rustiger en bijna leeg wordt – en dan zult u de liefdevolle Aanwezigheid voelen van de Echte u. Als dat gebeurt, dan kunt u Uzelf een vraag stellen over het knagende gevoel van ontevredenheid dat u ervaart en dat – als u heel eerlijk bent naar uzelf – u bang maakt. Als u dan nog wat langer stil blijft zitten en u Uzelf bedankt voor het luisteren, dan zal het gevoel van vrede nog intenser worden.

Later zal er dan een antwoord op uw vraag komen of er doet zich een situatie voor die het antwoord aanreikt. Heel waarschijnlijk zal het een onverwacht antwoord zijn, een antwoord dat wijs en liefdevol is, omdat het van de Ware U komt, de U die voor altijd Eén is met God. Het zal u ongetwijfeld verrassen, maar wanneer u een paar keer een dergelijke wijze en doordachte leiding of antwoord heeft gekregen, dan zult u steeds meer Uzelf gaan vertrouwen en uw leven zal vlotter en vrediger verlopen. Neem dus uw toevlucht tot deze innerlijke wijsheid die altijd bij u is en keer u dagelijks naar binnen om u te oefenen in luisteren en te genieten van de resultaten.

Met zo heel veel Liefde, Saul

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.