JS: De nachtmerrie zal ophouden

De nachtmerrie van wereldwijde armoede, conflicten en lijden zal ophouden
door Jezus, via John Smallman

NAN 66: JS - Afscheiding is onmogelijk

‘Afscheiding van God, de Bron van Alles dat Bestaat is onmogelijk,
het kan slechts denkbeeldig zijn.’

26 maart 2016

Wij evolueren allemaal spiritueel gezien, omdat de Schepping – de werkelijkheid – altijd maar doorgaat, er is geen ‘eindbestemming’, alleen maar blijvende groei in vreugde en geluk en die voortdurend verheft en inspireert. God, onze Vader, de Bron, Alles Dat Is, verlangt ernaar dat wij gelukkig zijn en vreugde kennen en dus zal het zo gebeuren. Leven in God, waar al het Leven ontstaat, is een steeds verdergaande, vreugdevolle reis, in tegenstelling tot de ervaring van het leven als mens waarin u moet vechten om iets te bereiken, en bij het bereiken van uw doel merkt u al gauw dat het niet voldoet en dus zoekt u naar iets anders en beters om het te vervangen. Voldoening is onmogelijk binnen de illusie, omdat niets daar Echt is. Tijdelijk plezier of tevredenheid zijn er natuurlijk wel, maar het plezier of de voldoening kunnen en zullen niet blijven duren. Het leven is eeuwig, maar een mensenleven is een zeer beperkte ervaring, waarin er een sterk streven is om het onvermijdelijke – namelijk de dood – proberen te voorkomen, vermijden of ontkennen, dit alles ingegeven door angst. Maar de dood is juist het loslaten van beperking en een open deur naar de Werkelijkheid – een volledig bewust waarnemen van het eeuwig bestaan binnen de Eénheid van Alles Dat Is. De Werkelijkheid is waar allen naar op zoek zijn maar wat ze niet kunnen vinden, omdat ze buiten zichzelf zoeken in plaats van binnenin.

Blijvende vreugde en geluk, waar u uzelf kent en ervaart als Eén met Bron – en daardoor ook één met de hele Schepping – kan enkel binnenin gevonden worden. Daarom blijven al uw gidsen en mentoren uit alle Spirituele Rijken steeds maar benadrukken dat u dagelijks – maar ook doorheen de dag – de tijd moet nemen om naar binnen te keren en daar in vrede te zijn met het onuitroeibaar Goddelijk Licht dat daar verblijft – de Echte U. Ergens anders zult u het niet vinden, zoals vele zelfhulp-boeken aangeven, omdat er geen ‘ergens anders’ is. Binnenin u is de Werkelijkheid, buiten u is de illusie of droom.

Toch bent u dusdanig verbonden met de illusie en met de afleiding waar het u voordurend mee verleidt – waaronder onrust, bezorgdheid, ongelukken, ziekte maar ook de verhoopte maar kortdurende vreugden die u voortdurend zoekt – dat u het heel moeilijk vindt om ‘rust’ te vinden, in de zin van ‘tijd alleen voor u, ongestoord door het lawaai van het dagelijks leven’. U zoekt bewust naar afleiding – op uw computer, uw telefoon, berichtjes sturen, luisteren naar de radio, tv kijken, ruzie maken waar u ongelukkig van wordt – en datgene waar u naar zoekt, dat vindt u!

Zelfs als u beslist om tijd te besteden aan meditatie, overdenken, chanting, bidden, enz, dan staat u toch nog steeds open voor elke afleiding die zich voordoet, omdat u niet verwacht dat er iets opmerkelijk of belangrijk zal gebeuren wanneer u alleen en stil bent en u zich verveelt of angstig voelt. U verwacht zelfs dat u toch wel teleurgesteld zult worden, omdat u zich voorstelt dat u in uw eentje niets bent, een klein en onbetekenend iets, waardeloos zelfs – en u voelt de behoefte van de voortdurende aanwezigheid van anderen, om u toch maar levend te voelen! Maar niets is minder waar.

Als u uzelf toestaat om stil te zijn en uw gedachten toestaat om onaangeroerd, ongedwongen te drijven, dan zou er zich vrede voordoen. In het begin kan het moeilijk zijn om die staat te bereiken vanwege uw egoïstische brein, het brein dat u voortdurend gebruikt in uw dagelijks leven blijft uw aandacht eisen – of zo lijkt het toch. Het is gewoon zo dat u er zo aan gewend bent om te antwoorden – of liever om onmiddellijk te reageren op de afleidingen die het u biedt – dat het een ingesleten gewoonte is geworden – en daar moet u zich in oefenen.

Het vermogen om u bewust te zijn van alles wat binnenkomt en daar direct op te reageren is soms handig – als u auto rijdt of toezicht houdt op een klein kind bij het zwembad – het is het ‘vecht of vlucht’-instinct dat u gedurende eonen heel goed van pas is gekomen. Maar nu, nu u spiritueel evolueert, is het essentieel dat u in staat bent om afstand te nemen van onmiddellijk reageren en oordelen.

In een meditatieve staat zijn betekent: volledig alert zijn – u mist niets, u gaat er alleen niet in mee. Het is het verschil tussen vissen in een rustige rivier, volledig ontspannen en vredig terwijl u kijkt naar het stromende water, of deel te nemen aan of kijken naar een wedstrijdsport, waar u op elk moment volledig bij betrokken bent en alleen maar aandacht heeft voor het spel. Beiden zijn prima, maar u moet in staat zijn om te kiezen in welke van de twee u wilt zijn – en daar dan ook bij blijven.

Vanaf uw kindertijd, wanneer u zich meer bewust wordt van wat er om u heen gebeurt, tot in uw volwassenheid, wordt die reagerende bewustzijnsstaat steeds efficiënter, tot het punt waarop u zich echt erop moet richten en het voortdurend moet oefenen om de meditatieve staat van stille alertheid te bereiken die zoveel ongelooflijke voordelen biedt, zowel ten aanzien van afgenomen stress en onrust als in het zien van de dingen met een grotere helderheid, wanneer uw emoties u niet langer beheersen. Emoties zijn nuttig omdat ze u een heel persoonlijk inzicht geven in wie u bent en wat u als mens wel of niet fijn vindt.

In Werkelijkheid is er alleen maar Liefde, die allesomvattend is en u onuitsprekelijke vreugde brengt. Emoties zijn beperkend, maar vaak voelen ze als onvoorstelbaar krachtige drijfveren, die u vaak totaal niet meer onder controle heeft. Veel mensen laten zich leiden door hun emoties; u heeft het bewijs daarvan overal om u heen kunnen zien: van kinderen met woede-aanvallen tot zelfmoordenaars met bommen. Emoties – als u toestaat dat ze uw enige leidraad zijn – verkleinen uw gezichtsveld, vaak met laserachtige intensiteit, zodat u in plaats van het grotere geheel nog slechts een klein stukje van de situatie kunt zien waarbij u betrokken bent. Daardoor reageert u – meestal onverstandig – hetgeen leidt tot lijden en spijt.

Het dagelijks tijd vrijmaken om in stilte en alleen te zijn – dus afgezonderd van menselijke contacten en andere wereldse afleidingen – is een essentieel deel van uw spirituele evolutie. De hele mensheid evolueert spiritueel, zelfs al is het ongezien en ongeweten, omdat dat nu eenmaal het doel is van het menselijk bestaan. U kiest ervoor om afscheiding van uw Bron te ervaren maar u heeft er ook voor gekozen om terug te keren tot Eénheid, en als mensen blijven de meesten van u zich nog steeds onbewust van die twee keuzes!

Toch is er een groots ontwaken op komst; de Liefde van God, het energieveld van oneindig vermogen waarmee alles dat bestaat voortdurend wordt omringd heeft de Planeet overspoeld, en nu heeft iedereen natte voeten! Natte voeten kunnen niet genegeerd worden, u moet er iets aan doen … en alleen uw sokken verwisselen is niet voldoende. U moet zich bezig houden met de Bron van die Natheid en dat doet u door tot het bewustzijn te komen dat u eigenlijk geen natte voeten heeft – u heeft helemaal geen voeten, omdat u Eén bent met de Natheid, u en de Natheid zijn Eén, de Goddelijke Bron van waaruit de Schepping eeuwigdurend stroomt – en waarvan u nooit afgescheiden bent geweest.

Afscheiding van God, de Bron van alles dat bestaat, is onmogelijk, het kan slechts worden ingebeeld. Ervan afgescheiden zijn zou betekenen dat u ophoudt te bestaan. Dat weet u, en om het u zelfs maar in te beelden, zoals u als mensen doet, is inderdaad beangstigend. Maar ook die angst is niet echt, het is een ingebeelde staat die voor u heel echt lijkt, zeker als u om u heen kijkt en de intense pijn ziet die vele in de wereld lijden. Mensen vallen elkaar aan uit angst, met voorbarige aanvallen in de hoop om zichzelf te redden door de ander te vernietigen. Maar, zoals u allen diep van binnen ook wel weet, een aanval op een ander is een aanval op uzelf.

Het is het toenemende bewustzijn hiervan, dat u nu verder leidt naar het ontwaken uit de droom – en in uw groeiende bewustzijn ziet u met veel meer helderheid de waanzin van de wereld en het geweld en de haat die erdoor worden aangemoedigd. De kloof tussen de haat die u vorm ziet krijgen en de Liefde die u wilt delen en ervaren, is voor u bijzonder verwarrend en verontrustend. Het lijkt alsof er niets is dat u – als individuen – kunt doen om de wereld te veranderen. En als u er op die manier naar kijkt – een behoefte om de wereld te veranderen – dan is er geen antwoord. Iedereen heeft wel een idee over wie en wat er veranderd moet worden en hoe dat moet gebeuren – met als gevolg dat een harmonieuze samenwerking om te komen tot vrede op Aarde onmogelijk wordt. U kunt een ander niet veranderen!

De enige weg vooruit – en velen gaan dat nu inzien – is om uzelf te veranderen door uw ware aard op te eisen en ernaar te leven. Ja, in de wereld ziet u hoe de onschuldigen en de ongewapenden worden misbruikt, gemarteld en gedood – zo is het altijd geweest. Maar waar Liefde en verzoening een kans kregen, daar is gebleken dat het werkt. Dat is niet het enige dat werkt. Weiger om deel te nemen aan een aanval of verdediging, het is volledig tegengesteld aan uw Goddelijke aard. U weet dat en voelt zich zeer ongemakkelijk als u het toch doet. U kunt proberen uzelf te rechtvaardigen, door uzelf voor te houden dat er geen andere keuze was, dat er gewelddadig moest worden opgetreden tegen het geweld, omdat er anders enorm lijden zou volgen, maar diep vanbinnen weet u dat dit niet waar is en dat geweld onvermijdelijk zal leiden tot nog méér geweld.

Er bestaat geen ‘gerechtvaardigde oorlog’! Dat weet u allemaal! Het ontkennen maakt het nog niet terecht.

Ontelbare aantallen hebben dit erkend, en hoewel het geweld en het lijden nog aanhouden opent de Tsunami van Liefde de harten over de hele Planeet, om een einde te maken aan de nachtmerrie waar u schijnbaar al zo lang in verwikkeld bent.

Open uw hart als u dat nog niet gedaan had en neem u oprecht voor om de Tsunami van Liefde die u op ieder ogenblik omringt nog uit te dragen en te versterken, en kijk dan in vreugde toe hoe conflicten tot rust komen en eindigen. U zorgt daarvoor door uw eigen intentie om enkel nog liefdevol te zijn in gelijk welke omstandigheid, en u krijgt daarbij de oneindige hulp van iedereen in de Spirituele Rijken, in de Werkelijkheid. De nachtmerrie van wereldwijde armoede, conflicten en lijden zal ophouden.

Vermijd elke verleiding om boosheid op gewelddadige wijze te uiten. Als u zich emotioneel ongemakkelijk voelt – of boos, afwijzend, haatdragend … – dan komt dat vanuit uw ego, dat geniet van chaos en verwarring en het ongemak dat daaruit voortkomt. Dus als u dat voelt, handel er dan niet naar maar laat het juist los, laat het over u heen gaan en verder stromen … dat zal gebeuren. Tijdens uw intense bewust zijn van boosheid blijft u sterk, en in plaats van er in mee te gaan vergroot u uw energievelden van Liefde tot ze opgaan in de Tsunami van Liefde, zodat u datgene wat u boos maakte kunt liefhebben en vergeven.

Dit zal u vrede brengen, ook zal uw ego wellicht trachten u ervan te overtuigen dat u niet in vrede wilt zijn, maar dat u uw terechte boosheid moet uiten omdat u iets werd aangedaan. Toch, als u werkt vanuit uw echte Zelf, vanuit uw stille innerlijke tempel, zullen vrede en liefde door u heen stromen, zij zullen de stormen bedaren die nog in u komen opzetten en zij zullen de troebele wateren van uw emoties tot rust brengen. Daarom blijf ik het belang benadrukken van het dagelijks naar binnen keren om in stilte één te zijn met uw Ware of Hoger Zelf en met God.

Dat is uw taak op Aarde in deze kritieke ogenblikken in de evolutie van de mensheid, omdat dit het is, dat de mensheid volledig zal doen ontwaken. U kunt niet falen, omdat het Gods verlangen en ook het uwe is, maar uw liefdevolle inbreng vanuit uw innerlijke tempel is essentieel voor het opruimen van de resterende funderingen waarvan de illusie afhankelijk is.

Uw liefhebbende broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.