JS: Contact met Spirituele Rijken

De energetische deken rondom Planeet Aarde is bijzonder zwaar,
waardoor het voor de mensen op Aarde moeilijk is
om contact te leggen met de Wezens in de Spirituele Rijken
door Jezus via John Smallman

NAN 69: JS - Contact met de Spirituele Rijken

‘Kennis komt uit het Hart, niet het menselijk hart, maar het centrum van uw ware Zelf, het centrum van het Energieveld van pure Liefde dat Eén is met God, en waarvan u nooit kunt worden gescheiden. U bereikt het door u in stille contemplatie naar binnen te keren, naar uw heilige innerlijke tempel of heiligdom … en door de intuïtie, de Heilige Geest, uw Hoger Zelf daar tot u te laten spreken.’ ~ Jezus via John Smallman

13 april 2016

U bent altijd oneindig geliefd, er gaat geen moment voorbij waarop u niet omhuld bent in de Goddelijke omarming, het veld van Liefde dat God ‘onze Bron’ is. Niets of niemand kan de banden van Liefde verbreken die hem verbinden met God, die niet oordeelt noch beschuldigt, noch bestraft. Dit zijn allemaal onechte menselijke ideeën, terwijl Liefde de enige Werkelijkheid is. Daarom: vergeef uzelf, aanvaard uzelf en omarm uzelf zoals God dat doet. Vervolgens, vanuit de zekerheid dat u eeuwig en oneindig geliefd bent kunt u uzelf liefhebben, eren en respecteren. Als u dat doet zult u merken dat u ook alle anderen eert en respecteert. Dit betekent niet dat u op magische wijze ineens hun gedrag of hun mening zult mogen, het betekent alleen dat u hen liefdevol zult aanvaarden … precies zoals ze zijn en dan … als door magie zal datgene wat u niet mocht, gaan vervagen.

Hoe komt dat, zult u vragen? Wel, het is vrij eenvoudig: u bent allemaal een spiegel voor elkaar. Wat u leuk of fijn vindt in een ander is een volmaakte weerspiegeling van wat u goedkeurt aan uzelf, en wat u niet leuk vindt of afkeurt in een ander is wat u niet leuk vindt of afkeurt aan uzelf. Maar omdat u grotendeels voor uzelf verbergt wat u leuk vindt of goedkeurt omdat u aanvoelt dat dit niet voldoet – wat u leuk vindt of goedkeurt werd misschien ontmoedigd of afgekeurd door uw ouders, verzorgers en leraren – en over datgene wat u niet leuk vindt of afkeurt in uzelf bent u vaak beschaamd of u kunt/durft het niet te erkennen. Iedereen heeft hiermee te maken en aanvankelijk, in de vroege kinderjaren, leert u dat u een aanvaardbaar masker nodig heeft waarachter u uw echte en ‘onaanvaardbare’ zelf kunt verbergen, het ‘zelf’ dat fouten maakt en wordt beoordeeld en beschuldigd.

Die vroege conditionering is diep ingeworteld en kan niet gemakkelijk worden losgelaten of weggewerkt. U heeft hulp nodig. Ieder mens wordt op zijn aardse reis vergezeld door minimaal één gids of mentor uit de Spirituele Rijken. Maar soms maakt de energetische deken rondom Planeet Aarde het moeilijk voor de mensen op Aarde om contact te leggen met de Wezens in de Spirituele Rijken. Daarbij komt nog dat wanneer u het Aarde-rijk betreedt, uw herinneringen aan de Spirituele Rijken vrij snel afnemen, opdat u zich kunt aanpassen aan het menselijk bestaan en het leven op Aarde als mens. U vergeet zelfs helemaal de Spirituele Rijken, wanneer u verwikkeld raakt in de afleidingen van de illusie.

Het blijvende gevoel van vrede, vreugde, harmonie, aanvaarding en Liefde die de Werkelijkheid vormen – waar uw eeuwige bestaan eigenlijk is – gaat op Aarde verloren, want als u zich dat duidelijk zou herinneren dan zou het leven van een aards bestaan vrijwel onmogelijk worden. Ieder mens koos er voor om mens te worden omwille van de lessen die zij wilden leren en om anderen te helpen die zij tegenkomen of mee samenwerken op hun weg. Liefde, Werkelijkheid, God, Bron is een Relatie. Als afgescheiden wezens, als mensen, moet u relaties opbouwen, omdat ze niet vanzelf gevormd worden.

De afscheiding heeft nooit plaatsgevonden omdat afscheiding onmogelijk is, maar aangezien u ervoor koos om afscheiding te ervaren bij het betreden van de illusie en het spelen van de spelletjes die vereist zijn in die onwerkelijke staat, lijkt het alsof u gescheiden bent van elkaar. In die onechte staat moeten relaties ontwikkeld worden. Kinderen die niet regelmatig worden aangeraakt of gekoesterd sterven al op jonge leeftijd, omdat de relaties die nodig zijn om te leven niet werden geboden. En het grootste deel van de mensen is beschadigd als gevolg van niet-werkende relaties in hun vroege leven. Het is niet enkel een kwestie van genegeerd worden, het komt ook door de beperkingen die de illusie oplegt als deel van de menselijke omgeving – de schijnbare individualisering van gescheiden lichamen – waardoor taal noodzakelijk is om te kunnen communiceren. In de Werkelijkheid wéét u het gewoon. In de illusie is de taal bedoeld om te leiden tot kennis, maar heel vaak faalt zij daarin – er zijn verschillen vanwege ras, cultuur en geloofsovertuigingen … verschillen die gemakkelijk kunnen worden begrepen, gekend en aanvaard als u die ander kent als Eén, maar die volkomen verloren gaan in de verwarring van de taal.

De Bijbel vertelt het verhaal van de Toren van Babel, een verhaal over de mensheid uit die tijd die één taal sprak. Zij trachtten een toren te bouwen om tot bij God te komen, en God zag wat zij deden en zorgde ervoor dat zij die niet konden voltooien door hen op te delen in stammen die verschillende talen spraken, waardoor ze elkaar niet langer konden verstaan en dus de toren niet konden voltooien. Taal is een belemmering voor kennis. Kennis behoort tot de Werkelijkheid. Bevatten, begrijpen en leren behoren tot de illusie, tot de staat van beperkingen, concepten en ideeën die worden bedacht door de menselijke rede die zéér beperkend werkt.

Kennis komt uit het Hart, niet het menselijk hart, maar het centrum van uw ware Zelf, het centrum van het Energieveld van pure Liefde dat Eén is met God, en waarvan u nooit kunt worden gescheiden. U bereikt het door u in stille contemplatie naar binnen te keren, naar uw heilige innerlijke tempel of heiligdom … en door de intuïtie, de Heilige Geest, uw Hoger Zelf daar tot u te laten spreken. Zelfs als het lijkt alsof u uw gidsen niet kunt bereiken, als u hen niet kunt horen, dan nog heeft bijna iedereen wel iemand gekend (of iemand gekend die iemand kende) die toegang heeft tot de Spirituele Rijken en kan praten met mij of andere Heiligen die geen vorm hebben. Deze mensen kunnen dan leiding en berichten ontvangen die u kunnen helpen op uw levensweg. U wéét dat de Spirituele Rijken echt bestaan en dat ze niet de wensbeelden zijn van iemand met een beschadigde geest.

Als u voelt dat u behoefte heeft aan Spirituele leiding en u bent niet in staat om uw geest voldoende stil te maken om persoonlijk contact te leggen met uw Spirituele gidsen en mentoren, dan kan dat komen doordat u een levensweg heeft gekozen die dit innerlijk weten buitensluit of omdat twijfels en scepticisme ervoor zorgen dat u niet kunt horen. Als u dit ervaart kan het nuttig zijn om een medium, een mysticus of een channel te zoeken die wel toegang heeft en u misschien kan helpen. Zolang uw intentie zuiver, volledig oprecht en liefdevol is – dus niet een egoïstisch verlangen naar sensationele informatie om bijvoorbeeld de loterij te winnen of een voordeel te behalen op iemand anders – kan het zoeken van leiding op deze manier goed en troostend zijn.

Toch blijft het de taak van de grote meerderheid van Lichtwerkers, Lichtdragers en ontwakende mensen in het algemeen om dagelijks tijd door te brengen in vrede en ongestoorde stilte, en de intentie te hebben om liefdevol te zijn op ieder ogenblik en in elke omstandigheid, wat er zich ook voordoet. Gewoon al door dit te doen heeft ieder van u een enorm sterke invloed op het verschuiven van het menselijk collectief in de richting van zijn onvermijdelijke en waarlijk ophanden zijnde ontwaken. Alleen al daarmee brengt u vreugde aan de wereld – en dat is waar ontwaken om draait.

Uw liefhebbende broeder, Jezus.

Meer van John Smallman waaronder audio voor dit bericht: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.